Curtea de Apel Oradea. Reducerea cuantumului unei zile amendă pentru infracțiunea de amenințare.

Curtea de Apel Oradea. Reducerea cuantumului unei zile amendă pentru infracțiunea de amenințare.

Hotarâre nr. 387/2022 din 01.07.2022 pronunțată de Curtea de Apel Oradea

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel invocate, cât şi din oficiu, Curtea reţine următoarele:

Instanţa de fond în mod corect a reţinut starea de fapt dedusă judecăţii, respectiv aceea că, inculpatul ##### ######## ######, în data de 23.02.2021, în jurul orelor 11.00, a ameninţat-o cu acte de violenţă, respectiv că îi va lua gâtul, pe persoana vătămată ##### #####, în calitate de secretar general la Primăria #### #######, în timp ce aceasta se afla în incinta Primăriei Nojorid, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu şi în legătură cu exercitarea atribuţiunilor de serviciu, respectiv semnarea unor documente în calitate de secretară a Comisiei Locale de Aplicare a Legii nr. 18/1991 Nojorid, faptă de natură a-i produce persoanei vătămate o stare de temere.

Raportat la ansamblul materialului probatoriu administrat în cursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești, Curtea de Apel constată că în mod corect prima instanţa a reţinut vinovăţia inculpatului. Instanţa de fond a reţinut pe baza probelor administrate o corectă stare de fapt, încadrarea în drept a faptei săvârşite de inculpat fiind de asemenea corectă.

Curtea de Apel își însușește întru-totul argumentele prezentate de instanța de fond în dovedirea vinovăției inculpatului ##### ######## ######, fiind necesare unele precizări suplimentare, având în vedere și apărările formulate de inculpat.

În esenţă, apărarea inculpatului constă in aceea că afirmaţia „am să-i iau gâtul” nu s-a adresat persoanei vătămate ##### #####, ci se referea la un taur din ferma inculpatului, care i-ar fi comunicat telefonic tatăl său, că ar creea unele probleme. Mai mult în declaraţia dată în faţa Curţii de apel, inculpatul nu a recunoscut nici discuţiile contradictorii, gălăgioase şi necuviincioase pe care le-a avut cu persoana vătămată imediat anterior faptei ce face obiectul cauzei. Astfel inculpatul a arătat că nu a avut nici o discuţie cu secretara primăriei, ci doar i-a mulţumit acesteia (când a ieşit din audienţă de la primar) pentru o declaraţie dată de aceasta într-un alt dosar.

În mod evident declaraţia inculpatului este una nesinceră şi nu reflectă realitatea. Astfel, toţi martorii audiaţi au confirmat faptul că în data de 23.02.2021, în jurul orelor 11.00, când inculpatul se afla în sediul primăriei localităţii Nojorid, s-a manifestat necuviincios, proferând în mod vocal cuvinte jignitoare în special la adresa persoanei vătămate ##### #####.

Martorul #### #####, primarul comunei Nojorid, a arătat în mod clar faptul că inculpatul ##### ########, în timp ce se afla în biroul său în audienţă, a început să ridice tonul după care a intrat în biroul persoanei vătămate, secretara primăriei, unde a început să zbiere şi să-i adreseze acesteia cuvinte jignitoare. Martorul a fost reaudiat şi în faţa instanţei de apel, ocazie cu care şi-a menţinut declaraţiile anterioare, confirmând încă o dată în esenţă că inculpatul a proferat tot felul de ameninţări şi cuvinte jignitoare la adresa angajaţilor primăriei pe un ton ridicat. A mai arătat martorul că auzind cearta din biroul persoanei vătămate, i-a solicitat inculpatului să plece, acesta s-a conformat, însă a continuat cu injuriile de pe hol. Martorul a mai arătat că el nu a auzit ameninţarea adresată persoanei vătămate însă i s-a confirmat de mai mulţi angajaţi.

Martora ##### ####### a arătat şi ea faptul că în data de 23.02.2021, în jurul orelor 11.00, a auzit o persoană de sex masculin care urla şi înjura în biroul persoanei vătămate, acuzând-o pe aceasta că este hoaţă şi coruptă, iar când a ieşit din primărie a afirmat cu privire la persoana vătămată că îi va lua gâtul într-o zi. Fiind reaudiată martora şi în faţa instanţei de apel, a relatat în esenţă aceeaşi situaţie de fapt.

Martora Paina ######## a arătat şi ea aceleaşi aspecte în toate declaraţiile date, inclusiv în faţa instanţei de apel, precizând că în data de 23.02.2021, în jurul orelor 11.00, când inculpatul se afla în sediul primăriei localităţii Nojorid, acesta ţipa şi înjura angajaţii primăriei, a auzit cum a înjurat-o pe secretara primăriei, iar la plecare inculpatul, aflându-se pe scările primăriei a afirmat că într-o zi îi va lua gâtul persoanei vătămate întrucât este hoaţă şi coruptă.

Prin urmare, este în afara oricărui dubiu faptul că inculpatul a făcut scandal în sediul primăriei, nemulţumit fiind de situaţia juridică a terenului unde acesta deţine o fermă. Chiar şi martora Judeu #######, concubina inculpatului a confirmat în mod timid faptul că inculpatul a ridicat tonul la persoana vătămată, în discuţie fiind situaţia juridică a terenului său. Prin urmare, susţinerea inculpatului potrivit căruia doar i-a mulţumit persoanei vătămate pentru o declaraţie dată în alt dosar, este contrazisă şi prin declaraţia dată de concubina sa.

