Avocat Cruciu Petru

Avocat definitiv Baroul București

Se poate spune că dreptul este oglinda societăţii noastre sau chiar o matrice a acestei societăţi, pe care în mod invariabil o modelează aşa încât de calitatea normelor juridice depinde şi calitatea relaţiilor juridice pe care aceste dispoziţii legale le reglementează. Acest raţionament a fost sădit în mintea mea încă din primele cursuri la care am participat pe băncile facultăţii de drept şi datorită lui am fost atras, poate prea timpuriu, de aprofundarea teoretică a dreptului. Studiul normelor juridice interne, dar şi al opiniilor doctrinare relevante nu au făcut decât să întreţină interesul faţă de interpretarea sistematică a legilor, iar în acelaşi timp m-au ajutat în conceperea propriile opinii vizavi de unele controverse.

Am devenit tot mai pasionat de domeniul dreptul, iar toate energiile le-am canalizat înspre educarea mea. Munca din cei patru ani de facultate mi-a fost răsplătită prin titulatura de „sef de promoție”, dar și prin distincțiile primite la concursurile la care am participat. În anul 2016 am luat cea mai bună decizie din viața mea și am dat concursul de admitere în Barou, concurs pe care l-am promovat în același an.

Din momentul admiterii în Barou am început să absorb cu o sete nestăvilită abecedarul avocaturii, ajungând ca până în prezent să dobândesc o vastă experiență care să îmi permită să gestionez chiar și cele mai problematice cauze. Avocatura este grea, dar satisfacțiile care vin împreună cu ea sunt de nedescris. Vă aștept să faceți parte din grupul clienților mei, care datorită relațiilor puternice sudate pe parcursul cauzelor, au devenit prietenii mei.

Contacts

www.avocati.info+40748.031.076
Tîrgu Mureș, str. Ștefan cel Mare nr. 1, jud. Mureș

Arii de practică

Business & Commercial
Drept comercial și statutar

În domeniul dreptului comercial, munca noastră presupune consultanță și asistență juridică privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților comerciale și organizațiilor non-profit, precum și modificări intervenite în activitatea acestora: schimbări sediu social, prelungire sediu social, înfiinţare punct de lucru, fuziuni, divizări, modificări de capital social, vânzare/achiziţie părți sociale etc;

Criminal Law & Procedure
Dreptul proprietății intelectuale și litigii

Serviciile noastre se concretizează și prin redactarea contractelor din domeniul proprietății intelectuale – marci, indicatii geografice, inventii, desene si modele industriale, drepturi de autor, etc, dar și prin consultanță specializată în probleme juridice are se intersectează cu alte ramuri de drept, precum dreptul civil și dreptul penal, precum cazurile de protecție și exploatare a dreptului la propria imagine.

Civil Rights, Criminal Law & Procedure
Contencios administrativ și fiscal

În contencios administrativ se judecă litigii privind acte administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale sau centrale, precum și de alte instituții publice. Domeniul contenciosului administrativ este foarte complex și presupune cunoștințe specializate în domeniul dreptului administrativ și fiscal, dar și o bună cunoaștere a legilor care reglementează marea majoritate a raporturilor de drept public care au loc între cetățeni și instituțiile publice sau între instituțiile publice între ele.

Constitutional Law
Drepturile consumatorilor

Observăm cu stupoare că în ultima perioadă, atât la nivel naţional cât şi la nivel comunitar, instanţele de judecată competente, au fost asaltate cu mii de cereri de chemare în judecată, formulate de persoane fizice împotriva unor persoane juridice sau instituţii cu care aceştia au contractat diferite contracte de consum, care prin conţinutul lor îi dezavantajau în mod vădit. Conţinutul dezavantajos al contractului semnat de consumator este reprezentat de anumite clauze considerate ca fiind abuzive şi care, prin punerea lor în aplicare creează “un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor “.