Curtea de Apel Alba Iulia. Inlaturarea circumstanțelor atenunate prevăzute la art. 75 alin.(2) lit. b Cod penal

Curtea de Apel Alba Iulia. Inlaturarea circumstanțelor atenunate prevăzute la art. 75 alin.(2) lit. b Cod penal

Hotarâre nr. 533/2022 din 01.07.2022 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia,

Potrivit art.75 alin.2 lit.b Cod penal pot constitui circumstanțe atenuante judiciare împrejurările legate de fapta comisă care diminuează gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului.

Curtea constată că, modalitatea de săvârşire a infracţiunii, aplicarea unei lovituri cu un cuţit de tip briceag în partea din spate a gâtului, urmările produse, plaga înjunghiată cervicală postero laterală cu secţiune de muşchi trapez şi paravertebral stâng, leziuni care au pus în primejdie viaţa persoanei vătămate, atitudinea inculpatului care a refuzat să părăsească barul, deşi a fost rugat de persoana vătămată, nu pot constitui împrejurări care să denote o gravitate redusă a faptei sau o periculozitate scăzută a inculpatului, în accepţiunea art.75 alin.2 lit.b Cod penal.

Ca atare, Curtea va înlătura circumstanţa atenuantă prevăzută de art.75 alin.2 lit.b Cod penal, stabilind la 5 ani închisoare pedeapsa aplicată inculpatului ##### ### pentru infracţiunea dedusă judecăţii.

Curtea opinează că pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată inculpatului ##### ### corespunde necesităților și posibilităților reale de reeducare a inculpatului, fiind aptă să contribuie la formarea unei atitudini corecte și responsabile a acestuia față de normele de conviețuire socială; pedeapsa de 5 ani închisoare se circumscrie standardelor de proporționalitate dintre sancțiune și comportament, neexcedând necesităților și posibilităților reale de reeducare a inculpatului.

Critica privind neaplicarea pedeapsei complementare a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit d si 1 Cod penal şi a pedeapsei accesorii a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. d si 1 Cod penal.

Prin sentinţa penală atacată inculpatului ##### ### i-a fost aplicată alături de pedeapsa principală şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi h Cod penal, pe o durată de 3 ani.

Totodată, inculpatului i-au fost interzise drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi h Cod penal, cu titlu de pedeapsă accesorie.

Raportat la modalitatea de comiterii infracţiunii, la conduita avută de inculpat anterior comiterii faptei, Curtea apreciază că pedeapsa complementară şi accesorie aplicată de către prima instanţă corespunde pe deplin principiului proporţionalităţii dintre sancţiune şi comportament şi este în măsură să contribuie la valorizarea funcţiei de exemplaritate, intransigenţă şi fermitate a măsurii de constrângere, argument pentru care nu se impune şi interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit d si 1 Cod penal, respectiv dreptul de a alege si dreptul de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă (în speţă localitatea ##### din ####### #########), astfel cum nefondat se solicită.

Critica privind neindicarea ca temei de drept al conservării mijloacelor materiale de probă a dispoziţiilor art. 162 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală.

Prin sentinţa penală atacată , prima instanţă a dispus conservarea mijloacelor materiale de probă înregistrate în Registrul de corpuri delicte al Tribunalului Hunedoara

Împrejurarea că nu a fost indicat temeiul de drept al conservării acestor mijloace de probă, nu costituie un motiv de netemeinicie a hotărârii atacate, atâta vreme cât prima instanţă a făcut aplicarea acestor dispoziţii legale.

Faţă de aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art.421 alin.1 pct.2lit.a Cod procedură penală, Curtea va admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara împotriva sentinței penale nr.##/21.03.2022 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr.####/97/2021.

Va desființa sentința penală atacată doar în ce privește reţinerea dispoziţiilor art.75 alin.2 lit.b Cod penal în favoarea inculpatului ##### ###, pe care le va înlătura, stabilind la 5 ani închisoare pedeapsa aplicată pentru infracţiunea dedusă judecăţii.

În baza art.72 Cod penal va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului ##### ### durata reţinerii şi arestării preventive începând cu 09.11.2021- 01.07.2022.

Va menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate.

În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală, va respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul ##### ### împotriva sentinței penale nr.##/21.03.2022 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr.####/97/2021.

În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală va obliga inculpatul ##### ### să plătească în favoarea statului suma de 300 lei cu titlu cheltuieli judiciare în apel.

Pentru aceste motive,

 

 

În numele legii

Decide

 

 

În baza art.421 alin.1 pct.2lit.a Cod procedură penală admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara împotriva sentinței penale nr.##/21.03.2022 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr.####/97/2021.

Desființează sentința penală atacată doar în ce privește reţinerea dispoziţiilor art.75 alin.2 lit.b Cod penal în favoarea inculpatului ##### ###, pe care le înlătură, stabilind la 5 ani închisoare pedeapsa aplicată pentru infracţiunea dedusă judecății.

În baza art.72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului ##### ### durata reţinerii şi arestării preventive începând cu 09.11.2021- 01.07.2022.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate.

În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul ##### ### împotriva sentinței penale nr.##/21.03.2022 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr.####/97/2021.

În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă inculpatul ##### ### să plătească în favoarea statului suma de 300 lei cu titlu cheltuieli judiciare în apel.

Definitivă.

Pronunțată astăzi, 01.07.2022, prin punerea la dispoziția părților și procurorului, prin mijlocirea grefei instanței.

Leave a Reply