Curtea de Apel Targu Mures. Ucidere din culpă ( art. 192 Cod penal )

Curtea de Apel Targu Mures. Ucidere din culpă ( art. 192 Cod penal )

accident ucidere din culpa art. 192 cod penal avocat alba iulia ucidere din culpa avocat targu mures ucidere din culpa codul penal curtea de apel targu mures daune morale accident daune morale ucidere din culpa daune ucidere ucidere din culpă

Art. 192: Uciderea din culpă
(1)Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2)Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
(3)Dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se majorează cu jumătate.

C_____ DE A___ TÂRGU M____

SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2018:007.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA PENALĂ NR. 226/A

Ședința publică d__ 12 Aprilie 2018

Instanța constituită d__:

P_________ : I____ L_____

JUDECĂTOR : A____ O______

GREFIER : A____ B_____ F_____

Pe rol se află pronunțarea asupra apelurilor declarate de către:

– inculpatul B____ T______ (fiul lui T______ și E_______ – M_____, născut la data de 31.07.1984, în mun. Miercurea C___, jud. Harghita, domiciliat în Băile Tușnad, ___________________ A, __________________________, având C.N.P. xxxxxxxxxxxxx)

– inculpatul B____ A___ (fiul lui E_____ și E___, născut la data de 12.03.1987, în Miercurea C___, jud. Harghita, domiciliat în L____ de Sus nr. 609, jud. Harghita, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx),

– părțile civile B______ I_____ și B______ I___ (cu domiciliul procesual ales în Iași, ___________________), nr. 4, Clădirea Habitat Proiect Corp A, camera 3, județul Iași)

– părțile civile B______ M____ și B______ Ș_____-E_____ (ambii domiciliați în comuna G_____-F____, ___________________________ și domiciliul procesual ales în Miercurea C___, ______________________. 2/P, județul Harghita)

– partea responsabilă civilmente _____________________. (cu sediul în L____ de Sus, ________________________, județul Harghita)

– B_____ A_____________ DE A___________ D__ R______ (cu sediul în ______________________. 40-40 bis, etaj 5, sector 2 București)

împotriva sentinței penale nr. 804/6.10.2017, pronunțată de Judecătoria Miercurea C___, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX .

La apelul nominal, făcut în ședința publică , se constată lipsa părților și a reprezentantei Ministerului Publ ic, doamna procuror R_____ G____.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale inculpaților-apelanți, personal și prin apărători, precum și ale reprezentantei parchetului au fost consemnate în încheierea d__ data de 14 martie 2018, când s-a amânat pronunțarea pentru data de 29 martie 2018, apoi pentru data de astăzi, 12 aprilie 2018, încheieri care fac parte integrantă d__ prezenta hotărâre.

C_____ DE A___

Prin sentința penală nr. 804 d__ data de 6 octombrie 2017 pronunțată de Judecătoria Miercurea C___ în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX, în baza art. 386 Cod procedură penală și art. 5 alin.1 Cod penal, prima instanță a dispus recalificarea faptelor reținute în sarcina inculpaților B____ T______ și B____ A___ , d__ infracțiunile de ucidere d__ culpă , prevăzută și pedepsită de art.192 alin.2 Cod penal, în infracțiunile de ucidere d__ culpă , prevăzute și pedepsite de art. 178 alin.1,2 Cod penal d__ 1968.

În baza art. 396 alin.1, 2 Cod procedură penală, art. 178 alin.1,2 Cod penal d__ 1968, cu aplicarea art. 5 Cod penal, a dispus condamnarea inculpatului B____ T______ (fiul lui T______ și E_______-M_____, născut la data de 31 iulie 1984, în mun. Miercurea C___, jud. Harghita, domiciliat în Băile Tușnad, ___________________ A, ___________________, studii liceale, având CNP xxxxxxxxxxxxx) la pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere d__ culpă. În baza art.71 Cod penal 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie.

În baza art.81 Cod penal d__ 1969, suspendă condiționat executarea pedepsei pe o durată de 4 ani și 2 luni, termen de încercare stabilit în condițiile art.82 Cod penal d__ 1969, de la rămânerea definitivă a hotărârii.

În baza art.71 alin.5 Cod penal d__ 1969, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii, suspendă și executarea pedepsei accesorii.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.83 Cod penal d__ 1969, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei.

În baza art.396 alin.1,2 Cod procedură penală, art. 178 alin.1, 2 Cod penal d__ 1969, cu aplicarea art.74 alin.2 Cod penal d__ 1969, art.76 alin.1 lit.d Cod penal d__ 1969, l-a condamnat pe inculpatul B____ A___ (fiul lui E_____ și E___, născut la data de 12 martie 1987, în Miercurea C___, jud. Harghita, domiciliat în L____ de Sus nr. 609, jud. Harghita, căsătorit, cetățean român, ocupația administrator, locul de muncă: _________________, studii liceale, fără antecedente penale, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx) la pedeapsa de 1 an închisoare , pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere d__ culpă.

În baza art.71 Cod penal 1969, i-a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie.

În baza art.81 Cod penal 1969, a dispus suspendarea condiționată executarea pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art.82 Cod penal1969, de la rămânerea definitivă a hotărârii, iar în temeiul art.71 alin.5 Cod penal d__ 1969, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii, a suspendat și executarea pedepsei accesorii.

I-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.83 Cod penal d__ 1969, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei.

În baza art. 397 alin. 1 și art. 25 alin. 1 Cod procedură penală a admis în parte acțiunile civile formulate de părțile civile B______ I_____, B______ I___, B______ M____, B______ Ș_____ E_____ prin r___________ l____ B______ M____ și, în consecință, reținând culpa inculpatului B____ T______ de 70% la producerea accidentului, respectiv culpa inculpatului B____ A___ de 30% la producerea accidentului:

– a obligat pe part ea responsabilă civilmente E______ ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. să plătească părții civile B______ I_____ suma de 45.500 lei, la care se adaugă dobânda legală de la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătorești și până la data plății efective, cu titlu de daune morale;

– a obligat pe partea responsabilă civilmente E______ ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. să plătească părții civile B______ I___ suma de 28.000 lei la care se adaugă dobânda legală de la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătorești și până la data plății efective, cu titlu de daune morale;

– a obligat pe partea responsabilă civilmente E______ ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A să plătească părții civile B______ M____ suma de 77.000 lei cu titlu de daune morale;

– a obligat pe partea responsabilă civilmente E______ ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A să plătească părții civile B______ Ș_____ E_____ suma de 105.000 lei cu titlu de daune morale;

– a obligat B_____ A_____________ de A___________ d__ R______ la plata sumei de 19.500 lei, reprezentând daune morale către partea civilă B______ I_____;

– obligă B_____ A_____________ de A___________ d__ R______ la plata sumei de 12.000 lei, reprezentând daune morale către partea civilă B______ I___;

– obligă B_____ A_____________ de A___________ d__ R______ la plata sumei de 33.000 lei, reprezentând daune morale către partea civilă B______ M____ ;

– obligă B_____ A_____________ de A___________ d__ R______ la plata sumei de 45.000 lei, reprezentând daune morale, către partea civilă B______ Ș_____ E_____ ;

A respins acțiunile civile pentru rest.

În baza art. 274 alin.1,2 Cod procedură penală a obligat inculpații la plata sumei de câte 1.638 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 276 alin.1,4 Cod procedură penală, a admis cererea formulată de partea civilă B______ M____ și, în consecință, a obligat partea responsabilă civilmente E______ Romania Asigurare-Reasigurare S.A. la plata sumei de 2.660 lei, și partea responsabilă civilmente B_____ A_____________ de A___________ d__ R______ la plata sumei de 1.140 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către partea civilă, reprezentând onorariu de avocat.

În baza art.272 Cod procedură penală și art.273 Cod procedură penală, a obligat pe inculpatul B____ T______ la plata sumei de 3.000 lei către expertul M____ S____, cu titlu de rest de plată d__ onorariul expertului.

În baza art.275 alin.6 Cod procedură cheltuielile cu interpreții au rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut că, prin rechizitoriul nr. 1588/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea C___, înregistrat la această instanță la data de 27 iulie 2015 sub nr. XXXXXXXXXXXXX s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților B____ T______ și B____ A___ pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere d__ culpă , prevăzută și pedepsită de art.192 alin.2 Cod penal.

În rechizitoriul s-a reținut că fapta inculpatului B____ T______ care în data de 15 august 2012, orele 16:35, în timp ce se afla sub influența alcoolului, a condus autoturismul marca Volkswagen Golf, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX pe drumurile publice, iar în dreptul imobilului cu numărul 853 d__ satul Valea R___, ___________________, jud. Harghita, la efectuarea manevrei de depășire nu a păstrat o distanță suficientă față de autovehiculul ARO cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX (încălcînd prevederile art.118 lit. d d__ Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 aprobat prin Hotărârea 1391/2006) și în momentul reintrării în bandă nu s-a asigurat că poate efectua această manevră în condiții de siguranță (art.118 lit. d d__ Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 aprobat prin Hotărârea 1391/2006), provocând astfel un accident de circulație soldat cu decesul persoanei vătămate B______ E_____ A_____, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere d__ culpă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 192 alin.2 Cod penal .

De asemenea, s-a reținut că fapta i nculpatului B____ A___ , care în data de 15.08.2012, orele 16:35, a condus pe drumurile publice autoturismul marca ARO, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, cu o stare tehnică îndoielnică, având termenul de valabilitate a inspecției tehnice expirat (contrar prevederilor art.10 alin.1 d__ OUG 195/2002) iar în dreptul imobilului cu numărul 853 d__ satul Valea R___, ___________________, în timp ce era depășit de autoturismul Volkswagen Golf, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, nu a circulat cât mai aproape de marginea d__ dreapta a părții carosabile (încălcînd prevederile art.119 lit. b d__ Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 aprobat prin Hotărârea 1391/2006), având chiar în momentul celui de al doilea impact roata d__ față și aripa stângă față a autoturismului ARO întoarsă spre autoturismul Volkswagen, provocând astfel un accident de circulație soldat cu decesul persoanei vătămate B______ E_____ A_____, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere d__ culpă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 192 alin.2 Cod penal.

Ca mijloace de probă, în actul de sesizare a instanței s-au invocat următoarele: – proces-verbal de cercetare la fața locului și planșele fotografice; – copie certificat medical constatator al decesului; – raport medico-l____ de necropsie; – raport de inspecție tehnică periodică; – rapoarte de expertiză tehnică; – declarațiile de martori; – declarațiile de făptuitori/învinuiți/inculpați; – buletin de analiză toxicologică alcoolemie; – raportul de expertiză medico-legală pentru interpretarea alcoolemiei; – declarația persoanei vătămate B______ M____; – completarea la raportul de expertiză tehnică; – supliment raport expertiză tehnică; dosar de cercetare al evenimentului.

Prin același rechizitoriu, reținându-se existența unui dubiu cu privire la valoarea alcoolemiei avută de inculpatul B____ T______, în baza art.16 alin.1 lit. a Cod procedură penală, s-a dispus clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, faptă prevăzută și pedepsită de art.336 alin.1 Cod penal.

Prin încheierea de ședință d__ camera de consiliu d__ data 16 noiembrie 2015, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății. La termenul de judecată d__ data de 6 aprilie 2016, înainte de începerea cercetării judecătorești, inculpaților li s-au pus în vedere prevederile art.375 Cod procedură penală, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, aceștia declarând că nu doresc parcurgerea procedurii simplificate.

În cursul cercetării judecătorești au fost audiați martorii Kosza Elemer (fila 244 vol. II dosarul instanței), F______ Karoly (fila 246 vol. II, dosarul instanței), Bartalis A_____ Z____ (fila 261 vol. II dosarul instanței), inculpatul B____ A___ (fila 257 vol. II. dosarul instanței). Pe latura civilă au fost audiați martorii C____ I___ (fila 260 vol. II. dosarul instanței), B_____ I___ (fila 355 vol. II dosarul instanței), Zerkula Janos (fila 357 vol. II. dosarul instanței), propuși de părțile civile. Inculpatul B____ T______ s-a prevalat de dreptul la tăcere, prevăzut de art.83 lit.a Cod procedură penală

S-a efectuat o nouă expertiză tehnică de specialitate de către expertul inginer M____ S____, fiind întocmit raportul de expertiză tehnică nr.xxxxxx/2017 (fila 514 și urm. vol. III dosarul instanței).

