Tribunalul Alba. Hotărârea definitivă prin care au fost oprite lucrările la Autostrada Sebeș-Turda.

La data de 11 Noiembrie 2019 a fost pronunțată Decizia civilă nr. 657/ A/ 2019 de către Tribunalul Alba, hotărâre prin care instanța de control judiciar a admis cererea de ordonanță presedințială formulată de reclamanți și a obligat constructorul autostrăzii, împreună cu ceilalți pârâți să monteze în regim de urgenta panouri fonoabsorbante și să îndeplinească masurile pentru izolarea fonica a imobilului proprietatea reclamanților , cu omologarea acestora conform normativelor in vigoare,ecranarea imobilului de șantierul organizat in imediata apropriere a locuinței reclamanților cu respectarea tuturor masurilor de protecție impuse prin autorizația de construire , acordul de mediu,studiu de impact,contract de execuție aferente obiectivului de investiții Autostrada Sebeș – Turda- Lotul 1 -punct de lucru Oarda de Sus-in zona imobilului proprietatea reclamanților.

De asemenea, Tribunalul a mai dispus în mod definitiv încetarea temporara a executării lucrărilor la punctul de lucru Oarda de Sus al Autostrăzii Sebeș – Turda lotul l ,în zona imobilului proprietatea reclamanților, pana la montarea de către parate a panourilor fonoabsorbante si îndeplinirea masurilor pentru izolarea fonica a imobilului proprietatea reclamanților – cu omologarea acestora conform normativelor in vigoare, ecranarea imobilului de șantierul organizat in imediata apropriere a locuinței reclamanților cu respectarea tuturor masurilor de proiecție impuse prin autorizația de construire si acordul de mediu aferente obiectivului de investiții Autostrada Sebeș – Turda- Lotul 1 – punct de lucru Oarda de Sus – în zona imobilului proprietatea reclamanților, pana la soluționarea definitiva a litigiului care formează obiectul dosar nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Alba Iulia.

Pentru a se pronunța astfel, Tribunalul Alba a constatat faptul că de când au început lucrările la Iotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda, nu au fost montate panouri fonoabsorbante care să corespunda cerințelor de izolarea fonica efectiva a imobilului proprietatea petenților, astfel încât barierele de izolare fonica sa realizeze atat absorbția sunetului cat si izolarea fonica- cu omologarea acestora conform normativelor in vigoare,ecranarea imobilului de șantierul organizat in imediata apropriere a locuinței apelanților ,respectarea tuturor masurilor de protecție impuse prin autorizația dc construire aferenta obiectivului de investiții Autostrada Sebeș – Turda- Lotul 1 -punct de lucru Oarda de Sus-in zona imobilului proprietatea petenților, respectarea acordului de mediu a autorizației de mediu, a proiectul si a raportului de evaluarea a impactului asupra mediului întocmit conform Ordinul 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii -cadru de evaluare a impactului asupra mediului emis de Ministerul Apelor si Protecției Mediului, respectarea programului de lucru de 8 ore/zL9 luni/an, respectarea in perioada de construire a organizării șantierului la o distanta de minim 1000m de locuința petenților, deplasarea mijloacelor de transport sa evite zona din imediata apropriere a Imobilului proprietatea petenților dotarea utilajelor de construcții si a mijloacelor de transport cu echipamente de reducere a zgomotului înlocuirea sau ecranarea echipamentelor care produc niveluri ridicate de zgomot.

Lucrările de construire a autostrăzii se desfășoară lângă imobilul acestora fără a beneficia de o minima protecție, constructorul si investitorul nerespectând obligațiile stabilite in acest sens prin avizele si acordurile care au stat ta baza emiterii autorizației de construire.

Proprietatea si sănătatea apelanților este grav afectata ,zgomotul si praful depășesc limitele minime impuse si fac imposibila orice posibilitate de a beneficia de intimitatea , confortul locuinței fiind privați de folosința normala,fireasca si in context cu normele legale a proprietății care a devenit inutilizabila conform destinației sale.

Persistenta în conduita abuzivă lipsa de promptitudine in sancționare, lipsa de implicare in oferirea unor soluții afectează în mod direct dreptul petenților de a-si folosi proprietatea , sănătatea acestora, dreptul la respectarea vieții private,dreptul de a trăi într-un mediu înconjurător care să asigure posibilitatea de a se bucura de ambianța locuinței lor si sa beneficieze de masurile de protecție corespunzătoare.

Dreptul petenților la un mediu de viață sănătos este recunoscut și apărat și prin dispozițiile art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Oftului, ca o componentă a dreptului la viață privată, la viață de familie și la domiciliu, în cauza Lopez Ostra c/Espagne Curtea Europeană statuând că „Este de la sine înțeles că atingerile grave aduse mediului înconjurător pot afecta bunăstarea unei persoane și pot să o priveze de dreptul de a se bucura de o locuință care să-i asigure exercițiul dreptului la viață privată și familială, chiar fără ca prin aceasta să-i fie pusă în pericol grav sănătatea..”

Din cele de mai sus , rezultă că aceste drepturi, în speță, sunt păgubite prin întârzierea pârâtelor în montarea panourilor fonoabsorbante și îndeplinirea măsurilor pentru izolarea fonică a imobilului proprietatea reclamanților, cu omologarea acestora conform normativelor în vigoare, ecranarea imobilului de șantierul organizat în imediata apropiere a locuinței reclamanților; de asemenea, aceste drepturi ale reclamanților sunt păgubite prin nerespectarea de către pârâte a măsurilor de protecție impuse prin autorizația de construire, acordul de mediu, studiu de impact și contractul de execuție aferente obiectivului de investiții Autostrada Sebeș-Turda Lotul 1- punct de lucru Oarda de Sus – în zona imobilului proprietatea reclamanților.

Păgubirea drepturilor reclamanților este de actualitate, chiar dacă aceasta a început cu mai mult timp în urmă; probele au demonstrat că și în prezent situația este aceeași, pârâta a fost, în continuare, sancționată de către Garda de Mediu, deci creatoare de prejudicii și la momentul prezent; toate acestea și perseverența pârâtelor în nerespectarea obligațiilor ce le revin pentru protecția drepturilor reclamanților , chiar și după aplicarea unor sancțiuni de către organele abilitate, fac din această situație un caz grabnic pentru care se impune intrarea de urgență în legalitate prin respectarea obligațiilor de mai sus, precum și măsura provizorie de încetare temporară a executării lucrărilor la punctul de lucru de mai sus, în zona imobilului reclamanților , până la îndeplinirea de către pârâte a obligațiilor de mai sus.

Vremelnicia măsurilor este dată de însăși natura acestora încetarea lucrărilor doar până la intrarea în legalitate și îndeplinirea obligațiilor până la terminarea lucrărilor la autostradă în zona în cauză.

Față de cele mai sus reținute, prezenta cerere de ordonanță președințială va fi admisă așa cum a fost formulată, cu aplicarea prev. art. 453 cod proc.civ.

Citiți textul integral al hotărârii aici !

 

Leave a Reply