Articol

Cerere privind radierea din evidențele Biroului de Credit a datelor negative cu privire la reclamantă

Cerere privind radierea din evidențele Biroului de Credit a datelor negative cu privire la reclamantă JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR. 2956 Ședința publică din data de 28 august 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: S________ V_____ GREFIER: M____ D AN Pe rolul instanței se află soluționarea cererii de chemare în...

Articol

Cerere de constatare a caracterului abuziv al clauzei care prevede plata unui comision acordare credit în cuantum de 0,30 % flat din valoarea creditului

JUDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș CIVIL Sentin ț a civilă nr. 2947/2020 Ș edin ț a publică din data de 26.08.2020 Instan ț a constituită din: PRE Ș EDINTE: Ș EULEAN-SCHWARTZ C_______ GREFIER: ROX A__ M___ Ș AN Pe rol judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant C________ A____ A_____ ș i pe pârât B____...

Articol

Cerere de ordonață președințială în vederea reducerii termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la perioada de 90 zile

Cerere de ordonață președințială în vederea reducerii termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la perioada de 90 zile JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ nr. 2692/2020 Ședința publică din data de 04 august 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: S_______ M____ D________ GREFIER: T____ A__ C_______ Pe rolul instanței se află judecarea...

Articol

Condamnare la amendă pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului

Condamnare la amendă pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA PENALĂ SENTINȚA PENALĂ NR. 634 /2020 Ședința publică din data de 3 august 2020 Completul constituit din: PREȘEDINTE : D_____ C________ GREFIER: D______ C______ B____ Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror B_____ G_____ , din cadrul Parchetului de pe...

Articol

Respingerea ca inadmisibilă a contestației în anulare

Respingerea ca inadmisibilă a contestației în anulare JUDECĂTORIA REGHIN CIVIL-PENAL-CC Cod ECLI ECLI:RO:JDREG:2020:002.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXX Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3084 SENTINȚA CIVILĂ NR. 599/2020 Ședința publică din data de 30 iulie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: M____-C_______ DORNAUER GREFIER: L______-M____ V_____ Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată...

Articol

Admiterea excepției prescripției dreptului de a cerere executarea silită

Admiterea excepției prescripției dreptului de a cerere executarea silită JUDECĂTORIA REGHIN CIVIL-PENAL-CC Cod ECLI ECLI:RO:JDREG:2020:002.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3084 ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 557/2020 Ședința publică din data de 28 iulie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: M____-C_______ DORNAUER GREFIER: L______-M____ V_____ Pe rol judecarea cererii de chemare...

Articol

Cerere de obligare la plata sumelor de bani rezultate din facturi

Cerere de obligare la plata sumelor de bani rezultate din facturi JUDECĂTORIA REGHIN CIVIL-PENAL-CC Cod ECLI ECLI:RO:JDREG:2020:002.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3084 SENTINȚA CIVILĂ NR . 516/2020 Ședința publică din data de 16 iulie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: DORNAUER M____-C_______ GREFIER: L______-M____ V_____ Pe rol soluționarea...

Articol

Ordonanță președințială cu privire la obținerea permisiunii de la lua legătura cu fiica sa

Ordonanță președințială cu privire la obligarea mamei de a oferi permisiunea tatălui să ia legătura cu fiica sa prin sistem audio-video, telefonic și/sau video, prin intermediul rețelelor de mesagerie precum Whatsapp sau Messengere. SENTINȚA CIVILĂ NR. 590/2020 Ședința publică de la 29 Iulie 202 0 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: A_____ P__ GREFIER: L_______ S____ Pe...

Articol

Obligarea asiguratorului la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat de persoana asigurată

Obligarea asiguratorului la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat de persoana asigurată JUDECĂTORIA AIUD JUDEȚUL A___ SENTINȚA CIVILĂ NR. 708/2020 Ședința publică de la 23 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE C_____ D____ Grefier D______ I_____ Pe rol se află judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant a G_______ A________ S.A. BUCUREȘTI CU S_____ P________...