Articol

Cum se eliberează certificatele de naștere, căsătorie și deces ?

Cum se eliberează certificatele de naștere, căsătorie și deces ? Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite....

Articol

Ce se întâmplă dacă naşterea sau decesul are loc în tren, pe o navă sau aeronavă ori într-un alt mijloc de transport în timpul călătoriei pe teritoriul României?

Ce se întâmplă dacă naşterea sau decesul are loc în tren, pe o navă sau aeronavă ori într-un alt mijloc de transport în timpul călătoriei pe teritoriul României ? Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, dacă naşterea sau decesul are loc în tren, pe o navă...

Articol

Cum are loc înregistrarea actelor de stare civilă?

Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor se fac la cerere, pe baza declaraţiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Numele de familie şi prenumele se scriu aşa cum rezultă...

Articol

Cetățenii străini pot înregistra acte de stare civilă ?

Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, cetăţenii străini care au domiciliul sau se află temporar în România pot cere înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Persoanele fără cetăţenie sunt obligate să solicite înregistrarea actelor şi faptelor de stare...

Articol

Cine îndeplinește atribuțiile de stare civilă?

Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în unităţile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum şi de ofiţerii de stare civilă din...

Articol

Ce sunt actele de stare civilă?

Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Acestea se întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor...

Articol

Actele necesare pentru infiintarea asociatiei de proprietari in anul 2020

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor sunt reglementate prin Legea nr. 196/2018 care stabilește cadrul legal care interesează toate aspectele legale pe care persoanele dornice să înființeze o asociație legală vor trebui să le cunoască. acte infiintare asociatie proprietari 2020 acte inscriere asociatie acte necesare asociatie proprietari avocat asociatie bloc nou...

Articol

Ce este plângerea contravențională ?

Plângerea constituie calea specifică de atac în materie contravenţională aptă de a fi utilizată împotriva tuturor sancţiunilor contravenţionale, indiferent de motivele invocate. Având la bază plângerea contravenţională, instanţă de judecată sesizată cu soluţionarea ei este datoare, în temeiul prevederilor art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, să asculte “pe cel care...