Curtea de Apel Bacău. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 191 Cod Penal)

Curtea de Apel Bacău. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 191 Cod Penal)

art. 191 cod penal avocat alba iulia avocat curtea de apel avocat sinucidere avocat targu mures curtea de apel determinarea sau inlesnirea sinuciderii jurisprudenta sinucidere sinucidere victimă

Art. 191: Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
(1)Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani.
(2)Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârşit faţă de un minor cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani sau faţă de o persoană cu discernământ diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani.
(3)Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârşită faţă de un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sau faţă de o persoană care nu a putut să-şi dea seama de consecinţele acţiunilor sau inacţiunilor sale ori nu putea să le controleze, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4)Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1)-(3) au fost urmate de o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

 

DECIZIE Nr. 431/2019

Ședința publică de la 04 Aprilie 2019

Completul compus din:

PREȘEDINTE -V_____ S____ B______

JUDECĂTOR -B_____ A_____

GREFIER- L_______ G____

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ministerul Public- Parchetul de pe lângă C_____ de A___ Bacău

Reprezentat legal prin procuror G_______ B____

*

Pe rol se află pronunțarea apelului formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău îm potriva sentinței penale nr. 1458 din 29.06 .2018, pronunțată de Judecătoria Bacău, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

Dezbaterile în cauză s-au desfășurat în ședința publică din data de 28 martie 2019, fiind consemnate prin încheierea din acea zi.

C U R T E A

deliberând

Asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin S.p. nr. 1458 din 29.06.2018 pronunțată de Judecătoria Bacău în dosarul XXXXXXXX/2018 s-au dispus următoarele:

„ În baza art.193 alin.(2) C.pen., cu referire la art.396 alin.(1) și (2) C.proc.pen., condamnă inculpatul T_________ D______, fiul lui V_____ și F_________, născut la data de 28.1201.1974, jud. Bacău, domiciliat în _____________________________________,___________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, la pedeapsa, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe ( pers. văt. D_______ C_______) .

În baza art.65 C.pen., aplică inculpatului T_________ D______ pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și lit.b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, în condițiile prevăzute de art.65 alin.(1), (3) C.pen.

În baza art.67 alin.(2) C.pen., aplică inculpatului T_________ D______ pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și lit.b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 1 (un) an, în condițiile prevăzute de art.68 alin.(1) lit.b) C.pen.

În baza art.224 alin.(2) C.pen., cu referire la art.396 alin.(1) și (2) C.proc.pen., condamnă inculpatul T_________ D______, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu ( pers. văt. M____ C_______ Ș________) .

În baza 206 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 396 alin.(5) C.proc.pen. , rap. la art. 16 alin.(1) lit. a) C.proc.pen., achită inculpatul T_________ D______ pentru infracțiunea de violare de domiciliu ( pers. văt. M____ C_______ Ș________), întrucât fapta nu există.

În baza art. 39 alin.(1) lit.b) C.pen., condamnă inculpatul T_________ D______ la pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă. Pedeapsa rezultantă stabilită inculpatului este de 10 (zece) luni închisoare.

În baza art.65 C.pen., aplică inculpatului T_________ D______ pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și lit.b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, în condițiile prevăzute de art.65 alin.(1), (3) C.pen.

În baza art.67 alin.(2) C.pen., aplică inculpatului T_________ D______ pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și lit.b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 1 an, în condițiile prevăzute de art.68 alin.(1) lit.b) C.pen.

În baza art.91 alin.(1), (4) C.pen. suspendă executarea pedepsei principale , a pedepsei complementare și accesorii pe termen de supraveghere stabilit în condițiile art.92 alin.(1) C.pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art.93 alin.(1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bacău, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art.93 alin.(3) prin raportare la art. 93 alin.(4) C.pen.. inculpatul T_________ D______, pe durata termenului de supraveghere, va presta o muncă neremunerată în folosul comunității o perioadă de 60 de zile, respectiv activități administrative gospodărești în folosul U.A.T. _________________________, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În baza art.94 alin.(1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.93 alin.(1) lit.c) – e) se comunică Serviciului de Probațiune Bacău.

