Tribunalul Alba. Decizia civilă nr. 657/2019 prin care au fost oprite lucrările la Autostrada Sebes – Turda

DECIZIA CIVILĂ Nr. 657/ A/ 2019

Ședința publică de la 11 Noiembrie 2019

Completul compus din:

PREȘEDINTE I_____ G_______ S_____

Judecător G_______ B___ P_____

Grefier N______ C_______

 

Pe rol se află evocarea fondului, după anularea în parte a Sentinței civile nr. 1838/2019, pronunțată de Judecătoria A___ I____ în dosar civil nr. XXXXXXXXXXXXX, privind pe reclamanții L________ G_____ M_____ și L________ F_____, în contradictoriu cu pârâții C____ – C_______ NAȚIONALĂ DE A___________ A I______________ R______, I______ P_________ & C S__ și S.C. P_______ CONSTRUCȚII SRL, având ca obiect- ordonanță președințială.

La apelul nominal făcut în ședință publică  se constată lipsa părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Se constată că mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunțării din 7.11.2019 care face parte integrantă din prezenta decizie civilă.

 

TRIBUNALUL

Asupra cererii de față;

 

Prin cererea de ordonanță președențială formulată de reclamanții  L_________ G_____ M_____ și L_________ F_____ în contradictoriu cu pârâtele A________ I______ P_________ &CSpA – P_______ Construcții SRL,C____ – C_______ Națională de A___________ a I______________ R______ SA s-a solicitat  ca prin hotărârea care se va pronunța  să se dispună:

– încetarea temporară a executării lucrărilor la punctul de lucru Oarda de Sus al Autostrăzii S____ – T____, lotul 1, în zona imobilului proprietatea reclamanților situat administrativ pe ______________________ până la montarea de către pârâte a panourilor fonoabsorbante și îndeplinirea măsurilor pentru izolarea fonică a imobilului proprietatea reclamanților situat administrativ în A___ I____, Oarda de Sus, ______________________, jud. A___, cu omologarea acestora conform normativelor în vigoare, ecranarea imobilului de șantierul organizat în imediata apropiere a locuinței reclamanților cu respectarea tuturor măsurilor de protecție impuse prin autorizația de construire și acordul de mediu aferente imobilului de investiții Autostrada                S____ – T____ Lotul 1- punct de lucru Oarda de Sus – în zona imobilului proprietatea reclamanților, respectiv până la soluționarea definitivă a litigiului care formează obiectul dosarului nr.XXXXXXXXXXXXX, aflat pe rolul Judecătoriei A___ I____;

– să fie obligate pârâtele să monteze în regim de urgență panourile fonoabsorbante și îndeplinirea măsurilor pentru izolarea fonică a imobilului proprietatea reclamanților situat administrativ în A___ I____, Oarda de Sus, _____________________, jud. A___ – cu omologarea acestora conform normativelor în vigoare, ecranarea imobilului de șantierul organizat în imediata apropiere a locuinței reclamanților cu respectarea tuturor măsurilor de protecție impuse prin autorizația de construire, acordul de mediu, studiu de impact, contract de execuție aferente obiectivului de investiții Autostrada S____ – T____ Lotul 1 – punct de lucru Oarda de Sus – în zona imobilului proprietatea reclamanților;

– să fie obligate pârâtele la plata cheltuielilor de judecată în considerarea dispozițiilor art.453 din noul C.p.c.

În fapt, a arătat că există o aparență în favoarea reclamanților care sunt proprietarii imobilului situat administrativ în A___ I____ (Oarda de Sus), ______________________, jud. A___, în zona amenajată a șantierului care desfășoară lucrările de construire la Autostrada S____ – T____, lotul 1. Conform anexei nr.9 la adresa nr.6832/03.05.2016, între casa proprietatea reclamanților și limita culoarului de expropriere sunt 26,21 m .p., respectiv 25,34 m între casă și limita culoarului zonei de siguranță. Din planșa care constituie anexa 9, se observă cum zona de protecție a autostrăzii încorporează 850 m .p. din proprietatea privată a reclamanților, fără însă ca suprafața respectivă să fie inclusă în procedurile de expropriere. Conform planului de amplasament și delimitare întocmit de către expert M______        I___ – persoana autorizată să execute lucrări de cadastru și geodezie, urmare a suprapunerii coridorului de expropriere la situația din teren, respectiv a imobilului proprietatea reclamanților față de limitele de protecție a autostrăzii, a rezultat că distanța dintre axul autostrăzii și construcția proprietatea familiei L_________, încalcă normele legale, restrâng și afectează în mod evident exercițiul dreptului de proprietate.

A precizat că:

– distanța dintre coridor expropriere și limita proprietate pe latura de nord – est = 12,35 m ;

– distanța dintre coridor expropriere și construcție pe latura de nord, nord – est = 14,21 m ;

– distanța de la axul autostrăzii la limita proprietatea pe latura de sud=31,11 m;

– distanța de la axul autostrăzii la construcția pe latura de sud=49,92 m;

– distanța de la coridor expropriere și limita proprietate pe latura de sud=6,5 m;

– distanța de la coridor expropriere și construcție pe latura de sud = 26,56 m .

A învederat că vizualitatea planului de amplasament relevă în mod clar că limita de protecție din normele tehnice de 50 m ajunge peste proprietatea petenților, respectiv pe limita colțului casei. Conform dispozițiilor exprese ale OG nr.43/1997, autostrada cuprinde ampriza, zonele de siguranță, zonele de întreținere și zonele de protecție. Urmare a adresei nr. 1924/11.07.2018 înregistrată la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean A___ la data de 11.07.2018, o echipă de comisari s-a deplasat la data de 14.07.2018 la fața locului, dar nu au efectuat măsurători privind depășirea numărului de decibeli deoarece GNM nu are dotarea necesară efectuării de măsurători ale unor indicatori care afectează factorii de mediu.

A arătat că, potrivit Acordului de mediu nr.RO-ANRPM/01/30.06.2008, numărul maxim de decibeli a fost stabilit la 50 dB. În urma verificărilor efectuate de Garda Națională de Mediu, Serviciul Comisariatul Județean A___, prin raportul de încercare nr.47/07.09.2017, s-a constatat un nivel al zgomotului înregistrat în timpul desfășurării activităților specifice de construire a autostrăzii de 69,7 dB, dispunându-se luarea de măsuri pentru încadrarea în limita admisă, inclusiv prin montarea de panouri fonoizolante. La data de 26.04.2018, o echipă de comisari din cadrul GNM – CJ A___ s-a deplasat pe amplasamentul Lotului 1 al autostrăzii S____ – T____, în cartierul Oarda de Sus, iar în urma verificărilor efectuate au constatat că panourile fonoabsorbante încă nu au fost montate, aplicând o amendă contravențională constructorului (adresa nr.124/07.05.2018 ). Panourile fonoizolante nu au fost montate și nu s-a constatat o diminuare a numărului maxim de decibeli admiși de art.16 din Ordinul ministrului nr.119/2014 și acordul de mediu.

A mai arătat că panourile din lemn montate de către pârâta de ordinul 1 nu au nimic în comun cu obligația asumată de a monta panouri fonoabsorbante, prejudiciul încercat de către reclamanți fiind în continuare legitim, cert, și actual. Urmare a sesizării efectuate de către reclamanta GNM – Comisariatul Județean A___ în data de 15.05.2018, prin care se sesiza disconfortul creat de șantierul autostrăzii aflat în imediata apropiere a locuinței – o echipă de comisari s-a deplasat la fața locului împreună cu un reprezentant al APM A___ în scopul monitorizării zgomotului. Din raportul de încercare nr.23/04.06.2018, întocmit de către APM a rezultat un nivel al zgomotului înregistrat în timpul activităților specific de construire a autostrăzii de 63,8 dB și deoarece acesta nu se încadra în limita admisă, în urma impusă prin Acordul de mediu de 50 dB s-a stabilit în sarcina societății pârâte de ordinul 1 să întreprindă toate demersurile pentru încadrarea în limita admisă. În urma verificărilor efectuate prin adresa menționată s-a specificat că se va sancționa contravențional constructorul pentru nerespectarea prevederilor Acordului de mediu. Cu toate acestea, obligațiile impuse nu au fost îndeplinite.

