Curtea de Apel Timișoara. Achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de a practica vânătoarea fără autorizaţie prev. de art. 42 alin. 1 lit. c din Legea 407/2006.

Curtea de Apel Timișoara. Achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de a practica vânătoarea fără autorizaţie prev. de art. 42 alin. 1 lit. c din Legea 407/2006.

DECIZIA PENALĂ Nr. ####/A

Şedinţa publică din data de 09.11.2021

Completul compus din:

PREŞEDINTE: #### #####

JUDECĂTOR: ########## #####

GREFIER: ####### #######

Pe rol se află judecarea apelurilor declarate de inculpaţii ####### ### şi ####### ###### împotriva sentinţei penale nr. ##/27.04.2021 pronunţată de Judecătoria ####### în dosarul nr. ####/273/2019.

Dată fără citarea părţilor.

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 27.10.2021, au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta decizie, şi prin care, având în vedere dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 raportat la art. 405 din Codul de procedură penală, a stabilit termen pentru pronunţare, la data de 9 noiembrie 2021, când:

CURTEA,

Deliberând asupra apelului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. ##/27.04.2021 pronunţată de Judecătoria ####### în dosarul nr. ####/273/2019, în temeiul art. 42, alin. 1, lit. c din Legea 407/2006., a fost condamnat inculpatul ####### ###, la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscrisuri în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv”.

În baza art. 91 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În temeiul art. 42 alin. 1 lit. c din Legea 407/2006, a fost condamnat inculpatul ####### ######, la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscrisuri în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv”.

În temeiul art. 342 alin. 1 cod penal, a fost condamnat inculpatul ####### ######, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ,,deţinerea, portul, confecţionarea precum şi orice operaţiuni privind armele letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale”.

În baza art. 38 alin.1 Cod penal, art.39 alin.1 lit. b C.p., s-a aplicat inculpatului ####### ######, CNP #############, pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare, la care s-a adăugat un spor în condiţiile art.39 lit.c C.p., de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite adică de 2 luni, închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa de 1 (un) an și 2 luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza disp. art. 112 alin. 1 lit. b C.p., s-a dispus confiscarea specială a 35 cartuse de calibrul 12, lanternă cu suport de aprindere pe puşcă, 3 cuţite, un amânar, centura pentru cartuşe, telefonul mobil cu cardul de memorie şi 2 raniţe aparţinând inc. ####### ### şi un cuţit cu teacă şi proiectorul cu fire improvizate aparţinând inculpatului ####### ######. bunuri care se află în camera de corpuri delicte, conform dovezilor nr, CS-100083, CS-130283, CS-Î29154, CS-I28999.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ###/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria ####### au fost trimiși în judecată în stare de libertate, inculpații: ####### ### pentru săvârșirea infracțiunii de ,,tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv” prev. de art. 42 alin. 1 lit. c din Legea ######## şi ####### ###### pentru săvârşirea infracţiunilor de ,,deţinerea, portul, confecţionarea precum şi orice operaţiuni privind armele letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale” prev. de art. 342 alin. 1 cod penal şi ,,tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv” prev. de art. 42 alin. 1 lit. c din Legea 407/2006.

În actul de sesizare s-a reţinut că la data de ##########, în jurul orei 00,40 numitul ####### ##### #####, conducătorul auto marca Renault cu nr, de înmatriculare ######### pe DJ 571 G, în loc. #####, nu a respectat semnalele acustice şi luminoase ale organelor de poliţie, continuând deplasarea, fiind surprins de către organele de poliţie, iar în urma controlului într-un rucsac din material au fost găsite 32 cartușe marca ROTTWEIL EXPRESS, cal 12 şi 3 cartușe cal. 12 marca BASCHIERI PELLAGRI şi obiecte construite artizanal pentru braconaj. Conducătorul auto ####### ##### ##### a transportat pe inculpații ####### ### şi ####### ######, având arme şi muniţie asupra lor, iar la observarea organelor de poliţie au fugit pe câmp, luând cu ei doar armele şi lăsând în autoturism muniţia şi obiectele folosite la braconaj cinegetic pe timp de noapte. Cu ocazia cercetării la faţa locului, lucrătorii Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ #####-#######, au întocmit planşa foto cu bunurile depistate de organele de poliţie, respectiv doi rucsaci, în interiorul cărora au fost găsite elemente de muniţie şi accesoriile ce pot fi folosite la vânătoare, din verificările efectuate în Registrul Naţional al Armelor Integrat din ##########, rezultă că inculpatul ####### ### figurează în evidenţele susmenţionate, ca fiind autorizat pentru portul şi folosirea armelor, iar prin procesul verbal întocmit la ########## inc. ####### ###### nu figurează ca fiind autorizat pentru portul şi folosirea armelor.

S-a arătat că situația de fapt expusa mai sus se dovedește cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracțiunii flagrante, planșe fotografice, procese verbale de recunoaștere după fotografie, proces verbal lăsare in custodie a auto, #########, proces verbal de verificare arme inc. ####### ###, procese verbale de căutare a inc. ####### ######, procese verbale de citare a inc. ####### ######, declaraţii inculpaţi, declarații martori, rapoarte de constatare criminalistică, procese verbale de confruntare, suporți optici, fișe cazier judiciar inculpați.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătorești, instanța de fond a reţinut următoarea situație de fapt: prin procesul verbal de constatare a infracțiunilor flagrante din ##########, organul de urmărire penală s-a sesizat în temeiul art. 292 Cp.p. cu privire la săvârşirea infracţiunii de „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prev. de art. 342 aliniat 1 Cp., constând in aceea că în data de ##########, în jurul orei 00,40 numitul ####### ##### #####, conducătorul auto marca Renault cu nr, de înmatriculare ######### pe DJ 571 G, în loc. #####, nu a respectat semnalele acustice şi luminoase ale organelor de poliţie, continuând deplasarea, fiind surprins de către organele de poliţie, iar în urma controlului într-un rucsac din material au fost găsite 32 cartușe marca ROTTWEIL EXPRESS, cal 12 şi 3 cartușe cal. 12 marca BASCHIERI PELLAGRI şi obiecte construite artizanal pentru braconaj.

