Curtea de Apel Târgu Mureș. Omorul calificat (art. 189 Cod penal) – schimbare încadrare juridică

Curtea de Apel Târgu Mureș. Omorul calificat (art. 189 Cod penal)

Art. 189: Omorul calificat
(1)Omorul săvârşit în vreuna dintre următoarele împrejurări:
a)cu premeditare;
b)din interes material;
c)pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse;
d)pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni;
e)de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor;
N.R.: „Stabileşte că în interpretarea art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal şi a art. 169 alin. (1) din Codul penal, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni de omor sau tentative la infracţiunea de omor, reabilitarea ori împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana condamnată definitiv care a comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor nu împiedică reţinerea elementului circumstanţial agravant prevăzut în art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal.”

f)asupra a două sau mai multor persoane;

g)asupra unei femei gravide;
h)prin cruzimi,
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2)Tentativa se pedepseşte.

La data de 19 februarie 2018, în intervalul orar 20:00 – 22:00, în bucătăria de vară a imobilului situat în ____________________, ________________________ consumului exagerat de alcool, inculpatul S______ I____ i-a aplicat mai multe lovituri cu un cuțit (la nivelul regiunii lombare, la nivelul jumătății drepte a capului și la nivelul jumătății temporale stângi) victimei S______ Ladislau în urma cărora acesta a decedat.

Din conținutul Raportului medico–legal de necropsie nr. A3-67/M C/2018 întocmit în cauză, rezultă că moartea numitului S______ Ladislau este violentă; moartea s-a datorat unei plăgi înțepată – tăiată lombară stânga, penetrantă în loja și hilul renal stâng, cu interesarea arterei renale stângi, cu hemoragie internă și externă masivă consecutivă. Această plagă poate data din data de 19 februarie 2018 și s-a putut produce prin lovire activă cu corp înțepător – tăietor, posibil cuțit cu un singur tăiș. Între această leziune și decesul victimei există legătură de cauzalitate directă, necondiționată.

Inculpatul în cursul urmăririi penale a avut o poziție oscilantă între negarea comiteri faptei și recunoașterea ei cu anumite nuanțe. Astfel, în fața instanței a invocat agresarea sa de către S______ Ladislau ce a generat în aprecierea inculpatului o acțiune de apărare în urma căreia l-a înjunghiat pe victimă.

Prima instanță a reținut că este cert că inculpatul i-a aplicat victimei mai multe lovituri cu un cuțit cu o intensitate mare (la nivelul regiunii lombare, la nivelul jumătății drepte a capului și la nivelul jumătății temporale stângi).

Intensitatea deosebită a loviturilor aplicate rezultă din ruperea mânerului cuțitului folosit, aspect constatat prin Raportul de Expertiză Criminalistică nr. xxxxxxx din 16 aprilie 2018 care a concluzionat că lama de cuțit, cele 2 nituri și fragmentul din material plastic descoperite și ridicate cu ocazia cercetării la fața locului au făcut corp comun cu mânerul de cuțit de culoare neagră ce prezintă material dislocat la capătul dinspre lamă.

De asemenea, în cuprinsul raportului medico–legal de necropsie nr. A3-67/MC/2018 constată un număr de 30 de leziuni dintre care majoritatea produse prin înțepare sau tăiere și produse prin loviri active, repetate cu corp înțepător – tăietor, înconjurat de un corp contondent chiar dacă nu toate au legătură de cauzalitate cu decesul victimei, raportat la numărul lor intensitatea cu care au fost aplicate în acord cu parchetul aceste fapte depășesc în intensitate pe cele proprii unei acțiuni de a ucide, cauzând persoanei vătămate mari suferințe fizice prelungite în timp, împrejurarea care, în opinia primei instanțe, califică fapta inculpatului în infracțiunea prevăzută de art.189 alin.1 lit. h Cod penal.

Instanța de control judiciar reține că inculpatul S______ I____, în fața primei instanțe, a solicitat să fie judecat după procedura simplificată prevăzută de art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, cerere respinsă însă, dată fiind încadrarea juridică a faptei pentru care a fost inculpatul trimis în judecată și care prevede pentru omor calificat pedeapsa cu detențiunea pe viață.

Pe cale de consecință, s-a procedat la ascultarea inculpatului, acesta fiind de acord să dea declarație în fața judecătorului primei instanțe, inculpatul S______ I____ recunoscînd că în locuința lui, a consumat alcool cu victima S______ Ladislau, arătînd că s-au luat la certă și s-au încăierat, și că, în apărare, a luat un cuțit de pe masă cu care a înjunghiat-o pe victimă, dar nu a putu preciza în ce zonă a corpului și de cîte ori. Astfel, inculpatul în fața primei instanțe a recunoscut întocmai acuzația adusă lui, nu a propus probe noi (filele 20, 2 2-24).

