Articol

Judecătoria Alba Iulia. Admiterea cererii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune

Judecătoria Alba Iulia. Admiterea cererii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune Judecătoria Alba Iulia. SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1496/2020 Ședința publică de la 05 August 2020 Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele: Suprafața de teren a cărei uzucapiune se dorește a se constata de către instanță în favoarea reclamantului 321 mp.,...

Articol

Judecătoria Alba Iulia. Cerere de sistare a stării de indiviziune

Cerere de sistare a stării de indiviziune JUDECĂTORIA ALBA IULIA   SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1305/2020 Ședința publică de la 20 Iulie 2020 Analizând actele și lucrările cauzei, instanța reține următoarele: Prin Decizia civilă nr.136/A/2012 a Tribunalului A   , Secția I Civilă, pronunțată în dosar nr.XXXXXXXXXXXXX, astfel cum a fost îndreptată prin Încheierea nr.128/CC/A/2015 și modificată...

Articol

Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta

Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta TRIBUNALUL A___ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV, FISCAL ȘI DE INSOLVENȚĂ   SENTINTA Nr. 134/ C__/ 2020 Ședința   publică de la 20 Mai 2020 Analizând actele și lucrările cauzei, instanța a reținut următoarele: Reclamantul este nemulțumit de faptul că, deși...

Articol

Obligarea Casei Județene de Pensii la emiterea unei noi decizii de pensionare care să valorifice veniturile din adeverință

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor. TRIBUNALUL ALBA SECȚIA I CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1124/2020 Ședința publică de la 23 Iulie 2020 An alizând actele și lucrările dosarulu i , instanța reține următoarele: Prin rezoluția instanței din data de 2 2 .04.2020 s-a dispus, în baza dispozițiil or...

Articol

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor.

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor. TRIBUNALUL ALBA SECȚIA I CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1124/2020 Ședința publică de la 23 Iulie 2020 An alizând actele și lucrările dosarulu i , instanța reține următoarele: Prin rezoluția instanței din data de 2 2 .04.2020 s-a dispus, în baza dispozițiil or...

Articol

Tribunalul Alba. Respingerea apelului formulat împotriva hotarârii de emitere a ordinului de protecție

Tribunalul Alba. Respingerea apelului formulat împotriva hotarârii de emitere a ordinului de protecție TRIBUNALUL A___ SECȚIA I CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ Nr. 318 /A /2020 Ședința publică din 10.09. 2020 Analizând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în raport de criticile invocate, se con stată că apelul este nefondat, urmând a fi respins. Conform art. 23 din...

Articol

Condamnare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului

Condamnare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului JUDECĂTORIA ALBA IULIA SENTINȚA PENALĂ NR. 211/2020 Ședința publică din data de 12 Noiembrie 2020 Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele: Având în vedere soluția ce urmează a se pronunța în cauză și incidența textelor legale referitoare la retragerea plângerii penale prealabile de către persoana vătămată,...

Articol

Ordonanță președințială pentru stabilirea exigibilității împrumutului

Ordonanță președințială pentru stabilirea exigibilității împrumutului Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele: Sub aspectul stării de fapt , instanța reține că, din ansamblul probator administrat, reiese că reclamantul a acordat societății pârâte suma de 14.775 lei cu titlu de împrumut, la data de 02.06.2020, așa cum rezultă din copia ordinului de...

Articol

Admiterea cererii de validare a popririi

Validare poprire tert poprit, validare poprire respinsa, validare poprire jurisprudenta, validare poprire ncpc, validare poprire ramasa fara obiect, validare poprire taxa de timbru, validare poprire apel, validare poprire vechiul cod, validare poprire angajator, validare poprire aparari tert poprit, validare poprire anaf, validare poprire asociatie de proprietari, validare poprire admisa, validare poprire art, validare poprire autoritate...

Articol

Respingerea cererii de evacurare întemeiate pe procedura specială

Cuvinte cheie Evacuare imobil iarna, evacuare imobil adjudecat, evacuare imobil executare silita, evacuare imobil cumparat la licitatie, notificare evacuare imobil model, notificare evacuare imobil, evacuare din imobil, notificare evacuare imobil ocupat fara drept, evacuare imobil, evacuare silita, evacuare locuinta, evacuarea din imobil noul cod civil, evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept, cerere evacuare...