Au învederat că în perioada 13-04 iulie 2018, pe Lotul 1 al autostrăzii S____ – T____, la intersecția cu ______________________, Oarda de Sus, municipiul A___ I____, în imediata apropiere a imobilului proprietatea reclamanților constructorul, respectiv pârâtul de ordinul 1  a folosit utilaje compactoare de sol și asfalt de mare tonaj care depășesc limitele de dB maxim admise de lege și provoacă vibrații ale solului de natură a distruge în tot sau în parte locuința acestora. Vibrațiile au produs fisuri vizibile pe locuință și afectează părți din rezistența casei. Pe data de 14.07.2018, urmare a sesizării telefonice, la fața locului s-a deplasat o echipă de comisari formată din două persoane care au constatat în mod direct prezența utilajelor de mare tonaj, vibrațiile de sol și zgomotul insuportabil produs de lucrări.

A arătat că distanța dintre imobilul proprietatea reclamanților și locul în care se desfășoară lucrări de construire pe autostradă este de aproximativ 25- 30 m de limita proprietății acestora în partea laterală, nefiind îndeplinite niciuna  dintre măsurile de protecție pe care le-au asumat anterior începerii lucrărilor ambele pârâte.  Conform adresei comunicate reclamantei în anul 2015 de către C____, în zona localității Oarda au fost prevăzute a se amplasa panouri fonoabsorbante pentru protecția zonelor sensibile și cu respectarea distanței de 50 m de la marginea exterioară a zonei de siguranță  până la marginea zonei drumului. Adresa comunicată de către pârâta de ordinul 1 la data de 03.05.2018 Instituției Prefectului urmare a sesizării formulate de către reclamantă, confirmă obligația constructorului de a monta panouri fonoabsorbante permanente cu o înălțime de 3 m care însă nu a fost îndeplinită.

Au mai arătat că fapta delictuală a pârâtelor constă într-o inacțiune, respectiv de a nu lua toate măsurile necesare care se impun tocmai în vederea respectării valorii maxime admise de poluare fonică, a obligațiilor asumate prin avize, acorduri și conform normelor legale invocate fiind inadmisibilă și greu de conceput existența unor lucrări de o asemenea anvergură la o distanță de 25- 30 m de limita de proprietate a imobilului reclamanților. Reclamanta a fost în urmă cu aproximativ doi ani supusă unui tratament medical pentru adenocarcinom endometriod astfel că aceasta are nevoie de un mediu de viață liniștit, relaxant care să nu conducă la reactivarea factorilor declanșatori ai bolii.

Au mai arătat că neîndeplinirea obligațiilor de montare a panourilor fonoabsorbante și a măsurilor de protecție menționate în mod expres în autorizația de construire, acordul de mediu, studiu de impact, contract de execuție, aferente obiectivului de investiții Autostrada S____ – T____ Lotul 1 – punct de lucru Oarda de Sus – în zona imobilului proprietatea reclamanților – în contextul în care au fost aplicate sancțiuni contravenționale – impun măsuri de intervenție urgentă pentru intrarea în legalitate și pentru a proteja sănătatea reclamanților și folosința imobilului conform destinației, pentru asigurarea unui trai decent lipsit de pericolul zilnic al neputinței de a îndepărta factorii nocivi ai mediului creat de activitățile desfășurate în șantierul situat la 25- 30 m de casa reclamanților.

Pârâta A________ I______ P_________&C. S__ – P_______ Construcții SRL prin I______ P_________&C.S__ în c_______ de l____ prin I______ P_________ & C. S__ I_____ S________ C___ a depus întâmpinare – f. 153 – vol. I- prin care în principal a solicitat amânarea judecății pentru a se efectua citarea părților în prezenta cauză în conformitate cu prevederile art. 999 alin. 1 din C.p.c., apreciind că nu există urgența luării unei măsuri fără citarea părților.

În subsidiar, în măsura în care se va aprecia că ordonanța poate fi dată fără citarea părților în temeiul art. 999 alin. 2 din C.p.c.:

– a invocat excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâtei A________ Impressa Pizzarotii & C.S__ – P_______ Construcții SRL;

– a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei A________ Impressa P_________ & C.S__ – P_______ Construcții SRL;

– pe fond, a solicitat respingerea cererii de emitere a ordonanței președințiale ca inadmisibilă și neîntemeiată, raportat la neîndeplinirea condițiilor legale, respectiv: aparența de drept, urgența, caracterul vremelnic al măsurilor, neprejudecarea fondului;

În fapt, a arătat că nu există o urgență în soluționarea cauzei întrucât cererea de emitere a ordonanței președințiale a fost formulată la doi ani de la începerea lucrărilor de construire a Autostrăzii.

A mai arătat că prin nota de constatare a Gărzii de Mediu din 26.04.2018 s-a efectuat un nou control, prin care s-a constatat că nu există praf pe amplasament, fiind luate măsurile necesare pentru evitarea generării acestuia. În luna iunie 2018, antreprenorul a montat panouri fonoabsorbante pe o distanță de 50 m și o înălțime de 5 m , în jurul casei reclamanților, pentru a proteja de zgomot această locuință.

A învederat că Impressa P_________ &C.S__ are calitatea de l____ al Asocierii Impressa P_________ & C S__ – P_______ Construcții SRL care este Antreprenorul General în cadrul Contractului nr.92/xxxxx/14.11.2014, având ca obiect „Proiectare și execuție Autostrada S____-T____, Lot1: km 0+000 -km.                                                            17+ 000 ” , beneficiar principal fiind C_______ Națională de A___________ a I______________ R______ SA. Contractul s-a încheiat în baza unui Caiet de sarcini care prevede în mod strict condițiile și caracteristicile lucrării, având ca și Cerințe obligatorii, printre altele, traseul propus la nivel de studiu de fezabilitate.

A menționat că procedura de obținere a Acordului de Mediu presupune consultarea publicului și a autorităților publice cu responsabilități în domeniul protecției mediului, inclusiv prin efectuarea unor formalități de publicitate a procedurii. În cadrul acestor proceduri de informare și consultare a publicului, reclamanții din prezenta cauză nu au avut nicio obiecțiune referitoare la proiect și nu s-au opus eliberării Acordului de Mediu.

A arătat că a________ este reglementată de art.1951 din C. civil care prevede că a________ în participație nu poate dobândi personalitate juridică și nu constituie față de terți o persoană distinctă de persoana asociaților, terțul neavând nici un drept față de asociere și obligându-se numai față de asociatul cu care a contractat. Consecința art.1951 teza a II-a din C. civil este că a________ nu poate avea calitatea procesuală pasivă în cadrul unor acțiuni în justiție.

A învederat că antreprenorul a luat măsuri concrete pentru asigurarea confortului reclamanților, atât prin montarea panourilor fonoabsorbante, cât și prin măsurile implementate încă de la începutul lucrărilor, respectiv: udarea zonelor de efectuare a lucrărilor pentru evitarea prafului, desfășurarea lucrărilor în intervalul orar prevăzut în acordul de mediu (6-22) sau chiar într-un interval orar mai restrâns (7-19). Apreciază astfel că nu există vreo faptă ilicită sau conduită abuzivă care să poată fi imputată Asocierii pârâte din prezenta cauză, astfel că nu se poate dispune încetarea lucrărilor.

A menționat că lucrările se desfășoară în baza unor acte administrative (autorizație de construire, ordin de începere a lucrărilor) valabile și executorii, care se bucură de prezumția de legalitate și temeinicie, astfel că aparența de legalitate a acestor lucrări trebuie să opereze în beneficiul pârâților din prezenta cauză.