A fost ascultată și sora victimei, numita S______ M____ care s-a constituit parte civilă în cauză (fila 21).

Astfel, sub aspectul stării de fapt care a fost corect reținută – pornind de la declarația inculpatului-apelant S______ I____ și de la rap ortul de expertiză criminalistică nr. xxxxxxx din 16 aprilie 2018, coroborat cu raportului medico–legal de necropsie nr. A3-67/MC/2018 care a constatat un număr de 30 de leziuni dintre care majoritatea produse prin înțepare sau tăiere și produse prin loviri active, repetate cu corp înțepător-tăietor, înconjurat de un corp contondent chiar dacă nu toate au legătură de cauzalitate cu decesul victimei – material probator administrat pe parcursul desfășurării procesului penal în faza de urmărire penală, menținut întocmai în fața primei instanțe – hotărârea instanței de fond nu comportă nici un fel de critici, fiind justă soluția la care s-a oprit prima instanță, respectiv la stabilirea existenței faptei penale, la stabilirea vinovăției celui în cauză și a împrejurării că răspunde din punct de vedere al legii penale.

Concret, în sarcina inculpatului inculpatul S______ I____ s-a reținut că la data de 19 februarie 2018, în intervalul orar 20:00 – 22:00, în bucătăria de vară a imobilului situat în _____________________, ________________________ consumului exagerat de alcool, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu un cuțit (la nivelul regiunii lombare, la nivelul jumătății drepte a capului și la nivelul jumătății temporale stângi) victimei S______ Ladislau în urma cărora acesta a decedat.

Dacă starea e fapt este cea reținută corect de prima instanță, în ceea ce privește încadrarea juridică a faptei, în opinia instanței de control judiciar, sentința penală apelată comportă critici.

Astfel, s-a reținut în sarcina inculpatului S______ I____ comiterea infracțiunii de omor prin cruzimi, reținîndu-se că inculpatul i-a aplicat victimei mai multe lovituri cu un cuțit, cu o intensitate mare, la nivelul regiunii lombare, la nivelul jumătății drepte a capului și la nivelul jumătății temporale stângi.

Prima instanță a reținut că intensitatea deosebită a loviturilor aplicate rezultă din ruperea mânerului cuțitului folosit, aspect constatat prin raportul de expertiză criminalistică nr. xxxxxxx din 16 aprilie 2018 care a concluzionat că lama de cuțit, cele 2 nituri și fragmentul din material plastic descoperite și ridicate cu ocazia cercetării la fața locului au făcut corp comun cu mânerul de cuțit de culoare neagră ce prezintă material dislocat la capătul dinspre lamă și, de asemenea, din cuprinsul raportului medico–legal de necropsie nr. A3-67/MC/2018 constată un număr de 30 de leziuni dintre care majoritatea produse prin înțepare sau tăiere și produse prin loviri active, repetate cu corp înțepător – tăietor, înconjurat de un corp contondent chiar dacă nu toate au legătură de cauzalitate cu decesul victimei, raportat la numărul lor intensitatea cu care au fost aplicate în acord cu parchetul aceste fapte depășesc în intensitate pe cele proprii unei acțiuni de a ucide, cauzând persoanei vătămate mari suferințe fizice prelungite în timp, împrejurări care, în opinia primei instanțe, califică fapta inculpatului în infracțiunea prevăzută de art.189 alin.1 lit. h Cod penal.

Într-adevăr, concluziile raportului medico-legal de necropsie au relevat numărul mare de plăgi și leziuni traumatice identificate pe corpul victimei, precizînd și modul de producere, dar și caracterul tanatogenerator sau nu al acestora. Dintre leziunile identificate, raportul a stabilit cauza morții: „ plaga înțepată-tăiată lombară stîngă, penetrantă în loja și hilul renal stîng, cu intersarea arterei renale stîngi, cu hemoragie internă și externă masivă și consecutivă.”

În aceeași ordine de idei, în succesiunea producerii leziunilor, cele care au cauzat moartea au fost primele, respectiv cele din regiunea toraco-lombară, apoi cele din zona feței, și extremității cefalice în dreapta, respectiv, stînga.

C_____ reține că inculpatul, atît în faza de urmărire penală, cît și în fața primei instanțe, a declarat că l-a lovit pe S______ Ladislau, în timpul unei altercații cu acesta, dar nu își amintește nici cîte lovituri i-a aplicat, nici în care zone, dată fiind starea de ebrietate în care se afla și victima.

Așadar, așa cum reiese din probele cauzei, părțile au avut o altercație verbală, afirmativ pornită de la solicitarea inculpatului către victimă, de a-i restitui o sumă de bani împrumutată anterior, urmată imediat de o încăierare în care inculpatul a luat un cuțit, probabil de pe masă, cu care a aplicat victimei mai multe lovituri, gestul său fiind instantaneu și de scurtă durată.

