Articol

Contestație la executare. Reducerea onorariului executorului judecătoresc

Contestație la executare. Reducerea onorariului executorului judecătoresc JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ   Dosar nr. ______________   ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 203 Ședința publică din data de 20 ianuarie 2021 Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Sentința civilă nr. 2747/06.08.2020 pronunțată de Judecătoria Tg. M____ în dosarul nr. _____/320/2019, a fost admisă parte cererea...

Articol

Suspendarea executării pedepsei pentru conducere sub influența alcoolului. art. 336 Cod penal

Suspendarea executării pedepsei pentru conducere sub influența alcoolului. art. 336 Cod penal JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA PENALĂ DOSAR NR. ______________ SENTINȚA PENALĂ NR. 29 Ședința publică din data de 12 ianuarie 2021 Completul de judecată constituit din: PREȘEDINTE: R____ S_____ GREFIER: B____ C_____ S_____ Ministerul Public a fost reprezentat de procuror A_____ T____ de la...

Articol

Amendă penală pentru loviri sau alte violențe. Art. 194 Cod penal

Amendă penală pentru loviri sau alte violențe. Art. 194 Cod penal JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA PENALĂ DOSAR NR. ______________ SENTINȚA PENALĂ NR. 39 Ședința publică din data de 15 ianuarie _____ Deliberând asupra prezentei cauze penale, constată următoarele: ▪ Prin rechizitoriul emis la data de 30.09.2019 în dosarul penal nr. 6379/P/2016 al Parchetului de pe...

Articol

Admiterea cererii de anulare a hotararii Adunării generale a Asociației de Proprietari

Admiterea cererii de anulare a hotararii Adunării generale a Asociației de Proprietari JUDECĂTORIA TÂRGU M____ CIVIL Dosar nr. _____________ SENTINȚA CIVILĂ NR. 26 Ședința publică din data de 06.01.2021 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: Ș______-SCHWARTZ C_______ GREFIER: R________ S_____ Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta A__________ A_____ A____ și pe pârâta A________ DE PROPRIETARI...

Articol

Proporționalitatea sancțiunii contravenționale aplicate. Respingerea plângerii contravenționale.

Proporționalitatea sancțiunii contravenționale aplicate. Respingerea plângerii contravenționale. JUDECĂTORIA TÂRGU-M____ SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ NR. 30 Ședința publică din data de 6.01.2021 Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin procesul verbal            nr.        /22.11.2020, s-au reținut următoarele: A condus auto marca Mitsubishi cu nr. de înmatriculare           pe DC13 E60 în loc. Acățari, fără a purta centura...

Articol

Judecătoria Alba Iulia. Admiterea cererii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune

Judecătoria Alba Iulia. Admiterea cererii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune Judecătoria Alba Iulia. SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1496/2020 Ședința publică de la 05 August 2020 Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele: Suprafața de teren a cărei uzucapiune se dorește a se constata de către instanță în favoarea reclamantului 321 mp.,...

Articol

Judecătoria Alba Iulia. Cerere de sistare a stării de indiviziune

Cerere de sistare a stării de indiviziune JUDECĂTORIA ALBA IULIA   SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1305/2020 Ședința publică de la 20 Iulie 2020 Analizând actele și lucrările cauzei, instanța reține următoarele: Prin Decizia civilă nr.136/A/2012 a Tribunalului A   , Secția I Civilă, pronunțată în dosar nr.XXXXXXXXXXXXX, astfel cum a fost îndreptată prin Încheierea nr.128/CC/A/2015 și modificată...

Articol

Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta

Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta TRIBUNALUL A___ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV, FISCAL ȘI DE INSOLVENȚĂ   SENTINTA Nr. 134/ C__/ 2020 Ședința   publică de la 20 Mai 2020 Analizând actele și lucrările cauzei, instanța a reținut următoarele: Reclamantul este nemulțumit de faptul că, deși...

Articol

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor.

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor. TRIBUNALUL ALBA SECȚIA I CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1124/2020 Ședința publică de la 23 Iulie 2020 An alizând actele și lucrările dosarulu i , instanța reține următoarele: Prin rezoluția instanței din data de 2 2 .04.2020 s-a dispus, în baza dispozițiil or...

Articol

Condamnare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului

Condamnare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului JUDECĂTORIA ALBA IULIA SENTINȚA PENALĂ NR. 211/2020 Ședința publică din data de 12 Noiembrie 2020 Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele: Având în vedere soluția ce urmează a se pronunța în cauză și incidența textelor legale referitoare la retragerea plângerii penale prealabile de către persoana vătămată,...