În baza art.404 alin.(2) C.proc.pen. atrage atenția inculpatului T_________ D______ asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

Atrage atenția inculpatului T_________ D______ asupra prevederilor art.91 alin.(4) C.pen., atenționându-l că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, precum și dacă va mai comite noi infracțiuni, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

În baza art.25 Cod penal, art.397 C.proc.pen., rap. la art.1357 Cod. civ., admite acțiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Județean de Urgență Bacău și obligă inculpatul T_________ D______ către partea civilă la plata sumei de 1839,94 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art.25 Cod penal, art.397 C.proc.pen., rap. la art.1357 Cod. civ., admite în parte acțiunea civilă și obligă inculpatul T_________ D______ către partea civilă D_______ C_______ , domiciliată în sat Siretul , _________________________, jud. Bacău, la plata sumei de 2000 lei, cu titlu de despăgubiri civile (1700 lei reprezentând daune materiale și 300 lei daune morale) .

Ia act că persoana vătămată M____ C_______ Ș________ nu s-a constituit parte civilă în cauză. ”

Pentru a pronunța această sentință instanța de fond a avut în vedere următoarele:

„ Persoana vătămată D_______ S____ G______, la data faptelor locuia fără forme legale în satul Siretu, ________________________, _________________________, în locuința numitului M____ C_______ Ș________ pe care îl ajuta la diferite treburi gospodărești.

În ziua de 26.08.2015, în jurul orelor 14:00, persoana vătămată D_______ S____ G______ se afla în c_____ locuinței lui M____ C_______ Ș________ unde descărca dintr-o remorcă nutreț pentru animale. Îl vede trecând pe stradă pe numitul T_________ D______ căruia îi cere să îi restituie contravaloarea unui telefon mobil pe care i l-a distrus în noaptea de Revelion 2014/2015. Între cei doi are loc o discuție în contradictoriu, moment în care T_________ D______ se duce la magazinul din centrul satului Siretu dar revine după circa 10 minute, îl vede pe D_______ S____ G______ în timp ce descărca nutrețul din remorcă și pătrunde fără drept în c_____ lui M____ C_______ Ș________ unde, îl izbește de pământ pe D_______ S____ G______ și îl strânge de gât, filele nr. 12-14 (dosar u.p.), proferând amenințări cu moartea și la adresa lui M____ C_______ Ș________, care era plecat.

Persoana vătămată D_______ S____ G______ a strigat după ajutor, ocazie cu care vine la gardul ce desparte cele două proprietății martorul M____ V______ și care îl vede pe T_________ D______ în timp ce se afla în curte și peste numitul D_______ S____ G______, pe care îl lovea cu pumnii iar ulterior cu picioarele și strigă la el să plece din curte și să îl lase în pace, fapt ce l-a și făcut ( fila nr. 20 dosar u.p.).

Persoana vătămată D_______ S____ G______ s-a prezentat la S.M .L. Bacău și, con form certificatului medico-legal nr. 2585/A2D/1120 din 03.09.2015 eliberat, a necesitat pentru vindecare un nr. de 12 – 14 zile îngrijiri medicale ,( filele nr. 15-17 dosar u.p.) , ocazie cu care a depus plângere penală împotriva lui T_________ D______ sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”.

A fost audiat în calitate de persoană vătămată și M____ C_______ Ș________ care a depus plângere penală sub aspectul săvârșirii infracțiuniilor de „violare de domiciliu” și „amenințare”, față de numitul T_________ D______ solicitând trimiterea în judecată a celui în cauză.

Fiind audiat în calitate de suspect și inculpat T_________ D______, nu a recunoscut că a pătruns fără drept în c_____ lui M____ C_______ Ș________ și că ar fi proferat amenințări cu moartea la adresa acestuia ci că doar la împins pe D_______ S____ G______ să __________________ care nu l-a lovit însă, declarând că de fapt el a fost cel amenințat de către D_______ S____ G______ ( filele nr. 23-24,26 dosar u.p.).

Numitului T_________ D______ i s-a adus la cunoștiință în calitate de suspect și inculpat învinuirea, drepturile și obligațiile ce le are (filele nr. 21-25 dosar u.p.).

Situația de fapt mai sus menționată se susține cu următoarele mijloace de probă: actul de sesizare și declarațiile persoanelor vătămate, (filele nr. 11,12-14,18-19); certificatul medico-legal nr. 2585/A2D/1120 (fila nr. 15; declarație martor, filele nr. 20); declarațiile inculpatului T_________ D______ ( filele nr. 23-24,26).