A  arătat că nu există vreo urgență care să justifice emiterea unei ordonanțe președințiale de sistare a lucrărilor, deoarece aceste lucrări nu cauzează prejudicii iminente și ireparabile reclamanților. Mai mult, lucrările de construcții nu cauzează reclamanților vreun disconfort fizic și psihic care să cauzeze prejudicii iminente și ireparabile, cât timp antreprenorul respectă prevederile acordului de mediu și a luat toate măsurile necesare pentru ca lucrările de construire să nu genereze inconveniente mai mari decât cele obișnuite în situații ca aceasta. Mai mult, lipsa urgenței rezultă și din faptul că cererea de emitere a ordonanței președințiale a fost formulată la doi ani de la începerea lucrărilor, după mai multe controale în care garda de mediu a constatat îndeplinirea măsurilor privind protecția mediului înconjurător. În cazul în care lucrările de construcții ar fi cauzat prejudicii reale și grave, reclamanții s-ar fi adresat instanței de îndată ce aceste lucrări au început, respectiv în anul 2016, sau cel mai târziu în anul 2017, când reclamanții au început să formuleze reclamații la C____ (aprilie 2017) sau la Garda de Mediu (în iunie 2017).

A mai arătat că nu este îndeplinită condiția ca măsurile solicitate să aibă caracter provizoriu. Raportat la specificul prezentului litigiu, aceste măsuri sunt permanente atât timp cât singurii care pot formula o acțiune de fond în această materie sunt reclamanții. Singura acțiune de fond prin care s-ar putea tranșa raporturile dintre părți ar fi o acțiune în constatarea încălcării drepturilor nepatrimoniale și în obligarea părții vinovate la încetarea faptei ilicite, iar această acțiune poate fi formulată exclusiv de către reclamanți. În plus, tocmai pentru că se invocă o expropriere de fapt, înțelege să facă trimiter e la prevederile art.13 alin.2, respectiv art. 22 alin. 4 din Legea nr. 255/2010.

A învederat că prin judecarea prezentei cereri s-ar soluționa fondul chestiunii litigioase dintre părți, recunoscându-se comiterea unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii de către pârâtă față de reclamanți, ceea ce este inadmisibil, deoarece pe calea ordonanței președințiale nu se poate face decât o verificare sumară a fondului. Nu se poate dispune sistarea lucrărilor decât ca urmare a constatării dincolo de orice dubiu a faptului că lucrările de construire sunt executate în mod nelegal, cu nerespectarea actelor administrative în baza cărora ele se efectuează (decizie expropriere, autorizație de construire, ordin de începere a lucrărilor, acord de mediu), deoarece în situația contrară  s-ar ajunge la încălcarea forței executorii a actelor administrative și la înlăturarea prezumției de legalitate și temeinicie. Atât timp cât aceste acte administrative sunt valabile și produc efecte, nu se poate prezuma că prin executarea lor se vatămă în mod nelegal drepturile nepatrimoniale ale reclamanților.

La termenul de judecată din 14.08.2018, mandatara reclamanților a precizat cererea solicitând introducerea în cauză și a pârâtelor Impressa Pizzarotii& C S__ Construcții SRL și a Impr esa P_________& C S__ – I_____ S________ C___ – f. 91 din vol. IV -.

Pârâta A________ I______ P_________ & S__ – P_______ Construcții SRL prin I______ P_________ & C S__ în c_______ de l____, prin I______ P_________ & C S__ I_____ S________ C___ au depus întâmpinare (completare la întâmpinarea depusă în 24.07.2018) prin care a solicitat respingerea cererii ca inadmisibilă și neîntemeiată, raportat la neîndeplinirea obligațiilor legale, respectiv aparența de drept, urgența, caracterul vremelnic al măsurilor, neprejudecarea fondului. A mai solicitat obligarea reclamanților la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, a arătat că pârâta I______ P_________ & C S__ are calitatea de l____ al asocierii I______ P_________ & C S__ – P_______ Construcții SRL care este antreprenorul general în cadrul contractului nr. 92/xxxxx/14.11.2014. Contractul a fost încheiat în baza unui caiet de sarcini care prevede în mod strict și caracteristicile lucrării, având ca și cerințe obligatorii, printre altele, traseul propus la nivel de studiu de fezabilitate. Antreprenorul nu a avut atribuții sau responsabilități în cadrul procedurii de stabilire a suprafețelor de teren care au făcut obiectul exproprierii, împrejurare care reiese din decizia de expropriere nr.782/31.07.2017, emisă anterior de semnarea contractului de proiectare și execuție a autostrăzii.

A mai arătat că în baza caietului de sarcini și a cerințelor obligatorii, antreprenorul general a întocmit proiectul tehnic pentru secțiunea  A km 0+300 – km 14+000, secțiune din care face parte și zona în care se află imobilul reclamanților. Proiectul tehnic a parcurs toate etapele legale și a obținut toate aprobările necesare, fiind avizat de către C____ prin Avizul CTE – CNADNR nr.4502/25.08.2015. De asemenea, s-a obținut și acordul de mediu  RO- ANPM nr.01/30.06.2009, revizuit la 31.10.2015 și al 26.11.2015. În cadrul procedurilor de informare și consultare a publicului, reclamanții din prezenta cauză nu au avut nicio obiecție referitoare la proiect și nu s-au opus eliberării acordului de mediu.

A învederat că amplasamentul pe care urmau să se efectueze lucrările a fost predat antreprenorului în data de 30.12.2014. Lucrările în care se află Lotul 1 al autostrăzii, în zona căruia se află și imobilul reclamanților, au început în data de 18.07.2016. De la momentul începerii lucrărilor, antreprenorul a respectat prevederile legale, precum și condițiile stipulate în contractul cu beneficiarul și condițiile menționate în acordul de mediu. În data de 18.04.2018 a avut o întâlnire la Instituția Prefectului Județului A___, întâlnire la care au participat locuitorii din zonă, dar și un reprezentant al antreprenorului care a prezentat explicații tehnice privind lucrările care se execută. În cadrul întâlnirii, nu s-a întocmit un proces verbal sau vreun alt document, însă antreprenorul a transmis ulterior prefectului adresa nr.ST01/0870/27.04.2018 prin care a transmis răspunsuri la solicitările din ședință, referitoare la modalitatea executării lucrărilor la autostradă. De asemenea, antreprenorul a montat panouri fonoabsorbante în jurul casei reclamanților, pentru a proteja de zgomot această locuință. Din cele prezentate mai sus, rezultă că deși lucrările la Lotul 1 al autostrăzii S____ – T____ se desfășoară de peste doi ani de zile, până în luna mai 2018, nu s-a reclamat existența vreunui disconfort din partea reclamanților. Acordul de mediu nu interzice depășirea  nivelului de zgomot de 50dB, ci doar instituie obligația de instalare de panouri antifonice. În atare condiții, aparența de drept este în favoarea antreprenorului, raportat la faptul că s-au montat panouri antifonice conform prevederilor acordului de mediu.

Reclamanții au depus precizare a cererii de ordonanță președințială – f. 195 din vol. IV – prin care au solicitat introducerea în cauză a pârâtului P_______ Construcții SRL, raportat la poziția exprimată prin întâmpinare de către A________ Impressa P_________ & C S__ – P_______ Construcții SRL prin care a invocat constituirea asocierii în participațiune și comunicarea acordului de asociere nr. 167/04.11.2014. Pârâta I______ P_________ & C. S__ I_____ S________ C___ a depus întâmpinare – f.          62-75 din vol. V – prin care:

– a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei I______ P_________ & C. S__ I_____ S___ rsala C___;

– pe fond, a solicitat respingerea cererii ca inadmisibilă și neîntemeiată, raportat la neîndeplinirea condițiilor legale, respectiv: aparența de drept, urgența, caracterul vremelnic al măsurilor, neprejudecarea fondului;

– a mai solicitat obligarea reclamanților la plata cheltuielilor de judecată.