S-au atașat fișele de cazier judiciar ale inculpaților (filele 465-466 vol. III dosarul instanței), raportul de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune Harghita (fila 210 vol. II. dosarul instanței); părțile responsabile civilmente E______ Romania S.A., F_____ de Protecție a V_________ S______, respectiv B.A.A.R., inculpatul B____ A___ și părțile civile au depus la dosar înscrisuri, note și concluzii scrise.

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanța de prim-grad a reținut următoarele:

La data de 15 august 2012, organele de cercetare penală au fost sesizate de către ofițerul de serviciu d__ cadrul Poliției mun. Miercurea C___ cu privire la faptul că pe D.J. 127 A , pe raza localității Valea R___ (___________________) s-a produs un accident rutier, în urma căreia a rezultat decesul unei persoane.

Urmare sesizării, organele de poliție s-au deplasat la fața locului unde, în prezența martorilor asistenți T____ C____ și T____ A____, au constatat împrejurările producerii accidentului. Conform procesului-verbal de cercetare la fața locului, la data de 15 august 2012, în jurul orelor 16:35, pe D.J.127 A, la km 0+810, pe raza localității L____ de Jos a avut loc un accident de circulație în care au fost implicate autoturismele marca Volkswagen Golf cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, condus de către inculpatul B____ T______, și marca ARO cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, condus de către inculpatul B____ A___, care s-a soldat cu decesul victimei B______ E_____ A_____. D__ cuprinsul aceluiași proces verbal rezultă că accidentul a avut loc pe raza satului Valea R___, jud. Harghita în dreptul imobilului cu nr. 853, unde circulația se desfășoară pe două sensuri de mers, câte o bandă de circulație pe sens, fără marcaje și indicatoare rutiere, la ieșirea dintr-o curbă nesemnalizată la dreapta, suprafața părții carosabile fiind d__ asfalt, uscat, drum drept. Suprafața părții carosabile are o lățime de 5,70 metri, pe partea dreapta în direcția de mers ___________________ DN 12 A este prevăzut cu un acostament în lățime de 0,80 metri, un șanț în lățime de 1,30 metri, adâncime de 0,70 metri, iar în partea stângă pârâul Valea R___ în lățime de 7,90 m , cu acostament în lățime de 1,10 m , glisieră metalică.

La locul accidentului a fost identificat autoturismul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, care se afla pe roți, în dreptul imobilului cu nr.854, orientat cu fața către centrul localității Valea R___ și cu spatele către DN12A, în șanț și autoturismul marca ARO cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, proprietatea _________________, care se afla răsturnat (cu roțile în sus) în Pârâul Valea R___, în dreptul porții de acces a imobilului cu nr.853, orientat cu fața către DJ 127/A și cu spatele către poarta de acces a imobilului cu nr.853.

S-a constatat că autoturismul condus de către numitul B____ A___ nu avea asigurare obligatorie auto, iar termenul de valabilitate a inspecției tehnice periodice era expirat d__ data de 11 iulie 2009.

D__ primele cercetări a rezultat faptul că accidentul s-a produs în următoarele împrejurări:

La data de 15.08.2012, orele 16:35, numitul B____ T______, conducând autoturism ul marca Volkswagen Golf cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, pe drumul județean DJ127A d__ direcția satul Valea R___, jud. Harghita spre drumul național DN12A, în dreptul imobilului cu nr.853 d__ satul Valea R___, _________________, datorită faptului că, în momentul depășirii, la revenire pe partea dreaptă, nu s-a asigurat că poate efectua manevra în siguranță, acroșând autoturismul marca ARO cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, condus de numitul B____ A___, cu partea dreaptă, iar în urma impactului autoturismul ARO a părăsit partea carosabilă în stânga direcției de mers, răsturnându-se în pârâul Valea R___. D__ accident a rezultat decesul numitului B______ E_____ A_____, care avea calitatea de pasager pe locul dreapta spate în autoturismul ARO cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX.

Inculpații și martorul Baratalis A_____ Z____ (pasager ]n autoturismul condus de inculpatul B____ T______) au fost supuși testării cu aparatul etilotest, în cazul inculpatului B____ T______ rezultând o concentrație de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. (filele 31-34, 140 dosar de urmărire penală, vol. I) . D____ urmare, acesta a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Miercurea C___ în vederea prelevării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 434/181/A-12 d__ 22.08.2012, numitul B____ T______ avea o îmbibație alcoolică de 0,85‰ (la ora 19:12) respectiv 0,90‰ la interval de o oră (fila 79 dosar de urmărire penală vol. I).

Inculpatul a solicitat recalcularea alcoolemiei și conform raportului de expertiză medico-legală pentru interpretarea alcoolemiei nr.4187/12.12.2013 întocmit de IML Târgu M____: „Alcoolul în organismul numitului B____ T______ era în fază de absorbție, așa cum arată valorile alcoolemiei d__ cele două probe de sânge analizate. Astfel comisia apreciază că nu se poate stabili cu exactitate valoarea alcoolemiei susnumitului pentru orele 16.35, când a avut loc evenimentul rutier.” (filele 86-87 dosar de urmărire penală vol. I).

D__ raportul medico-le gal de necropsie nr.A3-90/ML/2012 d__ 17 august 2012 a rezultat că moartea victimei B______ E_____ A_____ a fost violentă și poate data d__ 15 august 2012, fiind cauzată de paralizia sistemului nervos central prin politraumatism cranio-cerebral și toracic cu fractură cominutivă de boltă și bază craniană, contuzie-dilacerare cerebrală și de trunchi cerebral; leziunile constatate „s-au putut produce prin lovire – comprimare a capului și toracelui între două planuri dure, având legătură de cauzalitate directă cu decesul (posibil în accidentul rutier suferit)” (filele 70-72 dosar de urmărire penală, vol. I)

Autoturismele implicate în accident au fost verificate tehnic de către ing. D_____ B____ d__ cadrul _________________, stația ITP HR-033, ocazie cu care în privința autoturismului Aro tipul M461 s-a constatat că: „Direcția, sistemul de frânare și sistemul de iluminare nu s-a putut verifica d__ cauza avarierii grave a autovehiculului. Ceea ce se poate constata vizual corespunde cerințelor tehnice (anvelope)”, iar în cazul autoturismului Volkswagen Golf că „ direcția, sistemul de frânare și sistemul de direcție nu s-a putut verifica d__ cauza avarierii grave a autovehiculului. Ceea ce se poate constata vizual corespunde cerințelor tehnice” (f.73-75 dosar de urmărire penală vol. I)

D__ declarațiile inculpatului B____ A___ și ale martorilor Kosza Elemer, F______ Karoly, date în cursul urmăririi penale, rezultă că în data de 15 august 2012, șeful de district F______ Karoly, împreună cu reprezentantul Composesoratului d__ _________________________ și pădurarul B______ A_____ E_____ s-au urcat în mașina Aro M-461, proprietatea _________________, condus de administratorul societății, B____ A___, împreună cu care s-au deplasat să efectueze controlul în vederea reprimirii unui parchet de exploatare în zona Răchitiș, jud. Bacău. După efectuarea controlului, cei patru s-au întors pe ruta Valea Răchitiș – Valea – Barackos – Valea R___ – L____ de Jos, iar la restaurantul Fatanyeros d__ satul Valea R___, echipa a servit masa, părăsind localul în jurul orei 16:30.

Inculpatul B____ A___ a arătat că, ajungând în dreptul imobilului cu numărul 853 d__ satul Valea R___, ___________________, a intrat în depășirea lor un autoturism VW Golf, care la revenire pe partea dreaptă nu s-a asigurat corespunzător, acroșând autoturismul pa care-l conducea în partea d__ stânga față, după care mașina respectivă s-a învârtit pe drum. Autoturismul marca ARO a intrat în partea stângă, răsturnându-se în pârâul Valea R___ cu roțile în sus. În declarația d__ data de 16 ianuarie 2013 inculpatul a precizat că, după ce a trecut peste un pod, la un moment dat, a simțit o lovitură și un șoc venind ca urmare a unei lovituri d__ spate, aceasta fiind urmată de încă una d__ lateral, la scurt timp după prima.

Martorii Kosza Elemer și F______ Karoly au relatat că, în data de 15 august 2012, se aflau în autoturismul ARO cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, condus de către inculpatul B____ A___, martorul F______ Karoly pe locul d__ dreapta față, martorul Kosza Elemer în partea stângă spate, iar în dreapta spate se afla B______ E_____ A_____. Pe raza comunei L____ de Jos, respectiv pe drumul județean d__ Valea R___, după ce au trecut un pod, au simțit o lovitură în spatele mașinii, șoferul de la volan a încercat să redreseze mașina, menținând-o în partea dreaptă pe sensul de mers. D__ lateral stânga, aceeași mașină a mai acroșat o dată autoturismul în care se aflau, l-a depășit, după care s-a izbit de acesta și l-a proiectat în pârâu, pe cealaltă parte a drumului, răsturnându-se de la o înălțime de 3-4 metri, ajungând cu roțile în sus. Ulterior, martorul F______ Karoly a precizat că mașina condusă de B____ T______, după ce a acroșat autoturismul marca ARO, a derapat, rotindu-se pe asfalt.

Martorul Kosza Elemer a mai menționat că ”datorită prelatei nu am putut vedea ce se întâmplă în spate, însă la scurt timp (cca. 5-10 sec) o altă bufnitură, mult mai puternică mi-a atras atenția”. A văzut că o mașină albastră a forțat depășirea deși era un drum îngust, și care după efectuarea manevrei de depășire a intrat în șanț, fața acestuia a reintrat pe drum și i-a acroșat, după care mașina în care se afla a căzut în albia râului.

În declarația dată la 24 iunie 2015, martorul Kosza a arătat că „am trecut peste un pod, moment în care, la circa 50 m am simțit o lovitură în partea d__ spate. Nu pot preciza cu exactitate locul, însă am simțit că ar fi venit undeva d__ partea stângă…” (filele 111-139 dosar de urmărire penală, vol. I).

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul B____ T______ a declarat că la data de 15 august 2012, în jurul orei 16:35 a condus autoturismul Volkswagen Golf cu numărul XXXXXXXXX d__ direcția Valea rece spre DN12A, iar în dreptul imobilului cu numărul 853 d__ Valea R___ vrând să depășească autoturismul ARO cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, s-a asigurat, a semnalizat, după care a efectuat depășirea. În momentul în care era în paralel cu mașina depășită, a văzut că nu mai are loc nici într-o parte, a accelerat, după care a fost lovit în spate, moment în care s-a răsucit pe drum și s-a oprit în șanțul d__ partea dreaptă. Autoturismul pe care l-a depășit nu s-a mai văzut. A coborât d__ autoturism împreună cu prietenul său și au observat că mașina depășită se afla cu roțile în sus în albia râului și a înțeles că o persoană a murit.

În declarația dată la 23 ianuarie 2013, inculpatul a arătat că a circulat în spatele autoturismului ARO circa 100-150 metri, timp în care a trecut peste un pod și a văzut că poate depăși. A semnalizat intenția de depășire, a dat flash-uri cu farurile pentru ca celălalt conducător auto să îl vadă, precizând că acesta circula pe mijlocul drumului. A arătat că acel conducător auto a văzut semnalul făcut de el, fiindcă a tras mai pe dreapta iar el a intrat în depășire. Când a ajuns în lateralul acestuia, acel conducător auto a tras ușor de volan spre el (nu cunoaște cauza) iar în acel moment a accelerat, fiind speriat că i-a atins puțin mașina și nu mai avea loc în partea stângă. Autovehiculul depășit l-a lovit d__ nou în partea dreapta spate moment în care l-a și întors pe drum, după care autoturismul său a intrat în șanțul d__ dreapta direcției de mers (filele 141-152 dosar de urmărire penală, vol. I).