Prin încheierea nr. 2201/27.06.2017, în dosar 2510 /180/2017/a1 , Judecătorul de cameră preliminară a constatat că nu au fost formulate cereri și excepții de către inculpat și nici din oficiu nu se impun a fi invocate și, în temeiul art.346 alin.2) Cod proc. penală, a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. 7727/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecății în cauza privind pe inculpatul T_________ D______, trimis în judecată în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu și amenințare și lovire sau alte violențe, prev. și ped. de art.224 alin.(1), art.206 alin.(1), art.193 alin.(2) C.pen., totul cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

În cauză , înainte de citirea actului de sesizare s-au constituit părți civile persoana vătămată D_______ S____ G______ cu suma de 15.000 lei daune materiale și morale fără a o defalca, Spitalul Județean de Urgență Bacău cu suma de 1839,94 lei cu titlu de despăgubiri civile –contravaloarea serviciilor medicale acordate în perioada 27.08.-31.08 2015 persoanei vătămate D_______ S____ G______ ca urmare a internării în Secția Chirurgie , însoțită de fișa decont a cheltuielilor. Persoana vătămată M____ C_______ Ș________ nu s-a constituit parte civilă în cauză

La data de 13.02.2018 a fost audiat inculpatul, acesta nerecunoscând acuzațiile aduse . A precizat inculpatul că, motivul pentru care au fost formulate plângeri împotriva sa îl reprezintă starea de dușmănie în care se află cu persoana vătămată D_______ S____ G______. Inculpatul nu și-a propus probe în apărare.

Au fost audiate persoanele vătămate D_______ S____ G______ și M____ C_______ Ș________. Persoanele vătămate nu și-au propus alte probe.A fost audiată martora M____ V______, din lucrări.

Din actele dosarului și din probele administrate în faza de urmărire penală și faza cercetării judecătorești, instanța reține că, în ziua de 26.08.2015, în jurul orelor 14:00, persoana vătămată D_______ S____ G______ aflată în c_____ locuinței lui M____ C_______ Ș________ unde executa lucrări gospodărești,îl observă prin poarta curții deschisă trecând pe stradă pe inculpatul T_________ D______ căruia îi cere să îi restituie contravaloarea unui telefon mobil pe care acesta i l-ar fi distrus în noaptea de Revelion 2014/2015. Între cei doi are loc o discuție în contradictoriu, inculpatul T_________ D______ plecând la magazinul din centrul satului Siretu , de unde revine după circa 10 minute, îl observă pe D_______ S____ G______ în timp ce descărca nutreț dintr-o remorcă în c_____ lui M____ C_______ Ș________ și pătrunde fără drept în curte, unde o izbește de pământ pe paersoana vătămată D_______ S____ G______ pe care o strânge de gât, proferând amenințări cu moartea și la adresa lui M____ C_______ Ș________, care era plecat. Persoana vătămată D_______ S____ G______ a strigat după ajutor, ocazie cu care vine la gardul ce desparte proprietatea lui M____ C_______ de propr ietatea numitei M____ V______, martorul M____ V______ care îl observă pe inculpatul T_________ D______ în curte, aflat peste persoana vătămată D_______ S____ G______, aplicându-i lovituri cu pumnii și cu picioarele. Martorul strigă la inculpat să plece din curte și să îl lase în pace, acesta conformându-se .

Sunt probate ca fiind săvârșite de inculpatul T_________ D______ infracțiunile de lovire sau alte violențe în dauna persoanei vătămate D_______ S____ G______ și de violare de domiciliu în dauna persoanei vătămate M____ C_______ Ș________.

Instanța va aplica inculpatului pedepse pentru fiecare dintre cele două infracțiuni.

Infracțiunea de lovire sau alte violențe prev. de art. 193 alin.2 C.pen. este pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau amenda, iar infracțiunea de violare de domiciliu prev. de art. 224 alin.1 C.pen. este pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amernda.