A arătat în esență că pârâta I______ P_________ & C. S__ I_____ S________ C___ este o sucursală a societății mamă I______ Pizzaroti&C. S__, deci un dezmembrământ fără personalitate juridică, deci fără posibilitatea de a avea drepturi și obligații, astfel cum este definită de art.43 al Legii nr. 31/1990. Societatea mamă este titularul drepturilor și obligațiilor care decurg din actele juridice încheiate de către sucursală precum și faptele acesteia.

Pârâta I______ P_________ & C S__, societate italiană, Prin I______ P_________ & C. S__ I_____ S________ C___ a depus întâmpinare – f.73 -82 din vol.VI – prin care:

– solicită respingerea cererii de emitere a ordonanței președințiale ca inadmisibilă și neîntemeiată, raportat la neîndeplinirea condițiilor legale, respectiv: aparența de drept, urgența, caracterul vremelnic al măsurătorilor, neprejudecarea fondului;

– solicită obligarea reclamanților la plata cheltuielilor de judecată.

Prin această întâmpinare se reia în esență apărările de fapt și de drept din întâmpinările depuse până la acest moment la dosar, pârâtele fiind reprezentate în cauză de același avocat.

La termenul de judecată din 17.04.2019, pârâtele A________ P_________ & C.                    S__ – P_______ Construcții SRL, I______ P_________ & C. S__, I______ P_________ & C S__ I_____ S________ C___ au depus un înscris prin care invocă și susține excepția de inadmisibilitate – f.150 -153 –  prin raportare  la:

– pe de o parte la prevederile art.14 a lin.1, respectiv art.15 alin.1 din Legea nr. 554/2004;

– pe de altă parte, prevederile art.13 alin.2  și art.22 alin. 8 din Legea nr. 255/2010;

În esență, a arătat că sistarea unor lucrări efectuate în baza unei autorizații de construire nu  se poate solicita prin procedura specială a ordonanței președințiale, această solicitare trebuind a fi făcută prin raportare la prevederile Legii nr.554/2004. Obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX este protejarea dreptului de proprietate, iar prin cererea care face obiectul prezentului dosar, se urmărește același scop, respectiv protejarea/valorificarea dreptului de proprietate, fiind incidentă situația descrisă de art.13 alin.2 și art.22 alin. 8 din Legea nr.255/2010.

La termenul din 25.04.2019, instanța a calificat excepția inadmisibilității ca fiind o apărare de fond.

În probațiune, s-au depus: CD cu privire al Autostrada S____ T____ Oarda din 16.07.2018, planșe foto, schițe, proces –verbal de predare –  primire amplasament, adresa nr. xxxxx/08.05.2018 a Municipiului A___ I____, bilet de ieșire din spital, decont de plată, certificat de urbanism nr.148/10.02.2017, autorizație de construire nr.014/28.06.2016, acord contractual proiectare și execuție autostrada S____ – T____, adresa nr.92/xxxxx/19.11.2015 a CNADNR SA, raport de evaluare a impactului asupra mediului, adresa nr.124/07.05.2018 a Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul General – Serviciul Comisariatului Județean A___, adresa nr.1152/08.06.2018 a Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul General – Serviciul Comisariatului Județean A___, adresa nr.xxxxx/11.06.2018 a Inspectoratului de Stat în Construcții, adresa nr.7358/16.10.2017 a Direcției de Sănătate Publică A___, răspuns proces verbal de constatare nr.2162/06.10.2017, adresa nr. 4157/12.06.2018 a Direcției de Sănătate Publică a Județului A___, adresa nr.7598/P/_____________ a Instituției Prefectului Județului A___, adresa nr. xxxxx/09.07.2018 a Municipiului A___ I____, adresa nr. xxxxx/28.06.2018 a Municipiului A___ I____, raport de specialitate nr.xxxxx/15.05.2014, adresa nr. STO/0870/24.04.2018 a Asocierii I______ P_________&SCpA – P_______ Construcții SRL, raportat de evaluare a impactului asupra mediului – f.26, 44-150, 164-167, 172-225 din primul volum;  f. 1-200 din vol. II; f.1-200 din vol. III; f.1- 82 din vol. IV-.

S-au mai depus la fața locului înregistrări pe suport magnetic și planșe foto. De asemenea, s-au depus acordul de asociere, acordul de mediu, autorizația de construire, planuri de situație, extras din memoriu tehnic, rapoarte emise de către garda națională de mediu, înscrisuri privind modul în care s-a gestionat zgomotul ca urmare a lucrărilor de construire, decizia de expropriere, anunț public, proces verbale de predare primire amplasament  nr. 782/31.07.2014, comunicare privind începerea lucrărilor, contract nr.524/22.11.2012, înscrisuri privind proiectarea și execuția autostrăzii, extras ORC privind pârâta P_______ Construcții SRL  – f. 96-168, 181-194, 196 -205 din vol. IV, f.1-51, 87-169, 194-199  din vol. V ; f. 2-3 din vol. VI .

La dosarul cauzei s-au mai depus: contract de antrepriză, normativ pentru realizarea lucrărilor, raport de încercare nr. 39/30.07.2018, autorizație de construire, reguli de bună practică pentru proiectarea panourilor acustice – f.188-200 din vol. VI, f.1-10, 117-118,  125, 156-158  din vol. VII, f. 27-43 din vol. VIII  -. Probațiunea a fost suplimentată în apel.

Analizând actele și lucrările dosarului , tribunalul reține următoarele:

În urma pronunțării Deciziei civile nr. 487/A/2019, părți în cauză au rămas  C____ – C_______ NAȚIONALĂ DE A___________ A I______________ R______, I______ P_________ & C S__ și S.C. P_______ CONSTRUCȚII SRL V____ DE JOS.

Cu autoritate de lucru judecat , prin Decizia civilă nr.  487/A/2019 pronunțată de Tribunalul A___ în acest dosar, a fost respinsă excepția inadmisibilității ordonanței președențiale de față, reținându-se că verificarea condițiilor prev. de art.  997 și urm NCPciv. se va face pentru a se stabili temeinicia acestei ordonanțe.

S-a reținut că nu ne aflăm în prezența unei cereri de suspendarea a autorizației de construcție, ci, într-o acțiune prin care se cere suspendarea lucrărilor de construire care se fac fără respectarea autorizației de construire și obligarea constructorului la efectuarea lucrărilor care se impun pentru a se respecta cerințele autorizației de construire.

În zonă, anteprenorul desfășoară activitatea de construcție a tronsonului Autostrăzii S____-T____, în baza autorizației de construire nr. 014/28.06.2016 (Anexa 1) ,, Autostrada S____ –T____ , L__.1: km 0+000-km 17+000, Secțiunea  A-km 0+300 –km 14+000, Etapa I ,, eliberată de către Ministerul Transporturilor . Printre altele, în această autorizație de construire se prevede , ca obligație a beneficiarului titular al autorizației de construire ,, să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului , potrivit normelor generale și locale,,. Prin această autorizație au fost autorizate, de asemenea, ,, Lucrări de protejare a mediului : în conformitate  cu Acordul  de Mediu nr. RO-ANPM/nr. 01/30.06.2009, revizuit la data de 31.10.2013 și la data de 26.11.2015 și a legislației și normelor generale și locale în vigoare.,,

Conform raportului de evaluare a impactului asupra mediului – întocmit conform OM 863/2002 C____ – în considerarea Acordului de mediu RO- ANPM/nr. 1/30.06.2009  revizuit în data de 31.10.2013 – ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR -in perioada de construcție – sunt obligatorii următoarele masuri:

– organizările de șantier/bazele de productie/spatiile de depozitare se vor amplasa la distante suficient de mari fata de zonele cu locuințe pentru a nu crea disconfort locuitorilor din zona, distanta minima 1000 m .