Martorul Bartalis A_____ Z____ a declarat că în data de 15 august 2012 călătorea ca pasager, pe locul d__ dreapta față, în autoturismul Volkswagen Golf, condus de către numitul B____ T______. A arătat că, ajungând în dreptul imobilului cu nr. 853, B____ T______ a intrat în depășirea autoturismului XXXXXXXXX. Accidentul s-a produs în momentul în care cele două mașini au ajuns una lângă cealaltă. Ei au fost aruncați în partea dreaptă a drumului, iar mașina d__ față s-a răsturnat în pârâul Valea R___.

În data de 24 ianuarie 2013, Bartalis A_____ Z____ și-a completat declarațiile, menționând că la data producerii accidentului în fața lor circula un autoturism IMS pe aceeași direcție de mers, aproximativ pe mijlocul drumului; B____ T______ a semnalizat intenția de a depăși. Autoturismul d__ față a tras spre partea dreaptă, semn că a înțeles intenția de depășire. Au început depășirea și când mașinile se aflau una lângă alta, autoturismul depășit a început în mod inexplicabil să vină către ei. A urmat o coliziune între mașini, IMS-ul acroșând cu aripa stânga față portierele d__ dreapta ale autoturismului în care se afla. A menționat că a avut loc un singur impact, acesta fiind un impact lateral (filele 107-110 dosar de urmărire penală, vol. I).

D__ raportul de expertiză d__ data de 25 mai 2013 (fila 16 și urm. dosar de urmărire penală, vol. II) și suplimentul la acesta d__ data de 25 martie 2014 (fila 49 și urm. dosar de urmărire penală, vol. II.), întocmite de către ing. B_____ A_____ au rezultat următoarele aspecte:

Dinamica și mecanismul producerii accidentului: Autoturismul marca ARO cu nr de înmatriculare XXXXXXXXX condus de numitul B____ A___ se deplasa pe DJ 127A în direcția Valea R___-L____ de Sus cu o viteză de 40- 42 km/h . Trecând podul care se află deasupra pârâului Valea R___, după o curbă spre dreapta a fost ajuns d__ urmă de autoturismul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX condus de numitul B____ T______, autoturism care în acele momente se deplasa cu viteza de 48- 50 km/h . Conducătorul autoturismului VW în acest moment a semnalizat spre stânga și s-a angajat în depășirea autoturismului ARO iar conducătorul acestui autoturism nu a sesizat intenția celui care venea d__ spate. În momentul în care cele două autoturisme au ajuns aproximativ pe același aliniament, au intrat în coliziune cu partea laterală astfel încât partea laterală dreaptă a autoturismului VW a intrat în coliziune cu partea laterală stânga a autoturismului ARO. Primul contact dintre cele două vehicule a avut loc între anvelopa roții față stânga a autoturismului ARO și colțul d__ dreapta al spoilerului față al autoturismului VW. După acesta a urmat contactul mai puternic între butucul roții față stânga al autoturismului ARO și anvelopa și janta roții față dreapta a autoturismului VW. În acest moment conducătorul autoturismului VW, sesizând situația de pericol, a accelerat, trecând pe lângă autoturismul ARO, timp în care a avut loc deteriorarea aripii față dreapta și a portierelor dreapta ale autoturismului VW. Datorită impactului lateral relativ puternic dintre roata față dreapta a autoturismului VW și roata față stânga a autoturismului ARO, cât și al șocului psihic s-a produs pierderea stabilității transversale a ambelor autoturisme în urma căreia acestea au intrat în derapaj, după care accidentul nu se putea evita prin nici o manevră. În urma derapajului autoturismul ARO a părăsit parțial carosabilul pe partea dreapta a acestuia, ieșind cu roțile d__ dreapta pe podețul d__ fața imobilului nr.855, iar autoturismul VW a intrat într-o mișcare de pivotare de la stânga spre dreapta, prima dată pe propriul sens de mers, după aceasta pe întreaga lățime a carosabilului. În momentul în care autoturismul VW Golf se afla în poziție aproape perpendiculară pe carosabil, cu fața orientată spre imobilul nr.854, cele două a___________ au intrat d__ nou în coliziune. Această a doua coliziune s-a produs d__ cauza faptului că în timpul derapajului prin pivotare, viteza autoturismului VW s-a redus mult mai substanțial decât viteza autoturismului ARO, care era în derapaj dar aproximativ în același sens ca și sensul propriu de deplasare. A doua coliziune a avut loc între aripa spate dreapta a autoturismului VW și colțul d__ dreapta al barei de protecție față al autoturismului ARO. În urma acestei coliziuni s-a produs destabilizarea transversală și mai pronunțată a ambelor autoturisme și în urma căreia autoturismul VW s-a rotit cu încă 180 grade, iar autoturismul ARO a fost proiectat de energia șocului pe sensul contrar de circulație, înspre albia pârâului Valea R___. Acesta a dislocat balustrada metalică și a căzut cu partea frontală în albia pârâului, oprindu-se în poziție finală cu roțile în sus și fața orientată spre carosabil.

– coliziunea dintre cele două a___________ a fost generată de manevra de depășire efectuată de conducătorul auto B____ T______;

– cauza principală a producerii accidentului o constituie nerespectarea prevederilor legislației rutiere referitoare la efectuarea manevrei de depășire;

– primul impact dintre cele două a___________ s-a produs pe axul părții carosabile, impactul principal fiind situat pe sensul de circulație L____ de Jos – Valea R___, la o distanță laterală de cca. 0,90 -1,00 m față de axul longitudinal geometric al părții carosabile, respectiv la o distanță de cca. 3,50m față de marginea d__ dreapta al sensului de circulație Valea R___ – L____ de Jos, iar la momentul contactului dintre cele două autoturisme, când acestea se aflau pe același aliniament, roata d__ față și aripa stângă față a autoturismului ARO era întoarsă spre autoturismul Volkswagen, deci spre stânga;

– în momentele premergătoare accidentului, respectiv în momentul primului impact, autoturismul Volkswagen Golf a avut o viteză de 48- 50 km/h iar autoturismul marca ARO o viteză de 40- 42 km/h;

– deteriorările lămpilor de poziție și semnalizare de pe spoilerul față al autoturismului VW Golf s-au produs datorită șocului dintre spoiler și marginea șanțului d__ fața imobilului nr. 854 și nu a unei coliziuni dintre cele două autoturisme.

D__ raportul de expertiză nr. xxxxxxx d__ 21 noiembrie 2014 (fila 88 și urm., dosar de urmărire penală, vol. II), întocmit de ing. T_____ D_____ D_____, au rezultat următoarele aspecte:

– în ce privește existența unui contact inițial d__ spate între autovehicul acesta nu se validează la nivel dimensional, deoarece pe partea frontală a autovehiculului VW Golf nu există urme materializate care să ateste acest lucru;

– pe baza comparației dimensionale și a urmelor regăsite pe caroserii se poate concluziona că un impact ușor lateral a fost posibil pe aripa stângă a autovehiculului VW Golf regăsindu-se urme de vopsea verde, dar care pot proveni și d__ impactul lateral cu aripile caroseriei ARO;

– între cele două a___________ a existat un impact lateral tangențial;

Dinamica producerii accidentului a fost următoarea: Autovehiculul ARO circula cu o viteză de cca 38 km/h la o distanță de cca. 40 m de punctul de impact, iar autovehiculul VW Golf circula cu o viteză de cca 44,6 km/h . Ajungând d__ urmă autovehiculul ARO, conducătorul autoturismului marca VW a început să efectueze o manevră de depășire a acestuia. Autoturismul ARO a fost lovit ușor tangențial de către autoturismul marca VW Golf. Ulterior acestui impact între a___________, autoturismul marca VW Golf s-a încadrat pe banda sa de mers iar autovehiculul ARO a efectuat o manevră de redresare încercând să se poziționeze, dar la o distanță de cca. 16,5 m față de punctul de impact (al coliziunii la reintrarea în bandă a autovehiculului VW Golf) a avut loc un impact lateral tangențial între a___________, impact ce a materializat avariile înregistrate și constatate. Momentul impactului principal s-a caracterizat prin impactul lateral în partea dreaptă spate la un unghi de cca.15° de axa longitudinală a autovehiculului VW Golf, care a efectuat o manevră de reintrare în bandă având o viteză de impact V1 = 44,6 km/h , de către autovehiculul ARO care avea o viteză de cca. V2=32 km/h. Poziția punctului de impact este la distanță de 4,40 m pe direcție transversală a drumului și 8,10 m pe direcție longitudinală față de reperul fix și la 0,8 m față de linia mediană a drumului. Momentul postimpactului este caracterizat de ieșirea d__ coliziune a autovehiculelor, deplasarea acestora pe traiectoriile materializate pe carosabil și ajungerea acestora în poziție finală așa cum a fost consemnat în procesul verbal. După impact, autovehiculul VW Golf s-a destabilizat, a intrat în fața autovehiculului ARO, a derapat pe acostament, a revenit pe drum după care s-a răsucit la 180° intrând în coliziune cu șanțul de pe partea dreaptă a drumului. În acest timp autovehiculul ARO a parcurs traiectoria indicată de urmele materializate pe carosabil intrând pe partea dreaptă pe acostament derapând pe suprafața de pietriș și în încercarea de redresare a traiectoriei traversând drumul și răsturnându-se în albia pârâului.

– în momentul coliziunii autovehiculul ARO avea o viteză de cca. 32 km/h , iar autovehiculul VW Golf o viteză de cca.44,6 km/h;

– raportat la axa drumului, locul impactului principal este la o distanță de 0,8m pe banda stângă a sensului de mers față de axa drumului;

– manevra efectuată de conducătorul auto al autovehiculului VW Golf în momentele premergătoare accidentului, respectiv în momentul coliziunii, este de accelerare și virare dreapta pentru a reintra în bandă, iar manevra efectuată de conducătorul auto al autovehiculului ARO este de încetinire și virare dreapta;

– prima coliziune a fost determinată de conduita conducătorului autovehiculului VW Golf care în momentul începerii acțiunii de depășire nu a păstrat o distanță suficientă față de autovehiculul ARO;

– coliziunea principală a fost determinată de conduitele ambilor conducători;

– conducătorul autovehiculului VW Golf nu a respectat obligația de a nu conduce un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, nu a avut o conduită preventivă în ce privește depășirea și reintrarea în bandă și nu s-a asigurat că poate efectua această manevră în condiții de siguranță;

– conducătorul autovehiculului ARO nu a circulat cât mai aproape de marginea d__ dreapta a părții carosabile și a condus pe drumurile publice un autovehicul al cărui termen de valabilitate a inspecției periodice a expirat;

– între acțiunile celor doi conducători auto și producerea accidentului există un raport de cauzalitate directă;

– în condițiile date evenimentul nu putea fi evitat decât printr-o conduită preventivă a ambilor participanți la eveniment;

– avariile laterale față și spate ale autoturismului VW Golf au fost determinate de impactul cu autovehiculul ARO (impact tangențial, impact lateral și impact decalat); avaria d__ partea dreapta spate a fost determinată de impactul principal în momentul reintrării în bandă a autovehiculului Volkswagen;

D__ suplimentul la această expertiză, întocmit la data de 7 martie 2015 (fila 130 și urm. dosar de urmărire penală, vol. II) au rezultat următoarele:

– avaria aripii dreapta față a autovehiculului VW Golf se putea produce în urma unui impact tangențial spate cu bulonul lateral al aripii stânga spate al autovehiculului ARO dar și printr-un impact lateral cu aripile pasajelor de roată ale caroseriei ARO care se află pe aceeași linie față de sol;

– dacă impactul ușor tangențial spate a avut loc, acesta s-ar fi produs la o distanță de cca 33 m de impactul principal;

– aspectul avariei zgâriere superficială și nu deformație accentuată a aripii dreapta față a autovehiculului VW Golf nu indică un impact puternic care să destabilizeze direcția de deplasare a autovehiculului ARO;

– chiar dacă impactul a avut loc acesta nu ar fi putut destabiliza traiectoria autovehiculului ARO;

– în urma impactului primar autovehiculul ARO nu și-a pierdut stabilitatea. Destabilizarea autovehiculului ARO s-a produs în momentul impactului lateral tangențial d__ cauza contactului între organele de rulare ale celor două a___________;

– în momentul anterior depășirii conducătorul auto VW Golf a avut suficientă vizibilitate pentru a efectua manevra de depășire a autovehiculului ARO.

