Curtea de Apel Târgu Mureș. Omorul (art. 188 Cod penal) – individualizarea pedepsei – starea de beție voluntară

Curtea de Apel Târgu Mureș. Omorul (art. 188 Cod penal) – individualizarea pedepsei betie voluntară

Asupra motivului invocat de inculpat cu prilejul adresării în al doilea grad, nu îl vom primi și, însușindu-ne integral considerentele tribunalului, just expuse cu prilejul individualizării judiciare a pedepsei și care nu au putut să fie combătute în mod convingător, constatăm că natura și durata pedepsei principale stabilite și aplicate acuzatului în prim grad răspund criteriilor prescrise de art. 74 C. pen., sunt proporționale și satisfac, în concret și în mod eficient, nevoile resocializării și ale prevenției generale, neexistând niciun element care să justifice aplicarea unei sancțiuni cu o durată mai blândă. Amintim, în acest context, gravitatea foarte ridicată a infracțiunii de omor săvârșite, ilustrată în circumstanțele faptei, acțiunea susținută a inculpatului în realizarea rezultatului dorit, modalitatea săvârșirii acțiunii infracționale, numărul și intensitatea loviturilor aplicate victimei; zona lezată; obiectul dur contondent folosit; urmările cauzate constând în suprimarea cu o violență extremă și prin acte repetate a vieții victimei C_____ N______.

Totodată, prima instanță a surprins corect și situația sa personală și familială, precum și conduita inculpatului anterior și ulterior comiterii faptei. Starea de beție voluntară sub puterea căreia se afla acuzatul la data faptei nu constituie și nu poate constitui o scuză pentru comportamentul violent adoptat de acesta și nici o circumstanță de atenuare a tratamentului sancționator care i-a fost aplicat.

Recunoașterea faptei și asumarea responsabilității acesteia au fost valorificate în prim grad, prin stabilirea și aplicarea pedepsei în limitele speciale reduse cu o treime, după imperativele art. 396 alin. 10 C. pr. pen. De asemenea, susținerea inculpatului potrivit căreia nu deține antecedente penale este contrazisă de mențiunile pe care le conține extrasul după cazierul judiciar al acestuia, potrivit cărora d-l M_______ D__ a debutat în câmpul infracționalității încă din timpul minorității, inițial cu infracțiuni minore, precum furtul, continuând cu infracțiuni grave, cum sunt cele de tâlhărie și culminând cu infracțiunea foarte gravă de omor, dedusă judecății. Referitor la infracțiunea care se judecă, mai notăm, contrar apărărilor exprimate de avocatul inculpatului, că din maniera în care a exercitat violențele fizice asupra victimei și din repetabilitatea actelor de agresiune rezultă că activitatea infracțională a fost săvârșită cu intenție directă și nicidecum din culpă.

( Curtea de Apel Târgu Mureș – decizia penală nr. 480/2016 din data de 05.08.2016)

DECIZIA PENALĂ Nr. 480/ A

Ședința publică din 5 a ugust 2016

Completul compus din:

P_________ dr. M______ Vas_____

Judecător A____ O______

Grefier G_______ C_____

Pe rol pronunțarea asupra apelului formulat de către inculpatul M_______ D__ (fiul lui D__ și I_____, născut la 02.07.1997 în Reghin jud. M____, dom. Reghin _______________________, f.f.l. în Reghin ________________________, jud. M____, CNP xxxxxxxxxxxxx, în preze nt deținut în Penitenciarul Tg. M____) , împotriva sentinței penale nr.70 din 17 iunie 2016 pronunțată de T_________ M____ în dosarul nr.XXXXXXXXXXXX .

La apelul nominal făcut în ședință publică se constată lipsa părților și a reprezentantului Ministerului Public.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor și susținerilor în fond ale participanților la proces au fost consemnate în încheierea de ședință din 3 august 2016 , când s-a amânat pronunțarea pentru astăzi, 5 august 2016 . Încheierea amintită face parte integrantă din prezenta hotărâre.

