Articol

Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Admitere contestație în anulare pentru lipsa audierii inculpatului prezent în calea de atac a apelului

Regulile de ascultare a inculpatului valabile la judecata în fond la care trimite textul art. 420 alin. 4 C. pr. pen. înseamnă nu doar dispozițiile art. 378 C. pr. pen., ci și prevederile pertinente care constituie dreptul comun în materie de ascultare consacrate în partea generală a Codului de procedură penală, însemnând art. 107-110 și...