Prin ordonanţa din ########## s-a dispus începerea urmăririi privind infracţiunea de „deţinerea, portul, confecţionarea precum şi orice operaţiuni privind armele letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale”, prev. de art. 342 aliniat 1, lit. c Cp.

La data de ##########, conducătorul auto ####### ##### ##### a transportat pe inculpații ####### ### şi ####### ######, având arme şi muniţie asupra lor până la #####, la domiciliul inculpatului ####### ###, iar la observarea organelor de poliţie au fugit pe câmp, luând cu ei doar armele şi lăsând în autoturism muniţia şi obiectele folosite la braconaj cinegetic pe timp de noapte.

Cu ocazia cercetării la faţa locului, lucrătorii Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ #####-#######, au întocmit planşa foto cu bunurile depistate de organele de poliţie, respectiv doi rucsaci, în interiorul cărora au fost găsite elemente de muniţie şi accesoriile ce pot fi folosite la vânătoare, din verificările efectuate în Registrul Naţional al Armelor Integrat din ##########, rezultă că inculpatul ####### ### figurează în evidenţele susmenţionate, ca fiind autorizat pentru portul şi folosirea armelor, iar prin procesul verbal întocmit la ########## inc. ####### ###### nu figurează ca fiind autorizat pentru portul şi folosirea armelor.

Cu ocazia audierii numitului ####### ##### ##### la data de ##########, acesta a precizat că în momentul în care a oprit maşina în apropierea cimitirului, numitul ####### ### care se afla pe locul din dreapta a deschis uşa şi a fugit, luând cu el şi arma de vânătoare.

Cartuşele calibru 12 împreună cu proiectilele sferice găsite la faţa locului au fost depuse la camera de corpuri delicte cu dovada seria nr. CS###############016, iar coletul cu telefonul mobil şi sacul de rafie au fost depuse tot la camera de corpuri delicte cu dovada seria nr. CS###############016.

Cu ocazia audierii inculpatului ####### ###, atât în calitate de suspect cât şi în calitate de inculpat, acesta a arătat că se prevalează de dreptul la tăcere, nu a dat nici un fel de declarație şi nu a dorit să fie testat cu aparatul poligraf.

S-a arătat că în urma percheziției informatice, a rezultat că telefonul împreună cu cardul de memorie aparţin inculpatului ####### ###, deşi acesta în declaraţia sa a relatat faptul că i-a dat numitul ####### ##### #####, vărul inculpatului.

Din planşa foto extrasă de pe stikul de memorie a rezultat că, cuțitul cu teacă purtat de inculpatul ####### ###### în foto. 9, este acelaşi cu cel găsit la faţa locului în data de ##########. Tot de pe stikul de memorie a mai rezultat că şi în data de ########## inc. ####### ###### împreună cu inc. ####### ### au fost în pădure cu un autoturism de teren culoare verde camuflaj, având asupra lor şi 2 arme de vânătoare (foto. Nr. 12).

Cu ocazia confruntării dintre ####### #####-##### şi inc. ####### ###, acesta din urmă a refuzat să răspundă la întrebări, prelevându-se de dreptul la tăcere, răspunzând la întrebări doar numitul ####### ##### #####, care a precizat că telefonul găsit in autoturismul său aparţine inc. ####### ###.

S-a arătat că din declaraţia inculpatului ####### lonuţ ##### rezultă că în data de ##########, în jurul orei 17.00 a fost sunat de inc. ####### ### care l-a rugat să-1 transporte de la Bozovici la #####. în jurul orei 23,30 ajuns la inc. ####### ###, acesta a urcat în autoturism o raniță, o puşcă introdusă în husă si o puşcă cu două ţevi la vedere. La ##### a urcat in autoturism şi inculpatul ####### ######, având asupra sa o raniţă. Au continuat deplasarea aproximativ 30 de metri, după care a observat la circa 50 m o maşină de poliţie, iar inc. ####### ### i-a solicitat să meargă pe strada din stânga, lucru pe care 1-a şi făcut. Maşina de poliţie s-a pus in mişcare cu semnale luminoase aprinse, inc. ####### ### solicitându-i să meargă în viteză la marginea localităţii, lângă cimitir, iar în momentul in care a oprit autoturismul, inc. ####### ### a luat husa cu arma, iar inc. ####### ###### a luat arma cealaltă şi au fugit. In câteva secunde a ajuns şi echipajul de poliţie, care a strigat la inculpaţi să stea, însă aceştia au fugit prin vegetaţie către o râpă.

Inc. ####### ##### ##### a mai declarat că el nu a cunoscut că inculpatul ####### ### a vrut să meargă la vânătoare.

Inculpatul ####### ###### a fost citat la domiciliu, mama acestuia a relatat că este plecat in Franţa, la muncă. Potrivit PV de căutare din ########## întocmit de organele de poliţie din cadrul Postului de ###. Bozovici, reiese că inc. Borozav ###### este plecat de două săptămâni în străinătate. La data de ########## inc. ####### ###### i-a fost adusă la cunoştinţă, telefonic, calitatea de suspect, fiind invitat la sediul JPJ Carnş-####### pentru a da declaraţie.