C_____ DE A___

Asupra căii de atac de față,

1. Prezentarea sesizării . Prin cererea înregistrată la această instanță sub nr. XXXXXXXXXXXX/4 iulie 2016, inculpatul M_______ D__ a declarat a___ împotriva sentinței penale nr. 70/17 iunie 2016 pronunțate de T_________ M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

În motivarea apelului, inculpatul contestă temeinicia hotărârii Tribunalului M____, subliniind că, în raport cu conduita sinceră adoptată după săvârșirea infracțiunii, cu împrejurările că nu are antecedente penale și a comis fapta fără intenție și într-o stare avansată de ebrietate, este prea grea pedeapsa de 13 ani și 4 luni închisoare care i-a fost aplicată.

Analizând apelul pendinte, prin prisma materialului dosarului nr. XXXXXXXXXXXX al Tribunalului M____, a motivelor invocate, a susținerilor și concluziilor apelantului, ale intimatei și ale reprezentantului Ministerului Public, precum și din oficiu, în limitele efectelor devolutiv și neagravării situației în propria cale de atac, se rețin următoarele:

2. Prezentarea hotărârii atacate . Prin sentința penală nr. 70/17 iunie 2016, T_________ M____:

-în baza art. 396 alin. 2 din Cod procedură penală coroborat cu art. 188 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 375 alin. 1 și 2, art. 374 alin. 4 și art. 396 alin. 10 din Cod procedură penală, l-a condamnat pe inculpatul M_______ D__ la pedeapsa de 13 (treisprezece) ani și 4 (patru) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de omor.

-în baza art. 55 lit. a Cod penal, coroborat cu art. 67 alin. 2 Cod penal, raportat la art. 188 alin. 1 teza finală Cod penal a aplicat inculpatului pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod penal, a interzicerii exercițiului dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și a dreptului de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o durată de 5 ani.

-în temeiul art. 54 Cod penal, raportat la art. 65 alin. 1, 3 Cod penal, a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod penal, adică a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și a dreptului de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, începând cu momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate.

-în baza art. 72 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii de 24 ore și durata arestului preventiv, începând cu data de 25 octombrie 2015 și până la zi.

-în temeiul art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, a menținut inculpatul în stare de detenție.

-în temeiul art. 7 alin. 1, raportat la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008 și la punctul 1 din Anexa la Legea nr. 76/2008, a dispus prelevarea de la inculpat a probelor biologice necesare în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul N_______ de Date Genetice Judiciare, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

-în baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, l-a informat pe inculpat cu privire la faptul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obținerea și stocarea în Sistemul N_______ de Date Genetice Judiciare a profilului său genetic.

-a luat act că persoana vătămată T______ D_____ nu s-a constituit parte civilă în cauză.

