Articol

Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta

Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta TRIBUNALUL A___ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV, FISCAL ȘI DE INSOLVENȚĂ   SENTINTA Nr. 134/ C__/ 2020 Ședința   publică de la 20 Mai 2020 Analizând actele și lucrările cauzei, instanța a reținut următoarele: Reclamantul este nemulțumit de faptul că, deși...

Articol

Obligarea Casei Județene de Pensii la emiterea unei noi decizii de pensionare care să valorifice veniturile din adeverință

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor. TRIBUNALUL ALBA SECȚIA I CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1124/2020 Ședința publică de la 23 Iulie 2020 An alizând actele și lucrările dosarulu i , instanța reține următoarele: Prin rezoluția instanței din data de 2 2 .04.2020 s-a dispus, în baza dispozițiil or...

Articol

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor.

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor. TRIBUNALUL ALBA SECȚIA I CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1124/2020 Ședința publică de la 23 Iulie 2020 An alizând actele și lucrările dosarulu i , instanța reține următoarele: Prin rezoluția instanței din data de 2 2 .04.2020 s-a dispus, în baza dispozițiil or...

Articol

Tribunalul Alba. Respingerea apelului formulat împotriva hotarârii de emitere a ordinului de protecție

Tribunalul Alba. Respingerea apelului formulat împotriva hotarârii de emitere a ordinului de protecție TRIBUNALUL A___ SECȚIA I CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ Nr. 318 /A /2020 Ședința publică din 10.09. 2020 Analizând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în raport de criticile invocate, se con stată că apelul este nefondat, urmând a fi respins. Conform art. 23 din...

Articol

Art. 6 Ne bis in idem

Nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni atunci când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică.

Articol

Art. 9 Dreptul la libertate şi siguranţă

(1) În cursul procesului penal este garantat dreptul oricărei persoane la libertate şi siguranţă.(2) Orice măsură privativă sau restrictivă de libertate se dispune în mod excepţional şi doar în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.(3) Orice persoană arestată are dreptul de a fi informată în cel mai scurt timp şi într-o limbă pe care...

Articol

Art. 7 Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale

(1) Procurorul este obligat să pună în mişcare şi să exercite acţiunea penală din oficiu atunci când există probe din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni şi nu există vreo cauză legală de împiedicare, alta decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3).(2) În cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege, procurorul poate renunţa la...

Articol

Art. 8 Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal

Organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o...

Articol

Art. 13 Aplicarea legii procesuale penale în timp şi spaţiu

(1) Legea procesuală penală se aplică în procesul penal actelor efectuate şi măsurilor dispuse, de la intrarea ei în vigoare şi până în momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute în dispoziţiile tranzitorii.(2) Legea procesuală penală română se aplică actelor efectuate şi măsurilor dispuse pe teritoriul României, cu excepţiile prevăzute de lege.

Articol

Art. 12 Limba oficială şi dreptul la interpret

(1) Limba oficială în procesul penal este limba română.(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, actele procedurale întocmindu-se în limba română.(3) Părţilor şi subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în mod...