S-a arătat că din declaraţia martorului ##### ######, rezultă că în data de ##########” în jurul orei 00,40 în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu împreună cu asp. ##### ########## pe raza loc. ##### în baza planului de acţiune privind combaterea consumului de alcool în rândul conducătorilor auto, a efectuat semnal regulamentar de oprire a autoturismului marca Renault cu nr, #########, care circula pe DJ 571/G. Autoturismul neoprind la semnal, organele dc urmărire penală au plecat în urmărire cu semnale acustice şi luminoase până în dreptul cimitirului, unde au văzut autoturismul susmenționat oprit si din acesta au coborât două persoane care aveau în spate un obiect ce semăna ca fiind o armă de vânătoare, nefiind introduse in huse şi ținându-le în spate cu o curea – Cele două persoane nu s-au supus somării, fugind pe câmp, fiind identificat doar conducătorul auto ####### ##### ##### care a indicat faptul că 1-a luat pe inc, ####### ### din ###### ######## ###### ### ########## ## #####, acesta având asupra sa şi o armă de vânătoare.

Din discuţiile purtate cu diverse persoane, a rezultat că cea de-a doua persoană care se afla in autoturism a fost inc, ####### ######.

Martorul ##### ###### a mai precizat că datorită faptului că distanţa era de aproximativ 30 metri şi era întuneric, nu a putut observa caracteristicile armei, acest lucru aflându-i cu ocazia verificărilor spre dimineaţa la domiciliul inc. ####### ###, armele prezentând urme de pământ pe ţevile acestora şi pe patul puştilor.

În baza procesului verbal de recunoaștere după fotografie, din data de ##########, martorul ##### ###### a precizat că îl cunoaşte pe inc. ####### ###### şi că este persoana care este posibil să fi fost în data de ########## în loc. #####, în autoturismul #########, după care a fugit pe câmp, având asupra sa şi o armă de vânătoare, la fel şi cu privire la inc. ####### ###.

S-a arătat că din declaraţia martorului ##### ########## rezultă că în data de ########## în jurul orei 00,40, în timp ce se afla in exercitarea atribuţiilor de serviciu împreună cu ### ##### ######, pe raza loc. #####, a efectuat semnal regulamentar de oprire a autoturismului marca Renault cu nr. de înmatriculare CS-.29-DPV care circula pe DJ 571/G la intrarea in loc. #####. Autoturismul nu a oprit la semnalul cu girofarul şi sirena, iar echipajul de poliţie a plecai în urmărire cu semnalele luminoase şi acustice în funcţiune până în dreptul cimitirului, unde acesta era oprit, urmărirea iscându-se pe aproximativ 1000 metri. Martorul a mai precizat că a observat în autoturism mai multe siluete de om, iar Ia momentul opririi autoturismului au coborât de pe locurile faţă şi spate două persoane care au fugit pe câmp în zona de vegetaţie, acestea nesupunându-se somaţiei.

S-a reţinut că din raportul de constatare criminalistică nr. 195573 din ########## a rezultat că, cuţitul cu teacă pus la dispoziţie de organele de poliţie, este cel reprodus în fotografia nr. 9 a planşei fotografice nr. ###############18 a Serviciului Criminalistic al IPJ #####-####### si care apare ca purtat de inc. ####### ###### la centură.

Prin încheierea penală nr. # din ########## şi în baza mandatului de percheziţie informatică nr. 12 din ##########, ora 15,40 emis de Judecătoria ####### în dosarul nr. ####/273/2018 s-a dispus efectuarea percheziţiei informatică a următoarelor medii de stocare: telefon mobil culoare negru, marca LG, model H 440n cu seria IMEI ##############39-9, card san Disk incorporat de 1GB aflat în interiorul telefonului, bunuri aparţinând inc. ####### ###, şi autorizarea obţinerii de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice de date pentru: posturile telefonice cu nr. ########## utilizat de ####### ##### #####, posturile telefonice cu nr. de apel ########## utilizat de GolîmbaAdi, posturile telefonice având IMEI ##############39-9, cartela telefonică cu scria ##############62748.

Din verificările efectuate de organele de poliţie a rezultat faptul că inc. ####### ##### ##### a folosit postul telefonic cu nr. ########## ce aparţine tatălui său ####### ###, aşa cum rezultă din harta întocmită de Biroul de Analiză a Informaţiilor #####-Sevcrin, pentru perioada ########## # #9-05-2016.

De asemenea din datele existente la dosar, s-a arătat că rezultă că inc. ####### ### a folosit în timpul activităţii infracţionale aparatul telefonic având seria IMEI ##############39-9, cartela telefonică ##############62748, aparat telefonic care a fost găsit cu ocazia flagrantului în autoturismul marca Renault cu nr. de înmatriculare CS-.29-DPV, în care a fost identificată şi muniţia de vânătoare şi alte obiecte care ar fi putut fi folosite la braconajul cinegetic pe timp de noapte.

Cu ocazia studierii suportului optic cu nr. ########-SAESP######### care conţine datele solicitate, s-a stabilit că pe cârdul de memorie SD marca SanDisk de capacitate I GB, au fost identificate un nr. de 23 fişiere tip imagine cu extensia JPG de interes pentru cauză.

Din raportul cu nr. ###############18 întocmit de Serviciul Criminalistic cu privire la imaginile prelucrate de pe ########-SAESP-20181019, s-a stabilit că telefonul aparţine inc. ####### ###, unde apare în mai multe fotografii, cât şi armele din dotare şi autoturismul de teren fără numere de identificare.