Fiind audiat în cursul judecății, inculpatul B____ A___ a declarat următoarele: în data de 15 august 2012, la întoarcerea spre casă, după ce a trecut peste un pod, într-o curbă spre dreapta, mașina pe care a condus-o a fost acroșată de către un autoturism pe care nu-l observase, și care se angajase în depășirea sa. A precizat că a rămas surprins, întrucât și înainte s-a uitat în oglinda retrovizoare și nu a văzut mașini care să fi circulat în spatele autoturismului condus de el. A simțit două lovituri, iar în urma celui de-al doilea impact a pierdut controlul asupra mașinii, care a fost aruncată în șanțul d__ partea dreaptă, iar de acolo a fost proiectată în partea opusă a carosabilului și a căzut în pârâu. A arătat că în momentul impactului autoturismul condus de el circula pe partea dreaptă a benzii, precizând că B____ T______ ”nu a putut să treacă de mine fiindcă a venit cu viteză și a trecut un pod care aruncă mașinile dacă nu încetinesc. Dacă ar fi depășit în condiții normale, ar fi putut să treacă.” După prima lovitură a încercat să controleze direcția autoturismului, dar după al doilea impact a pierdut controlul asupra mașinii (fila 257 dosarul instanței vol. II).

Fiind audiat în fața instanței, martorul Kosza Elemer a declarat că în data de 15 august 2012, în timp ce mergea spre casă împreună cu B____ A___, martorul F______ și cu victima B______ E_____ A_____, după ce au trecut un pod, mașina în care se aflau a fost lovită de două ori (în partea stângă dreapta, respectiv în lateral), de către un autoturism care ulterior i-a împins spre dreapta, spre un stâlp de beton. Între cele două a___________ a mai avut loc un impact, de această dată mașina lor fiind lovită d__ față. A menționat că nu știe ce manevre a făcut B____ A___ după primul impact, nu știe dacă a schimbat viteza, dar crede că a frânat. A mai arătat că autoturismul condus de inculpatul B____ A___ circula pe banda d__ dreapta, aproape de mijlocul acesteia (filele 244-245 vol. II dosarul instanței).

Audiat în fața instanței, martorul F______ Karoly a declarat, în esență, aceleași aspecte ca și martorul Kosza Elemer. A menționat că primul impact între cele două mașini a avut loc într-o curbă (filele 246-247 dosarul instanței, vol. II).

Fiind audiat în cursul judecății, martorul Bartalis A_____ Z____ a declarat că, în data de 15 august 2012, inculpatul B____ T______, ajungând d__ urmă un alt autovehicul, a semnalizat și a intrat în depășirea acestuia. La un moment dat, celălalt autoturism s-a apropiat de mașina în care se afla și a lovit-o pe aceasta de două ori, prima dată în zona portierei față dreapta iar a doua oară în zona d__ spate a autovehiculului. Înainte de începerea manevrei de depășire, autoturismul care urma să fie depășit se deplasa pe partea dreaptă a drumului, aproape de axa acestuia. Când au ajuns lângă autovehiculul depășit, conducătorul acestuia a tras de volan spre stângă, lovind mașina lor. A menționat că după această primă coliziune, B____ T______ a accelerat ca să finalizeze manevra de depășire, însă mașina depășită a lovit autoturismul condus de B____, în zona d__ spate a acestuia. Autoturismul în care se afla a fost proiectat în partea dreaptă a carosabilului. Martorul a susținut că, ”dacă direcția inițială era ținută de către conducătorul celuilalt autoturism, depășirea s-ar fi putut efectua fără probleme” (filele 261-262 dosarul instanței, vol. II).

D__ raportul de expertiză nr. xxxxxx d__ data de 20 iunie 2017 (f.512 și urm., dosarul instanței, vol. III), întocmit de expertul ing. M____ S____, au rezultat următoarele aspecte:

– dinamica producerii accidentului a fost următoarea: Conducătorul auto B____ A___ la data și ora accidentului împreună cu F______ Karoly (situat pe locul d__ dreapta), Kosza Elemer (situat pe locul stânga spate), B______ E_____ A_____ (situat pe locul dreapta spate), circula cu autoturismul ARO M461, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pe DJ 127/A d__ direcția satului Valea R___ spre DN 12A (drum fără marcaj longitudinal), cu viteza de 38- 40 km/h . După trecerea podului peste pârâul Valea R___ (la ieșirea de pe pod există un vârf de pantă în curbă ușoară la dreapta, care favorizează destabilizarea autovehiculelor) autoturismul ARO a fost ajuns d__ urmă de autoturismul VW Golf cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, care circula cu viteza de 50- 52 km/h fiind condus de numitul B____ T______, care se afla sub influența alcoolului. În această stare numitul B____ T______ s-a angajat în manevra de depășire a autoturismului Aro M461 (manevră facultativă) fără să se asigure dacă manevra de depășire se poate efectua în siguranță. Conducătorul autoturismului marca ARO a observat intenția de depășire a conducătorului autoturismului VW Golf numai în momentul când a fost acroșată aripa stânga spate a autoturismului marca ARO M461 de către aripa dreapta față a autoturismului VW Golf (în această fază a avut loc un impact ușor lateral tangențial). După 0,6 s (timpul de percepție-reacție a unui conducător auto este de 0,8 – 1,0 s) s-a produs al doilea impact între colțul dreapta a spoilerului față (flapsul) autoturismului VW Golf cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, cu partea laterală spate a anvelopei roții stânga față a autoturismului ARO ( a avut loc un nou impact ușor tangențial – viteza autoturismului VW Golf Vw – 60km/h și a autoturismului ARO M461 – Va – 38 km/h ). Când autoturismele au ajuns aproape de același aliniament se produce un nou impact, impactul între janta dreapta față a autoturismului VW (avarierea muchiei jantei) cu butucul roții autoturismului ARO, un impact lateral puternic, care generează destabilizarea autoturismelor (Vw – 59 km/h și Va – 37 km/h ), între timp autoturismul VW Golf ajunge aproape de acostamentul rupt pe partea stângă a drumului și conducătorul auto B____ T______ este surprins de îngustarea drumului, sesizând situația de pericol, accelerează pentru a depăși autoturismul ARO și pentru a reintra cât mai urgent pe banda d__ dreapta sensului de mers, în acest timp se deteriorează ușile dreapta ale autoturismului VW Golf și în momentul reintrării pe banda d__ dreapta, aripa spate dreapta a autoturismului VW Golf este lovită de partea stângă a barei de protecție față a autoturismului ARO M461, în urma acestui nou impact și a bruscării volanului ambele autoturisme pierd stabilitatea transversală întrând în derapaj, deplasarea acestora devenind necontrolată, autoturismele încep să parcurgă traiectorii aleatorii (conforme urmelor de rulare/derapare fixate cu ocazia cercetării la fața locului), autoturismul ARO cu roțile d__ dreapta iese pe acostamentul d__ dreapta drumului, derapând aproape în același sens de deplasare, iar autoturismul VW Golf cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX în mișcare de alunecare pivotare spre dreapta, derapează în sensul său de mers, ajungând pe banda d__ dreapta a drumului în poziție aproape perpendiculară pe axa drumului în fața autoturismului ARO, care cu partea dreapta a barei de protecție față lovește aripa dreapta spate a autoturismului VW Golf, aceasta este d__ nou o coliziune energică. Viteza autoturismelor în momentul impactului Vw- 0,7 km/h – viteza autoturismului VW scăzând mult în urma mișcării de pivotare, Va – 24 km/h ). În urma acestui impact autoturismul ARO își schimbă traiectoria de deplasare spre albia pârâului Valea R___ și cu partea d__ față (într-o poziție perpendiculară pe axa drumului) dislocând glisiera metalică d__ partea stângă a drumului (fixarea stâlpilor giliseri era deja slăbită de mult timp d__ cauza eroziunii taluzului) cade în albia pârâului pe pavilion, în continuare autoturismul VW Golf se rotește încă cca 90 grade și ___________________ dreapta drumului și cu partea stângă spate a autoturismului intrând în coliziune cu podețul de acces al imobilului nr.884, unde în final se oprește;

– în momentele premergătoare accidentului, viteza de deplasare a autoturismului VW Golf era în jur de Vw -50- 52 km/h iar a autoturismului ARO IMS era în jur de Va- 38-40 km/h;

– locul impactului dintre cele două a___________ raportat la axa drumului – primele trei coliziuni se situează pe banda d__ stânga a direcției de mers a autoturismelor, impactul I la 0,4 m , impactul II la 0,65 m , impactul III la 0,6 m de axa imaginară a drumului, impactul IV pe mijlocul drumului, iar impactul V și VI se produc pe banda d__ dreapta a sensului de mers al autovehiculelor, la distanță de 0,3 m respectiv la 0,4 m de axa imaginară a drumului;

– în primele patru impacturi manevrele efectuate de conducătorii auto au fost conștiente, iar restul după pierderea controlului volanului, d__ reflex, după traiectoria autovehiculelor – I – conducătorul autoturismului VW efectua manevra de depășire pe stânga cu accelerare, II- conducătorul autoturismului VW este surprins de îngustarea drumului și de ruptura acostamentului, efectuând o manevră de virare la dreapta, forțând depășirea; conducătorul autoturismului ARO efectua manevra de virare la dreapta în decelerare; III- IV- conducătorul autoturismului VW Golf efectua manevra de virare dreapta în accelerare pentru reintrarea pe banda sa de circulație; conducătorul autoturismului ARO efectua manevra de virare la dreapta în decelerare;

– conduita conducătorului auto B____ T______ a generat/determina coliziunea (acesta conducea autoturismul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pe DJ 127 A d__ direcția satul Valea R___ spre DN 12A , în apropierea imobilului cu nr.853 d__ satul Valea R___, a intrat neregulamentar în depășirea autoturismului marca ARO cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX condus de B____ A___ și în final a determinat/generat în momentul manevrei facultative de depășire și revenire pe partea dreapta a carosabilului, coliziunea și acroșarea autoturismului depășit marca ARO, fără să se asigure că manevra de depășire poate fi făcută în siguranță);

– cauza principală a producerii accidentului o constituie nerespectarea prevederilor legislației rutiere la efectuarea manevrei de depășire de către conducătorul auto al autoturismului marca VW Golf, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX;

– pe segmentul de drum unde s-a produs accidentul nu există marcaj longitudinal care separă sensurile de circulație și nici marcaj pentru delimitarea părții carosabile, lățimea totală a drumului în medie de 5,6 m , atât lungimea cât și lățimea autoturismelor permitea efectuarea manevrei de depășire. Conducătorul autoturismului VW Golf la ieșirea de pe podul peste pârâul Valea R___ în vârf de pantă în curbă ușoară la dreapta nu avea vizibilitate pentru efectuarea manevrei de depășire;

– în împrejurările producerii accidentului, evitarea era posibilă printr-o conduită preventivă a ambilor conducători auto;

– B____ T______ nu a respectat prevederile legale privind conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice și prevederile privind depășirea autovehiculelor și obligațiile conducătorului unui vehicul care circula în spatele altuia de a păstra o distanță suficientă;

– B____ A___ nu a respectat prevederile legale privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul al cărui termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat și poziția autovehiculelor în timpul mersului pe drumurile publice;

– victima a decedat datorită forțelor mari de impact care au acționat asupra corpului victimei la contactul autoturismului cu solul albiei pârâului și lipsa de protecție a victimei de către caroseria autoturismului ARO.

Expertul parte S_______ F_____ a arătat următoarele: pe lângă faptul că numitul B____ T______ a intrat neregulamentar în depășirea autoturismului ARO, numitul B____ A___ circula cu roțile stânga peste axa drumului chiar și după începerea manevrei de depășire de către B____ T______, astfel ambii conducători auto au contribuit la producerea coliziunii. A mai arătat că în speță, cauza principală a producerii accidentului o constituie nerespectarea de către ambii conducători auto a prevederilor legale privind obligațiile conducătorilor de vehicule în timpul efectuării depășirii.

