Care sunt cctele nesupuse controlului şi limitele controlului contenciosului administrativ ?

Care sunt cctele nesupuse controlului şi limitele controlului contenciosului administrativ ?
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, nu pot fi atacate în contenciosul administrativ:
a)actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul;
b)actele de comandament cu caracter militar.
Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară. În litigiile referitoare la actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi securitatea naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor şi epizootiilor nu sunt aplicabile prevederile art. 14.

Leave a Reply