Ascultat martorul ####### ### , a arătat că în acele împrejurări martorul ####### ##### #####, ce este verişor cu inculpatul ####### ###, l-a transportat pe acesta.

Ascultat la 15.02.2021, martorul ####### ##### #####, nemijlocit în faţa instanţei a arătat că în noaptea de 27 pe 28 mai 2016, acesta conducea autoturismul iar în vehicul se aflau cei doi inculpați ####### ###, ####### ######. Deși au observat semnalele polițiștilor a fost rugat martorul de inculpatul ####### ###, ca să nu oprească pentru ca acesta susține că îi vor fi luate armele ce erau în mașină. Armele erau în cabină , martorul ####### ##### #####, era șofer inculpatul ####### ### ocupa locul din dreapta faţă, iar pe bancheta din spate stătea inculpatul ####### ######, iar armele lui ####### ###, erau poziționate una în față cu acesta și una în spate unde era așezat inculpatul ####### ######. A înţeles că armele îi aparţineau inculpatului ####### ###. Din localitatea Bozovici arată că inculpații au urcat în vehicul și doreau să ajungă la #####, la pădure. Inculpatul ####### ### a mai luat cu el și băuturi alcoolice suc și mâncare, pe lângă arme.

Martorul ##### ###### ascultat la 15.02.2021, nemijlocit în faţa instanţei a arătat că în noaptea de 27 pe 28 mai 2016, fiind poliţist în filtru, şoferul ####### ##### #####, nu a oprit iniţial la semnalul poliţistului, ca apoi după urmărire, a ajuns autovehiculul în cauză din care a fugit două persoane, fără a le recunoaşte, la maşină rămânând doar şoferul ####### ##### #####, iar în maşină au fost găsite arme şi muniţie, armele aveau urme de pământ. Martorul ####### ##### ##### i-a relatat că inculpatul ####### ### se afla cu acesta, pe care l-a luat din localitatea Bozovici.

S-a arătat că aspectele de urmărire a autoturismului condus de şoferul ####### ##### #####, au fost confirmate şi de martorul ##### ##########.

Fiind audiat nemijlocit la 19.10.2020, în faţa instanței inculpatul ####### ######, nu a recunoscut fapta comisă, negând participarea la săvârşirea faptei împreună cu coinculpatul ####### ###, pentru care a făcut precizarea doar că îl cunoaşte şi a participat doar la un chef, împreună cu acesta, iar cuţitul de vânătoare descris în actul de sesizare nu îi aparţine.

Inculpatul ####### ###### a consimţit în măsura în care va fi găsit vinovat să presteze muncă neremunerată, în cadrul Primăriei #####, ####### #############, sau în cadrul Primăriei BOZOVICI, ####### #############.

Potrivit fişei de cazier judiciar, inculpatul ####### ######, nu are antecedente penale. Nu au fost depuse înscrisuri in circumstanțiere.

Fiind audiat nemijlocit la 14.12.2020, în faţa instanței de fond inculpatul ####### ###, nu a recunoscut fapta comisă, negând participarea la săvârşirea faptei împreună cu coinculpatul ####### ######, negând că în propriu telefon mobil ar fi avut înregistrări, poze în care ####### ######, apare în ipostaze alături de acesta.

Inculpatul ####### ###, a consimţit în măsura în care va fi găsit vinovat să presteze muncă neremunerată, în cadrul Primăriei DALBOȘEȚ, ####### #############, sau în cadrul Primăriei BOZOVICI, ####### #############.

Instanța de fond a reținut situația de fapt descrisă anterior în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, în faza urmăririi penale respectiv: proces verbal de constatare a infracțiunii flagrante, planșe fotografice; procese verbale de recunoaștere după fotografie;proces verbal lăsare in custodie a auto, #########; proces verbal de verificare arme inc. ####### ###; procese verbale de căutare a inc. ####### ######; declaraţii inculpaţi, declarații martori, rapoarte de constatare criminalistică,procese verbale de confruntare, suporți optici, fișe cazier judiciar inculpați.

Probele administrate în cauză, au format pe deplin convingerea instanţei de fond că inculpaţii fiecare în parte, au săvârşit faptele reţinută în sarcina lor.

Potrivit disp. art. 42, alin. 1, lit. c din Legea 407/2006., s-a arătat că, constituie infracţiunea de „tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscrisuri în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv” tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Potrivit disp. art. 342 alin. 1 cod penal, constituie infracţiunea de ,,deţinerea, portul, confecţionarea precum şi orice operaţiuni privind armele letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale”, deţinerea, portul, confecţionarea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept şi se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

În drept, s-a reţinut că fapta inculpatului ####### ######, întruneşte elementele constitutive ale infracțiunilor de,,deţinerea, portul, confecţionarea precum şi orice operaţiuni privind armele letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale”, prev. de disp. art. 342 alin. 1 cod penal, respectiv „tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscrisuri în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv”, prev de disp. art. 42, alin. 1, lit. c din Legea 407/2006, infracţiuni faţă de care se reţin îndeplinite condiţiile constitutive sub aspectul laturii obiective şi a laturii subiective, inculpatul a acţionat în săvârşirea faptelor cu intenţie directă, reţinându-se astfel vinovăţia inculpatului, fapte pentru care instanţa îl va condamna.

