Articol

Noul cod penal actualizat și consolidat

CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 286/2009) (la data 24-iul-2009 actul a fost promulgata de Decretul 1211/2009 ) _______ Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia (n.n. – a se vedea art. 446) *) Potrivit articolului 246 din Legea nr. 187/2012,...