Având în vedere probatoriul administrat, instanța de prim-grad a reținut că în data de 15 august 2012, martorul F______ Karoly (șef de district), împreună cu reprezentantul Composesoratului d__ _____________________________ Elemer și pădurarul B______ A_____ E_____ s-au urcat în mașina ARO M-461, proprietatea _________________, condus de administratorul societății, inculpatul B____ A___, împreună cu care s-au deplasat să efectueze controlul în vederea reprimirii unui parchet de exploatare în zona Răchitiș, jud. Bacău (întrucât _________________ a terminat exploatarea forestieră și după curățirea parchetului acesta era pregătit pentru reprimire). După efectuarea controlului, cei patru s-au întors pe ruta Valea Răchitiș – Valea – Barackos – Valea R___ – L____ de Jos, iar la restaurantul Fatanyeros d__ satul Valea R___, echipa a servit masa, părăsind localul în jurul orei 16:30.

În jurul orei 16,35, autoturismul marca ARO cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, condus de inculpatul B____ A___, se deplasa pe DJ 127A în direcția Valea R___ – L____ de Sus. După trecerea podului peste pârâul Valea R___, autoturismul ARO a fost ajuns d__ urmă de autoturismul VW Golf cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, condus de inculpatul B____ T______, care se afla sub influența băuturilor alcoolice. Inculpatul B____ T______ s-a angajat în depășirea autoturismului ARO, fără să se asigure că manevra poate fi executată în condiț ii de siguranță, iar în timpul depășirii, nu a păstrat o distanță laterală suficientă față de autovehiculul depășit. Conducătorul autoturismului ARO nu a circulat cât mai aproape de marginea d__ dreapta drumului, deși avea această obligație conform art.41 alin.1 d__ OUG 195/2002, respectiv art.119 lit. b d__ HG 1391/2006. Mai mult, la un moment dat, a trecut puțin peste axul imaginar al drumului. În aceste condiții, între cele două autoturisme a avut loc un impact ușor lateral tangențial. Când autoturismele au ajuns aproape de același aliniament, între acestea a avut loc un alt impact, moment în care s-a produs destabilizarea autoturismelor (d__ cauza contactului între organele de rulare ale acestora), iar în momentul în care autoturismul marca VW Golf a efectuat manevra de reintrare pe banda d__ dreapta, s-a produs o nouă coliziune. În urma acestui d__ urmă impact și a bruscării volanului ambele autoturisme și-au pierdut stabilitatea transversală întrând în derapaj, deplasarea acestora devenind necontrolată. Autoturismul ARO cu roțile d__ dreapta a ieșit de pe carosabil pe acostament, derapând aproape în același sens de deplasare, iar autoturismul VW Golf cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX în mișcare de alunecare pivotare spre dreapta, a derapat în sensul său de mers, ajungând pe banda d__ dreapta a drumului în poziție aproape perpendiculară pe axa drumului în fața autoturismului ARO, după care a avut loc un nou impact între cele două a___________. În urma acestui impact autoturismul ARO și-a schimbat traiectoria de deplasare spre albia pârâului Valea R___ și cu partea d__ față a căzut în albia pârâului pe pavilion, iar autoturismul VW Golf a intrat în șanțul d__ dreapta drumului.

În urma accidentului a rezultat decesul numitului B______ E_____ A_____, pasager în autoturismul ARO M461 cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX.

D__ probele administrate în cauză rezultă că, în condițiile date, evenimentul nu putea fi evitat decât printr-o conduită preventivă a ambilor participanți la eveniment.

Susținerile inculpatului B____ A___ și ale martorilor F______ Karoly și Kosza Elemer, în sensul că au fost loviți d__ spate în timpul deplasării, coliziune care ar fi destabilizat traseul autoturismului Aro, vor fi înlăturate, având în vedere faptul că au fost infirmate prin rapoartele de expertiză tehnică întocmite în cauză. S-a avut în vedere și faptul că nici inculpatul B____ A___, în prima sa declarație, nu a arătat că autoturismul condus de el ar fi fost lovit d__ spate. Astfel, acesta a declarat că „ajungând în dreptul imobilului cu nr. 853, a intrat un autoturism în depășirea mea, iar la revenire pe partea dreaptă nu s-a asigurat corespunzător acroșându-mi autoturismul”. Totodată, în declarația dată în cursul urmăririi penale în calitate de inculpat, acesta a arătat că „lovitura am simțit-o în partea d__ spate, însă după părerea mea am fost acroșat d__ partea stângă”. În același sens sunt și declarațiile martorului Bartalis A_____, care a precizat că prima coliziune a avut loc în momentul în care cele două autoturisme se aflau unul lângă celălalt. Cu privire la acest aspect se mai reține că, în măsura în care ar fi existat o coliziune față-spate între cele două a___________, nu se explică de ce inculpatul B____ T______ s-ar fi angajat în efectuarea sau continuarea efectuării manevrei de depășire.

Instanța a înlăturat și susținerile martorului Bartalis A_____ și ale inculpatului B____ T______, în sensul că acesta d__ urmă ar fi semnalizat intenția de a depăși, iar conducătorul autoturismul Aro, sesizând intenția de efectuare a manevrei de depășire, s-ar fi deplasat înspre partea dreaptă a drumului, având în vedere că o asemenea precizare nu a fost făcută în primele declarații date de aceștia, și nu au fost confirmate prin declarațiile pasagerilor autoturismului marca Aro.

Având în vedere cele arătate mai sus, instanța de prim-grad a apreciat că activitatea fiecăruia dintre cei doi inculpați, care d__ culpă, nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile ce le reveneau în calitate de conducători auto participanți la trafic, are valoare cauzală, contribuind, alături de activitatea celuilalt inculpat la producerea rezultatului.

D__ analiza probatoriului administrat în cauză a rezultat că inculpatul B____ T______ nu a respectat obligația de a nu conduce un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, și nici următoarele prevederi: art.35 alin.1 d__ OUG 195/2002 ( participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, să nu pună în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducă prejudicii proprietății publice ori private ), art.118 lit. c și d d__ Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 ( conducătorul de vehicul care efectuează depășirea este obligat: … c) să păstreze în timpul depășirii o distanță laterală suficientă față de vehiculul depășit; d) să reintre pe banda sau în șirul de circulație inițial după ce a semnalizat și s-a asigurat că poate efectua această manevră în condiții de siguranță pentru vehiculul depășit și pentru ceilalți participanți la trafic ).

Inculpatul B____ A___ nu a respectat următoarele prevederi privind circulația pe drumurile publice: art.35 alin. 1 și art.41 alin.1 d__ OUG 195/2002 ( vehiculele și animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea d__ dreapta a drumului public, în sensul de circulație, cât mai aproape de marginea părții carosabile, cu respectarea semnificației semnalizării rutiere și a regulilor de circulație ), art.119 lit. b d__ HG 1391/2006 ( conducătorul de vehicul care urmează să fie depășit este obligat: b) să circule cât mai aproape de marginea d__ dreapta a părții carosabile sau a benzii pe care se deplasează ).

Față de cele expuse mai sus, instanța de fond a apreciat că este rezonabil să se rețină că la producerea accidentului a existat o culpă de 70% d__ partea inculpatului B____ T______ și de 30% d__ partea inculpatului B____ A___, fără a avea pretenția de a fi determinat în mod matematic aceste procente.

Potrivit dispozițiilor art. 5 alin. 1 d__ Legea nr. 286/2009 privind Codul penal: în cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

Raportându-se la particularitățile speței deduse judecății și luând în considerare toate criteriile de determinare a legii penale mai blânde (condițiile de incriminare, cerințele privind tragerea la răspundere penală, condițiile de sancționare și consecințele condamnării), respectând în același timp și cele statuate de C_____ Constituțională prin Decizia nr. 265/2014, referitoare la stabilirea în mod global a legii penale mai favorabile, instanța apreciază că, în cauza pendinte, normele de drept substanțial mai favorabile sunt reprezentate de prevederile Codului penal d__ 1969.

În ceea ce-l privește pe inculpatul B____ T______, trebuie menționat faptul că d__ probele administrate în cauză nu reiese că la momentul producerii accidentului s-ar fi aflat în stare de ebrietate, sau ar fi avut în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală. Or, potrivit Deciziei RIL nr.1/2007 a ÎCCJ, uciderea unei persoane în aceleași împrejurări, comisă de către un conducător auto având o îmbibație alcoolică sub limita legală, dar căruia nu i s-a stabilit prin alt mijloc de probă starea de ebrietate, constituie infracțiunea unică de ucidere d__ culpă, prevăzută de art. 178 alin. 2 d__ Cod penal.

Pentru aceste motive, instanța de prim-grad, în temeiul art. 5 Cod penal a recalificat faptele reținute în sarcina inculpaților B____ T______ și B____ A___, d__ infracțiunile de ucidere d__ culpă, prevăzută și pedepsită de art.192 alin.2 Cod penal, în infracțiunile de ucidere d__ culpă, prevăzută și pedepsită de art. 178 alin.1,2 Cod penal d__ 1969.

În drept , prima instanță a apreciat că fapta inculpatului B____ T______ , care în data de 15 august 2012, orele 16:35, în timp ce se afla sub influența alcoolului, a condus autoturismul marca Volkswagen Golf, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX pe drumurile publice, iar în dreptul imobilului cu numărul 853 d__ satul Valea R___, ___________________, jud. Harghita, nerespectând dispozițiile legale prevăzute de art.35 alin.1 d__ OUG 195/2002 și art.118 lit.c și d d__ HG 1391/2006 a provocat un accident de circulație soldat cu decesul victimei B______ E_____ A_____, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere d__ culpă , prevăzută de art. 178 alin.1,2 Cod penal d__ 1969, atât sub aspectul laturii obiective, cât și al celei subiective.

D__ punctul de vedere al laturii obiective, instanța a reținut că inculpatul, în calitate de conducător auto, a produs ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale și măsurilor de prevedere, un accident de circulație soldat cu decesul victimei B______ E_____ A_____.

Vinovăția inculpatului în forma culpei reiese d__ aceea că acesta și-a asumat riscul producerii unui accident ca urmare a faptului că nu a respectat dispozițiile legale privind circulația pe drumurile publice, menționate mai sus. Legătura de cauzalitate reiese d__ întreg probatoriul administrat în cauză. În condițiile producerii accidentului, starea de pericol potențial a fost creată și de inculpat, așa cum rezultă d__ cele de mai sus. De asemenea, fapta inculpatului B____ A___ care, în data de 15 august 2012, orele 16:35, a condus pe drumurile publice autoturismul marca ARO, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, cu o stare tehnică îndoielnică, având termenul de valabilitate a inspecției tehnice expirat, iar în dreptul imobilului cu numărul 853 d__ satul Valea R___, ___________________, jud. Harghita, nerespectând dispozițiile legale prevăzute de art.35 alin.1, art.41 alin. d__ OUG 195/2002 și art.119 lit.b d__ HG 1391/2006 a provocat un accident de circulație soldat cu decesul victimei B______ E_____ A_____, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere d__ culpă , prevăzută de art. 178 alin.1,2 Cod penal d__ 1969 , atât sub aspectul laturii obiective, cât și al celei subiective.

D__ punctul de vedere al laturii obiective, instanța a reținut că inculpatul în calitate de conducător auto a produs ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale și măsurilor de prevedere, un accident de circulație soldat cu decesul victimei B______ E_____ A_____.

Inculpatul nu a prevăzut rezultatul faptei sale, respectiv posibilitatea producerii accidentului rutier, deși trebuia și putea să îl prevadă în condițiile în care depășirea a fost efectuată pe un drum relativ îngust, însă nu s-a deplasat înspre marginea dreaptă a părții carosabile, astfel că latura subiectivă a infracțiunii este caracterizată prin culpa fără prevedere prevăzută de art. 16 alin.4 lit.b Cod penal.