În drept, s-a reţinut că fapta inculpatului ####### ######, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscrisuri în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv”, prev de disp. art. 42, alin. 1, lit. c din Legea 407/2006, infracţiune faţă de care se reţin îndeplinite condiţiile constitutive sub aspectul laturii obiective şi a laturii subiective, inculpatul a acţionat în săvârşirea faptei cu intenţie directă, reţinându-se astfel vinovăţia inculpatului, faptă pentru care instanţa îl va condamna.

La individualizarea pedepsei aplicată fiecărui inculpat în parte, instanţa de fond a avut în vedere disp. art. 74 Cod penal, în alegerea pedepsei stabilirea duratei, cuantumului pedepsei respectiv în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, ce se vor evalua după: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Pentru toate acestea, prima instanţă a procedat la soluţionarea cauzei, conform dispozitivului sentinţei penale atacate.

Împotriva sentinţei penale nr. ##/27.04.2021 pronunţată de Judecătoria ####### în dosarul nr. ####/273/2019 au declarat apel inculpaţii ####### ### şi ####### ######, înregistrate pe rolul Curţii de Apel ######### la data de 29.07.2021, sub nr. ####/273/2019.

În cererea de apel formulată de inculpatul ####### ######, s-a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale atacate şi pronunţarea unui noi hotărâri prin care să se dispună achitarea, în conformitate cu art. 11, pct. 2, lit. a CPP, coroborat cu art. 10, lit. c CPP, având în vedere că nu există probe la dosarul cauzei din care să reiasă că inculpatul a comis infracţiunea de care este acuzat. A precizat astfel, că singura proba prin care acesta este acuzat este declaraţia martorului ####### ##### #####, care nu se coroborează cu niciun alt mijloc de probă, declaraţie din care reiese că inculpatul nu a fost la vânătoare şi nici cu ei în maşină, în acea seară. Cu privire la cuţitul care apare în pozele ataşate la prezentele motive de apel, a menţionat că are unul la domiciliu, este identic cu cel prezentat de organele de cercetare penală, nefiind un cuţit cu particularităţi deosebite sau unicat, făcut pe comandă specială şi totodată, că se află în posesia acestuia, deoarece este candidat la obţinerea permisului de vânătoare. În acest sens, a arătat că a depus şi la dosarul cauzei, autorizaţii de vânătoare colectivă de tip B, din care reiese că a participat legal la vânătoare în calitate de candidat la permisul de vânătoare (gonaş). A mai învederat instanţei, că fotografiile din dosarul de urmărire penală nu au nicio legătură cu data de 27.05.2016, ci cu o altă perioadă în care acesta a fost la vânătoare. Inculpatul a mai precizat că nu deţine nicio armă de vânătoare, că nu a participat la vânătoare şi că nu a tras cu arma. De asemenea, a arătat că probele administrate de instanţa de judecată constituie temeiul juridic al condamnării inculpatului, singure sau împreună cu probele administrate la urmărirea penală, doar dacă ele conduc, dincolo de orice îndoială rezonabilă, la concluzia că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, cu respectarea art. 396 alin. 2 NCPP. Aşadar, s-a arătat că, numai după verificarea în cursul judecăţii a probelor strânse la urmărirea penală, conform art. 103 CPP, se poate stabili situaţia de fapt şi se pot trage concluzii privind răspunderea penală a inculpatului pentru infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată, însă, readministrarea probelor de la instanţa de judecată nu a reuşit, să răstoarne prezumţia de nevinovăţie a inculpatului. Astfel, s-a arătat că singura probă prin care inculpatul este acuzat, este declaraţia martorului ####### ##### #####, acestea fiind pe de o parte neconcludente, cât şi contradictorii, ridicând suspiciuni cu privire la sinceritatea si obiectivitatea martorului, declaraţie care nu se coroborează cu niciun alt mijloc de probă. În aceste condiţii, s-a considerat că soluţia trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăţie, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunţe o soluţie de achitare.

