Articol

Admitere apel. Achitare pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Curtea de Apel Tîrgu Mureș

Admitere apel. Achitare pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Curtea de Apel Tîrgu Mureș DECIZIA PENALĂ Nr. ###/A Şedinţa publică din 5 iunie 2020 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: ###### ########## ##### Judecător: ##### ########## Grefier: ###### ### Pe rol judecarea apelul formulat de către inculpatul ######## ###### (fiul lui ##### şi...

Articol

Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C. pen

Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C. pen DECIZIA PENALĂ NR. ###/A Şedinţa publică din 8 decembrie 2021 Completul constituit din: PREŞEDINTE: ##### ####### JUDECĂTOR: ##### ##### ###### GREFIER: ###### ####### Pe rol se...

Articol

Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Conducere sub influența alcoolului. Inlăturarea pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a conduce autovehicule.

Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Conducere sub influența alcoolului. Inlăturarea pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a conduce autovehicule. DECIZIA PENALĂ Nr. ###/A Şedinţa publică din data de 10 decembrie 2021 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: ###### ###### JUDECĂTOR: ##### #######-####### GREFIER: Dalyay ##### Pe rol pronunţarea asupra apelului declarat de inculpatul ##### ######## (fiul lui...

Articol

Încălcarea contractului pentru servicii de cazare și îngrijire în cadrul tratamentului medical în centrul de îngrijire

JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. _____________ SENTINȚA CIVILĂ NR. 3516 Ședința publică din data de 24 septembrie 2021 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: S________ V_____ GREFIER: C______ S_____ Pe rolul instanței se află judecarea cererii formulată de reclamanții A_______ A_____ și B_____ B____ în contradictoriu cu pârâții G____ D____ D______ E________ și C_______ C___...

Articol

Obligarea de a da consimtamantul pentru eliberarea pașaportului și pentru părăsirea țării

Obligarea de a da comsimtamantul pentru eliberarea pașaportului și pentru părăsirea țării JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. _____________ SENTINȚA CIVILĂ NR. 3479/2021 Ședința publică din data de 21.09.2021 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: B_____-V______ A________ GREFIER: I___ N_____ A___ Pe rol se află judecarea cauzei civile formulate de reclamanta A___ A_____ A___ A___________ A____...

Articol

Cerere de anulare a unei ordonanțe de plata. Respingerea cererii.

JUDECĂTORIA TÂRGU M____ CIVIL SENTINȚA CIVILĂ Nr. 3281/2021 Ședința publică de la 01 Septembrie 2021 Completul compus din: PREȘEDINTE A________ A____ JUDECĂTOR A________ B_____-V______ Grefier M____ M_______ Pe rol fiind soluționarea acțiunii în anulare formulată de creditorul-reclamant A_____ A_____ A__________ A_ A_ în contradictoriu cu debitorul-pârât B__ B B B__. La apelul nominal făcut în...

Articol

Uzucapiune. Condițiile necesare pentru joncțiunea posesiilor.

JUDECĂTORIA TÂRGU MUREȘ SENTINȚA CIVILĂ NR. 3288/2021 Ședința publică din data de 1 septembrie 2021 Instanța reține că pentru a se putea concluziona dacă a operat în cauză joncțiunea posesiilor inclusiv în ceea ce îl privește pe reclamantul , se impune a se stabili ce se înțelege prin noțiunea de autor, respectiv succesor, în accepțiunea...

Articol

Ordinul 482/2021 privind desemnarea Direcţiei implementare scheme de ajutor de stat din Direcţia generală ajutor de stat şi fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Ordinul 482/2021 privind desemnarea Direcţiei implementare scheme de ajutor de stat din Direcţia generală ajutor de stat şi fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de...

Articol

ORIENTARE nr. 23 din 6 mai 2021 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2021/23) ((UE) 2021/889)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă, având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuţă, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 şi articolul 20 primul paragraf, întrucât: (1)Realizarea unei politici...

Articol

Art. 23: Respectul cuvenit justiţiei

(1)Cei prezenţi la şedinţa de judecată sunt datori să manifeste respectul cuvenit faţă de instanţă şi să nu tulbure buna desfăşurare a şedinţei de judecată.(2)Preşedintele veghează ca ordinea şi solemnitatea şedinţei să fie respectate, putând lua în acest scop orice măsură prevăzută de lege.