Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Trimiterea cauzei spre rejudecare pentru imposibilitatea de a se prezenta şi de a încunoştinţa instanţa despre această imposibilitate

Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Trimiterea cauzei spre rejudecare pentru imposibilitatea de a se prezenta şi de a încunoştinţa instanţa despre această imposibilitate

Hotarâre nr. 419/2022 din 01.07.2022 pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș

CURTEA DE APEL TÂRGU #####

SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2022:007.######

Dosar nr. ###/96/2020

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

 

DECIZIA PENALĂ NR. ###/A

Şedinţa publică din data de 1 iulie 2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: dr. ####### ########

JUDECĂTOR: ##### #####

GREFIER: ##### ###### ######

 

Pe rol se află pronunţarea asupra apelului declarat de inculpatul #### ###### ###### (fiul lui ###### şi ### –#######, născut la data de ##########, în #### ######### ####, #### ########, domiciliat în #### ##########, sat Sîndominic, nr. 933, #### ########, CNP #############, cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocatură #### ##### din Miercurea #### #### ##### ###### ### #, ### #, ### ##, jud. Harghita), împotriva Sentinţei penale nr.##/23 martie 2021, pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. ###/96/2020.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile în fond ale inculpatului-apelant, prin apărător, precum şi ale reprezentantei parchetului au fost consemnate în încheierea din data de 15 iunie 2022, când s-a stabilit că pronunţarea are loc la data de 1 iulie 2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

CURTEA,

 

Asupra căii de atac de faţă,

1. Prezentarea sesizării. Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. ###/96/2018/03 august 2021 inculpatul #### ###### ###### a solicitat repunerea în termenul de apel, cerere care a fost admisă la termenul de judecată din data de 04 mai 2022.

În motivarea apelului declarat de inculpat împotriva sentinţei penale nr. ##/23 martie 2021 pronunţate de Tribunalul Harghita în dosarul nr. ###/96/2020, este contestată temeinicia sentinţei primei instanţe, în condiţiile în care nu există nici un fel de probă din care să rezulte că inculpatul este cel care a adus ţigările cu marihuana.

 

Analizând apelul pendinte, prin prisma materialului dosarului nr. ###/96/2020 al Tribunalului Harghita, a motivelor invocate, a susţinerilor şi concluziilor inculpatului şi reprezentantului Ministerului Public, precum şi din oficiu, în limitele efectelor devolutiv şi neagravării situaţiei în propria cale de atac, se reţin următoarele:

 

2. Prezentarea hotărârii atacate. Prin sentinţa penală nr. ##/23 martie 2021, Tribunalul Harghita:

 

I. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) Cod procedură penală l-a condamnat pe inculpatul #### ###### ######, fiul lui ###### şi ### –#######, născut la data de ##########, în #### ######### ####, #### ########, domiciliat în #### ##########, sat Sîndominic, nr.933, #### ########, CNP #############:

1. În baza art. 2 alin. (1) din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, la o pedeapsă de 2 ani (doi ani) şi 4 luni (4 luni) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, sub forma procurării şi oferirii.

În baza art. 67 alin. (2) Cod penal, a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o durată de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcții publice şi dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), pedeapsă ce se va executa, potrivit art. 68 alin. 1 litera c din Codul penal, după executarea pedepsei cu închisoarea stabilită prin prezenta hotărâre.

În baza şi în condiţiile art. 65 Codul penal, a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a şi b Cod penal, pedeapsa urmând a se executa de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

2. În baza art. 4 alin. (1) din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, la o pedeapsă de 6 luni (şase luni) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu.

II. În baza art. 38 alin. (1) Cod penal şi art. 44 Cod penal, a constatat că infracțiunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin prezenta hotărâre (fapte din 12.11.2015) sunt concurente atât între ele cât şi cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin:

oSentinţa penală nr. ##/15.03.2019 pronunţată de Judecătoria ########## în Dosarul nr. ####/234/2017, definitivă prin neapelare, la data de 09.04.2019, respectiv 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa unor substanţe psihoactive, faptă prevăzută şi pedepsită de art.336 alin. (2) Cod penal, pentru care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere stabilindu-se un termen de supraveghere de 2 ani (faptă din 12.11.2015);

oSentinţa penală nr. ### din data de 3 octombrie 2019, pronunțată în dosarul nr. ####/258/2018 al Judecătoriei Miercurea ####, schimbată prin Decizia penală nr. ##/A/21.02.2020 a Curţii de Apel Târgu #####, respectiv:

1 an (un an) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin.2 Cod penal (fapta din 18 decembrie 2015);

1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. (2) Cod Penal (fapta din 09.12.2015);

A descontopit pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. ### din data de 3 octombrie 2019, pronunțată în dosarul nr. ####/258/2018 al Judecătoriei Miercurea ####, schimbată prin Decizia penală nr. ##/A/21.02.2020 a Curţii de Apel Târgu #####, le-a repus în individualitatea lor cu înlăturarea temporară sporului.