-în baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală l-a obligat pe inculpat să plătească în favoarea statului suma de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru pronunțarea acestei hotărâri, prima instanță a reținut că în data de 23 octombrie 2015, victima C_____ N______ s-a deplasat la barul Eforie, situat în Reghin, ___________________, jud. M____, unde a consumat băuturi alcoolice împreună cu inculpatul M_______ D__ și cu martorii U____ D___ și U____ I______, persoane pe care nu le cunoștea. În perioada în care a stat în bar victima s-a plimbat pe la diferite mese, fără a avea însă vreo altercație cu vreo persoană. În jurul orelor 21.30 inculpatul a părăsit barul împreună cu martorul H______ Alin pentru a merge acasă. Pe drum însă inculpatul s-a răzgândit arătând că dorește să mai bea o bere. Astfel martorul H______ Alin a plecat singur spre casă, iar inculpatul s-a reîntâlnit cu victima C_____ N______ cu care s-a deplasat pe platforma fostei fabrici Republica. În locul respectiv inculpatul i-a aplicat victimei o palmă, iar apoi l-a lovit de mai multe ori cu bolovani proveniți din demolări, producându-i în final decesul. Astfel conform raportului medico – legal de necropsie rezultă că moartea victimei C_____ N______ s-a datorat aspiratului sanguin masiv traheo – bronho – pulmonar, consecința unui poli-traumatism grav, fractură craniană cominutivă unieschiloasă cu înfundare parieto -occipitală stângă, explozie de etaj anterior și mediu al bazei craniene cu iradiere la nivel temporo – parietal drept, cu înfundare ușoară la nivel temporal, hematom subdural emisferial drept, hemoragie subarahnoidiană parietală și cerebeloasă bilaterală, hemoragie intraventriculară,fractură de corp sternal, fracturi costale multiple bilaterale (coasta C 3 dreapta în dublu plan) cu ruptură pulmonară dreaptă, leziuni de arteră vertebrală dreaptă și hemotorace drept important, fracturi multiple de masiv facial, excoriații, echimoze și plăgi contuze multiple. Leziunile traumatice constatate în cursul autopsiei medico-legale, s-au putut produce prin mecanismul de loviri directe repetate cu corpuri dure contondente (cu greutate, masă mare și suprafață neregulată – posibil piatră, precum și picior încălțat) și comprimare – călcare, în condițiile unei heteroagresiuni. Între leziunile traumatice descrise și decesul persoanei, există legătură de cauzalitate directă necondiționată.

Inculpatul M_______ D__, la termenul de judecată din 1 iunie 2016 a arătat că recunoaște comiterea faptei descrisă și reținută în sarcina lui în actul de sesizare, solicitând ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, pe care le cunoaște și le însușește, respectiv pe baza procedurii aplicabile în cazul recunoașterii vinovăției reglementată de prevederile art. 375 alin. 1 și 2 Cod procedură penală. Cererea sa a fost admisă de către prima instanță.

În drept, t_________ a reținut că fapta inculpatului M_______ D__, care în noaptea de 23/24 octombrie 2015, cu intenție, i-a aplicat victimei C_____ N______ cu bolovani proveniți din demolări mai multe lovituri, provocându-i leziuni și fracturi multiple, leziuni care erau incompatibile cu viața și care în final au condus la decesul victimei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de omor, prev. și ped. de art. 188 alin. 1 Cod penal.

La individualizarea pedepsei stabilite și aplicate inculpatului, prima instanță a urmărit criteriile prevăzute de art. 74 C. pen. și anume:

– periculozitatea concretă a infracțiunii, concretizată în împrejurări care compun conținutul constitutiv dar și extrinseci acestora, cum sunt, în esență: acțiunea inculpatului în realizarea rezultatului, modul de acțiune și urmările cauzate care au produs consecințe ireversibile, concretizate în decesul victimei C_____ N______, toate acestea imprimând activității infracționale a inculpatului un grad ridicat de pericol social;

– atitudinea inculpatului față de valorile umane fundamentale subiective, care nu a ezitat să adopte o conduită violentă față de victimă,

– dispozițiile părții generale a Codului penal,

– antecedentele penale ale inculpatului,

– dispozițiile părții generale a Codului penal, raportat și la prevederile art. 375 alin. 1 și 2, art. 374 alin. 4 și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, care stipulează în mod expres faptul că în situația aplicării judecății în cazul recunoașterii vinovăției, inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege. Aplicând acest raționament de calcul matematic în speța de față, în condițiile în care potrivit normelor prevăzute în Codul penal, infracțiunea de omor simplu se pedepsește cu închisoarea de la 10 ani la 20 de ani, limita minimă specială a pedepsei pentru această infracțiune reținută va fi de 6 ani și 8 luni închisoare, iar cea maximă de 13 ani și 4 luni închisoare.