-se vor lua masuri de proiective fonica pentru locuitorii din zona prin mon tarea de panouri antifonice

-traficul desfasurai _____________________________/bazele de producție si șantier sa evite intravilanul localităților

-utilajele de construcții si mijloacele de transport vor fi dotate, cu echipamente de reducere a zgomotului-am ortizoare de zgomot performante,profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot

-amplasarea unor construcții ale șantier ului,a depozitelor de materii prime _________________________ cu rol de ecranare _______________________ locuite.

-reducerea la min imum a traficului utilajelor de constructive si a mijloacelor de transport in zonele locuite

-in cazul in care in zonele de locuit se înregistrează depășiri ale nivelului de zgomot peste 50dB vor fi instalate panouri antifonice de protecție împotriva zgomotului Capitolul privind Masuri de protecție pentru mediul social si economic prevede in mod obligatoriu in perioada de construire armatoarele masuri:

-construirea autostrăzii trebuie sa se realizeze fără  a prejudicia in vreun fel ambientul , spațiul de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si confort a populației conform OUG 195/2005, executarea lucrărilor fara a produce discomfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf,zgomot si vibrații.

Capitolul privind Amenajări si dotări pentru protecția zgomotului si vibrațiilor precizează din nou obligativitatea organizării  șantierului la o distanta de minim 1000 m fata de zonele cu locuințe, montarea de panouri fonoabsorbante înlocuirea echipamentelor care produc niveluri ridicate de zgomot sau ecrane protejate.

Conform notei de constatare întocmită în data de 14.07.2017 de către Garda Naționala de Mediu Comisariatul județean A___ -se executa lucrări in baza Acordului de Mediu RO-ANPM /01/30.09.2009 revizuit in data de 31.10.2013 si in data de 26.11.2015 .activitate autorizata din punct de vedere al protecției mediului fiind „Lucrări de constructive a drumurilor si autostrăzilor cod CAEN Rev2-4211.

La data controlului in zona limitrofa imobilului proprietatea petenților se desfășoară activitatea de foraj distanta pana la prima casa fiind de aproximativ 15-20m , f iind menționat ă în mod expres obligația de a lua toate masurile pentru prevenirea depășirii nivelului maxim de zgomot aprobat prin acordul de mediu.

• în urma verificărilor efectuate de Garda Națională de Mediu, Serviciul.. Comisariatul Județean A___, prin raportul de încercare nr.47/ 07.09.2017, s- a constatat un nivel al zgomotului înregistrat în timpul desfășurării activităților specifice de construire a autostrăzii de 69,7 dB, dispunându-se luarea de măsuri pentru încadrarea în limita admisă, inclusiv prin montarea de panouri fonoizolante.

• Prin nota de constatare încheiata la data de 18.09.2017 – Garda Națională de Mediu, Serviciul Comisariatul Județean A___, a constatat in baza măsurătorilor efectuate de către APM A___ ca s-a întocmit Raportul de încercare nr.47 din 07.09.2017 valoarea măsurată a zgomotului fiind de 69,7 dB valoare ce depășea limita admisa de 50 dB prevăzută in Acordul de Mediu, stabilindu- se obligația de a lua masurile necesare pentru prevenirea depășirii nivelului de zgomot aprobat prin acordul de mediu si montarea panourilor antifonice.

• Prin adresa nr. 7358/16.10.2017 DSP A___ este menționata ca s-a , emis Notificarea Asistenta de specialitate de sanatate publica nr. 394/03.06.2016 cu recomandarea respectării  prevederilor OMS 119/2014.S-a specificat in mod expres ca lucrările de șantier creează disconfort prin zgomot,praf,vibrații produse de mașini si utilaje nefiind montate panouri fonoabsorbante. In urma discuțiile avute cu conducerea șantierului s-a recomandat montarea de panouri antizgomot pe perioada lucrărilor,reducerea nivelului de zgomot, praf si vibrații conform OMS 119/2014 fiind acordat un termen de 30 de zile pentru montarea panourilor fonoabsorbante,

• La data de 26.04.2018, o echipă de comisari din cadrul GNM – CJ A___ s-a deplasat pe amplasamentul Lotului 1 al autostrăzii S____-T____, în cartierul Oarda de Sus iar în urma verificărilor efectuate au constatat că panourile fonoabsorbante încă nu au fost montate, aplicând o amendă contravențională constructorului (adresa nr. 124/07.05.2018).

• Adresa comunicata de către I______ P_________ &C S__ la data de 03.mai 2018 Instituției Prefectului – urmare a sesizării formulate de către petenți-confirmă obligația constructorului de a monta panouri fonoabsorbante permanente cu înălțime de 3 m . De asemenea în adresa menționata este precizat faptul ca in momentul in care se va începe realizarea rambleului vibrațiile generate de utilajele de compactare folosite la execuția terasamentului se vor simți in zonele din aproprierea lucrării.

• Urmare a sesizării efectuate de către petenți la GNM- Comisariatul județean A___ in data de 15.05.2018- prin care se sesiza disconfortul creat de șantierul autostrăzii aflai In imediata apropriere a locuinței – o echipa de comisari s-a deplasat la fata locului împreună cu un reprezentant al APM A___ în scopul monitorizării zgomotului. Din raportul de încercare nr. 23/04-06.2018 întocmit de către APM a rezultat un nivel al zgomotului  înregistrat in timpul desfășurării activităților specific de construirea autostrăzii de 63.8 dB si deoarece acesta nu se încadra in limita impusă prin Acordul de mediu de 50 dB s-a stabilit in sarcina constructorului sa întreprindă toate demersurile pentru încadrarea în  limita admisa. In urma verificărilor efectuate prin adresa menționata s-a specificat ca se va sancționa contravențional constructorul pentru neresnectarea prevederilor Acordului de mediu.

Cu toate acestea obligațiile impuse nu au fost îndeplinite,lucrările continuând în aceeași  modalitate fără  asigurarea nici unei forme de pro t ecție reală a petenților.

• La data de 23.05,20181MPRESA P_________ &C S__ este sancționată contravențional cu suma de 50.000 lei pentru inculcarea Acordului de MEDIU-acelasi in baza căruia s-a emis si sancțiunea contestata iu prezentul dosar-pentru neîndeplinirea obligației de montare a panourilor fonoabsorbante – sancțiune care nu a fost contestata .

• Prin adresa nr. 1152/08.06.2018 emisa de către GNM Comisariatul județean A___- petenții  sunt încunoștiințati ca urmarea a sesizării efectuate la data de 15.05,2018 prin care era reclamat disconfortul creat de șantierul autostrăzii in imediata apropriere a locuinței -o echipa de comisari s-a deplasat la fata locului împreuna cu un reprezentant al APM A___ în scopul monitorizării zgomotul ui. Din Raportul de încercare nr. 23/04.06.2018 a rezultat un nivel al zgomotului înregistrat de 63,8 Db si s-a stabilit in sarcina societății care efectuează lucrările sa Întreprindă toate masurile pentru încadrarea in limita admisa dispunându-se luarea masurilor pentru sancționarea contravenționala pentru nerespectarea de către constructor a prevederilor Acordului de Mediu.

• Prin adresa nr. 4157/12,06.2018 emisa de către DSP A___- urmarea a sesizării petenților -este menționata efectuarea unui control igienico-sanitar la punctul de lucru al șantierului lotului I al autostrăzii S____ T____ unde a fost încheiat procesul verbal nr, 4157/22.05.2018 dîn care rezulta ca urmare a documentelor puse la dispoziție de către constructor rezulta ca Detenții se afla cu o parte a terenului proprietatea acestora in zona de protecție a drumului limita zonei de protecție fiind coltul casei acestora.

• Prin nota de constatare întocmită de către GNM- Comisariatul județean A___ in data de 15.06.2018-s-a dispus sancționarea cu avertisment pentru încălcarea  Acordului de MEDIU- pentru fapta pev. De art. 27 alin.l litb din HG 445/2009 -sancțiunea nu a fost contestata.