Conform art.74 alin.(1) C.pen., privind criteriile generale de individualizare a pedepsei, stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:

a) împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite;

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;

c) natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii;

d) motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit;

e) natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f) conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal;

g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

În alineatul (2) al aceluiași articol se prevede că, atunci când pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedepse alternative, se ține seama de criteriile prevăzute în alin. (1) și pentru alegerea uneia dintre acestea.

În baza art.193 alin.(2) C.pen., cu referire la art.396 alin.(1) și (2) C.proc.pen., va condamna inculpatul T_________ D______, la pedeapsa, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe ( pers. văt. D_______ C_______) .

În baza art.65 C.pen., va aplica inculpatului T_________ D______ pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și lit.b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, în condițiile prevăzute de art.65 alin.(1), (3) C.pen.

În baza art.67 alin.(2) C.pen., va aplica inculpatului T_________ D______ pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și lit.b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 1 (un) an, în condițiile prevăzute de art.68 alin.(1) lit.b) C.pen.

În baza art.224 alin.(2) C.pen., cu referire la art.396 alin.(1) și (2) C.proc.pen., va condamna inculpatul T_________ D______, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu ( pers. văt. M____ C_______ Ș________) .

Nu este stabilit că ar fi fost comisă infracțiunea de amenințare în dauna persoanei vătămate M____ C_______ Ș________, acesta conform declarației proprii necunoscând dacă ar fi fost amenințat, declarație coroborată cu cea a martorului care nu a auzit proferându-se amenințări. Pentru existența infracțiunii de amenințare prevăzută de art. 206 alin.1 C.pen. este necesară atât acțiunea de a amenința o persoană cu fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa sau a altei persoane, cât și rezultatul unei asemenea acțiuni concretizat printr-o stare de temere creată. Aceste aspecte nu au fost constatate de instanță în cauză, motiv pentru care se impune achitarea inculpatului pentru infracțiunea de amenințare prev de art.206 alin.1 C.pen. în dauna persoanei vătămate M____ C_______ Ș________.

În baza 206 alin.(1) C.pe n. cu referire l a art. 396 alin.(5) C.proc.pen. , rap. la art. 16 alin.(1) lit. a) C.proc.pen., va achita inculpatul T_________ D______ pentru infracțiunea de amenințare întrucât fapta nu există.

În baza art. 39 alin.(1) lit.b) C.pen., va condamna inculpatul T_________ D______ la pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) luni închisoare, la care va adauga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă. Pedeapsa rezultantă stabilită inculpatului va fi de 10 (zece) luni închisoare.

În baza art.65 C.pen., va aplica inculpatului T_________ D______ pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și lit.b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, în condițiile prevăzute de art.65 alin.(1), (3) C.pen.

În baza art.67 alin.(2) C.pen., va aplica inculpatului T_________ D______ pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și lit.b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 1 an, în condițiile prevăzute de art.68 alin.(1) lit.b) C.pen.

În ba za art.91 alin.(1), (4) C.pen. va suspenda executarea pedepsei principale , a pedepsei complementare și accesorii pe termen de supraveghere stabilit în condițiile art.92 alin.(1) C.pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art.93 alin.(1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bacău, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art.93 alin.(3) prin raport are la art. 93 alin.(4) C.pen.. inculpatul T_________ D______, pe durata termenului de supraveghere, va presta o muncă neremunerată în folosul comunității o perioadă de 60 de zile, respectiv activități administrative gospodărești în folosul U.A.T. _________________________, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În baza art.94 alin.(1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.93 alin.(1) lit.c) – e) se comunică Serviciului de Probațiune Bacău.

În baza art.404 alin.(2) C.proc.pen. va atrage atenția inculpatului T_________ D______ asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

Va atrage atenția inculpatului T_________ D______ asupra prevederilor art.91 alin.(4) C.pen., atenționându-l că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, precum și dacă va mai comite noi infracțiuni, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

În baza art.25 Cod penal, art.397 C.proc.pen., rap. la art.1357 Cod. civ., va admite acțiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Județean de Urgență Bacău, constatând ca urmare a analizei înscrisurilor justificative depuse ca fiind probate pretențiile și va obliga inculpatul T_________ D______ către partea civilă la plata sumei de 1839,94 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art.25 Cod penal, art.397 C.proc.pen., rap. la art.1357 Cod. civ., va admite în parte acțiunea civilă și va obligă inculpatul T_________ D______ către partea civilă D_______ S____ G______, domiciliată în sat Siretul , _________________________, jud. Bacău, la plata sumei de 2000 lei, cu titlu de despăgubiri civile (1700 lei reprezentând daune mat eriale și 300 lei daune morale) , sume pe care le găsește compensatorii, în lipsa altor probe din partea persoanei vătămate, cu excepția certificatului medico-legal și a adresei de spitalizare conținând tratamentul acordat, pentru prejudiciul creat persoanei vătămate ca urmare a spitalizării și suferințelor morale cauzate acesteia.

