Respingerea ca inadmisibilă a cererii de redeschidere a procesului penal

Respingerea ca inadmisibilă a cererii de redeschidere a procesului penal

Cuvinte cheie
Redeschidere proces penal
Sentința penală
Contestație
Mandat de arestare
Inadmisibilă
Suspendare hotărâre

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2023:001.######

Dosar nr. ####/102/2023

SENTINŢA PENALĂ nr. ###

Şedinţa publică din 28 decembrie 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ######## #########

Grefier ###### #######

Pe rol judecarea cauzei privind cererea de redeschidere a procesului penal, formulată de petentul ##### ######.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților inclusiv a reprezentantului Ministerului ######.

Fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei, după care;

Mersul dezbaterilor și susținerile în fond sunt consemnate în încheierea de ședință din data de 18 decembrie 2023, prin care instanța de judecată a fixat termen pentru deliberare și pronunțare la data de 28 decembrie 2023, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Mureș sub dosar nr. ####/102/2023, petentul condamnat ##### ###### a solicitat redeschiderea procesului penal raportat la Sentința penală nr. ### din data de 26.10.2023 pronunțate de Tribunalul Mureș, Secția Penală, în dosar nr. ####/102/2023 definitivă prin neapelare, în baza art. 466 și urm. Cod proc. penală, arătând că nu a avut cunoștință de procesul declanșat împotriva sa, nu și-a desemnat avocat ales sau mandatar, fiind plecat în ########, aflând doar la reîntoarcerea în țară din data de 17.11.2023 că există un mandat de arestare emis pe numele său nr. 212/10.11.2023, în baza căruia a fost și încarcerat la Penitenciarul ######, impunându-se suspendarea în tot sau în parte a hotărârii atacate .

Referitor la chestiunea prealabilă a prematurității cererii, opinăm că aceasta a rămas fără obiect, de vreme ce petentul condamnat nu a formulat contestație în termenul de 3 zile raportat la Sentința penală nr. ### din data de 26.10.2023 pronunțată de Tribunalul Mureș, Secția Penală, în dosar nr. ####/102/2023 și aceasta a rămas definitivă prin neapelare, fiind emis mandatul de executare al pedepsei închisorii nr. 212/10.11.2023 , în baza căruia a fost și încarcerat la Penitenciarul ######.

Analizând cererea formulată, conform art. 466 și urm. Cod proc. penală, o apreciem inadmisibilă în principiu cât timp, prin Decizia nr. ##/2015 a Înaltei ##### de Casație și Justiție s-a stabilit, în dezlegarea unei chestiuni de drept care viza articolul menționat, că obiectul cererii de redeschidere a procesului penal îl reprezintă doar hotărârile penale definitive prin care s-a dispus condamnarea persoanei fiind pronunțată o soluție pe fondul cauzei, ori prin Sentința în discuție nu s-a efectuat o judecată pe fond, ci s-a soluționat doar o situație ivită pe parcursul executării unei sentințe de condamnare a contestatorului, care viza încălcarea unei obligații de a nu conduce orice fel de autovehicule pe durata termenului de încercare de 8 ani, stabilită prin Sentința penală nr. ###/2020 a Tribunalului Mureș, definitivă prin Decizia penală nr. ###/A/2021 a Curții de Apel Târgu-Mureș, Secția Penală, prin care petentul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 4 ani cu suspendarea acesteia sub supraveghere, astfel că este inadmisibilă cererea formulată de acesta, urmând să o respingem ca atare, fără să mai analizăm și întrunirea altor condiții care să impună redeschiderea procesului penal în ceea ce-l privește.

Pe cale de consecință vom constata ca rămasă fără obiect excepția prematurității introducerii cererii, invocată din oficiu de instanță.

Vom respinge ca inadmisibilă în principiu cererea de redeschidere a procesului penal raportat la Sentința penală nr. ### din data de 26.10.2023 pronunţată de Tribunalul Mureș, Secția Penală, în dosar nr. ####/102/2023, definitivă prin neapelare, formulată de contestatorul condamnat ##### ######, în baza art. 466 și urm. Cod proc. penală.

Vom constata ca rămasă fără obiect cererea de suspendare în tot sau în parte a hotărârii menționate.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta cauză, de 100 lei, vor rămâne în sarcina contestatorului, conform art. 275 alin . 2 Cod proc. penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

######## rămasă fără obiect excepția prematurității introducerii cererii, invocată din oficiu de instanță.

Respinge ca inadmisibilă în principiu cererea de redeschidere a procesului penal raportat la Sentința penală nr. ### din data de 26.10.2023 pronunţată de Tribunalul Mureș, Secția Penală, în dosar nr. ####/102/2023, definitivă prin neapelare, formulată de contestatorul condamnat ##### ###### (fiul lui #### şi #######, domiciliat în ######### #### ###### #####, #### #####, ffl. în Municipiul #########, #### ##### # ####, ####, jud Mureș, aflat în executarea unei pedepse la Penitenciarul ######, CNP ############), în baza art. 466 și urm. Cod proc. penală.

######## rămasă fără obiect cererea de suspendare în tot sau în parte a hotărârii menționate.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta cauză, de 100 lei, vor rămâne în sarcina contestatorului , conform art. 275 alin . 2 Cod proc. penală.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 405 alin. 1 teza 2 Cod proc. penală, la data de 28.12.2023.

Leave a Reply