• La data de 11.07.2018 a fost înregistrată la Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean A___ petiția nr. 1924/11.07.2018 prin care petenții au solicitat efectuarea unor măsurători  privind depășirea gradului de zgomot exterior de către  constructorul Lotului 1 la Autostrada S____-T____.

• în perioada 13-14 iulie 2018, pe Lotul 1 al autostrăzii S____-T____, Ia intersecția cu apropriere a imobilului proprietatea petenților constructorul a folosit utilaje compactoare de sol și asfalt de mare tonaj care depășesc limitele de dB maxim

locuința acestora. Vibrațiile au produs fisuri vizibile pe locuință și afectează părți din rezistența casei.

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean A___, prin care a solicitat deplasarea unei echipe de control la fața locului pentru a sesiza și sancționa faptele de încălcare a normelor de mediu.

* Pe data de 14 iulie 2018, la ora 09:12, petenta a formulat din nou o sesizare telefonică la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean A___, prin care a solicitat deplasarea unei echipe de control la fața locului pentru a sesiza și sancționa faptele de încălcare a normelor de mediu. La fața locului s-a deplasat o echipă de comisari formată din două persoane, care au constatat în mod direct prezența utilajelor de mare tonaj, vibrațiile dc sol și zgomotul insuportabil produs de lucrări.

• In încercarea de a crea o aparenta a respectării dispozițiilor legale 1MPRESA P_________ &C S__ amplasează în teren în aproprierea imobilului proprietatea petenților in luna iulie 2018-cu ocazia demolării imobilului construcție situat pe _______________________ A .-în imediata vecinătate a acestora – panouri de lemn – improprii calitativ si insuficiente pentru protecție care nu au nici un rol de izolare fonica si nu  asigura nici o protecție a petentilor si proprietarii acestora. Dovada neîndeplinirii condițiilor de protecție a fost demonstrata prin măsurătorile ulterioare ale nivelului de zgomot si care erau in continuare peste limita admisa in Acordul de Mediu.

Pretinsele panouri montate au avut un rol pur decorativ-nu au nici o eficienta, nu ecranează imobilul,sunt impropriu montate,si in mare parte au fost luate de rafalele de vânt.

La data de 10.08.2018 I______ P_________ &C S__ este sancționată cu  suma de 30.000 lei pentru săvârșirea contravenției prev. de art. 26 din HG 445/2009 coroborat cu art. 27 alin. 1 lit. b.

Conform Acordului de mediu nr. R0-ANPM/ NR.01/30.06.2009, numărul maxim de decibeli admis a fost stabilit la 50 dB. Panourile fonoizolante care $a corespunda cerințelor de a asigura o protecție in prezent și nu s-a constatat o diminuare  a numărului maxim de decibeli admiși  de art. 16 din Ordinul Ministerului  nr. 119/2014 ( max 55 dB și curba de zgomot Cy 50= și acordul de mediu .

• Prin adresa nr. XXXXXXXXXXXXXX/1916/10.08.2018 emisa de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean A___,este precizat in mod expres ca raportat la dispozițiile  art. 17 din OUG 195/xxxxx s-a făcut notificarea prealabila a £ȘPM – emitentul acordului de mediu RO_ANPM /01.2009,pentru suspendarea acestuia in cazul neîncadrării in termenul de 60 de zile in prevederile actului de reglementare.

• Prin adresa nr. 682/CJ A___/03.04.2019 emisa de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean A___ este precizat ca urmare a reclamației  înregistrata sub nr. 682/28.03.2019 si apelului telefonic din data de 27.03.2019 o echipa de comisari din cadrul GNM-SCJ A___ s-a deplasat pe amplasamentul Lotului nr. 1 al Autostrăzii S____-T____ ,in cartierul Oarda de Sus iar in urma verificărilor efectuate s-au trasat masuri pentru respectarea Acordului de Mediu de către executantul lucrărilor.

• La data de 24.06.2019 petenta a formulat o noua sesizare către GNMCJA- sesizând caderea panourilor pretins fonoabsorbante si necesitatea luării masurilor pentru protecție fonica,praf,vibrații.

Obligațiile impuse nu au fost îndeplinite lucrările  continuând in aceeași modalitate fără asigurarea nici unei forme de protecție reală a petentilor.

Conform Art. 5 din OUG 195/2005 statul recunoaște oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic , garantând în acest scop: dreptul de a se adresa,  direct sau prin intermediul organizațiilor pentru protecția mediului. autorităților administrative si/sau judecătorești, după caz, în probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu;

Ca urmare a nerespectării obligațiilor de către constructor și beneficiar, la data de 28.06.2019, a fost întocmit procesul verbal de constatare de către DSP A___.

De asemenea, conform adresei de răspuns nr. 3408/6.08.2019 a Ministerului Sănătății –DSP A___ , se arată următoarele:

,,O echipă de specialiști  din cadrul DSP A___ s-a  deplasat în zona reclamată și a constatat că se confirmă aspectele generatoare de disconfort pe care le reclamați, faptul că erau montate panouri din O.S.B. deteriorate, căzute, care nu asigurau nici protecția fonică nici protecția împotriva pulberilor și particulelor în suspensie de diferite dimensiuni, precum și existența unui drum tehnologic folosit de utilaje grele, plin de noroi, bălți, aflat la o distanță de 6 metri de locuința dumneavoastră și lipit de gardul proprietății familiei Ț____ de pe ______________________ fost constatată existența unor depozite de pământ pentru terasamentul autostrăzii, neacoperite, care în timpul precipitațiilor creează noroi iar în restul timpului sunt generatoare de praf, pulberi.

– Echipa de control a apreciat că aceste aspecte sunt generatoare de disconfort, stres și pot avea impact asupra stării de sănătate.

– Reprezentanții firmei constructoare au fost convocați în data de 03.07.2019 la sediul D.S.P. A___, pentru luarea de măsuri ce le revin, respectiv montarea de panouri fonoizolante confecționate din materiale care să aibă certificate de c_______ din care să rezulte proprietățile fonoizolante iar funcționarea șantierului să se facă cu respectarea normativului de zgomot și vibrații pentru zona locuită demonstrat prin buletine de analiză/rapoarte de încercare.

– în data de 03.07.2019 cu ocazia întâlnirii stabilite de conducerea D.S.P. A___, reprezentanții ______________________ prezența reprezentanților D.S.P. și a reprezentanților A.P.M. și G.N.M. A___, s-au angajat prin procesul verbal semnat  și înregistrat la DSP A___  cu nr. 5602/03.08.2019, ca până în data de 18.07.2019 să achiziționeze și să monteze panourile fonoabsorbante.

– Prin adresa nr. 1223/17.07.2019, înregistrată la D.S.P. A___ cu nr. 6076/17.07.2019, A________ I______ P_________ & C S__ – P_______ Construcții S.R.L., ne-a informat că a fost efectuată achiziția panourilor dar acestea au fost livrate doar cu o zi înainte și deoarece în data de 18.07.2019 nu se pot finaliza lucrările de montare, se solicită o prelungire a termenului de execuție până în data de 25.07.2019. Panourile antifonice – PANACOR AC100 – ce se vor monta (300 mp. conform avizului de însoțire nr. GSR 2019/032 din 16.07.2019), sunt însoțite de declarație de conformitate.

– La inspecția efectuată în teren la data de 06.08.2019, nu erau încă finalizate lucrările de montaj. ,,

Toate acestea dovedesc cu evidență faptul că titularul beneficiar al autorizației de construire și beneficiarul lucrării nu respectă autorizația de construire cu referire la cerințele legale la care s-a făcut trimitere în cele de mai sus; încălcarea acestor cerințe este de natură a aduce pagube iminente reclamanților, prin noxele și zgomotul produs prin lucrările ce se execută fără respectarea măsurilor de protecție impuse prin acordurile și analizele care au stat la baza emiterii autorizației de construire, ale convenției de proiectare și execuție și ale actelor normative incidente.

