Care este organizarea Guvernului ?

Cuvinte cheie: organizarea guvernului, functionarea guvernului, membrii guvernului, ministri, primul ministru

Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Guvernul se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile constituţionale, având la bază Programul de guvernare acceptat de Parlament. Guvernul este învestit de Parlament şi îşi începe mandatul la data depunerii jurământului în faţa Preşedintelui.

Pot fi membri ai Guvernului persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a)au cetăţenia română şi domiciliul în ţară;
b)se bucură de exerciţiul drepturilor electorale;
c)nu au suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Guvernul este alcătuit din prim-ministru şi miniştri. Din Guvern pot face parte: viceprim-miniştri, miniştri de stat, miniştri delegaţi, miniştri cu însărcinări speciale pe lângă prim-ministru, numiţi de Preşedintele României pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Leave a Reply