Articol

Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Contestație la executare. Scăderea din pedeapsă a zilelor compensatorii cuvenite potrivit legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor

Prin sentința penală nr. 113/7.11.2019 pronunțată de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a admis  contestația formulată de contestatorul condamnat B_____ S____ M_____,  iar  în baza art. 598 alin. 1 lit. d cod procedură penală, art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, s-au scăzut din pedeapsa  aplicată  de   3 ani si 5 luni  închisoare,...

Articol

Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Drepturi salariale ale personalului din justiție

O interpretare unitară a dispozițiilor legale în discuție, care să corespundă scopului și substanței normelor legale din materia salarizării adoptate în vederea înlăturării inechităților salariale, necesită acordarea aceleiași valori de referință sectorială pentru toți angajații din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare „Justiție” , deoarece valoarea de referință sectorială este componenta salarială constantă, la care...

Articol

Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Sechestru asigurator dispus de ANAF. Anularea deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii

Luarea măsurilor asigurătorii trebuie raportată la o anumită atitudine de rea-credință a debitorului care încearcă să-și sustragă, ascundă sau distrugă activele patrimoniale cu scopul de a zădărnici eforturile organelor fiscale de a executa creanța fiscală. Raportat la aceste considerații, instanța va reține faptul că nici din cuprinsul actului administrativ fiscal atacat, nici din restul probatoriului...

Articol

Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Clauze abuzive.Comision întocmire dosar, comision lunar de gestionare, comision de administrare. Respingerea recursului băncii

În privința clauzelor privind comisioanele de întocmire dosar în cuantum de 2% și, a comisionului lunar de gestionare, respectiv comision lunar de administrare, Curtea reține că banca nu a reușit să clarifice de ce costurile legate de administrarea, monitorizarea și efectuarea de operațiuni în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului, precum și beneficiul pe care și...

Articol

Judecătoria Iași. Ordin de plată efectuat într-un cont greșit. Respingerea acțiunii în răspundere delictuală

JUDECĂTORIA IAȘI SECȚIA CIVILĂ Ședința publică de la 20 Decembrie 2017 Completul constituit din: P_________ A__ I____ Grefier C_____ A________ Sentința civilă Nr. xxxxx/2017 Pe rol se află judecarea cauzei Civi l privind pe reclamant __________________ pe pârât I__ B___ I___, PRIN R___________ L EGAL, pârât I__ B___ NV R______ , PRIN R___________ L____, pârât...

Articol

Tribunalul Alba. Decizia civilă nr. 657/2019 prin care au fost oprite lucrările la Autostrada Sebes – Turda

DECIZIA CIVILĂ Nr. 657/ A/ 2019 Ședința publică de la 11 Noiembrie 2019 Completul compus din: PREȘEDINTE I_____ G_______ S_____ Judecător G_______ B___ P_____ Grefier N______ C_______   Pe rol se află evocarea fondului, după anularea în parte a Sentinței civile nr. 1838/2019, pronunțată de Judecătoria A___ I____ în dosar civil nr. XXXXXXXXXXXXX, privind pe...

Articol

Tribunalul Alba. Hotărârea definitivă prin care au fost oprite lucrările la Autostrada Sebeș-Turda.

La data de 11 Noiembrie 2019 a fost pronunțată Decizia civilă nr. 657/ A/ 2019 de către Tribunalul Alba, hotărâre prin care instanța de control judiciar a admis cererea de ordonanță presedințială formulată de reclamanți și a obligat constructorul autostrăzii, împreună cu ceilalți pârâți să monteze în regim de urgenta panouri fonoabsorbante și să îndeplinească...

Articol

ICCJ. Acţiune în pretenţii întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 351/2004. Importanţa respectării principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp

În raportul juridic civil dintre părţile litigante sunt aplicabile dispoziţiile legale sub imperiul cărora s-a născut acel raport juridic.

Astfel, pentru capacităţile energetice realizate anterior intrării în vigoare a noilor dispoziţii legale în materie, respectiv a Legii nr. 123/2012, titularii dreptului de proprietate privată, afectaţi de aceste capacităţi, nu pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă, exercitarea de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute făcându-se cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune, respectiv a Legii nr. 351/2004.