Legătura de cauzalitate reiese d__ întreg probatoriul administrat în cauză. În condițiile producerii accidentului, starea de pericol potențial a fost creată și de inculpat, așa cum rezultă d__ cele de mai sus.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaților instanța a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal d__ 1969, respectiv: dispozițiile părții generale a Codului penal, condițiile răspunderii penale, limitele de pedeapsă fixate în art.178 alin.1,2, gradul de pericol social al faptelor săvârșite, modul și împrejurările concrete ale comiterii acestora, motivul comiterii infracțiunii, urmarea produsă, circumstanțele personale ale inculpaților.

La stabilirea în concret a pedepselor ce au fost aplicate inculpaților, instanța de prim-grad a avut în vedere faptul că pedeapsa trebuie să corespundă sub aspectul naturii, duratei și modalității de executare atât gravității faptei și potențialului de pericol social pe care îl prezintă în mod real persoana inculpaților, cât și aptitudinii acestora de a se îndrepta sub influența ei. Cu siguranță, inculpații la rândul lor au avut de suferit și va trebui să trăiască știind că acțiunea lor culpabilă a cauzat moartea unei persoane, însă acest aspect nu diminuează gradul de pericol social al faptei înseși, care se impune a fi sancționată.

La individualizarea pedepsei, instanța a mai avut în vedere și timpul relativ mare scurs de la data săvârșirii faptei, scopul pedepsei fiind, conform art.52 Cod penal d__ 1969, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

Instanța a reținut că inculpații nu sunt cunoscuți cu antecedente penale, s-au prezentat în mod constant în fața autorităților pe parcursul soluționării cauzei, date ce nu justifică reținerea circumstanțelor atenuante, dar cărora li se va da cuvenita eficiență juridică la stabilirea cuantumului pedepsei.

În ceea ce-l privește pe inculpatul B____ A___, având în vedere împrejurările concrete de comitere a infracțiunii, apreciind că în speță, numai aplicarea unei pedepse sub minimul special se învederează a satisface imperativul justei individualizări a pedepsei, instanța a reținut în favoarea acestuia circumstanța atenuantă judiciară prevăzută de art. 74 alin. 2 Cod penal1969.

În considerarea celor anterior relevate, instanța, în baza art.396 alin.1,2 Cod procedură penală, art. 178 alin.1,2 Cod penal d__ 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal, a dispus condamnarea inculpatului B____ T______ la pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare , pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere d__ culpă.

În baza art.71 Cod penal 1969, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie.

Ca modalitate de executare, apreciind că nu este necesară executarea pedepsei în regim de detenție pentru ca scopul acesteia să fie atins, considerînd că inculpatul dispune de resurse interne și externe care ar putea să-l ajute pe viitor să evite un comportament antisocial, fiind îndeplinite și celelalte cerințe ale legii, în baza art.81 Cod penal d__ 1969, a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani și 2 luni, termen de încercare stabilit în condițiile art.82 Cod penal d__ 1969, de la rămânerea definitivă a hotărârii. În temeiul art. 71 alin.5 Cod penal 1969 pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii va suspenda și executarea pedepselor accesorii. Totodată, i-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.83 Cod penal 1969, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei.

Față de cele precizate mai sus, în baza art.396 alin.1,2 Cod procedură penală, art. 178 alin.1,2 Cod penal d__ 1969, cu aplicarea art.74 alin.2 Cod penal d__ 1969, art.76 alin.1 lit.d Cod penal d__ 1969, l-a condamnat pe inculpatul B____ A___ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere d__ culpă. În baza art.71 Cod penal 1969, i-a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie. Deoarece s-a creat convingerea că inculpatul B____ A___, față de aspectele indicate cu privire la persoana acestuia în raportul de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune Harghita, se poate îndrepta și fără executarea efectivă a pedepsei, și îndeplinite fiind și celelalte cerințe ale legii, instanța a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei, pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art.82 Cod penal1969, de la rămânerea definitivă a hotărârii. În temeiul art. 71 alin.5 Cod penal 1969 pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii a suspendat și executarea pedepselor accesorii. Totodată, i-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.83 Cod penal 1969, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei.

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanța de prim-grad a reținut următoarele:

Numiții B______ I_____ și B______ I___ s-au constituit părți civile în cauză, solicitând obligarea părților responsabile civilmente la plata sumelor de: – 15.000 lei daune materiale, reprezentând cheltuieli de înmormântare și pomenire; – 1.000.000 lei, cu titlu de daune morale către partea civilă B______ I_____; – 500.000 lei, cu titlu de daune morale către partea civilă B______ I___, plus dobânzile legale aferente, de la data producerii riscului asigurat, până la plata efectivă.

Numiții B______ M____, B______ Ș_____ E_____ prin r___________ l____ B______ M____, s-au constituit părți civile în cauză solicitând obligarea inculpaților, în solidar, la plata sumelor de: – 25.000 lei daune materiale, reprezentând cheltuieli de înmormântare; – 500.000 lei, cu titlu de daune morale către partea civilă B______ M____; – 700.000 lei, cu titlu de daune morale către partea civilă B______ Ș_____ E_____.

Cu privire la calitatea și vocația procesuală a părților civile, instanța de fond, având în vedere datele de identificare ale acestora precum și actele de stare civile depuse la dosar, a constatat că acestea au calitatea procesuală de parte civilă, B______ M____ fiind soția victimei, B______ Ș_____ E_____ fiul acesteia, B______ I_____ mama, iar B______ I___, fratele victimei.

Instanța de prim-grad a mai reținut reține că pentru angajarea răspunderii civile a inculpaților trebuie să fie întrunite toate cele patru condiții ale răspunderii civile delictuale. Este vorba despre existența faptei ilicite, a prejudiciului, a legăturii de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, precum și existența vinovăției făptuitorului. În speță, aceste condiții sunt îndeplinite, existența lor rezultând d__ analizarea situației de fapt descrise.

În ce privește daunele materiale solicitate de părțile civile, prima instanță a reținut că acestea nu au probat efectuarea cheltuielilor solicitate, la dosarul cauzei nefiind depuse înscrisuri care să dovedească pretențiile formulate.

Declarațiile martorilor audiați la solicitarea părților civile nu vor fi avute în vedere pentru dovedirea pretențiilor materiale, întrucât nici martorii nu au arătat pe ce anume s-au cheltuit sumele de 15.000 lei, respectiv de 25.000 lei, ce și cât a costat. Pe de altă parte, nu s-a făcut în vreun fel dovada imposibilității obiective a constituirii unui înscris doveditor de către părțile civile. Cu privire la daunele morale, instanța reține că acestea reprezintă prejudicii care, strict vorbind, nu pot fi evaluate d__ punct de vedere economic, pecuniar, astfel încât despăgubirile acordate pentru repararea lor au semnificația unei compensații, a unei satisfacții acordate victimei, cuantumul acestei compensații fiind determinat, între altele, prin raportare la gravitatea faptei cauzatoare de prejudiciu. Este evident că prin moartea numitului B______ E_____ A_____ a fost cauzată o suferință membrilor de familie ai acestuia. Este la fel de evident că suferința provocată prin moartea victimei nu poate fi compensată prin bani. Decesul neașteptat al victimei a fost de natură să creeze o suferință deosebită și să producă o tulburare profundă în viața părților civile, fapt care rezultă d__ însuși rezultatul produs ca urmare a faptei prejudiciabile a inculpaților, ceea ce justifică acordarea daunelor morale.

Instanța de prim-grad a apreciat că, indiferent de cuantumul daunelor morale, acestea nu vor fi suficiente pentru a compensa pierderea suferită, însă îi revine sarcina de a stabili o valoare a acestor daune, valoare care în primul rând are o valoare simbolistică și abia apoi valoarea unei compensații reale.

În cazul decesului unui membru al familiei ca urmare a unui accident de circulație, la evaluarea despăgubirilor cuvenite rudelor acestuia cu titlu de daune morale, în scopul de a nu fi una pur subiectivă sau pentru a nu tinde către o îmbogățire fără just temei, trebuie să se țină seama nu numai de gradul de rudenie dintre persoana decedată și partea civilă și de legăturile de afecțiune dintre respectivele persoane, ci și de împrejurarea că acordarea unor sume de bani cu titlu de despăgubiri morale nu trebuie să depășească sfera unor compensații destinate a alina suferința psihică și nici să conducă la îmbogățirea fără just temei a persoanelor îndreptățite la reparație.

Prima instanță a apreciat că sumele solicitate de părțile civile cu titlu de daune morale sunt exagerate, nefiind în consens cu scopul l____ al instituției despăgubirilor nepatrimoniale, în opinia instanței, un cuantum necesar și suficient, fiind de 65.000 lei pentru mama victimei, 40.000 lei pentru fratele victimei, 110.000 lei pentru soția, și de 150.000 lei pentru fiul victimei.

În ceea ce privește cererea părților civile B______ I_____ și B______ I___, de obligare a părților responsabile civilmente și la plata dobânzilor legale aferente sumelor menționate mai sus, instanța a reținut următoarele: potrivit art. 1381 Cod civil, orice prejudiciu dă naștere la reparație. Dreptul la reparație se naște d__ ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat.

Art. 1385 alin. 1 Cod civil care instituie principiul reparării integrale a prejudiciului, este detaliat în cuprinsul al. 3 al aceluiași articol, care prevede faptul că despăgubirea trebuie să cuprindă pierderea suferită de cel prejudiciat, câștigul pe care în condiții obișnuite el ar fi putut să în realizeze și de care a fost lipsit, precum și cheltuielile pe care le-a făcut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.

În cazul daunelor materiale, prin efectuarea cheltuielilor cu îngrijirea persoanei vătămate (în cazul vătămărilor corporale) sau cu înmormântarea (în cazul decesului victimei), patrimoniul părților civile se diminuează. Sumele achitate cu acest titlu au un caracter cert și lichid. Dobânda legală aferentă acestor sume de bani, de la momentul efectuării cheltuielilor și până la momentul pronunțării unei hotărâri definitive are natura juridică a unui beneficiu nerealizat de către partea civilă, câștig pe care, în mod normal, această parte ar fi putut să îl realizeze. După momentul pronunțării unei hotărâri definitive în cauză, sumele de bani au și un caracter exigibil. Prin urmare, dobânda legală acordată are caracterul unor daune moratorii, pentru întârzierea în executarea obligației de plată.

Daunele morale, pe de altă parte, nu au nici măcar un caracter cert sau lichid până la momentul pronunțării unei hotărâri definitive în cauză. Obținerea lor devine o certitudine doar la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care ele se acordă, iar cuantumul lor nu a făcut parte niciodată d__ activul patrimoniului părții civile.

Prin urmare, prima instanță a apreciat că nu se pot acorda dobânzi legale aferente acestor sume decât de la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești întrucât aceste dobânzi pot avea numai caracterul unor daune moratorii.

Cu privire la persoanele care urmează a fi obligate la plata despăgubirilor civile stabilite potrivit celor de mai sus, instanța are în vedere următoarele: conform prevederilor art. 86 Cod penal persoana care, potrivit legii civile, are obligația legală sau convențională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracțiune și care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal și se numește parte responsabilă civilmente.

Potrivit Deciziei nr. 1/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece recursul în interesul legii „în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente și are obligația de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracțiune, în limitele stabilite în contractul de asigurare și prin dispozițiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă” .

Instanța de prim-grad a reținut că, potrivit poliței de asigurare aflate la dosar, la momentul producerii accidentului rutier, autoturismul condus de inculpatul B____ T______ era asigurat pentru cazuri de angajare a răspunderii civile auto la societatea de asigurare E______ Romania Asigurare – Reasigurare S.A. Instanța a mai reținut că, potrivit art.32 alin.1,2 d__ Legea nr.132/2017 „ (1) B_____ A_____________ de A___________ d__ R______ (în continuare B___) se constituie ca asociație profesională, independentă și autonomă a tuturor societăților de asigurare, indiferent de forma de organizare și de statul în care își au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în R______ asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule.