În cererea de apel formulată de inculpatul ####### ###, s-a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale criticate, iar în rejudecare, achitarea inculpatului cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 42, alin 1. lit. c) din Legea nr. 407/2006 reţinută în sarcina acestuia, în principal, în temeiul dispoziţiilor art. 396, alin. 5, raportat la art. 16, alin. 1, lit. a) din Codul de procedură penală, iar în subsidiar, în temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. 5, raportat la art. 16, alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, neexistând probe la dosarul cauzei din care să rezulte că infracţiunea ar fi fost săvârşită de acesta. În motivare, s-a arătat că din întregul material probator administrat atât în faza de urmărire penală, cât şi în faţa instanţei de fond, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că inculpatul nu a fost prezent în niciun moment pe un fond cinegetic în noaptea de 27.05.2016 şi cu atât mai mult nu a practicat şi nu a avut intenţia de a practica vânătoarea. În acest sens, s-au menţionat declaraţiile martorilor ##### ###### şi ##### ##########, precizându-se că aceştia martori, audiaţi nemijlocit în faţa instanţei de judecată la termenele din data de 15.02.2021 şi 15.03.2021 au declarat fără echivoc faptul că în noaptea respectivă din data de 27.05.2016 nu l-au văzut în nici un moment pe inculpatul ####### ###, fie în autoturismul condus de numitul ####### #####-#####, fie coborând din acest autoturism. De asemenea, s-a mai arătat că aceştia au declarat şi faptul că l-au identificat pe inculpatul ####### ### în planşele foto prezentate de organele de urmărire penală ca urmare a faptului că l-au cunoscut ulterior pe acesta, respectiv la momentul în care a fost efectuat un control al armelor deţinute de acesta, arme ce au fost găsite la domiciliul acestuia şi depozitate conform legislaţiei în vigoare. A arătat că instanţa de fond îşi întemeiază soluţia de condamnare pe declaraţia martorului ####### #####-##### audiat la termenul de judecată din data de 15.02.2021, învederând astfel, instanţei de apel, că toate declaraţiile date de acest martor, conţin elemente contradictorii şi nu se coroborează cu declaraţiile agenţilor de poliţie ##### ###### şi ##### ##########. De altfel, a precizat că nu pot fi primite susţinerile numitului ####### ##### cu ocazia audierii sale la termenul de judecată din data de 15.02.2021 potrivit cărora de frică a declarat aspecte contradictorii pe parcursul urmăririi penale, în condiţiile în care, cu excepţia ultimei declaraţii dată în calitate de inculpat la data de 15.03.2019, toate celelalte declaraţii de suspect şi inculpat au fost consemnate în prezenţa apărătorului său ales. Aşadar, s-a conchis, că în toate declaraţiile numitului ####### #####-##### nu se menţionează elemente concrete cu privire la existenţa unui fond cinegetic sau cu privire la acţiunea de vânătoare, declaraţiile acestuia conţinând doar aspecte contradictorii cu privire la persoanele prezente în autoturism, numărul acestora, precum şi inexistenţa sau prezenţa unor arme de vânătoare, fără nici o referire cu privire la actul material reţinut în sarcina subsemnatului şi că totodată, ultima declaraţie dată de acesta în cadrul urmăririi penale nu poate fi avută în vedere de instanţa de judecată, de vreme ce urmarea imediată a consemnării acestei declaraţii a fost disjungerea cauzei faţă de numitul ####### #####-#####, acesta nefiind trimis în judecată în prezentul dosar. În atare condiţii, s-a arătat că devine lipsit de echivoc faptul că lipseşte situaţia premisă din structura şi conţinutul juridic al infracţiunii prevăzută de art. 42, alin 1, lit. c) din Legea nr. 407/2006, iar din actul de sesizare al instanţei şi probele administrate până în prezent, rezultă faptul că inculpatul nu a fost prezent în niciun moment pe un fond cinegetic în noaptea de 27.05.2016.

Totodată, a învederat instanţei că varianta stării de fapt a procurorului de caz, descrisă în rechizitoriu, este una ce nu are corespondenţă în realitate, iar probele de la dosar administrate atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de fond, conduc cel puţin la un dubiu cât se poate de rezonabil cu privire la săvârşirea faptelor. De altfel, nenumăratele variante ale stării de fapt descrise de martori şi de organele de urmărire penală pe tot parcursul anchetei desfăşurate şi chiar în faţa instanţei de fond, denotă o încercare permanentă de „potrivire” a declaraţiilor şi a actelor de urmărire penală efectuate pentru a se ajunge la o faptă care să intre sub incidenţa art. 42, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 407/2006, ceea ce reprezintă orice, numai nu respectarea principiului aflării adevărului în cauză. Concluzionând asupra elementului esenţial din cadrul actului material al infracţiunii descrise în rechizitoriu, s-a arătat că singura constatare care se poate face cu privire la existenţa unei asemenea fapte este că aceasta nu există, fiind rodul unor declaraţii neconforme cu realitatea, subiective, contradictorii. Având în vedere toate inadvertenţele în probele existente la dosar, enunţate în cuprinsul prezentelor motive de apel, s-a considerat astfel, că acuzarea nu a dovedit fără echivoc elementul material al infracţiunii reţinută în sarcina inculpatului prin actul de inculpare, probatoriul nefiind apt de a crea convingerea unui observator imparţial cu privire la existenţa faptelor reţinute şi a vinovăţiei acestuia, pentru a putea fi înfrântă prezumţia de nevinovăţie şi a se dispune o soluţie de condamnare.

Din examinarea sentinţei penale apelate, prin prisma motivelor de apel invocate, în limitele prev. de art.417 C.p.p., Curtea reţine următoarele:

Din probele administrate în cauză rezultă că la data de 28.05.2016, în jurul orei 00,40 martorul ####### ##### ##### a condus autoturismul marca Renault cu nr de înmatriculare ######### pe DJ 571 G, în loc. #####, iar organele de poliţie rutieră aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, i-au făcut semnal regulamentar să oprească, însă martorul nu a respectat semnalul ci şi-a continuat deplasarea cu autoturismul, fugind de organele de poliţie, care au pornit în urmărirea sa şi l-au prins la capătul străzii unde acesta a oprit autoturismul. Martorul ####### ##### ##### a fost legitimat de organele de poliţie şi la întrebarea de ce a fugit, le-a declarat că în ziua respectivă l-a luat pe inculpatul ####### ### de la domiciliul din Bozovici şi l-a transportat până în #####, inculpatul ####### ### urcând în maşină cu două rucsacuri şi o puşcă. În momentul în care organele de poliţie i-au făcut semn să oprească, inculpatul ####### ### i-a spus martorului să continue deplasarea, iar după ce s-au îndepărtat de organele de poliţie, când a oprit maşina, inculpatul a deschis portiera şi a fugit din maşină luând şi puşca.

Organele de poliţie au procedat la controlul autoturismului şi într-un rucsac au găsit 32 cartușe marca Rottweil Express, cal 12 şi 3 cartușe cal. 12 marca Baschieri Pellagri şi obiecte construite artizanal pentru braconaj. De asemenea, au identificat un telefon mobil marca LG, model H 440n cu seria IMEI ##############39-9, cartela telefonică cu scria ##############62748 şi card san Disk incorporat de 1GB, care din probele administrate a rezultat că aparţine inculpatului ####### ###.

