Contractul de donatie. Află ce trebuie să contină un contract de donatie. Caractere juridice și condiții de fond și formă.
Articol

Contractul de donatie. Află ce trebuie să contină un contract de donatie. Caractere juridice și condiții de fond și formă.

Cuvinte cheie: contract donatiee, model contract donație, bani, bunuri, ong, casă, spital, persoană fizică, teren, act de donatie, donatie apartament, donatie intre soti, donatie avocat, model donatie, donatie notar, donatie fara scutire raport, donatia indirecta, donatia atacata, donatia in timpul casatoriei, donatie copil, donatie sub 18 ani, donatie cod civil, pdf, clauză de intretinere, produse...

Articol

Care este termenul de recurs în contenciosul administrativ ?

Care este termenul de recurs în contenciosul administrativ ? Potrivit dispozițiilor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă. Procedura prevăzută la art. 493 din Codul de...

Articol

Cum are loc suspendarea executării actului administrativ atacat în contencios ?

Cum are loc suspendarea executării actului administrativ atacat în contencios ? Potrivit dispozițiilor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să...

Articol

Care este termenul de introducere a acțiunii în contencios administrativ ?

Care este termenul de introducere a acțiunii în contencios administrativ ? Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: a)data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă; b)data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a...

Articol

Care este instanța de contencios administrativ competentă?

Care este instanța de contencios administrativ competentă? Potrivit dispozițiilor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 3.000.000 de lei se...

Articol

Ce sunt acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului ?

Ce sunt acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului ? Potrivit dispozițiilor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe poate introduce acţiune la instanţa de contencios administrativ, însoţită de excepţia de neconstituţionalitate, în măsura în care obiectul principal nu...

Articol

Care este obiectul acțiunii în contencios administrativ ?

Care este obiectul acțiunii în contencios administrativ ? Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru...

Articol

Care este procedura prealabilă în contenciosul administrativ ?

Care este procedura prealabilă în contenciosul administrativ ? Potrivit dispozițiilor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii...

Articol

Care sunt cctele nesupuse controlului şi limitele controlului contenciosului administrativ ?

Care sunt cctele nesupuse controlului şi limitele controlului contenciosului administrativ ? Potrivit dispozițiilor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, nu pot fi atacate în contenciosul administrativ: a)actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul; b)actele de comandament cu caracter militar. Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ...

Articol

Ce este excepția de nelegalitate ?

Ce este excepția de nelegalitate ? Potrivit dispozițiilor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. Instanţa învestită cu fondul litigiului şi...