Articol

Spor de crematoriu. Inexistența dovezilor că locul de muncă al reclamantului avea un asemenea obiectiv.

Spor de crematoriu. Inexistența dovezilor că locul de muncă al reclamantului avea un asemenea obiectiv. CURTEA DE APEL TÂRGU M____ DECIZIA NR. 209/A Ședința publică din 15 aprilie 2021 Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele: Prin Sentința civilă nr. 1009 din 29.10.2020 a Tribunalului Harghita, pronunțată în dosarul nr.            , s-a respins ca...

Articol

Curtea de apel Tîrgu Mureș. Ridicarea măsurii popririi asiguratorii.

Curtea de apel Tîrgu Mureș. Ridicarea măsurii popririi asiguratorii. Curtea de apel Tîrgu Mureș DECIZIA PENALĂ Nr. 165/A Ședința publică din 16 Aprilie 2021 Examinând apelul promovat, prin prisma materialului aflat la dosarul nr. 5.             al Tribunalului M    , a motivelor invocate, precum și din oficiu, în limitele efectului devolutiv, potrivit dispozițiilor art. 417 Cod...

Articol

Curtea de Apel Targu Mures. Revizuire. În noțiunea de înscrisuri doveditoare prevăzută la art. 509 pct. 5 C. proc. civ. nu intra si hotărârile judecătorești pronunțate în alte cauze, chiar având un obiect similar

Curtea de Apel Targu Mures. Revizuire. În noțiunea de înscrisuri doveditoare prevăzută la art. 509 pct. 5 C. proc. civ. nu intra si hotărârile judecătorești pronunțate în alte cauze, chiar având un obiect similar CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2021:005.______ Dosar nr. ___________ Nr....

Articol

Curtea de Apel Targu Mures. Clauze abuzive. Respingerea recursului băncii

Curtea de Apel Targu Mures.Clauze abuzive. Respingerea recursului băncii CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2021:005.______ Dosar nr. ______________ Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA Nr. 26/R Ședința publică din 14 ianuarie 2021 Examinând hotărârea atacată prin prisma...

Articol

Curtea de Apel Targu Mures. Repararea prejudiciului produs UAT de catre un primar care a introdus o clauza nelegala intr-un contract. Respingerea cererii.

Curtea de Apel Targu Mures. Repararea prejudiciului produs UAT de catre un primar care a introdus o clauza nelegala intr-un contract. Respingerea cererii. CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2021:002.______ Dosar nr. ______________ Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA NR. 12/R Ședința publică din...

Articol

Curtea de Apel Targu Mures. Obligarea la plata diferențelor de drepturi salariale dintre cele efectiv încasate și cele rezultate din recalcularea indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi aferente, începând cu data de 17.03.2017, prin raportare la o valoare de referință sectorială de 605,225 lei (respectiv valoarea de referință sectorială de 484,18 lei la care se va adăuga majorarea de 25% prevăzută de art. III din O.U.G. nr. 20/2016)

Curtea de Apel Targu Mures. Obligarea la plata diferențelor de drepturi salariale dintre cele efectiv încasate și cele rezultate din recalcularea indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi aferente, începând cu data de 17.03.2017, prin raportare la o valoare de referință sectorială de 605,225 lei (respectiv valoarea de referință sectorială de 484,18 lei la care...

Articol

Curtea de Apel Targu Mures. Inexistența lipsei din gestiune în lipsa unui proces-verbal de inventariere cu ocazia predării gestiunii către pârâtă ori a unui proces-verbal de inventariere a patrimoniului aferent exercițiului financiar pe anul respectiv

Curtea de Apel Targu Mures. Inexistența lipsei din gestiune în lipsa unui proces-verbal de inventariere cu ocazia predării gestiunii către pârâtă ori a unui proces-verbal de inventariere a patrimoniului aferent exercițiului financiar pe anul respectiv CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2021:001.______ Dosar nr. ____________ Nr. de înregistrare ca operator de...

Articol

Curtea de Apel Targu Mures. Admiterea apelului si obligarea la plata cheltuielilor de judecata chiar și în lipsa facturii.

Curtea de Apel Targu Mures. Admiterea apelului si obligarea la plata cheltuielilor de judecata chiar și în lipsa facturii. CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL DECIZIA Nr. 15/A Ședința publică din 25 ianuarie 2021 În ceea ce privește apelul incident, formulat de către apelantul-pârât B_____ B_, Curtea...

Articol

Curtea de Apel Targu Mures. Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. de anulare a hotărârii date în cursul procedurii de achiziție

Curtea de Apel Targu Mures. Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. de anulare a hotărârii date în cursul procedurii de achiziție. R O M Â N I A CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2021:005.______ Dosar nr. ___________ Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter...

Articol

Curtea de Apel Targu Mures.Penalitățile de 0,2% pe zi de întârziere aferente sumelor la care a fost obligată pârâta a le plăti reclamantei se vor calcula după 10 zile de la data primirii hotărârii definitive

CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2021:001.______ Dosar nr. _____________ Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA NR. 26/A Ședința publică din 21 ianuarie 2021 Analizând sentința atacată din perspectiva motivelor invocate, instanța de control judiciar constată următoarele: În fapt, prin Sentința penală nr. 941...