Curtea observă că la data săvârşirii faptei, inculpatul ####### ### era membru în asociaţia de vânătoare AJVPS ##### #######, deţinea permis de port armă şi avea în proprietate o armă de vânătoare letală – puşcă lungă de calibru 12.

Din împrejurarea că martorul ####### ##### ##### a fost prins în flagrant de către organele de poliţie în timp ce transporta cu autovehiculul un rucsac în care se găseau cartuşe de calibrul 12 şi telefonul mobil al inculpatului ####### ###, iar martorul ####### ##### ##### a declarat în acel moment că şi inculpatul ####### ### s-a aflat în autoturism deţinând asupra sa o puşcă şi că a reuşit să fugă din autoturism înainte de a ajunge organele de poliţie, Curtea reţine dincolo de orice îndoială rezonabilă că şi inculpatul ####### ### s-a aflat la data de 28.05.2021 în autoturismul respectiv, cu scopul de a participa la o vânătoare neautorizată, astfel că în mod legal prima instanţă a stabilit că acesta a săvârşit fapta cu vinovăţie, şi a dispus condamnarea acestuia.

Curtea observă că martorul ####### ##### ##### le-a spus organelor de poliţie, chiar în momentul prinderii acestuia în flagrant, că l-a transportat pe inculpatul ####### ### cu maşina, iar acesta a fugit din maşină cu o puşcă. Declaraţia martorului se coroborează cu procesul verbal de percheziţie al autoturismului din care rezultă că într-un rucsac a fost identificat telefonul inculpatului ####### ### precum şi 35 de cartuşe de calibrul 12 care pot fi trase cu arma de vânătoare de calibru 12 pe care o deţine în proprietate inculpatul.

Curtea apreciază nesincere declaraţiile inculpatului ####### ### că i-a dat telefonul său găsit în rucsac lângă muniţie, martorului ####### ##### ##### întrucât acesta din urmă i-ar fi cerut un telefon. Inculpatul ####### ### s-a prelelvat de dreptul la tăcere în cursul urmăririi penale, iar în cursul judecăţii a declarat că i-a dat telefonul martorului ####### ##### #####, însă această declaraţie Curtea o apreciază ca o încercare de a dovedi că nu a fost în autoturisul oprit de organele de poliție, însă această declaraţie nu se coroborează cu celelalte probe administrate în cursul urmăririi penale, respectiv cu declaraţia martorului ####### ##### ##### care a declarat că şi inculpatul ####### ### s-a aflat în maşină, cu împrejurarea că în maşină s-a găsit un rucsac în care s-a telefonul mobil al inculpatului ####### ### precum şi muniţie –cartuşe de calibrul 12 care puteau fi trase cu arma de vânătoare deţinută în proprietate de către inculpat.

În privinţa individualizării pedepsei, Curtea observă că prima instanţă i-a aplicat inculpatului ####### ### pedeapsa închisorii, deşi infracțiunea prev. de art. 42 al. 1 lit c din Legea nr. 407/2006 se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Curtea apreciază că în mod justificat prima instanţă i-a aplicat inculpatului pedeapsa închisorii, întrucât acesta a fugit de organele de poliție care l-au prins în flagrant săvârşind infracțiunea de tentativă de a practica vânătoarea neautorizată, şi de asemenea nu a recunoscut săvârşirea faptei, astfel că pedeapsa amenzii ar fi prea blândă pentru inculpat.

În privinţa individualizării modalităţii de executare a pedepsei închisorii, Curtea apreciază că prima instanţă i-a aplicat cea mai uşoară formă constând în suspendarea executării sub supraveghere, întrucât faţă de conduita inculpatului de a fugi de organele de poliție şi de a nu recunoaşte săvârşirea faptei, nu se putea dispune amânarea aplicării pedepsei.

Faţă de cele de mai sus, Curtea va respinge apelul inculpatului ####### ### ca nefondat.

În privinţa apelului declarat de către inculpatul ####### ######, Curtea observă că prin procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante la data de 28.05.2016, agenţii de poliţie nu au specificat că au văzut fugind două persoane din maşina condusă de martorul ####### ##### #####, ci au specificat doar că martorul respectiv le-a comunicat că în maşină s-a aflat doar el şi inculpatul ####### ### care a fugit din maşină cu o puşcă. De asemenea, aşa cum am arătat mai sus, martorul ####### ##### ##### a declarat iniţial că în maşină s-a aflat doar el şi inculpatul ####### ###.

În urma percheziţiei informatice a telefonului inculpatului ####### ### au fost găsite mai multe fotografii în care apăreau participând la vânătoare inculpații ####### ### şi ####### ###### la o dată anterioară săvârşirii faptelor ce fac obiectul dosarului de faţă, şi astfel organele de urmărire penală, prin ordonanţa din data de 19.03.2019 au extins urmărirea penală şi faţă de suspectul ####### ###### pentru săvârşirea infracțiunilor prev. de art. 42 alin. 1 lit. c din Legea ######## şi art. 342 al. 1 din Codul penal.

