Articol

Tribunalul Alba. Decizia civilă nr. 657/2019 prin care au fost oprite lucrările la Autostrada Sebes – Turda

DECIZIA CIVILĂ Nr. 657/ A/ 2019 Ședința publică de la 11 Noiembrie 2019 Completul compus din: PREȘEDINTE I_____ G_______ S_____ Judecător G_______ B___ P_____ Grefier N______ C_______   Pe rol se află evocarea fondului, după anularea în parte a Sentinței civile nr. 1838/2019, pronunțată de Judecătoria A___ I____ în dosar civil nr. XXXXXXXXXXXXX, privind pe...

Articol

Tribunalul Alba. Hotărârea definitivă prin care au fost oprite lucrările la Autostrada Sebeș-Turda.

La data de 11 Noiembrie 2019 a fost pronunțată Decizia civilă nr. 657/ A/ 2019 de către Tribunalul Alba, hotărâre prin care instanța de control judiciar a admis cererea de ordonanță presedințială formulată de reclamanți și a obligat constructorul autostrăzii, împreună cu ceilalți pârâți să monteze în regim de urgenta panouri fonoabsorbante și să îndeplinească...

Articol

ICCJ. Acţiune în pretenţii întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 351/2004. Importanţa respectării principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp

În raportul juridic civil dintre părţile litigante sunt aplicabile dispoziţiile legale sub imperiul cărora s-a născut acel raport juridic.

Astfel, pentru capacităţile energetice realizate anterior intrării în vigoare a noilor dispoziţii legale în materie, respectiv a Legii nr. 123/2012, titularii dreptului de proprietate privată, afectaţi de aceste capacităţi, nu pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă, exercitarea de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute făcându-se cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune, respectiv a Legii nr. 351/2004.