De asemenea, apărarea inculpatului care susţine că afirmaţia îi voi lua gâtul într-o zi, se referă la un taur, nu poate fi primită, fiind una strict conjuncturală. În primul rând martorii au relatat în mod clar faptul că inculpatul, în timp ce se îndrepta spre ieşirea din primărie, bolborosea şi înjura încontinuu şi în acest context a făcut acea afirmaţie ameninţătoare la adresa persoanei vătămate, pe care anterior a acuzat-o că e hoaţă şi coruptă, iar din cauza ei îşi poate pierde ferma.

Pe de-altă parte, varianta cu taurii care se băteau în fermă, este susţinută doar de poziţii subiective a unor martori care sunt la rândul lor subiectivi, respectiv concubina şi tatăl inculpatului (martorul ##### #######), persoane foarte apropiate inculpatului, declaraţii care nu sunt credibile, necoroborandu-se cu nici o altă probă obiectivă. Pe de-altă parte, inculpatul în declaraţia sa dată în faţa Curţii a arătat că „când am ieşit din primărie, întrucât tatăl meu mi-a spus că un taur din fermă creează probleme (…) lasă a se înţelege că el ar fi vorbit la telefon cu tatăl său, însă atât martorul ##### ####### cât şi martora Judeu ####### au arătat că inculpatul nu a vorbit la telefon aceste aspecte, ci concubina sa, ## # #### ## ###### ## ## ####### ### #### #########, în timp ce inculpatul era foarte vocal şi înjura angajaţii instituţiei, să fi auzit discuţia purtată la telefon întzre concubina sa şi tatăl său.

O altă critică a inculpatului se referă la faptul că martorii oculari care au confirmat afirmaţia sa ameninţătoare adresată persoanei vătămate, sunt angajate ale primăriei şi astfel relatările lor ar fi subiective. Inculpatul este nemulţumit că nu au fost audiaţi şi alţi martori care nu sunt angajaţii primăriei, în condiţiile în care în instituţie era destul de multă lume. Apreciem critica nefondată întrucât nici un martor audiat nu a putut nominaliza o anumită persoană care să fi fost prezentă la aceea oră în sediul primăriei. Pe de-altă parte chiar inculpatul putea face o astfel de nominalizare pentru a propune audierea unui martor, însă nici acesta nu a identificat o anumită persoană prezentă care să poată confirma sau nu, poziţia sa.

Faţă de cele de mai sus, vinovăţia inculpatului a fost pe deplin dovedită prin declaraţiile martorilor oculari care au confirmat atat injuriile aduse persoanei vătămate (dar şi a altor angajaţi) cât şi ameninţarea adusă persoanei vătămate cu tăiatul gâtului.

În ce priveşte individualizarea răspunderii penale, Curtea, ţinând cont de toate criteriile de individualizare a pedepsei, prev. de art. 74 cod penal, apreciază că pedeapsa amenzii a fost corect şi legal aplicată de instanţa de fond. Apreciem că, în ciuda atitudinii arogante a inculpatului inclusiv în faţa instanţei de apel, problemele sale legate de situaţia juridică a terenului pe care deţine respectiva fermă de animale, este una reală şi suficient de gravă încât să nască nemulţumiri la adresa unor persoane apreciate de inculpat a fi responsabile, însă nu acesta este modul în care inculpatul poate să îşi facă dreptate. Indiferent de problemele pe care le are inculpatul nu are dreptul să se poarte necuviincios într-o instituţie publică şi cu atât mai puţin să adreseze ameninţări grave (practic cu moartea) funcţionarilor primăriei. Prin urmare, având în vedere situaţia de mai sus, lipsa antecedentelor penale ale inculpatului dar şi faptul că fapta de ameninţare adresată persoanei vătămate nu a fost una directă (faţă în faţă) nefiind auzită de persoana vătămată, astfel cum aceasta a declarat, ci i-a fost adusă la cunoştinţă de martora #####, aspect care diminuează gravitatea concretă a faptei inculpatului, s-ar preta o soluţie de amânare a aplicării pedepsei, însă în lipsa acordului inculpatului de a presta muncă în folosul comunităţii, o astfel de soluţie este exclusă conform art. 83 alin. 1 lit. c cod penal. astfel, la întrebarea adresată în faţa instanţei de fond cu privire la acordul de principiu de a muncii în folosul comunităţii, inculpatul a răspuns: „nu ştiu ce să răspund la această întrebare”

Faţă de cele de mai sus, apreciem că se impune şi totodată se justifică reducerea cuantumului unei zile amendă la minimul general de 10 lei, având în vedere că inculpatul nu are un loc de muncă, astfel că nu se pot face aprecieri potrivit dispoziţiilor art. 61 alin. 3 cod penal.

Având în vedere considerentele ce preced, Curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, va admite apelul declarat de inculpatul ##### ######## ###### împotriva sentinţei penale nr. ####/09.12.2021 pronunţată de Judecătoria Oradea, pe care o va desfiinţa în parte şi rejudecând cauza, va reduce cuantumul unei zile amendă de la 20 lei la 10 lei, astfel că inculpatul va plătii o amendă în cuantum de 2400 lei (240 zile amendă a 10 lei fiecare).

Va menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate care nu contravin prezentei decizii.

Conform art. 275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea prezentului apel, vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul ##### ######## ######, împotriva sentinţei penale nr. ####/09.12.2021 pronunţată de Judecătoria Oradea.

Desfiinţează în parte sentinţa apelată şi rejudecând cauza:

Reduce cuantumul unei zile amendă de la 20 lei la 10 lei, urmând ca inculpatul să plătească o amendă în cuantum de 2400 lei (240 zile amendă a 10 lei fiecare).

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate care nu contravin prezentei decizii.

Conform art. 275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelului declarat de inculpatul ##### ########, rămân în sarcina statului.

DEFINITIVĂ.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 01.07.2022.

Leave a Reply