Articol

Cerere de anulare a deciziei de pensie pentru invaliditate

JUDECĂTORIA TÎRGU-M____ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR. 3195 Ședința publică din data de 14 septembrie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: A____ V______ C______ GREFIER: L_______ EMANUE LA L___ Pe rolul instanței se află judecarea cererii formulată de reclamantul L___ C_______ în contradictoriu cu pârâta C___ JUDEȚEANĂ DE P_____ M____, având ca obiect anulare act....

Articol

Cerere de declarare judecătorească a morții

JUDECĂTORIA T____ M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR. 3204/2020 Ședința publică din data de 15.09.2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: raluca-andreea gavrilaș GREFIER : M______ B____ Ministerul Public a fost reprezentat de procuror T____ A______ din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.M____ . Pe rol fiind judecarea cererii formulate de către petent...

Articol

Cerere de obligare la plata chiriilor neachitate

JUDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș CIVIL Sentin ț a civilă nr. 3088/2020 Ș edin ț a publică din data de 09.09.2020 Instan ț a constituită din: PRE Ș EDINTE: Ș EULEAN-SCHWARTZ C_______ GREFIER: ROXA NA M___ Ș AN Pe rol judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant ___________________________ ș i pe pârât D____ A_____ ,...

Articol

Cerere privind radierea din evidențele Biroului de Credit a datelor negative cu privire la reclamantă

Cerere privind radierea din evidențele Biroului de Credit a datelor negative cu privire la reclamantă JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR. 2956 Ședința publică din data de 28 august 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: S________ V_____ GREFIER: M____ D AN Pe rolul instanței se află soluționarea cererii de chemare în...

Articol

Cerere de constatare a caracterului abuziv al clauzei care prevede plata unui comision acordare credit în cuantum de 0,30 % flat din valoarea creditului

JUDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș CIVIL Sentin ț a civilă nr. 2947/2020 Ș edin ț a publică din data de 26.08.2020 Instan ț a constituită din: PRE Ș EDINTE: Ș EULEAN-SCHWARTZ C_______ GREFIER: ROX A__ M___ Ș AN Pe rol judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant C________ A____ A_____ ș i pe pârât B____...

Articol

Cerere de ordonață președințială în vederea reducerii termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la perioada de 90 zile

Cerere de ordonață președințială în vederea reducerii termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la perioada de 90 zile JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ nr. 2692/2020 Ședința publică din data de 04 august 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: S_______ M____ D________ GREFIER: T____ A__ C_______ Pe rolul instanței se află judecarea...

Articol

Condamnare la amendă pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului

Condamnare la amendă pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA PENALĂ SENTINȚA PENALĂ NR. 634 /2020 Ședința publică din data de 3 august 2020 Completul constituit din: PREȘEDINTE : D_____ C________ GREFIER: D______ C______ B____ Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror B_____ G_____ , din cadrul Parchetului de pe...

Articol

Respingerea ca inadmisibilă a contestației în anulare

Respingerea ca inadmisibilă a contestației în anulare JUDECĂTORIA REGHIN CIVIL-PENAL-CC Cod ECLI ECLI:RO:JDREG:2020:002.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXX Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3084 SENTINȚA CIVILĂ NR. 599/2020 Ședința publică din data de 30 iulie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: M____-C_______ DORNAUER GREFIER: L______-M____ V_____ Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată...

Articol

Admiterea excepției prescripției dreptului de a cerere executarea silită

Admiterea excepției prescripției dreptului de a cerere executarea silită JUDECĂTORIA REGHIN CIVIL-PENAL-CC Cod ECLI ECLI:RO:JDREG:2020:002.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3084 ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 557/2020 Ședința publică din data de 28 iulie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: M____-C_______ DORNAUER GREFIER: L______-M____ V_____ Pe rol judecarea cererii de chemare...