Reclamanții sunt proprietarii imobilului situat administrativ in A___ I____ (Oarda de Sus), ______________________, in zona amenajata a șantierului care desfășoară lucrările de construire la  Autostrada S____-T____, lotul 1.

  1. Conform anexei nr. 9 ta adresa nr. 6832/03.05.2016 comunicata de către parata de ordinul 1 cu referire la solicitările formulate in cadrul ședinței care a avut loc la dala de 18,04.2018 la sediul Instituției Prefectului -Județul A___ -intalnire cooordonata de către prefectul județului A___ in scopul soluționării problemelor cauzate de zgomotul si noxele rezultate in timpul execuției lucrărilor ce afectează locuințele din zona  cuprinsa între km 5+300 si km 5+600 localitatea Oarda de Sus-Municipiu) A___ I____, între casa proprietatea reclamanților și limita culoarului de expropriere sunt 26,21 mp respectiv 25,34 m între casă și limita culoarului zonei de siguranță. Din planșa care constituie anexa 9 se observă cum zona de protecție a autostrăzii încorporează 850 mp din proprietatea privată a reclamanților, fără  insa ca suprafața respectiva sa fie inclusa in procedurile de expropriere.
  2. Conform planului de amplasament si delimitare întocmit de către expert M______ Toan -persoana autorizata sa execute lucrări de cadastru si geodezie urmare a suprapunerii coridorului de expropriere la situația din teren respectiv a imobilului proprietatea reclamanților fata de limitele dc protecție ale autostrăzii, a rezultat ea distanta dintre axul autostrăzii si construcția proprietatea familiei Lancranjan, încalcă  normativele legale si desigur, restrâng si afectează în mod evident exercițiul dreptului de proprietate.

• Distanta dintre coridor expropriere si limita proprietate pe latura de nord, nord- est *=12,35 m;

• Distanta dintre coridor expropriere si construcție pe latura de nord, nord-est = 14,21 m ;

• Distanta de la axul autostrăzii Ia limita proprietate pe latura de sud = 31,11 m ;

• Distanta de la axul autostrăzii la construcție pe latura de sud = 49,92 m ;

• Distanta de la coridor expropriere si limita proprietate pe latura de sud = 6,5 m ;

• Distanta de Ia coridor expropriere $i construcție pe latura de sud = 26,56 m ;

Vizualizarea planului de amplasament releva in mod clar ca limita de protecție din normele tehnice de 50 m ajung  peste proprietatea patenților, respectiv la  limita coltului casei.

Conform dispozițiilor exprese ale OG 43/1997 autostrada cuprinde ampriza, zonele de siguranță, zonele de întreținere și zonele de protecție.

Imobilul  proprietatea reclamanților este situat in plin șantier in care se executa lucrările de construire Ia Autostrada S____ T____-lotul 1- in zona Oarda de Sus.

De când au început lucrările la Iotul 1 al Autostrăzii S____-T____, nu au fost montate panouri fonoabsorbante care să corespunda cerințelor de izolarea fonica efectiva a imobilului proprietatea netenlilor situat administrații» in A___ I____. Oarda de Sus, _____________________, astfel încât barierele de izolare fonica sa realizeze atat absorbția sunetului cat si izolarea fonica- cu omologarea acestora conform normativelor in vigoare,ecranarea imobilului de șantierul organizat in imediata apropriere a locuinței apelanților ,respectarea tuturor masurilor de protecție impuse prin autorizația dc construire aferenta obiectivului de investiții Autostrada Scbes-T____ Lotul 1 -punct de lucru Oarda de Sus-in zona imobilului proprietatea petenților, respectarea acordului de mediu a autorizației de mediu, a proiectul si a raportului de evaluarea a impactului asupra mediului întocmit conform Ordinul 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii -cadru de evaluare a impactului asupra mediului emis de Ministerul Apelor si Protecției MediuluLresoectarea programului de lucru de 8 ore/zL9 luni/an.resDectarea in perioada de construire a organizării șantierului la o distanta de minim 1000m de locuința petenților, deplasarea mijloacelor de transport sa evite zona din imediata apropriere a Imobilului proprietatea petenților dotarea utilajelor de construcții si a mijloacelor de transport cu echipamente de reducere a zgomotului înlocuirea  sau ecranarea echipamentelor care produc niveluri ridicate de zgomot.

Lucrările de construire a autostrăzii se desfășoară lângă imobilul acestora fără  a beneficia de o minima protecție, constructorul si investitorul nerespectând obligațiile stabilite in acest sens prin avizele si acordurile care au stat ta baza emiterii autorizației de construire.

Proprietatea si sănătatea apelanților este grav afectata ,zgomotul si praful depășesc  limitele minime impuse si fac imposibila orice posibilitate de a beneficia de intimitatea , confortul locuinței fiind privați de folosința normala,fireasca si in context cu normele legale a proprietății care a devenit inutilizabila conform destinației sale.

Începând cu anul 2017 apelanții au sesizat nerespectarea obligațiilor asumate privind protejarea proprietăților situate in imediata apropriere a traseului autostrăzii derivate din Acordul de Mediu si a legislației de mediu , fără , î ns ă, luarea unor masuri e fective de protecție a acestora de către pârâtă.

Conform notei de constatare întocmită in data de 14,07,2017 de către Garda Naționala de Mediu Comisariatul județean A___ – se executa lucrări in baza Acordului de Mediu RO-ANPM /01/30.09.2009 revizuit în data de 31.10.2013 si in data de 26.11.2015 ^activitate autorizata din punct de vedere al protecției mediului Fiind “Lucrări de constructive a drumurilor si autostrăzilor cod CAEN Rev2-4211.

La data controlului î n zona limitrofa imobilului proprietatea petenților se desfășoară  activitatea de foraj distanta până la prima casa fiind de aproximativ 15-20tn și fiind menționat ă în mod expres obligația de a lua toate masurile pentru prevenirea depășirii nivelului  maxim de zgomot aprobat prin acordul de mediu.

Agenția pentru Protecția Mediului a impus clar, prin actele de reglementare emise, montarea panourilor fonoabsorbante în scopul protejării locuințelor din imediata vecinătate (motiv pentru care obligația montării lor a fost inclusă în contractul de execuție de lucrări).

Persistenta în conduita abuzivă lipsa de promptitudine in sancționare, lipsa de implicare in oferirea unor soluții afectează în mod direct dreptul petenților de a-si folosi proprietatea , sănătatea  acestora, dreptul la respectarea vieții private,dreptul de a trăi într-un mediu înconjurător care să asigure  posibilitatea de a se bucura de ambianța locuinței lor si sa beneficieze de masurile de protecție corespunzătoare.

Dreptul petenților la un mediu de viață sănătos este recunoscut  și apărat  și prin dispozițiile art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Oftului, ca o componentă a dreptului la viață privată, la viață de familie și la domiciliu, în cauza Lopez Ostra c/Espagne Curtea Europeană statuând că „Este de la sine înțeles că atingerile grave aduse mediului înconjurător pot afecta bunăstarea unei persoane și pot să o priveze de dreptul de a se bucura de o locuință care să-i asigure exercițiul dreptului la viață privată și familială, chiar fără ca prin aceasta să-i fie pusă în pericol grav sănătatea..”

În același sens este și  art. 12 din Declarația universală a drepturilor omului, art. 17 din Pactul universal  cu privire la drepturile civile și politice, art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO), art. 26, art. 27, art. art. 28, art. 29 și art. 30 din Constituția României, conchidem că orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familiei și a domiciliului și nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viața particulară. Mai întâi de toate, urmează să clarificăm noțiunea de „viață privată”. Pornind de la jurisprudența Curții europene a Drepturilor Omului (în continuarea Curtea Europeană), prin prisma unor hotărîri (V__ Oosterwijk c. Belgia; Schussel c. Austriei; Von Hannover c. Germaniei; P______ c. României.