Așa cum în mod constant s-a arătat în doctrină, dar și în practica judiciară, noțiunea de cruzimi implică intenției directă (nefiind exclusă nici intenția indirectă) – metode și mijloace de chinuire a victimei, respectiv conceperea și executarea acțiunii în așa fel încît să producă victimei suferințe mari – fizice sau psihice, prelungite în timp și care depășesc cu mult suferințele inerente ale unei acțiuni de ucidere. Pe de altă parte, aspectul de ferocitate, ieșit din comun este relevant, respectiv sentimentul de oroare pe care o atare acțiune o trezește în conștiința celor din jur (a se vedea, O. L_____ – D____ penal român, Editura Șansa 1994, pag. 85-86; C. M_______, C. M_______ – D____ penal român – Partea generală, Editura Universul Juridic 2014, pag. 455, Decizia nr. 9/1970 a Fostului Tribunal Suprem – completul de 7 judecători).

Or, C_____ reține că în speța pendinte, acțiunea inculpatului S______ I____ de a aplica victimei S______ Ladislau, mai multe lovituri cu un cuțit, într-un interval de timp relativ scurt, în mod evident a cauzat victimei suferințele inerente unei atare acțiuni, dar ele nu au depășit intensitatea specifică unei acțiuni de ucidere, singura împrejurare a numărului mare de astfel de lovituri – 30, nefiind suficientă pentru a caracteriza actul inculpatului ca fiind unul calificat prin cruzimi, cu atît mai mult cu cît nu s-a putut dovedi că inculpatul a acționat în mod voit în acest sens.

Pe cale de consecință, încadrarea juridică corectă a faptei inculpatului S______ I____ care, la data de 19 februarie 2018, i-a aplicat victimei S______ Ladislau, mai multe lovituri cu un cuțit, într-un interval de timp relativ scurt, cauzându-i victimei decesul, întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de omor prevăzută și pedepsită de art. 188 alin. 1 Cod penal, iar nu pe cele ale infracțiunii calificate prevăzută și pedepsită de art. 188 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 189 alin. 1 lit. h Cod penal, sens în care se va proceda conform dispozițiilor art. 386 Cod procedură penală.

Consecința schimbării încadrării juridice a faptei, este și reindividualizarea pedepsei aplicate inculpatului, în condițiile în care, așa cum am menționat anterior, starea de fapt rămîne aceeași cu cea reținută în rechizitoriu, iar vinovăția inculpatului și împrejurarea că el răspunde din punct de vedere penal au fost stabilite pe bază de probe.

Referitor la individualizarea pedepsei, așa cum a reținut și prima instanță, inculpatul a solicitat să îi fie aplicabile prevederile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, privind procedura recunoașterii vinovăției, el necontestînd probele cauzei, dar cererea sa a fost respinsă, întrucît încadrarea juridică a faptei pentru care fusese trimis în judecată, nu permitea aplicarea acestei proceduri. În mod evident, aplicarea acesteia în etapa procesuală a apelului, nu mai este posibilă, ci doar aplicarea prevederilor art. 396 alin. 10 teza a II-a Cod procedură penală „.. când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiții a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condițiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanța reține aceeași situație de fapt ca cea recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.” Limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea de omor, sunt de la 10 ani închisoare la 20 de ani închisoare și interzicerea unor drepturi; ca urmare a aplicării prevederilor art. 396 alin. 10 teza a II-a Cod procedură penală, ele se reduc, fiind cuprinse între 6 ani și 8 luni închisoare și 13 ani și 4 luni închisoare.

În atare situație, C_____ va proceda la reindividualizarea pedepsei aplicate inculpatului, apreciind că, în raport de toate circumstanțele reale ale cauzei și cele personale ale inculpatului S______ I____ și conform prevederilor art. 74 Cod penal care stabilesc criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de dispozițiile art. 74 Cod penal , respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita acestuia după comiterea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate și situația familială și socială a acestuia, o pedeapsă de 12 ani închisoare corespunde nevoii de sancționare și de reeducare a inculpatului, fiind proporțională și necesară, just individualizată și suficientă pentru realizarea funcțiilor și atingerea scopului pedepsei. Instanța de control judiciar s-a orientat totuși spre o limită maximă a limitelor pedepsei astfel reduse, avîndu-se în vedere gravitatea acțiunii concrete a inculpatului, caracterul său agresiv pe fondul consumului de alcool, așa cum a rezultat din depozițiile martorilor ascultați.