Va lua act că persoana vătămată M____ C_______ Ș________ nu s-a constituit parte civilă în cauză. ”

Împotriva acestei hotărâri au declarat a___ Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău .

Procurorul a înțeles să critice sentința apelată sub următoarele aspecte:

S-a c ritic at sentința penală în ceea ce privește netemeinicia soluției de achitare a inculpatului Tătărusanu D______: Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 7727/P/2015 s-a reținut următoarea situație de fapt:

Persoana vătămată D_______ S____ G______, la data faptelor locuia fară forme legale în satul Siretu, ________________________, _________________________, în locuința numitului M____ C_______ Ștefaniță pe care îl ajuta la diferite treburi gospodărești.

Î n ziua de 26.08.2015, în jurul orelor 14:00, persoana vătămată D_______ S____ G______ se afla în c_____ locuinței lui M____ C_______ Ștefaniță unde descărca dintr-o remorcă nutreț pentru animale. îl vede trecând pe stradă pe numitul T_________ D______ căruia îi cere să îi restituie contravaloarea unui telefon mobil pe care i l-a distrus în noaptea de Revelion 2014/2015. între cei doi are loc o discuție în contradictoriu, moment în care T_________ D______ se duce la magazinul din centrul satului Siretu dar revine după circa 10 minute, îl vede pe D_______ S____ G______ în timp ce descărca nutrețul din remorcă și pătrunde fară drept în c_____ lui M____ C_______ Ștefaniță unde, îl izbește de pământ pe D_______ S____ G______ și îl strânge de gât, filele nr. 12-14 (dosar u.p.), proferând amenințări cu moartea și la adresa lui M____ C_______ Ștefaniță, care era plecat.

Persoana vătămată D_______ S____ G______ a strigat după ajutor, ocazie cu care vine la gardul ce desparte cele două proprietății martorul M____ V______ și care îl vede pe T_________ D______ în timp ce se afla în curte și peste numitul D_______ S____ G______, pe care îl lovea cu pumnii iar ulterior cu picioarele și strigă la el să plece din curte și să îl lase în pace, fapt ce l-a și făcut (fila nr. 20 dosar u.p.).

Persoana vătămată D_______ S____ G______ s-a prezentat la S.M.L. Bacău și, conform certificatului medico-legal nr. 2585/A2D/1120 din 03.09.2015 eliberat, a necesitat pentru vindecare un nr. de 12 – 14 zile îngrijiri medicale, (filele nr. 15-17 dosar u.p.) , ocazie cu care a depus plângere penală împotriva lui T_________ D______ sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”.

A fost audiat în calitate de persoană vătămată și M____ C_______ Ștefaniță care a depus plângere penală sub aspectul săvârșirii infracțiuni lor de „violare de domiciliu” și „amenințare”, față de numitul T_________ D______ solicitând trimiterea în judecată a celui în cauză.

Fiind audiat în calitate de suspect și inculpat T_________ D______, nu a recunoscut că a pătruns fară drept în c_____ lui M____ C_______ Ștefaniță și că ar fi proferat amenințări cu moartea la adresa acestuia ci că doar la împins pe D_______ S____ G______ să __________________ care nu l-a lovit însă, declarând că de fapt el a fost cel amenințat de către D_______ S____ G______ ( filele nr. 23-24,26 dosar u.p.).

Instanța a reținut că probele administrate nu sunt suficiente cu privire la stabilirea comiterii faptei de către inculpat.

Î n motivarea soluției de achitare, instanța a apreciat că din probatoriul administrat în cauză nu a rezultat că a fost săvârșită o infracțiune de amenințare în dauna persoanei vătămate M____ C_______ Ștefaniță.

