Articol

Anularea deciziei privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale

Cuvinte cheie: Recuperarea sumelor incasate necuvenit din salarii, recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, recuperarea sumelor incasate necuvenit, anularea deciziei de pensionare, anularea deciziei de concediere, anularea deciziei de impunere, anularea deciziei de sanctionare disciplinara, anularea deciziei de pensie, anularea deciziei de pensionare anticipata, anularea deciziei de concediere de catre...

Articol

Cerere de anulare a deciziei Casei Sectoriale de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne

Cuvinte cheie: cerere anulare decizie pensie cerere anulare decizie impunere cerere anulare decizie pensionare cerere anulare decizie concediere cerere de anulare a deciziei de pensionare cerere anulare decizie de pensionare cerere de anulare     TRIBUNALUL M____ SECȚIA CIVILĂ Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991 Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2018:002.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Sentința...

Articol

Nulitatea absoluta a unui contract de vânzare cumpărare pentru respectarea dreptului de preemțiune prevazut de Legea 422/2001

Cuvinte cheie : drept de preemptiune, anularea absoluta contract, preemptiune legea 422/2001, contract vanzare cumparare, imobil monument istoric, drept de preemptiune monument istoric, drept preemptiune legea 422/2001 TRIBUNALUL TIMIȘ SECȚIA I CIVILĂ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR. 2276/PI Ședința publică din 13 septembrie 2012 Completul compus din: P_________: A____ A_____ GREFIER: A_______ T_____ Pe...

Articol

Apel împotriva hotărârii prin care s-a dispus evacuarea. Tardivitatea apelului

TRIBUNALUL A___ SECȚIA I CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ Nr. 338/ A/ 2020 Ședința publică d in 24 Septembrie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE M_____ I___ M______ Judecător L____ R___ Grefier R_____ M________ P____ Pe rol se află pronunțarea asupra apelului declarat de pârâtul M_____ O_______ împotriva Sentinței civile nr. 124/2020, pronunțată de Judecătoria A___ I____ în...

Articol

Apel împotriva hotărârii prin care s-a admis cererea de ordin de protecție. Respingerea apelului

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul B___ S____ solicitând în principal anularea sentinței civile atacate în sensul respingerii cererii de chemare în judecată privind emiterea ordinului de protecție. In subsidiar , solicită schimbarea în parte a hotărârii apelate în sensul înlocuirii unei dintre măsurile impuse în sarcina intimatului, respectiv măsura prevăzută de art. 23...

Articol

Anularea deciziei de pensionare și obligarea Casei Județene de Pensii la recalcularea pensiei

R O M Â N I A TRIBUNALUL A___ SECȚIA I CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ NR . 1336/2020 Ședința publică d in 09 Septembrie 2020 Completul compus din: PREȘ EDINTE L_______ V_____ Asistent judiciar S________ N____ Asistent judiciar M____ P____ Grefier A_______ C_____ Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamantul U___ A____ împotriva...

Articol

Plângere contravențională la legea silvică. Admitere apel și trimitere cauza spre rejudecare

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarele: Prin procesul-verbal de contravenție _________ nr.xxxxxxx/07.04.2017 petenta a fost sancționată contravențional de către intimata G____ F_________ C___, pentru o pluralitate de contravenții: cu amendă în sumă de xxxxx lei, pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art.19 alin.1 lit.a din Legea nr.171/2010 și sancționată de art.19 alin.1...

Articol

Fapta de a sustrage un Iphone 6s aflat la încărcat după bar, pe tejghea

Fapta de a sustrage un Iphone 6s aflat la încărcat după bar, pe tejghea JUDECĂTORIA T____ M____ SECȚIA PENALĂ SENTINȚA PENALĂ NR. 797/2020 Ședința publică din data de 7 septembrie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: D_____ C________ GREFIER: D______ C______ B____ Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror A______ T____ , din cadrul Parchetului...

Articol

Cerere de obligare la plata contravalorii analizelor medicale de laborator efectuate de către o persoană care nu avea acest drept și decontate de către CAS

Cerere de obligare la plata contravalorii analizelor medicale de laborator efectuate de către o persoană care nu avea acest drept și decontate de către CAS JUDECĂTORIA TÂRGU-M___ Ș SEC Ț IA CIVILĂ SENTIN Ț A CIVILĂ NR. 3068 Ș edin ț a publică din data de 08 septembrie 2020 Instan ț a constituită din: PRE...

Articol

Acțiune în răspundere delictuală pentru provocarea unui accident de circulație

JUDECĂTORIA TÂRGU M____ DOSAR nr. XXXXXXXXXXXXXX Sentința civilă nr. 3231 Ședința publică din data de 16.09.2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: L_____ M_____ GREFIER: C ARMEN ELIANNE B_______ Pe rolul instanței se află judecarea acțiunii civile formulată de către reclamantul C____ A_____ A____, în contradictoriu cu pârâtul B_____ I____-D_____ , având ca obiect acțiune în răspundere...