La aplicarea pedepsei instanța a avut în vedere atitudinea inculpatului care a suprimat viața victimei fără a avea vreun motiv și fără a avea vreo altercație anterioară cu aceasta. Astfel instanța a constatat că inculpatul, deși inițial a plecat spre casă, s-a întors din drum, s-a reîntâlnit cu victima și a hotărât să o omoare într-un mod violent, aplicându-i acesteia mai multe lovituri peste cap și față și desfigurând-o. În urma acestor lovituri victima chiar nu a mai putut fi recunoscută de unii martori audiați în cauză.

De asemenea instanța a mai constatat că inculpatul și-a început activitatea încă din timpul minorității. Astfel acesta a început cu infracțiuni oarecum mărunte, precum furtul, a continuat cu 2 infracțiuni de tâlhărie, iar în prezent a trecut la o infracțiune foarte gravă, respectiv cea de omor, în care consecințele sunt ireversibile.

3. Considerentele instanței de a___.

3.1. Cu privire la apelul pendinte , constatăm că, în ceea ce privește expunerea stării de fapt; analiza probelor; încadrarea juridică dată faptei; modalitatea de rezolvare a acțiunii penale puse în mișcare față de inculpatul M_______ D__, natura și durata pedepselor principale, accesorii și complementare stabilite și aplicate, prin prisma criteriilor de individualizare judiciară a pedepsei prevăzute de art. 74 C. pen.; modalitatea de executare a pedepsei principale; deducerea duratei reținerii și a arestării preventive; menținerea inculpatului în stare de arest preventiv; aplicarea dispozițiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008; obligarea inculpatului la suportarea cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză și cuantumul acestor cheltuieli, hotărârea în discuție este la adăpost de critici.

În acest sens, argumentele prezentate de instanța de prim grad în motivarea rezolvării la care s-a oprit prin sentința penală apelată sunt pertinente și nu suportă nicio corectură sau adăugare din partea instanței de a___. Prin urmare, în lipsa vreunui motiv, pe care să-l reținem din oficiu, de desființare a hotărârii atacate, apelul promovat de către inculpat este nefondat, așa încât, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b C. pr. P__., vom dispune respingerea căii ordinare de atac.

Asupra motivului invocat de inculpat cu prilejul adresării în al doilea grad, nu îl vom primi și, însușindu-ne integral considerentele tribunalului, just expuse cu prilejul individualizării judiciare a pedepsei și care nu au putut să fie combătute în mod convingător, constatăm că natura și durata pedepsei principale stabilite și aplicate acuzatului în prim grad răspund criteriilor prescrise de art. 74 C. pen., sunt proporționale și satisfac, în concret și în mod eficient, nevoile resocializării și ale prevenției generale, neexistând niciun element care să justifice aplicarea unei sancțiuni cu o durată mai blândă. Amintim, în acest context, gravitatea foarte ridicată a infracțiunii de omor săvârșite, ilustrată în circumstanțele faptei, acțiunea susținută a inculpatului în realizarea rezultatului dorit, modalitatea săvârșirii acțiunii infracționale, numărul și intensitatea loviturilor aplicate victimei; zona lezată; obiectul dur contondent folosit; urmările cauzate constând în suprimarea cu o violență extremă și prin acte repetate a vieții victimei C_____ N______. Totodată, prima instanță a surprins corect și situația sa personală și familială, precum și conduita inculpatului anterior și ulterior comiterii faptei. Starea de beție voluntară sub puterea căreia se afla acuzatul la data faptei nu constituie și nu poate constitui o scuză pentru comportamentul violent adoptat de acesta și nici o circumstanță de atenuare a tratamentului sancționator care i-a fost aplicat. Recunoașterea faptei și asumarea responsabilității acesteia au fost valorificate în prim grad, prin stabilirea și aplicarea pedepsei în limitele speciale reduse cu o treime, după imperativele art. 396 alin. 10 C. pr. pen. De asemenea, susținerea inculpatului potrivit căreia nu deține antecedente penale este contrazisă de mențiunile pe care le conține extrasul după cazierul judiciar al acestuia, potrivit cărora d-l M_______ D__ a debutat în câmpul infracționalității încă din timpul minorității, inițial cu infracțiuni minore, precum furtul, continuând cu infracțiuni grave, cum sunt cele de tâlhărie și culminând cu infracțiunea foarte gravă de omor, dedusă judecății. Referitor la infracțiunea care se judecă, mai notăm, contrar apărărilor exprimate de avocatul inculpatului, că din maniera în care a exercitat violențele fizice asupra victimei și din repetabilitatea actelor de agresiune rezultă că activitatea infracțională a fost săvârșită cu intenție directă și nicidecum din culpă.