Astfel, instanța a apreciat că din declarațiile date în faza cercetării judecătorești ar reieși că persoana vătămată M____ C_______ Ș________ nu a cunoscut dacă a fost amenințată, iar martorul nu ar fi auzit proferându-se amenințări.

Soluția de achitare a inculpatului a fost pronunțată în urma unei aprecieri eronate a probatoriului administrat, întrucât considerăm că probele administrate în cauză demonstrează vinovăția inculpatului.

Conform dispozițiilor art. 103 alin. 1 C.p.p., probele nu au valoare dinainte stabilită, aprecierea fiecă rei probe făcâ ndu-se de organele judiciare în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului.

Astfel, cu privire la infracțiunea de amenințare, instanța a apreciat că din declarația persoanei vătămate M____ C_______ Ș________ (probabil cea dată în etapa cercetării judecătorești) reiese că aceasta din urmă nu cunoștea dacă a fost amenințată . însă nu putem fi de acord cu această concluzie având în vedere următoarele aspecte:

Î n primul rând, în faza de urmărire penală, persoana vătămată M____ C_______ Ștefaniță a declarat faptul că a fost amenințat cu moartea de către inculpat, aflând acest lucru atât de la persoana vătămată D_______ S____ G______, cât și de la martora M____ V______, însă a susținut totodată că nu cunoaște motivul acestor amenințări.

Fiind audiată în etapa cercetării judecătorești, persoana vătămată a declarat că inculpatul a amenințat-o cu acte de violență și cu moartea, aflând acest lucru de la persoana vătămată D_______ S____ G______, însă nu știe care a fost motivul acestor amenințări.

Analizând cele două declarații, în contradicție cu opinia exprimată de instanța de fond,

S-a apreciat că persoana vătămată M____ C_______ Ș________ a susținut în mod constant că a fost amenințată de către inculpatul T_________ D______ și a solicitat, cu ocazia fiecărei audieri, ca inculpatul să fie tras la răspundere penală pentru actele sale, de unde rezultă că acțiunile inculpatului i-au creat o stare de temere. Totodată, rezultă că singurul aspect despre care persoana vătămată nu avea cunoștință este motivul/cauza pentru care inculpatul i-a adresat aceste amenințări și nu existența în sine a actelor de amenințare așa cum a reținut în mod greșit instanța.

Î n ceea ce privește aspectele declarate de către martora M____ V______ s-a apreci at că sunt necesare următoarele precizări:

Î n faza de urmărire penală, martora a declarat că, la data de 26.08.2015, a văzut când inculpatul era poziționat deasupra persoanei vătămate D_______ S____ G______ și o lovea cu pumnii și picioarele, aceasta din urmă rugând-o să-l cheme în ajutor pe M____ C_______ Ș________. Totodată, martora a auzit că inculpatul profera injurii și amenințări atât la adresa persoanei agresate, D_______ S____ G______, cât și la adresa persoanei vătămate M____ C_______ Stefanită . în continuare, martora a strigat la inculpat să înceteze și să părăsească locul, astfel că acesta din urmă s-a conformat, însă, după ce a ajuns pe drumul comunal a continuat să adreseze amenințări la adresa persoanelor vătămate D_______ S____ G______ și M____ C_______ Ș________.

Fiind audiată în etapa cercetării judecătorești, martora M____ V______ a susținut că a asistat la __________ comisă de inculpat față de persoana vătămată D_______ S____ G______, agresiune care a încetat după intervenția sa, însă nu a auzit să fie proferate amenințări.

Deși în fața instanței martora a declarat că nu a auzit să fie proferate amenințări de către inculpat, s-a observat că aceasta a mai declarat și faptul că își menține declarația dată în faza de urmărire penală, întrucât este conformă cu adevărul.

Astfel, cu privire la infracțiunea de amenințare, s-a apreciat că instanța trebuia să ia în considerare cu prioritate aspectele declarate de martora M____ V______ în faza de urmărire penală, întrucât acestea sunt mai detaliate și se coroborează cu declarațiile celor două persoane vătămate. Totodată, ținând cont de vârsta înaintată a martorei (82 de ani), s-a apreci at că nu se poate ignora faptul că declarația dată în fața organelor de urmărire penală a fost dată la un interval relativ scurt de timp față de data săvârșirii faptei, pe când cea din fața instanței a fost ulterior după aproximativ 3 ani.

