Decizia ICCJ-RIL nr. 21/2020. Termenul de prescripție pt. obligații fiscale principale/accesorii, aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar
Articol

Decizia ICCJ-RIL nr. 21/2020. Termenul de prescripție pt. obligații fiscale principale/accesorii, aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE COMPLETUL PENTRU SOLUȚIONAREA RECURSULUI ÎN INTERESUL LEGII DECIZIA Nr. 21 din 14 septembrie 2020 Dosar nr. 1.375/1/2020 Corina-Alina Corbu — președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție — președintele completului Iuliana Măiereanu —pentru președintele Secției de contencios administrativ și fiscal Laura-Mihaela Ivanovici — președintele Secției I civile Marian Budă...

Articol

Legea nr. 296/2020 – modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. — Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după...

Articol

OUG nr. 224/2020 – unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale Pandemia COVID-19 reprezintă un șoc major pentru economia globală, dar...

Articol

OUG nr. 225/2020 – modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii Având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014,...

Articol

OUG nr. 227/2020 – modificarea și completarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori Având în vedere că, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data...

Articol

OUG nr. 226/2020 – unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Luând în considerare prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget și nici angajată și...

Decizia ICCJ-RIL nr. 17/2020. Executare silită. Creanțe bugetare. Competență materială.
Articol

Decizia ICCJ-RIL nr. 17/2020. Executare silită. Creanțe bugetare. Competență materială.

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE Șl JUSTIȚIE COMPLETUL PENTRU SOLUȚIONAREA RECURSULUI ÎN INTERESUL LEGII DECIZIA Nr. 17 din 20 iulie 2020 Dosar nr. 1.135/1/2020 Corina-Alina Corbu — președintele înaltei Curți de Casație și Justiție — președintele completului Laura-Mihaela Ivanovici — președintele Secției I civile Marian Budă —președintele Secției a II-a civile Denisa Angelica Stănișor —președintele Secției...

Articol

Hotărârea CEDO în Cauza Kovesi împotriva României

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A PATRA HOTĂRÂREA din 5 mai 2020 În Cauza Kovesi împotriva României (Cererea nr. 3.594/19) Strasbourg Definitivă 5 august 2020 Art. 6 (civil) • Acces la o instanță • Imposibilitatea procurorului-șef de a contesta efectiv încetarea prematură a mandatului • Neîndeplinirea ambelor condiții ale criteriului Eskolinen • Absența controlului jurisdicțional asupra...

Articol

Obținerea unui permis falsificat în Serbia. Fals material în înscrisuri oficiale. Art. 320 Cod penal

Obținerea unui permis falsificat în Serbia. Fals material în înscrisuri oficiale. Art. 320 Cod penal JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA PENALĂ SENTINȚA PENALĂ NR. 1/2021 Ședința publică din data de 4 ianuarie 2021 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: D_____ C________ GREFIER: D______ C______ B____ Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror B_____ G_____, din cadrul Parchetului...

Articol

Rezoluția contractului de vanzare cumparare a autovehiculului pentru vicii ascunse.Admiterea cererii

Rezoluția contractului de vanzare cumparare a autovehiculului pentru vicii ascunse.Admiterea cererii JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. _____________* SENTINȚA CIVILĂ NR. 353 Ședința publică din data de 29 ianuarie 2021 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: S________ V_____ GREFIER: C______ S_____ Pe rolul instanței se află judecarea acțiunii în rezoluțiune formulată de reclamantul T____ Ș_____ T______...