Ca urmare a nerespectării obligațiilor de către constructor și beneficiar  la data de  28.06.2019 a fost întocmit procesul verbal de constatare de către DSP A___.

Agenția pentru Protecția Mediului a impus clar, prin actele de reglementare emise, montarea panourilor fonoabsorbante în scopul protejării locuințelor din imediata vecinătate (motiv pentru care obligația montării lor a fost inclusă în contractul de execuție de lucrări).

Persistenta în conduita abuzivă lipsa de promptitudine in sancționare, lipsa de implicare in oferirea unor soluții afectează în mod direct dreptul petenților de a-si folosi proprietatea sănătatea  acestora, dreptul la respectarea vieții private,dreptul de a trăi într-un mediu înconjurător care să asigure oricărei persoane posibilitatea de a se bucura de ambianța locuinței sale si sa beneficieze de masurile de protecție corespunzătoare.

Dreptul petenților la un mediu de viață sănătos este recunoscut  și apărat  și prin dispozițiile art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Oftului, ca o componentă a dreptului la viață privată, la viață de familie și la domiciliu, în cauza Lopez Ostra c/Espagne Curtea Europeană statuând că „Este de la sine înțeles că atingerile grave aduse mediului înconjurător pot afecta bunăstarea unei persoane și pot să o priveze de dreptul de a se bucura de o locuință care să-i asigure exercițiul dreptului la viață privată și familială, chiar fără ca prin aceasta să-i fie pusă în pericol grav sănătatea..”

În același sens este și  art. 12 din Declarația universală a drepturilor omului, art. 17 din Pactul universal  cu privire la drepturile civile și politice, art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO), art. 26, art. 27, art. art. 28, art. 29 și art. 30 din Constituția României, conchidem că orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familiei și a domiciliului și nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viața particulară. Mai întâi de toate, urmează să clarificăm noțiunea de „viață privată”. Pornind de la jurisprudența Curții europene a Drepturilor Omului (în continuarea Curtea Europeană), prin prisma unor hotărîri (V__ Oosterwijk c. Belgia; Schussel c. Austriei; Von Hannover c. Germaniei; P______ c. României.

Ca urmare a nerespectării obligațiilor de către constructor și beneficiar  la data de  28.06.2019 a fost întocmit procesul verbal de constatare de către DSP A___.

Față de cele mai sus reținute, se reține îndeplinirea condițiilor prev. de art. 997 Cod proc.civ., fiind probată aparența de drept în privința reclamanților; acesta este dreptul de proprietate , cu prerogativa folosinței în condiții de securitate , sub toate aspectele acesteia,  inclusiv sub aspectul folosinței într-un mediu sănătos și netulburat sub nici un aspect, drept în strânsă legătură cu dreptul le un domiciliu și o viață privată și de familie care să nu pună în pericol sănătatea titularului acestui drept. Esențial se reține și dreptul la viață și la protecția sănătății contra factorilor nocivi( art. 34 din Constituție).

Din cele de mai sus , rezultă că aceste drepturi, în speță, sunt păgubite prin întârzierea pârâtelor în montarea panourilor fonoabsorbante și îndeplinirea măsurilor pentru izolarea fonică a imobilului proprietatea reclamanților, cu omologarea acestora conform normativelor în vigoare, ecranarea imobilului de șantierul organizat în imediata apropiere a locuinței reclamanților; de asemenea, aceste drepturi ale reclamanților sunt păgubite prin nerespectarea de către pârâte a măsurilor de protecție impuse prin autorizația de construire, acordul de mediu, studiu de impact și contractul de execuție aferente  obiectivului de investiții Autostrada S____-T____ Lotul 1- punct de lucru Oarda de Sus – în zona imobilului proprietatea reclamanților.

Păgubirea drepturilor reclamanților este de actualitate, chiar dacă aceasta a început cu mai mult timp în urmă; probele au demonstrat că și în prezent situația este aceeași, pârâta a fost, în continuare, sancționată de către Garda de Mediu, deci creatoare de prejudicii   și la momentul prezent; toate acestea și perseverența pârâtelor în nerespectarea  obligațiilor ce le revin pentru protecția drepturilor reclamanților , chiar și după aplicarea unor sancțiuni de către organele abilitate, fac din această situație un caz grabnic pentru care se impune intrarea de urgență în legalitate  prin respectarea obligațiilor de mai sus, precum și măsura provizorie de încetare temporară a executării lucrărilor la punctul de lucru de mai sus, în zona  imobilului reclamanților , până la îndeplinirea de către pârâte a obligațiilor de mai sus.

Vremelnicia măsurilor este dată de însăși natura acestora încetarea lucrărilor doar până la intrarea în legalitate și îndeplinirea obligațiilor până la terminarea lucrărilor la autostradă în zona în cauză.

Față de cele mai sus reținute, prezenta cerere de ordonanță președințială va fi admisă  așa cum a fost formulată, cu aplicarea prev. art. 453 cod proc.civ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite cererea de ordonanța președințiala formulata de reclamanții LANCRANJAN G_____-M_____-  CNP xxxxxxxxxxxxx si LANCRANJAN F_____- CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliați in Oarda de Sus, _____________________, județ A___, in contradictoriu cu paratele

-I______ P_________ &C S__- I_____ -cu sediul social in Parma Via A__ M____ Adorni 1, xxxxx,P___ si sediu procesual ales la S__ Budusan si Asociatii, C___-N_____ , Piata A____ I____ nr. 8, ____________. C___

-C____ –C_______ N________ a Infrasructurii R______ S.A. cu sediul in Bucuresti, ________________________.38, Sector 1, cu sediul procesual ales in C___-N_____, ___________________, jud.C___

– S.C. P_______ Constructii S.R.L. cu sediul in Vintu de Jos, _____________________.2, etaj 1, jud. A___ si S______, _____________________.5, DE 817, jud. Hunedoara

si, in consecința

Obligă pârâtele să  monteze în regim de urgenta panouri fonoabsorbante și să îndeplinească masurile pentru izolarea fonica a imobilului proprietatea reclamanților situat administrativ in A___ I____,Oarda de Sus,_____________________, – cu omologarea acestora conform normativelor in vigoare,ecranarea imobilului de șantierul organizat in imediata apropriere a locuinței reclamanților cu respectarea tuturor masurilor de protecție impuse prin autorizația de construire , acordul de mediu,studiu de impact,contract de execuție aferente obiectivului de investiții Autostrada S____-T____ Lotul 1 -punct de lucru Oarda de Sus-in zona imobilului proprietatea reclamanților.

Dispune încetarea  temporara a executării lucrărilor la punctul de lucru Oarda de Sus al Autostrăzii S____-T____ , lotul l ,în zona imobilului proprietatea reclamanților situat administrativ pe ____________________, pana la montarea de către parate a panourilor fonoabsorbante si îndeplinirea masurilor pentru izolarea fonica a imobilului proprietatea reclamanților situat administrativ in A___ I____, Oarda de Sus, _____________________, – cu omologarea acestora conform normativelor in vigoare, ecranarea imobilului de șantierul organizat in imediata apropriere a locuinței reclamanților cu respectarea tuturor masurilor de proiecție impuse prin autorizația de construire si acordul de mediu aferente obiectivului de investiții Autostrada S____-T____ Lotul 1 – punct de lucru Oarda de Sus – în zona imobilului proprietatea reclamanților, pana la soluționarea definitiva a litigiului care formează obiectul dosar nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei A___ I____.

Obliga paratele la plata, in favoarea reclamanților, a sumei de 150 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Definitiva, provizorie si executorie de îndată, fără somație si fără trecerea vreunui termen.

Pronunțată la data de 11.11.2019, în condițiile art.369 alin.2 C.P.C.

Leave a Reply