Curtea apreciază că extinderea urmăririi penale faţă de inculpatul ####### ######, după 3 ani de la data săvârşirii faptei, nu a avut la bază probe temeinice. Doar prin declaraţiile date în cauză la data de 01.02.2019 şi 05.02.2019, deci după aproape 3 ani de la data săvârşirii faptelor, agenţii de poliţie ##### ########## şi ##### ###### au declarat că la data de 28.05.2016 au văzut două persoane fugind din maşină, şi tot atunci s-a procedat la recunoaşterea după fotografii a inculpaţilor, cei doi agenţi de poliţie declarând că este posibil ca inculpaţii să fi fost persoanele care au fugit din maşină, deşi aşa cum am arătat mai sus, prin procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante agenţii de poliţie nu au menţionat că ar fi văzut două persoane fugind din maşină, ci au consemnat doar că martorul ####### ##### ##### care se afla la volan le-a spus că din maşină a fugit ####### ### cu o puşcă. Mai mult, cei doi agenţi de poliţie au declarat în faţa primei instanţe că nu i-au văzut clar pe cei care au fugit din maşină, şi au declarat doar că ar putea fi inculpații. La momentul prinderii în flagrant a martorului ####### ##### #####, era întuneric, iar Curtea apreciază că poliţiştii nu aveau cum să observe feţele persoanelor care au fugit din maşina condusă de acesta.

Împrejurarea că inculpatul ####### ###### apărea în fotografii la vânătoare alături de inculpatul ####### ### la o dată anterioară săvârşirii faptelor deduse judecăţii, nu conduce la concluzia că inculpatul ####### ###### s-a aflat în maşină cu inculpatul ####### ### şi cu martorul ####### ##### #####, la data când organele de poliție l-au prins în flagrant pe acesta din urmă. De asemenea, Curtea apreciază ca neconcludentă expertiza criminalistică întocmită în cauză care a concluzionat că cuţitul de vânătoare găsit în rucsacul inculpatului ####### ### este acelaşi cu cuţitul de vânătoare care apare într-o fotografie cu inculpatul ####### ######, şi astfel ar rezulta că şi acesta din urmă s-a aflat în maşina respectivă. Curtea observă că respectivul cuţit a fost găsit în rucsacul lui ####### ### alături de încă trei cuţite şi nu există probe să se concluzioneze că ar aparţine inculpatului ####### ######, doar pe considerentul că acesta îl poartă într-o fotografie, mai ales că în alte fotografii făcute în aceeaşi împrejurare apare şi inculpatul ####### ###, ceea ce conduce mai degrabă la concluzia că acest cuţit aparţine acestui din urmă inculpat.

În privinţa declaraţiei martorului ####### ##### ##### că şi inculpatul ####### ###### s-a aflat în maşină la data de 28.05.2021, Curtea nu poate da crezare acesteia, întrucât prin mai multe declaraţii date, atât cu prilejul prinderii în flagrant, cât şi ulterior în calitate de inculpat, ####### ##### ##### a susţinut că în maşină s-a aflat doar el cu inculpatul ####### ###.

De altfel, ####### ##### ##### a avut calitatea de inculpat în cauză, acesta fiind cercetat pentru săvârşirea infracțiunii prev. de art. 42 alin. 1 lit. c din Legea 407/2006, până la data de 19.03.2019 când prin ordonanţa procurorului s-a extins urmărirea penală şi faţă de suspectul ####### ######, iar la data de 20.03.2019 prin ordonanţă s-a disjuns cauza cu privire la faptele inculpatului ####### ##### ##### şi s-au continuat cercetările într-un alt dosar, astfel că declaraţiile acestuia din urmă nu sunt obiective la fel ca cele ale unui martor, ci sunt subiective ţinând seama că are interes în cauză prin prisma faptului că în dosarul disjuns poate fi tras la răspundere penală pentru aceeaşi infracțiune ca şi ceilalţi doi inculpați.

Faţă de cele de mai sus, Curtea va admite apelul declarat de către inculpatul ####### ######, va desfiinţa, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând:

În temeiul art. 396 al. 5 rap. la art. 16 al. 1 lit. c din Codul de procedură penală, va achita pe inculpatul ####### ###### sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de a practica vânătoarea fără autorizaţie prev. de art. 42 alin. 1 lit. c din Legea 407/2006.

În temeiul art. 396 al. 5 rap. la art. 16 al. 1 lit c din Codul de procedură penală, va achita pe inculpatul ####### ###### sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor prev. de art. 342 alin. 1 C. pen.

Va înlătura dispoziţiile din sentința penală apelată privind obligarea inculpatului ####### ###### să plătească cheltuieli judiciare către stat.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinței penale apelate.

În temeiul art. 275 al. 2 din Codul de procedură penală va obliga inculpatul ####### ### să plătească 400 de lei cheltuieli judiciare către stat în apel, iar în temeiul art. 275 al. 3 din Codul de procedură penală, restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

În baza art. 421 pct.1 lit. b) C.p.p respinge ca nefondat apelul declarat de către inculpatul ####### ### împotriva sentinţei penale nr. ##/27.04.2021 pronunţată de Judecătoria ####### în dosarul nr. ####/273/2019.

În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de către inculpatul ####### ###### împotriva aceleiaşi sentinţe penale.

Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând:

În temeiul art. 396 al. 5 rap. la art. 16 al. 1 lit c din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul ####### ###### sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de a practica vânătoarea fără autorizaţie prev. de art. 42 alin. 1 lit. c din Legea 407/2006.

În temeiul art. 396 al. 5 rap. la art. 16 al. 1 lit c din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul ####### ###### sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor prev. de art. 342 alin. 1 C. pen.

Înlătură dispoziţiile din sentința penală apelată privind obligarea inculpatului ####### ###### să plătească cheltuieli judiciare către stat.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinței penale apelate.

În temeiul art. 275 al. 2 din Codul de procedură penală obligă inculpatul ####### ### să plătească 400 de lei cheltuieli judiciare către stat în apel, iar în temeiul art. 275 al. 3 din Codul de procedură penală, restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată la data de 09.11.2021 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Leave a Reply