Fals în declarații pentru declararea ca „ pierdut” a permisului de conducere reținut de poliție

Fals în declarații pentru declararea ca „ pierdut” a permisului de conducere reținut de poliție

  1. Rechizitoriu
  2. Inculpat
  3. Fals în declarații
  4. Urmărire penală
  5. Permisiunea de conducere

Rezumat

Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, constând în depunerea unei cereri pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere, pe care a declarat pe proprie răspundere că l-a pierdut, deși fusese reținut de poliția poloneză. În faza de urmărire penală, s-au administrat probe care susțin acuzația, inclusiv înscrisuri, cum ar fi cererea de eliberare a duplicatului, copii după permisul original și adresa autorităților poloneze. Inculpatul a recunoscut faptele, iar în faza de judecată a solicitat să fie judecat doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Analiza probelor a condus la concluzia că inculpatul a făcut declarații false cu intenție directă pentru a obține un duplicat al permisului său reținut.

Instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei închisorii pentru o perioadă de 1 an, sub supraveghere, pe o durată de 2 ani. Inculpatul trebuie să respecte anumite măsuri de supraveghere, cum ar fi prezentarea la Serviciul de Probațiune, notificarea schimbărilor de locuință sau deplasări, comunicarea schimbărilor în locul de muncă, și să ofere informații pentru controlul mijloacelor sale de existență. De asemenea, inculpatul trebuie să plătească cheltuielile judiciare în valoare totală de 210 lei.

Instanța a considerat că amânarea aplicării pedepsei închisorii este adecvată, având în vedere lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, recunoașterea faptelor și exprimarea regretului, precum și posibilitățile reale de îndreptare. Amânarea aplicării pedepsei are ca scop realizarea prevenției speciale și generale, iar inculpatul trebuie să respecte condițiile impuse pentru a evita revocarea acesteia și executarea efectivă a pedepsei.
Hotarâre nr. 1378/2023 din 28.12.2023 pronunțată de Judecătoria Târgu Mureș

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ș T E

În temeiul art. 396 alin. 1,4,10 Cod de procedura penală, raportat la art. 326 alin.1 Cod penal, stabilește în sarcina inculpatului #### ####-####### fiul lui ###### și ######, născut la data de ##########, în orașul ########## de ######, ### #####, CNP #############, domiciliat în #### ########, sat #### ####, nr. 382, #### #####, fără antecedente penale, pedeapsa principală de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.

În temeiul art. 83 Cod penal, raportat la art. 84 Cod penal, amână aplicarea pedepsei principale stabilite, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, de la data rămânerii definitive.

În temeiul art. 85 alin.1 Cod penal, obligă pe inculpat ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probațiune Mureș, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 83 alin.4 Cod penal, raportat la art. 88 alin.1,2,3 Cod penal, atrage atenția inculpatului că săvârșirea din nou a unei infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, sau nerespectarea cu rea-credință a măsurilor de supraveghere și a obligațiilor, inclusiv civile, pot atrage revocarea amânării aplicării pedepsei principale stabilite și aplicarea și executarea acesteia, în condițiile legii.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe inculpat la plata sumei totale de 210 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată prin punere la dispoziție prin grefa instanței, azi, 28.12.2023.

Leave a Reply