În temeiul art. 97 alin. (1) Cod penal, a anulat suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an (un an) şi 6 luni (şase luni) închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. ##/15.03.2019 pronunţată de Judecătoria ########## în Dosarul nr. ####/234/2017, definitivă prin neapelare la data de 09.04.2019.

În baza art. 40 alin. (1) Cod penal raportat la art. 38 alin. (1) Cod penal şi la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, a contopit pedepsele cu închisoarea pentru toate infracţiunile concurente, respectiv:

2 ani (doi ani) şi 4 luni (4 luni) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, sub forma procurării şi oferirii, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 2 alin. (1) din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (faptă din 12.11.2015);

6 luni (şase luni) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 4 alin. (1) din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (faptă din 12.11.2015);

1 an (un an) şi 6 luni (şase luni) închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa unor substanţe psihoactive, faptă prevăzută şi pedepsită de art.336 alin. (2) Cod penal (faptă din 12.11.2015);

1 an (un an) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin.2 Cod penal (fapta din 18 decembrie 2015);

1 an (un an) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. (2) Cod penal (fapta din 0.12.2015);

A aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani (doi ani) şi 4 luni (patru luni) închisoare, la care a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate, respectiv, 1 an (un an) şi 4 luni (patru luni) în final inculpatul urmând să execute în regim de detenţie o pedeapsă principală de 3 ani (3 ani) şi 4 luni (4 luni).

În baza art. 45 alin. (3) lit. a Cod penal, a contopit pedepsele complementare aplicate, respectiv:

interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a conduce orice autovehicul cu motor de autopropulsie ce necesită deţinerea unui permis de conducere, pe o durată de 2 ani, pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. ### din data de 3 octombrie 2019, pronunțată în dosarul nr. ####/258/2018 al Judecătoriei Miercurea ####, în baza art. 67 alin. (1) Cod penal raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. i) şi alin. (3) Cod penal;

interzicerea pe o durată de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcții publice şi dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), pedeapsă aplicată prin prezenta hotărâre;

În final inculpatul urmând să execute pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi i Cod penal (de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat şi de a conduce orice autovehicul cu motor de autopropulsie ce necesită deţinerea unui permis de conducere), pe o perioadă de doi ani, pedeapsă ce se va executa, potrivit art. 68 alin. 1 litera c din Codul penal, după executarea pedepsei cu închisoarea stabilită prin prezenta hotărâre.

În baza art. 45 alin. (5) Cod penal, a contopit pedepsele accesorii aplicate, respectiv:

 interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a conduce orice autovehicul cu motor de autopropulsie ce necesită deţinerea unui permis de conducere, pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. ### din data de 3 octombrie 2019, pronunțată în dosarul nr. ####/258/2018 al Judecătoriei Miercurea ####, în baza art. 67 alin. (1) Cod penal raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c) şi alin. (3) Cod penal;

 interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcții publice şi dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), pedeapsă aplicată prin prezenta hotărâre,

În final, inculpatul urmând să execute pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi i Cod penal, respectiv (de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat şi de a conduce orice autovehicul cu motor de autopropulsie ce necesită deţinerea unui permis de conducere), pedeapsa urmând a se executa de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

A anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 724/2019 emis de Judecătoria Miercurea #### la data de 21.02.2020 și a dispus emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii conform prezentei hotărâri.

III. În baza art.7 din Legea nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpatul #### ###### ###### – CNP #############, în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

IV. În baza art. 274 alin.(1) Cod procedură penală, l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 1211,10 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (711,10 lei în cursul urmăririi penale şi 500 lei în cursul judecăţii).

În baza 275 alin. (6) Cod procedură penală, cheltuielile privind avocatul din oficiu, în sumă de 868 lei se vor suporta din fondurile satului, şi se vor avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei, în favoarea Baroului Harghita

 

În motivarea acestei hotărâri, prima instanţă în esenţă a reţinut în fapt că, în data de 12.11.2015, în jurul orelor 8,00, lucrătorii din cadrul Secţiei nr.5, Poliţie Rurală ##########, Postul de Poliţie Joseni au depistat pe numiţii #### ###### ###### şi ###### ##### într-un autoturism marca Opel Astra condus de #### ###### ######- CNP #############, iar la testarea acestuia din urmă cu un test pentru depistarea substanţelor stupefiante rezultatul a fost pozitiv. Asupra lui #### ###### ###### s-a găsit şi un plic din staniol în care acesta a declarat că deţine “iarbă” respectiv “marijuana”.

De asemenea a mai reṭinut că în seara de 11.11.2015 spre 12.11.2015, inculpatul i-a oferit martorului ###### ##### o ţigară cu cannabis pe care au fumat-o împreună.

Conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 895710 din 19.01.2016, proba ridicată de la #### ###### ###### la data de 12.11.2015, cu ocazia controlului corporal, reprezintă 0,46 g cannabis care face parte din Tabelul anexă nr. III din Legea 143/2000.

În drept, prima instanţă a reţinut că:

– fapta inculpatului #### ###### ###### care a oferit spre consum martorului ###### ##### droguri de risc, constituie infracţiunea de trafic de droguri de risc, sub forma procurării şi oferirii prevăzută de art. 2 alin. (1) din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, iar

– fapta inculpatului de a deţine cannabis pentru consum propriu, constituie infracţiunea de deţinere de droguri fără drept pentru consumul propriu, prevăzută de art. 4 alin. (1) din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

 

3. Considerentele instanţei de apel. Instanţa de al doilea grad reţine că, potrivit materialului dosarului, inculpatul #### ###### ###### nu a cunoscut că împotriva sa au fost declanşate procedurile penale pentru săvârşirea în datele de 11.11.2015 spre 12.11.2015 şi respectiv 12.11.2015 a infracţiunilor de trafic de droguri de risc, sub forma procurării şi oferirii, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi deţinerea de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, faptă prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

În acest sens, atât în cursul urmăririi penale, cât şi al judecăţii în prim grad, inculpatul a fost citat de la adresa din #### ##########, sat Sîndominic, nr. 933, #### ########, însă potrivit menţiunilor făcute pe dovezile de citare la adresa respectivă nu a fost găsită nici o persoană. Totodată, încercările autorităţilor judiciare de înmâna citaţia inculpatului sau de a-l aduce pe acesta cu mandate de aducere au eşuat de fiecare dată, din procesele verbale întocmite de către organele de poliţie rezultând că acesta încă din cursul anului 2016 a plecat la lucru în străinătate, respectiv in Ungaria.

În plus, notăm că toate demersurile primei instanţe de a identifica noua locuinţă a inculpatului au rămas fără finalitate.

În acest context, instanţa de apel constată că în mod legal inculpatul #### ###### ###### a fost citat cu ocazia judecăţii în prim grad, de la adresa cu care acesta figura în baza de date DEPABD şi prin afişare la sediul instanţei.

Cu toate acestea, împrejurarea că inculpatul nu a fost informat în mod oficial că împotriva lui are loc un proces penal, la care se adaugă şi faptul corelativ că nefiind găsit, nici nu i s-au adus la cunoştinţă obligaţiile lui procedurale, astfel că nu era legat de obligaţia prevăzută de art. 108 alin. 2 lit. b Cod procedură penală, sunt suficiente pentru această instanţă să concluzioneze că inculpatul a fost în imposibilitatea de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate.

În aceste împrejurări, este incident la speţă motivul de desfiinţare cu trimitere prevăzut art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b teza a I-a Cod procedură penală – inculpatul deşi legal citat, a fost în imposibilitatea de a se prezenta şi de a încunoştinţa instanţa despre această imposibilitate – ceea ce atrage admiterea apelului declarat de acesta, cu consecinţele desfiinţării integrale a sentinţei penale nr. ##/23 martie 2019 a Tribunalului Harghita şi rejudecării cauzei de către prima instanţă.

Dat fiind motivul desfiinţării hotărârii atacate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare, în această etapă a procedurilor, instanţa de al doilea grad nu va analiza în substanţă apărările de fond ale inculpatului, acestea rămânând rezervate examenului primei instanţe.

 

4. Cheltuielile judiciare. Având în vedere soluţia principală adusă apelului, conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, vor rămâne în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de stat în al doilea grad, în cuantum de 600 lei..

Potrivit art. 275 alin. 6 C. pr. pen., onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat, în sumă de 868 lei, se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

 

În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b teza a I-a Cod procedură penală, admite apelul declarat de apelantul – inculpat #### ###### ###### (fiul lui ###### şi ### –#######, născut la data de ##########, în #### ######### ####, #### ########, domiciliat în #### ##########, sat Sîndominic, nr. 933, #### ########, CNP #############, cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocatură #### ##### din Miercurea #### #### ##### ###### ### #, ### #, ### ##, jud. Harghita), împotriva sentinţei penale nr. ## din 23 martie 2021, pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul penal nr. ###/96/2020 şi în consecinţă:

Desfiinţează integral hotărârea atacată şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare, primei instanţe, respectiv Tribunalului Harghita.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în procedura soluţionării prezentului apel, în sumă de 600 lei, rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală suma de 868 lei, reprezentând contravaloarea onorariului avocatului desemnat din oficiu în favoarea inculpatului rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei, în favoarea Baroului #####.

Definitivă.

Pronunţată la data de 01 iulie 2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a reprezentantului Ministerului Public, prin mijlocirea grefei instanţei.

 

Preşedinte Judecător

dr. ####### ######## ##### #####

Leave a Reply