(2) B___ are următoarele atribuții:

a) de birou național auto;

b) de organism de plată a despăgubirilor, în conformitate cu prevederile art. 33;

c) de centru de informare, în conformitate cu prevederile art. 34;

d) de organism de compensare, în conformitate cu prevederile art. 35;

e) de a asigura dezvoltarea și administrarea bazei de date privind evidența contractelor RCA în ceea ce privește colectarea, administrarea, procesarea, prelucrarea, managementul calității și publicarea datelor referitoare la:

(i) polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;

(ii) comportamentul de daunalitate și de risc al proprietarilor și utilizatorilor de vehicule aferente polițelor RCA;

f) de a întocmi și publica statistici privind asigurările auto la nivel național și internațional;

g) de a elabora și publica analize și studii comparative privind tarifele utilizate de asigurătorii RCA d__ statele membre și alte informații considerate relevante pentru asigurarea RCA;

h) de a publica statistici privind evoluția nivelurilor despăgubirilor în cazurile de vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori pentru deces;

i) de a primi și/sau furniza autorității competente d__ subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții de organizare și coordonare a activității de evidență și eliberare a certificatelor de înmatriculare și a plăcuțelor cu numere de înmatriculare, datele referitoare la accidentele rutiere, vehiculele asigurate pentru răspundere civilă pentru pagube produse terțelor persoane prin accidente de circulație, în condițiile prevăzute de art. 1 alin. (2) d__ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006;

j) de alocare a asiguraților cu risc ridicat, în conformitate cu prevederile art. 19;

k) publicarea pe site-ul propriu de date privind tendințele referitoare la fluctuațiile tarifelor utilizate de asigurătorii RCA;

l) colectarea și publicarea de date și informații agregate privind piața asigurărilor auto d__ R______, inclusiv în ceea ce privește volumul daunelor;

m) publicarea pe site-ul propriu de date statistice privind tarifele practicate de unitățile reparatoare specializate în reparația vehiculelor.”

Conform dispozițiilor. art.33 alin.1 d__ același act normativ „ în calitate de organism de plată a despăgubirilor, B___ garantează fără a avea beneficiu de discuțiune despăgubirea persoanelor prejudiciate, rezidenți ai statelor membre, prin accidente produse pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru decât statul lor de rezidență, prin intermediul unor vehicule sau tramvaie care staționează în mod obișnuit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat al cărui birou național auto nu a semnat Acordul multilateral, neasigurate RCA cu toate că, în conformitate cu prevederile legii, pentru acestea trebuia încheiată asigurarea RCA sau prin intermediul unor vehicule neidentificate, în următoarele condiții:

a) dacă vehiculul sau tramvaiul a fost identificat, dar nu era asigurat pentru RCA, se acordă despăgubiri atât pentru daune materiale, cât și pentru vătămarea integrității corporale sau sănătății ori pentru deces;

b) dacă vehiculul sau tramvaiul rămâne neidentificat, se acordă despăgubiri doar pentru vătămarea integrității corporale sau sănătății ori pentru deces; se acordă despăgubiri și pentru daune materiale cu aplicarea unei franșize de 500 de euro în echivalent lei la cursul comunicat de Banca Națională a României la data producerii accidentului, dacă în urma unui astfel de accident a rezultat decesul unei persoane sau s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății unei persoane o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile; accidentul produs de un vehicul care a rămas neidentificat este accidentul în care respectivul vehicul a intrat în coliziune directă cu persoana accidentată sau cu bunul pe care l-a avariat, după care a părăsit locul accidentului;

c) în situația producerii riscului pe perioada suspendării contractului RCA, conform art. 6 alin. (6) , iar potrivit art.39 alin. 4 d__ Legea nr.132/2017, (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, B___ preia întregul patrimoniu al Fondului de Protecție a V_________ S______ și se va reorganiza în conformitate cu prevederile prezentei legi.”

Având în vedere că la data producerii evenimentului rutier, pentru autoturismul condus de inculpatul B____ A___ nu era încheiată o poliță RCA, B.A.A.R., poate răspunde în calitate de parte responsabilă civilmente în prezenta cauză și în conformitate cu decizia RIL nr. 3/2010 a ICCJ, acesta va fi obligat singur și nu în solidar cu inculpatul la plata despăgubirilor civile.

În acest context, prima instanță a constatat că nu poate obliga nici partea responsabilă civilmente _____________________., la plata despăgubirilor, aceasta putând fi obligată doar în solidar cu inculpatul. Totuși, B.A.A.R.-ul va avea posibilitatea introducerii unei acțiuni în regres atât împotriva inculpatului cât și împotriva părții responsabile civilmente _____________________. (conform art.32 alin.6 d__ Legea nr.132/2017). Față de cele de mai sus, prima instanță în temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală și art. 25 alin.1 Cod procedură penală, a admis în parte acțiunile civile formulate de părțile civile B______ I_____, B______ I___, B______ M____, B______ Ș_____ E_____ prin r___________ l____ B______ M____ și, în consecință, reținând culpa inculpatului B____ T______ de 70% la producerea accidentului, respectiv culpa inculpatului B____ A___ de 30% la producerea accidentului:

– a obligat-o pe partea responsabilă civilmente E______ Romania Asigurare-Reasigurare S.A. să plătească părții civile B______ I_____ suma de 45.500 lei, la care se adaugă dobânda legală de la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătorești și până la data plății efective, cu titlu de daune morale; părții civile B______ I___ suma de 28.000 lei la care se adaugă dobânda legală de la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătorești și până la data plății efective, cu titlu de daune morale; părții civile B______ M____ suma de 77.000 lei cu titlu de daune morale, iar părții civile B______ Ș_____ E_____ suma de 105.000 lei cu titlu de daune morale

– a obligat B_____ A_____________ de A___________ d__ R______ la plata sumelor de 19.500 lei, reprezentând daune morale, către partea civilă B______ I_____; 12.000 lei, reprezentând daune morale, către partea civilă B______ I___; 33.000 lei, reprezentând daune morale, către partea civilă B______ M____; 45.000 lei, reprezentând daune morale, către partea civilă B______ Ș_____ E_____; respingînd restul acțiunilor civile .

În baza art. 274 alin.1,2 Cod procedură penală a obliga inculpații la plata sumei de câte 1.638 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 276 alin.1,4 Cod procedură penală, a admis cererea formulată de partea civilă B______ M____ și, în consecință, a obligat partea responsabilă civilmente E______ Romania Asigurare-Reasigurare S.A. la plata sumei de 2.660 lei, și partea responsabilă civilmente B_____ A_____________ de A___________ d__ R______ la plata sumei de 1.140 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către partea civilă, reprezentând onorariu de avocat.

În baza art.272, art.273 Cod procedură penală, a obligat inculpatul B____ T______ la plata sumei de 3.000 lei către expertul M____ S____, cu titlu de rest de plată d__ onorariul expertului. În baza art.275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile cu interpreții au rămas în sarcina statului.

Împotriva acestei hotărâri au declarat a___, în termen l____, inculpații B____ T______ , B____ A___ , părțile civile B______ I_____ și B______ I___ , partea responsabilă civilmente B_____ A_____________ DE A___________ D__ R______, partea responsabilă civilmente _________________, părțile civile B______ M____ și B______ Ș_____ E_____ fiecare arătând motivele pentru care a promovat calea de atac ordinară.

Inculpații B____ T______ și B____ A___ au criticat fiecare, în parte, sentința penală a primei instanțe atât în ceea ce privește latura penală, declarându-și fiecare nevinovăția, cât și în ceea ce privește latura civilă, solicitând achitarea lor de sub acuza comiterii infracțiunii de ucidere d__ culpă, precum și exonerarea de la plata daunelor materiale și morale (filele 2, 4-5, 204-208).

Părțile civile B______ I_____ și B______ I___ au solicitat admiterea apelului lor, desființarea hotărîrii prima instanțe și, în rejudecare, admiterea acțiunii civile așa cum au formulat-o, respectiv acordarea tuturor daunelor materiale și a daunelor morale în cuantumul pretins inițial, precum și a dobînzilor legale de la data producerii accidentului.

Părțile civile au menționat că, deși au solicitat și au dovedit suma de 15.000 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentând cheltuielile efectuate de mama victimei decedate pentru înmormântare și pomenirile creștinești, instanța de fond a respins această cerere, motivând faptul că nu s-a probat cu înscrisuri efectuarea cheltuielilor solicitate și nici depozițiile martorilor audiați nu pot fi avute în vedere, întrucât d__ acestea nu rezultă concret pe ce s-au cheltuit sumele indicate. Apelanții au menționat că dovada cheltuielilor solicitate cu titlul de daune materiale a fost făcută cu martorii audiați în cauză, care au confirmat efectuarea cheltuielilor de către partea civilă B______ I_____ .

În ceea ce privește daunele morale date de instanța de fond, în stabilirea cuantumului daunelor morale acordate, prima instanță a motivat în linii generale raționamentul care a condus Ia daunele morale acordate, fără a face referiri, in concreto la fiecare parte civilă și la prejudiciul suferit de fiecare în parte, stabilind sume diferite, dar fără a fi motivate aceste diferențe. Pe de altă parte, au apreciat părțile civile apelante, instanța de fond a avut în vedere la stabilirea daunelor morale criterii de cuantificare greșite, în timp ce a omis aplicarea criteriilor de apreciere a acestora indicate de ele, constant reținute în jurisprudența în materie, și care sunt importante în evaluarea prejudiciului și în operațiunea de compensare a acestuia. Astfel, instanța de fond trebuia să se raporteze la gravitatea prejudiciului însuși, apreciat în mod particular cu privire la fiecare dintre părțile civile.

În ceea ce privește dobînzile, părțile civile au criticat faptul că instanța de fond nu a motiva de ce a stabilit acordarea dobânzii legale doar de către S .C. E______ R______ Asigurare Reasigurare S .A., nu și de către B_____ A_____________ de A___________ d__ R______ care a fost și el obligat la plata unor sume cu titlu de daune morale, corespunzătoare culpei stabilite de instanță în sarcina inculpatului B____ A___. Prin urmare se impunea și acordarea dobânzilor legale aferente sumelor de 19.500, respectiv 12.000 lei, stabilite de către instanța de judecată în sarcina Biroului A_____________ de A___________ d__ R______ pentru B______ I_____ și B______ loan. Totodată, au apreciat că instanța de fond trebuia să oblige părțile responsabile civilmente la plata dobânzilor legale aferente sumelor solicitate cu titlu de daune materiale și morale, de la momentul producerii accidentului, respectiv a riscului asigurat, și nu de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, conform principiului reparării integrale a prejudiciului, persoanele prejudiciate fiind îndreptățite să obțină atât repararea prejudiciului efectiv – damnum emergens, cât și beneficiul nerealizat – lucrum cesans (filele 3, 181-196, 249-259).

Părțile civile B______ M____ și B______ Ș_____ E_____ – prin r___________ l____, au declarat a___, solicitînd admiterii acțiunii civile așa cum au promovat-o inițial. Apelanții au solicitat obligarea inculpaților și părților responsabile civilmente la plata tuturor daunelor materiale pretinse pe care le-au dovedit, precum și obligarea inculpaților acestora la plata unei rente lunare (cu titlu de pensie de întreținere) pe seama copilului minor, rămas orfan, d__ data de 15 august 2012 și până la majorat, adică 4 noiembrie 2018, în sumă de 475 lei lunar.

Totodată, au solicitat și obligarea inculpaților în solidar la plata sumelor de: 700.000 lei daune morale pentru partea vătămată B______ Ș_____-E_____ copilul minor al victimei și suma de 500.000 lei reprezentând daune morale pentru partea vătămata B______ MARJA, soția supraviețuitoare a victimei (filele 10, 230-240).

Asigurătorul partea responsabilă civilmente B_____ A_____________ DE A___________ D__ R______ a solicitat în a___, reconsiderarea cuantumului daunelor morale acordate părților civile B______ M____ și B______ Ș_____ E_____ – prin r___________ l____, în sensul reducerii acestora ca urmare a unei corecte individualizări, înlăturarea obligării asigurătorului de la plata cheltuielilor de judecată către partea civilă B______ M____, cu obligarea doar a inculpatului la plata acestora (filele 5-8, 61-76).

