Care sunt sancțiunile contravenționale?

Cuvinte cheie : sanctiunea avertismentului, sanctiunea amenzii contraventionale, sanctiunea muncii in folosul comunitatii, amenda contraventionala, amenda viteza, amenda circulatie, amenda itp, amenda lipsa declaratie, munca in folosul comunitatii primarie, munca in folosul comunitatii amendat.

Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.Sancţiunile contravenţionale principale sunt:
a)avertismentul;
b)amenda contravenţională;
c)prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:
a)confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;
b)suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;
c)închiderea unităţii;
d)blocarea contului bancar;
e)suspendarea activităţii agentului economic;
f)retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;
g)desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.

Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau complementare. Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite. Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei. Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare. Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient persoană fizică sau juridică. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai contravenienţilor persoane fizice.

Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale. Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune. Amenda contravenţională are caracter administrativ.

Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei, iar limita maximă nu poate depăşi:
a)100.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă;
b)50.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;
c)5.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
d)2.500 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau sediul, după caz. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România şi persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat.

Leave a Reply