Tuturor acestor aspecte obiective și subiective care se degajă din circumstanțele reale și personale dezvoltate de particularitățile prezentei pricini li s-a dat în prim grad o eficiență exactă, reflectată în pedeapsa de 13 ani și 4 luni închisoare aplicată..

În fața gravității deosebite a infracțiuni care se judecă și a persoanei inculpatului care a demonstrat o conduită de o maximă agresivitate, reducerea acestei pedepse nu se justifică, ar fi disproporționată și ar duce la stabilirea și aplicarea pur formală a unor sancțiuni care nu ar fi apte să răspundă scopurilor pedepsei.

3.2. Măsurile preventive. Prin ordonanța procurorului de la Parchetul de pe lângă T_________ M____ din data de 25 octombrie 2015, s-a dispus reținerea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 24 de ore. Prin încheierea penală nr. 56/DL/25 octombrie 2015, judecătorul de drepturi și libertăți de la T_________ M____ a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o perioada de 30 de zile, măsură menținută succesiv de către judecătorul de cameră preliminară și de către instanță, în prezent inculpatul fiind judecat în stare de arest preventiv.

La data de astăzi a pronunțării prezentei decizii, potrivit art. 241 alin. 1 lit. c C. pr. pen., măsura arestării preventive încetează de drept, inculpatul intrând în executarea pedepsei de 13 ani și 4 luni închisoare care i-a fost aplicată.

Din această pedeapsă, potrivit art. 424 alin. 2 și 3 C. pr. P__., pe lângă durata reținerii și a arestării preventive computată prin sentința apelată, vom scădea și perioada arestării preventive, începând cu data de 17 iunie 2016 –de pronunțare a hotărârii atacate, la zi.

4. Cheltuielile judiciare . Pentru culpa sa procesuală, dată de exercitarea unei căi de atac nefondate, conform art. 275 alin. 2 C. pr. P__., inculpatul va fi obligat să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat în a___ în cuantum de 200 lei, care acoperă costul suportului tehnic și de hârtie pe care s-au efectuat actele procesuale și procedurale necesare soluționării apelului.

Potrivit art. 275 alin. 6 C. pr. pen., onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat, în sumă de 260 lei, se plătește din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b C. pr. P__., respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul M_______ D__ ( fiul lui D__ și I_____, născut la 02.07.1997 în Reghin jud. M____, dom. Reghin _______________________, f.f.l. în Reghin ________________________, jud. M____, CNP xxxxxxxxxxxxx, în prezent deținut în Penitenciarul Tg.M____) împotriva sentinței penale nr. 70/17 iunie 2016 pronunțate de T_________ M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, menținând hotărârea atacată.

Conform art. 424 alin. 2 și 3 C. pr. P__., deduce din pedeapsa aplicată inculpatului și perioada arestării preventive, începând cu data de 17 iunie 2016 –de pronunțare a hotărârii atacate, la zi.

Potrivit art. 275 alin. 2 C. pr. P__., obligă pe inculpat să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat în a___, în cuantum de 200 lei.

Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat, în sumă de 260 lei, se plătește din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 5 august 2016.

Leave a Reply