Avocat Cluj Napoca – Av. Cruciu Petru – tel. 0748.031.076
Articol

Avocat Cluj Napoca – Av. Cruciu Petru – tel. 0748.031.076

Cuvinte cheie: avocat Cluj Napoca, avocat cluj, cabinet Cluj, avocat Cluj Napoca consumator, avocat Cluj Napoca contencios administrativ, avocat Cluj Napoca drept civil, avocat Cluj Napoca drept comercial, avocat Cluj Napoca drept penal, avocat Cluj Napoca dreptul familiei, avocat Cluj Napoca dreptul muncii, avocat Cluj. Avocat Cruciu Petru – avocat Cluj Napoca Domnul avocat Cruciu...

Articol

Cât costa un avocat ?

Cuvinte cheie: cost avocat, cat costa avocat, onorariu avocat, onorariu avocat succesiune, onorariu avocat pensie alimentara, onorariu avocat abraham, onorariu avocat cedo Contactați-ne la numărul de telefon 0748.031.076 sau pe pagina de facebook avocat Cruciu Petru, precum și la adresa din Targu Mures, str. Justiției nr. 10. Avocații nu au onorarii stabilite pentru fiecare problemă...

Articol

Accesul la fonduri comunitare de coerenţă şi structurale. Reducerea contribuţiei. Condiţii. Drepturi câştigate. Termen rezonabil

Atunci când contribuţia comunitară nu este folosită în condiţiile fixate prin decizia de acordare a acestei contrbuţii, Comisa poate lua măsura suspendări, reduceri sau suprimării sale, după ce a dat Statului membru implicat posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile (art. 24 din Regulamentul CEE nr. 4253/88). Decizia de aprobare a cererii pentru obţinerea contribuţiei comunitare face...

Articol

Accesorii pentru contribuţia la fondul NUASS în absenţa unui contract încheiat între CAS şi persoana care obţine venituri din activităţi independente

Reglementarea dreptului de a fi infoimat (aii. 222 din Legea nr. 95/2006) este menită să asigure transparenţa sistemului de asigurări de sănătate şi nu susţine existenţa unei obligaţii în sarcina caselor de asigurări de sănătate de a comunica asiguraţilor date şi informări cu privire la întinderea contribuţiei personale şi a modalităţilor de plată, din oficiu...

Articol

Audiovizual. Publicitate comparativă şi înşelătoare. 2. Spot publicitar. Dreptul de control al CNA. Decizie prin care se solicită oprirea de la difuzare a unui spot publicitar. 3.Interes legitim. Promovarea acţiunii privind anularea actului administrativ de către un terţ vătămat

Audiovizual. Publicitate comparativă şi înşelătoare. 2. Spot publicitar. Dreptul de control al CNA. Decizie prin care se solicită oprirea de la difuzare a unui spot publicitar. 3.Interes legitim. Promovarea acţiunii privind anularea actului administrativ de către un terţ vătămat 1. Spotul publicitar prin care se face trimitere directă la un anumit furnizor de telefonie fixă...

Articol

Art. 4

Art. 4 Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu. Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul...

Articol

Art. 2 – Legea contenciosului administrativ

Art. 2 În sensul prezentei legi: a)prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice...

Articol

Art. 5: Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor

(1) Judecătorii au îndatorirea să primească şi să soluţioneze orice cerere de competenţa instanţelor judecătoreşti,potrivit legii.(2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.(3) În cazul în care o pricină nu poate fi soluţionată nici în baza legii, nici a uzanţelor, iar în lipsa acestora din...

Articol

Art. 7: Legalitatea

(1) Procesul civil se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legii.(2) Judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispoziţiilor legii privind realizarea drepturilor şi îndeplinireaobligaţiilor părţilor din proces.