Cu privire la aspectele relatate de către persoana vătămată D_______ S____- G______, s-a observat că instanța nu a făcut nicio referire în motivarea soluției de achitare, însă s-a apreci at de către P______ că acestea se coroborează cu celelalte mijloace de probă în sensul existenței infracțiunii de amenințare comise în dauna persoanei vătămate M____ C_______ Ștefaniță.

Din coroborarea declaraților date de persoana vătămată D_______ S____-G______ în fața organelor de cercetare penală și a instanței, reiese faptul că inculpatul T_________ D______ ar fi adresat amenințări persoanei vătămate M____ C_______ Ș________, totodată indicând și un posibil motiv pentru această conduită reprobabilă. Astfel, inculpatul ar fi fost într-o stare de ranchiună față de M____ C_______ Ștefaniță generată de faptul că în anul 2008, când aceasta persoană vătămată era primar, au fost construite case pentru sinist rați, însă inculpatul nu ar fi primit și mobilier.

Având în vedere cele de mai sus, opinăm că din probatoriul administrat în cauză rezultă f ă ră niciun dubiu rezonabil că fapta de amenințare există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat cu vinovăție, instanța de judecată urmând a dispune condamnarea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare prev. și ped. de dispozițiile art. 206 alin. 1 din C.pen.

S-a criticat n elegalitatea sentinței penale sub aspectul pedepselor complementare si accesorii:

Prin sentința apelată, în mod nelegal, instanța a dispus suspendarea executării pedepselor complementare și accesorii, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art.66 alin.(l) lit. a) și b) Cod penal instituite în sarcina inculpatului.

Cu privire la pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi, art. 65 alin. 3 C.pen., prevede că aceasta „se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată”, fară a menționa ipoteza suspendării executării acesteia în perioada termenului de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Este adevărat că în Codul penal din 1969, art. 71 alin. 5 prevedea că „pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă și executarea pedepselor accesorii”, însă, cât timp legislația penală în vigoare nu a dispus în același sens, potrivit principiului legalității sancțiunilor de drept penal definit de art. 2 C.pen., dispoziția instanței în sensul suspendării exercitării pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi pe durata termenului de supraveghere de 2 ani este nelegală.

Totodată, referitor la pedeapsa complementară, se constată faptul că inițial instanța a dispus în mod corect aplicarea inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(l) lit. a) și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 1 (un) an, în condițiile prevăzute de art.68 alin.(l) lit. b) C. pen., însă, la alineatul următor a dispus, în mod nelegal, suspendarea executării acestora.

S-a criticat sentința penală sus-menționată sub aspectul măsurilor si obligațiilor prevăzute de art. 93 C.pen.:

Conform art. 93 alin. 2 C.pen.: instanța impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații:

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională;

b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate;

c) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;

d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței.

Din interpretarea articolului anterior precizat rezultă că, în cazul în care instanța dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere, aceasta are obligația de a impune condamnatului, alături de măsurile de supraveghere prevăzute la art. 93 alin. 1 C.pen., cel puțin una dintre obligațiile enumerate în alin. 2 al aceluiași articol.

Prin urmare, instanța de fond trebuia să impună inculpatului una sau mai multe dintre obligațiile stabilite de articolul de lege menționat.

C_____ examinând actele si lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate cat si din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept, constată că apelul procurorului declarat în cauză este fondat, urmând a fi admis în următoarele limite și pentru următoarele considerente:

C_____ constată că prima instanță a apreciat corect temeinicia probelor în acuzare administrate în cauză, pronunțând legal si temeinic o soluție de achitare a inculpatului pentru infracțiunea de amenințare prev. de art. 206 C .p.

C_____ remarcă că s argumentele pe care se sprijină această soluție, sunt amplu prezentate la pagina 4 ale sentinței apelate, C_____ însușindu-și toate aceste argumente și apreciind că nu se justifică reluarea lor.

În ceea ce privește infracțiunile de amenințare, reținute de asemenea în sarcina inculpatului T_________ D______, C_____ în dezacord cu opinia procurorului, constată că prima instanță a apreciat corect probele în acuzare administrate în cauză, pronunțând corect o soluție de achitare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 206 C .p., comisă în dauna persoanei vătămate M____ C_______ Ș________ .

