Articol

Despre răspunderea contravențională

Cuvinte cheie: raspunderea contraventionala, cine raspunde contraventional, amenda minori, raspundere contraventionala minori, amenda legitima aparare, stare de necesitate, contrangere, amenda betie, amenda eroare, amenda minor 14 ani Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie. Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a...

Articol

Ce este prestarea unei munci în folosul comunității ?

Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 300 de ore. Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se stabileşte alternativ cu amenda. În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă...

Articol

Care sunt sancțiunile contravenționale?

Cuvinte cheie : sanctiunea avertismentului, sanctiunea amenzii contraventionale, sanctiunea muncii in folosul comunitatii, amenda contraventionala, amenda viteza, amenda circulatie, amenda itp, amenda lipsa declaratie, munca in folosul comunitatii primarie, munca in folosul comunitatii amendat. Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.Sancţiunile contravenţionale principale sunt: a)avertismentul; b)amenda contravenţională; c)prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Sancţiunile contravenţionale complementare...

Articol

Ce este legea contravențională ?

Cuvinte cheie: ce este legea contraventionala, lege contraventionala, og nr. 2/2001, legea contraventiilor actualizata, legea contraventionala mai favorabila, definitie, legea contraventiilor silvice, contraventie silvica, legea contraventiilor rutiere, contraventie rutiera, legea contraventiilor actualizata . Potrivit dispozițiilor OG nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, Legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt...

Articol

Care este rolul şi care sunt atribuţiile prim-ministrului?

Cuvinte cheie rolul primului ministru, atributiile prim ministrului Prim-ministrul conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuţiilor pe care aceştia le exercită. Prim-ministrul reprezintă Guvernul în relaţiile acestuia cu Parlamentul, Preşedintele României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, celelalte autorităţi şi instituţii publice, partidele...

Articol

Care sunt principalele atribuţii ale Guvernului?

Cuvinte cheie:atributii guvern, functii guvern, principalele atributii guvern Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în realizarea funcţiilor sale Guvernul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)iniţiază proiecte de lege şi le transmite către Camera competentă, ca primă Cameră sesizată, şi spre informare către Camera decizională; b)emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative, iniţiate cu respectarea Constituţiei,...

Articol

Ce este Cancelaria Prim-Ministrului ?

Cuvinte cheie: Cancelaria Prim-Ministrului, componenta cancelarie, sef cancelarie guvern Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cancelaria Prim-Ministrului este structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, care are rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului....

Articol

Care este aparatul de lucru al Guvernului ?

Cuvinte cheie: aparatul de lucru al guvernului, primul ministru, secretariatul general al guvernului, Cancelaria Prim-ministrului, aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, departamente şi alte structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului. Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Guvernul are un Secretariat General care este condus de secretarul general al Guvernului care...

Articol

Care este organizarea Guvernului ?

Cuvinte cheie: organizarea guvernului, functionarea guvernului, membrii guvernului, ministri, primul ministru Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Guvernul se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile constituţionale, având la bază Programul de guvernare acceptat de Parlament. Guvernul este învestit de Parlament şi îşi începe mandatul la data depunerii jurământului în faţa Preşedintelui. Pot fi...

Articol

Care este rolul și funcțiile Guvernului ?

Cuvinte cheie: rolul, functiile, guvernului, puterea executiva, politică internă și externă, politică economică, administrarea proprietatii statului, politici sociale Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în temeiul votului de încredere acordat de Parlament în baza programului de guvernare. Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a...