Articol

Art. 16 Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale

1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:a) fapta nu există;b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;d) există o cauză justificativă...

Articol

Art. 10 Dreptul la apărare

(1) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat.(2) Părţile, subiecţii procesuali principali şi avocatul au dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării.(3) Suspectul are dreptul de a fi informat de îndată şi înainte de a fi ascultat despre fapta...

Articol

Art. 12 Limba oficială şi dreptul la interpret

(1) Limba oficială în procesul penal este limba română.(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, actele procedurale întocmindu-se în limba română.(3) Părţilor şi subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în mod...

Articol

Art. 4 Prezumţia de nevinovăţie

(1) Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă.(2) După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului.

Articol

Art. 5 Aflarea adevărului

(1) Organele judiciare au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana suspectului sau inculpatului.(2) Organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi de a administra probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului. Respingerea...

Articol

Art. 1 Normele de procedură penală şi scopul acestora

(1) Normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală.(2) Normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii...

Articol

Art. 3 Separarea funcţiilor judiciare

(1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare:a) funcţia de urmărire penală;b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată;d) funcţia de judecată.(2) Funcţiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se...

Articol

Condamnare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului

Condamnare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului JUDECĂTORIA ALBA IULIA SENTINȚA PENALĂ NR. 211/2020 Ședința publică din data de 12 Noiembrie 2020 Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele: Având în vedere soluția ce urmează a se pronunța în cauză și incidența textelor legale referitoare la retragerea plângerii penale prealabile de către persoana vătămată,...