Articol

Ce este tutela administrativă ?

Ce este tutela administrativă ? Potrivit dispozițiilor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, Prefectul poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale; acţiunea se formulează în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1), care începe să curgă de la...

Articol

Cine poate sesiza instanța de contencios administrativ ?

Cine poate sesiza instanța de contencios administrativ ? Potrivit dispozițiilor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei...

Articol

Cum se întocmește actul de deces ?

Cum se întocmește actul de deces ? Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a...

Articol

Cum se întocmește actul de căsătorie ?

Cum se întocmește actul de căsătorie ? Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa...

Articol

Cine întocmește actul de naștere pentru copilul părăsit de mamă în spital ?

Cine întocmește actul de naștere pentru copilul părăsit de mamă în spital ? Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, întocmirea actului de naştere, în cazul copilului părăsit de mamă în unităţi sanitare, se face imediat după împlinirea termenului de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal...

Articol

Cum se stabilește numele de familie și prenumele copilului ?

Cum se stabilește numele de familie și prenumele copilului ? Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc potrivit art. 84 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. Ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a refuza motivat, comunicând...

Articol

Cine întocmește actele de stare civilă ?

Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, întocmirea actului de naştere se face de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul ori, după caz, de...

Articol

Cum se face dovada stării civile ?

Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă,starea civilă se dovedeşte cu actele întocmite în registrele de stare civilă, precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora. În cazul prevăzut la art. 9 din lege, starea civilă se poate dovedi prin orice mijloace de probă...