Astfel, în acord cu opinia primei instanțe, C_____ remarcă că probele administrate în cauză în cele două faze procesuale, nu relevă în mod cert, precis și decisiv existența unui element consti tutiv esențial al infracțiunii de amenințare (latura obiectivă), respectiv existența actelor de amenințare cu comiterea unei infracțiuni sau unei fapte păgubitoare, care au cauzat starea de temere simțită de persoana vătămată ca urmare a acțiunilor de amenințare proferate de inculpat față de aceasta.

Astfel, însăși persoana vătămată M____ C_______ Ș________ a ară tat în conținutul de declarației date în fața instanței de fond că inculpatul i-ar fi adresat amenințări, iar martora oculară M____ V______ audiată în toate fazele procesuale (inclusiv în a___) nu confirmă existența unor acte de amenințare proferate inculpat față de persoana vătămată.

În ceea ce privește aspectele relatate de persoana vătămată M____ C_______ Ș________ I___ în declarația dată în fața Curții, conform cărora inculpatul a afirmat în cursul episodului conflictual cu persoana vătămată D_______ S____ G______ că „dacă era acasă (n.r persoana vătămată M____ C_______) ar fi omorât-o și pe ea” C_____ consideră că această afirmație, care dacă ar fi fost comunicată persoanei vătămate, nu a fost de natură a-i induce o stare de temere persoanei vătă mate, cu atât mai mult cu cât ea însăși a afirmat în conțin u tul aceleiași declarații că nu a avut niciodată conflicte cu inculpatul.

C_____ va da curs și criticii procurorului privind omisiunea impunerii inculpatului a uneia sau mai multor obligații prev. de art. 93 al.2 C.p., în pofida faptului că textul de lege prevede obligativitatea instituirii acestor obligații inculpatului.

În raport de nivelul de educație și pregătire profesională a inculpatului, C_____ apreciază că pentru reeducare și integrarea socială deplină a acestuia, este oportun ca inculpatul să fie obligat condamnatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate, în conformitate cu dispozițiile art. 93 al.2 lit.b C.p.

În ceea ce privește motivul de a___ al procurorului relativ la greșita suspendare a executării pedepselor accesorii și complementare, C_____ constată că este de asemenea, fondat.

Spre deosebire de reglementarea prevăzută de vechiul cod penal (art. 71 al.5 C. p 1969) potrivit cărora, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii, se suspendă și executarea pedepsei accesorii, aceste dispoziții nu se mai regăsesc în actuala reglementare, regimul executării pedepselor accesorii și complementare este prevăzut în conținutul art. 65 al.3 C.p., respectiv 68 al.1 C.p.

În speță, pedeapsa accesorie, deși a fost aplicată, potrivit dispozițiilor sus menționate, executarea acesteia nu se suspendă, însă executarea efectivă, potrivit dispozițiilor art. 68 al. 1 lit.b C.p., operează numai în ceea ce privește pedeapsa complementară, începând cu momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În considerarea celor expuse î n baza art. 421 pct.2 lit.a C.p.p. va admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, împotriva sentinței penale nr. 1458 din 29.06.2018 pronunțată de Judecătoria Bacău în dosarul XXXXXXXX/2019.

Va desființa în parte sentința apelată, va reține cauza spre rejudecare și, în fond:

Va î nlătur a dispozițiile relative la suspendarea executării pedepselor accesorii și complementare.

În baza art.93 al.2 C.p. va impune inculpatului T_________ D______ să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții de comunitate.

Se vor m enține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

În baza art. 275 al.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat din a___ vor rămân e în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

În baza art. 421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, împotriva sentinței penale nr. 1458 din 29.06.2018 pronunțată de Judecătoria Bacău în dosarul XXXXXXXX/2019.

Desființează în parte sentința apelată, reține cauza spre rejudecare și, în fond:

Înlătură dispozițiile relative la suspendarea executării pedepselor accesorii și complementare.

În baza art.93 al.2 C.p. impune inculpatului T_________ D______ să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții de comunitate.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

În baza art. 275 al.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat din rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi 4.04.2019.

Leave a Reply