Conform prevederilor art. 188 alin. 1 Cod penal, fiind obligatorie aplicarea unei pedepse complementare, respectiv art. 66 alin.1-3 Cod penal, pentru săvârșirea infracțiunii de omor, instanța de control judiciar îi va aplica inculpatului S______ I____ și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b,d,f Cod penal , pe timp de 3 ani, C_____ avînd în vedere natura și gravitatea faptei penale, precum și consecințele ireversibile ale acesteia.

Totodată, în acord cu prevederile art. 65 alin. 1,3 Cod penal, îi va interzice inculpatului S______ I____ exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f Cod penal , ca pedeapsă accesorie , în condițiile în care inculpatul i-au fost interzise aceleași drepturi ca pedeapsa complementară, pedeapsa accesorie urmînd a se executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau se va considera ca executată.

În ceea ce privește legalitatea și temeinicia celorlalte dispoziții ale hotărârii judecătorești atacate, nu s-a evidențiat nici o încălcare a dispozițiilor legale, care asigură garanțiile procesuale ale părților în cursul procesului penal, nesubzistând în cauză nici un motiv de nulitate absolută sau relativă față de măsurile dispuse de prima instanță.

Astfel, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, C_____ va admite apelul declarat de inculpatul S______ I____ împotriva sentinței penale nr. 101 din data de 27 iulie 2018 pronunțată de Tribunalul H_______ și, în temeiul art. 423 alin.1 Cod procedură penală, va desființa parțial sentința atacată și rejudecând cauza:

Va dispune conform prevederilor art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inculpatul S______ I____, din infracțiunea de omor calificat prevăzută și pedepsită de art. 188 alin.1 Cod penal, art. 189 alin. 1 lit. h Cod penal, în infracțiunea de omor prevăzută și pedepsită de art. 188 alin. 1 Cod penal.

Apoi, în temeiul prevederilor art. 396 alin. 1,2,10 Cod procedură penală și art. 188 alin. 1 Cod penal, îl va condamna pe inculpatul S______ I____ (fiul lui I____ și R______, născut la data de 4 mai 1949 în mun. Miercurea C___, jud. H_______, cu domiciliul în com. F_______, _____________________, jud. H_______, locuind în fapt în com. F_______, ______________________, jud. H_______, cetățean român, fără antecedente penale, posesor al C.I. ________ nr. xxxxxx, studii – 8 clase, CNP xxxxxxxxxxxxx, în prezent arestat preventiv, deținut în Penitenciarul Miercurea C___) la pedeapsa de 12 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f Cod penal , pe timp de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

În temeiul prevederilor art. 65 alin. 1 Cod penal, îi va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f Cod penal, ca pedeapsă accesorie .

Va menține restul dispozițiilor din sentința penală apelată și care nu contravin prezentei.

În temeiul art. 72 Cod penal, va deduce din pedeapsa principală și perioada executată de la data pronunțării hotărîrii primei instanțe – 27 iulie 2018 la zi și va menține inculpatul în stare de detenție .

În baza art. 275 alin. 3,6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din a___ vor rămîne în sarcina statului, din care onorariul apărătorului desemnat din oficiu va fi avansat Baroului M____ din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul S______ I____ împotriva sentinței penale nr. 101 din data de 27 iulie 2018 pronunțată de Tribunalul H_______.

În temeiul art. 423 alin.1 Cod procedură penală, desființează parțial sentința atacată și rejudecând cauza:

Dispune conform prevederilor art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inculpatul S______ I____, din infracțiunea de omor calificat prevăzută și pedepsită de art. 188 alin.1 Cod penal, art. 189 alin. 1 lit. h Cod penal, în infracțiunea de omor prevăzută și pedepsită de art. 188 alin. 1 Cod penal.

În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1,2,10 Cod procedură penală și art. 188 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpatul S______ I____ (fiul lui I____ și R______, născut la data de 4 mai 1949 în mun. Miercurea C___, jud. H_______, cu domiciliul în com. F_______, _____________________, jud. H_______, locuind în fapt în com. F_______, ______________________, jud. H_______, cetățean român, fără antecedente penale, posesor al C.I. ________ nr. xxxxxx, studii – 8 clase, CNP xxxxxxxxxxxxx, în prezent arestat preventiv, deținut în Penitenciarul Miercurea C___) la pedeapsa de 12 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f Cod penal , pe timp de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

În temeiul prevederilor art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

Menține restul dispozițiilor din sentința penală apelată și care nu contravin prezentei.

În temeiul art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa principală și perioada executată de la data de 27 iulie 2018 la zi și menține inculpatul în stare de detenție.

În baza art. 275 alin. 3,6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din a___ rămîn în sarcina statului, din care onorariul apărătorului desemnat din oficiu va fi avansat Baroului M____ din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din data de 29 noiembrie 2018.

Leave a Reply