Partea responsabilă civilmente _________________ a declarat a___ în cauză, în termenul prevăzut de lege, dar nu precizat nici în scris nici oral prin intermediul reprezentantului său l____, motivele apelului formulat (fila 9).

Examinând apelurile promovate în cauză, prin prisma dispozițiilor art. 416 și urm. Cod procedură penală , ale motivelor invocate, precum și d__ oficiu, în limitele efectului devolutiv și neagravării situației în propria calea de atac, instanța de control judiciar le găsește nefondate, pentru următoarele considerente:

Instanța de control judiciar reține că, sub aspectul stării de fapt, care a fost corect stabilită – pornind de la declarațiile inculpaților, conținutul probelor testimoniale și, mai ales al celor trei rapoarte de expertiză tehnică-judiciară, respectiv de la conținutul întregului material probator administrat pe parcursul desfășurării procesului penal în faza de urmărire penală, menținut și reluat în fața primei instanțe – hotărârea instanței de fond nu comportă nici un fel de critici, fiind justă soluția la care s-a oprit prima instanță, respectiv la condamnarea inculpaților B____ T______ și B____ A___ pentru infracțiunea de ucidere d__ culpă.

Pentru a face o asemenea apreciere, instanța de control judiciar consideră că d__ conținutul materialului probator administrat, rezultă fără putință de tăgadă faptul că ambii inculpați – în calitate de conducători auto care au circulat cu autovehiculele pe un drum public, au încălcat normele de conduită în mod expres prevăzute de OUG nr. 195/2002 care reglementează circulația pe drumurile publice și, prin aceasta, au creat o stare de pericol pentru ceilalți participanți la trafic, împrejurare care au dus la producerea accidentului soldat cu decesul unei persoane – victima B______ E_____ A_____ care se afla în mașina condusă de inculpatul B____ A___ aflat sub influența băuturilor alcoolice, lovită d__ spate de mașina condusă de inculpatul B____ T______ care s-a angajat în depășire în mod neregulamentar, astfel că ambii inculpați se fac vinovați de comiterea faptei penale, în modalitatea descrisă, fapte dovedite prin probele administrate în prima instanță.

Probele administrate în mod nemijlocit în fața primei instanțe și care au fost pe larg analizate de judecătorul fondului, au confirmat vinovăția ambilor inculpați, în considerentele hotărîrii apelate – însușite și de instanța de control judiciar, fiind descrise pe larg acțiunile fiecărui inculpat, respectiv contribuția lor la comiterea accidentului care a dus la decesul victimei.

Totodată, în fața instanței de a___, nici părțile civile sau partea responsabilă civilmente și nici inculpații nu au propus administrarea altor probe, ci practic, au reluat apărările de fond d__ prima instanță, solicitînd instanței de control judiciar să dea o nouă interpretare acestor probe deja administrate.

Așadar, starea de fapt a fost corect reținută de prima instanță, prin prisma probelor administrate în cauză, iar în ceea ce privește încadrarea juridică a infracțiunii reținute în sarcina inculpaților, raportat la starea de fapt expusă în actul de sesizare și implicit reținută de prima instanță, instanța de control judiciar apreciază că și aceasta este corectă.

În ceea ce privește, cuantumul pedepsei aplicate fiecărui inculpat, instanța de control judiciar, constată că pentru fapta comisă, prima instanță a reținut, în proporție de 70 % culpa inculpatului B____ T______, respectiv în proporție de 30 % culpa inculpatului B____ A___, fapt pentru care i s-a aplicat fiecăruia o pedeapsă corect individualizată, prima instanță ținînd seama atât de circumstanțele reale ale comiterii faptei – pe larg expuse de prima instanță, cât și de cele personale ale inculpaților, făcând așadar o riguroasă interpretare și aplicare a prevederilor art. 74 Cod penal referitoare la criteriile de individualizare a pedepsei și prin urmare, cuantumul pedepsei stabilite reprezintă un tratament penal just, fiind respectat totodată și principiul proporționalității directe a sancțiunii, oglindit în cuantumul pedepsei stabilite.

În sprijinul punctului de vedere exprimat reamintim natura, consecințele și gravitatea infracțiunii de ucidere d__ culpă, ale cărei consecințe sunt ireversibile.

Suspendarea condiționată a executării pedepsei, modalitate de executare stabilită pentru fiecare inculpat, este justificată de întregul comportament al inculpaților și reprezentă un tratament penal just, fiind respectat totodată și principiul proporționalității directe a sancțiunii, oglindit în cuantumul pedepsei stabilite. Întregul context faptic, dar și atitudinea inculpaților ante și post factum, justifică necesitatea de a le fi supravegheat comportamentul, conduita sa pe termenul de supraveghere fix de 4 ani și 2 luni pentru inculpatul B____ T______, respectiv de 3 ani pentru inculpatul B____ A___.

În ceea ce privește latura civilă a cauzei, de asemenea, prima instanță, potrivit prevederilor art. 1391 și urm. Cod civil, reținînd proporțional culpa fiecărui inculpatul, i-a obligat pe aceștia, în solidar cu partea responsabilă civilmente E______ R______ Asigurare – Reasigurare SA la plata daunelor morale către fiecare d__ părțile civile și, de asemenea, a obligat și pe B___ la plata sumelor cu titlu de daune morale către aceleași părți civile.

Asupra daunelor morale solicitate de apelanți, instanța de control judiciar reține că probatoriul administrat atestă îndeplinirea în mod cumulativ a tuturor elementelor răspunderii civile delictuale, astfel că solicitarea părților civile de obligare a inculpatului la plata daunelor morale a fost întemeiată și admisă. Dar, nefiind prevăzut în legislația actuală un criteriu matematic, abstract, de evaluare a cuantumului despăgubirilor morale, această operațiune este lăsată la aprecierea judecătorului, în funcție atât de suferințele psihice îndurate de părțile civile – în cauza de față concretizate în prejudiciul moral suportat, sub forma prejudiciului afectiv, a suferințelor incomensurabile la care au fost supuși părinții, respectiv soția și copilul minor, prin pierderea în mod violent a fiului, soțului și, respectiv, a tatălui – împrejurare care cu greu va putea fi ștearsă d__ memoria lor, cât și de faptul că aceste despăgubiri nu trebuie să reprezinte o îmbogățire nejustificată a părții civile și nici o exploatare neîntemeiată a patrimoniului inculpaților.

Referitor la cuantumul daunelor morale acordate fiecărei părți civile, acesta este justificat de suferințele fizice produse prin fapta inculpaților care au dus la decesul victimei B______ E_____ A_____ – membru al familiei părților civile, faptă cu consecințe ireversibile. Daunele morale nu sunt exagerate și ele vin să compenseze nu doar durerea fizică ci și trauma psihică, prejudiciul moral, de imagine și de stimă de sine suferit de părțile vătămate constituite părți civile.

Instanța de control judiciar reține și că prejudiciului moral înseamnă aprecierea multilaterală a tuturor consecințelor negative ale prejudiciului și a implicațiilor acestuia pe toate planurile vieții sociale ale celui vătămat indirect; astfel, trebuie să se aprecieze ce a pierdut fiecare partea civilă pe plan fizic, psihic, social și familial în ceea ce ar însemna o viață normală pentru aceasta, în momentul săvârșirii faptei penale, dar și în viitor. În speță, în cauza de față, este evident că suferințele psihice îndurate de părți – concretizate în prejudiciul psihic și moral suportat, argumentat de suferințele și prejudiciului afectiv cauzate de decesul victimei, îndreptățesc părțile a primi acele daune morale care trebuie să aibă un caracter reparatoriu.

Față de toate aceste considerente, C_____ apreciază că majorarea cuantumului acestor daune nu se justifică, astfel cum au solicitat părțile civile apelante, după cum nici reducerea lor, așa cum a solicitat apelantul B___.

În ceea ce privește daunele materiale pretinse, deși ele nu sunt în cuantum exagerat, prima instanță le-a respins în mod justificat, reținînd că părțile civile nu le-au dovedit în modalitatea prevăzută de lege, nedepunînd înscrisuri care să ateste cuantumul acestora, ci au înțeles să le dovedească cu martori care au făcut afirmații generale cu privire la efectuarea unor cheltuieli cu acest titlu, dar fără a le putea cuantifica în vreun fel. Or, de esența daunelor materiale este stabilirea prejudiciului care trebuie să fie cert, actual, lichid și exigibil, cuantificabil în bani, să nu fi fost deja reparat potrivit prevederilor art. 1381 și urm. Cod civil. Referirile cu caracter general ale martorilor nu răspuns acestor exigențe, astfel încît prima instanță în mod justificat a respins cererea de acordare a acestor daune materiale.

În ceea ce privește cererea de acordare a unei pensii de întreținere părții civile B______ Ș_____ E_____ – prin r___________ l____ B______ M____ la care să fie obligați inculpații și părțile responsabile civilmente, începînd cu data de 15 august 2012 – data decesului victimei, tată al minorului și până la majoratul minorului – adică 4 noiembrie 2018, în sumă de 475 lei lunar, această solicitare nu a fost formulată în fața primei instanțe, nu s-a făcut dovada dacă minor beneficiază de pensie de urmaș, nici care erau veniturile victimei B______ E_____ A_____ și care ar fi fost paguba produsă, astfel că ea nu poate fi admisă direct în a___, prin modificarea de esență acțiunii civile, contrar prevederilor art. 20 alin. 1,5 Cod procedură penală. Partea are, însă, deschisă calea acțiunii civile, unde aceste aspecte pot fi invocate și dovedite, potrivit prevederilor art. 1390 și urm Cod civil și art. 27 Cod procedură penală.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, c_____ de a___ ca instanța de control judiciar va respinge, ca nefondate apelurile declarate de inculpații-apelanți B____ T______ și B____ A___, de părțile civile B______ I_____ și B______ I___, B______ M____ și B______ Ș_____ E_____ – prin r___________ l____ B______ M____ , de părțile responsabile civilmente _____________________. și B_____ A_____________ DE A___________ D__ R______, împotriva sentinței penale nr. 804 d__ data de 6 octombrie 2017 pronunțată de Judecătoria Miercurea C___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX , pe care o va menține ca atare.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă fiecare apelant să plătească suma de cîte 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului d__ a___.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge ca nefondate apelurile declarate împotriva sentinței penale nr. 804 d__ data de 6 octombrie 2017 pronunțată de Judecătoria Miercurea C___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, de:

– inculpații-apelanți B____ T______ (fiul lui T______ și E_______-M_____, născut la data de 31 iulie 1984, în mun. Miercurea C___, jud. Harghita, domiciliat în Băile Tușnad, ___________________ A, ___________________, studii liceale, având CNP xxxxxxxxxxxxx) și B____ A___ (fiul lui E_____ și E___, născut la data de 12 martie 1987, în mun. Miercurea C___, jud. Harghita, domiciliat în L____ de Sus nr. 609, jud. Harghita, căsătorit, cetățean român, ocupația administrator, locul de muncă: _________________, studii liceale, fără antecedente penale, avînd CNP xxxxxxxxxxxxx);

– părțile civile B______ I_____ și B______ I___ (cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de avocat L____ Ț____, d__ Iași, ________________. 4, Clădirea Habitat Proiect – Corp A, cam. 3, Copou, Iași, jud. Iași), B______ M____ și B______ Ș_____ E_____ – prin r___________ l____ B______ M____ (cu domiciliul procesual ales în mun. Miercurea C___, _____________________. 2/P, jud. Harghita);

– părțile responsabile civilmente _____________________. (cu sediul în _________________, _______________________, jud. Harghita –prin r___________ l____ A____ M____ M_______) și de partea responsabilă civilmente B_____ A_____________ DE A___________ D__ R______ (cu sediul în București, ______________________. 40-42 bis, etaj 5, sector 2 București – prin reprezentanți legali).

În baza art. 421 alin. 1 teza finală Cod procedură penală, menține hotărârea atacată.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă fiecare apelant să plătească suma de cîte 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului d__ a___.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică d__ data de 12 aprilie 2018.

Leave a Reply