Articol

Cerere de constatare a caracterului abuziv al clauzei care prevede plata unui comision acordare credit în cuantum de 0,30 % flat din valoarea creditului

JUDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș CIVIL Sentin ț a civilă nr. 2947/2020 Ș edin ț a publică din data de 26.08.2020 Instan ț a constituită din: PRE Ș EDINTE: Ș EULEAN-SCHWARTZ C_______ GREFIER: ROX A__ M___ Ș AN Pe rol judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant C________ A____ A_____ ș i pe pârât B____...

Articol

Cerere de ordonață președințială în vederea reducerii termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la perioada de 90 zile

Cerere de ordonață președințială în vederea reducerii termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la perioada de 90 zile JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ nr. 2692/2020 Ședința publică din data de 04 august 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: S_______ M____ D________ GREFIER: T____ A__ C_______ Pe rolul instanței se află judecarea...

Articol

Condamnare la amendă pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului

Condamnare la amendă pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA PENALĂ SENTINȚA PENALĂ NR. 634 /2020 Ședința publică din data de 3 august 2020 Completul constituit din: PREȘEDINTE : D_____ C________ GREFIER: D______ C______ B____ Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror B_____ G_____ , din cadrul Parchetului de pe...

Articol

Cerere de obligare a vânzătorului la predarea certificatului fiscal necesar pentru înmatricularea autovehiculului

Cerere de obligare a vânzătorului la predarea certificatului fiscal necesar pentru înmatricularea autovehiculului JUDECĂTORIA AIUD JUDEȚUL A___ SENTINȚA CIVILĂ NR. 612/2020 Ședința publică de la 09 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE – C_____ D____ – judecător Grefi er – M____ P__ Pe rol se află judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant ul...

Articol

Contestarea recunoașterii de filiație. Acțiune în tăgada paternității. Cerere admisă în parte

JUDECĂTORIA AIUD JUDEȚUL A___ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 558/2020 Ședința publică de la 01 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE A___ M_______ – judecător Gref ier N_______ C_____ Pe rol se află judecarea cauzei Minori și familie privind pe reclamant G____ G_______ și pe pârât K________ E____ I_____, intervenient G____ B_____ A_____ PRIN R___________ L____ K________...

Articol

Cerere de rectificare/modificare a suprafeței unui imobil înscris în Cartea Funciară. Admiterea cererii

Cerere de rectificare/modificare a suprafeței unui imobil înscris în Cartea Funciară. Admiterea cererii JUDECĂTORIA A___ JUDEȚUL A___ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 564/2020 Ședința publică de la 01 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE A___ M_______ – judecător Gre fier N_______ C_____ Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe reclamant Ș_______ E___, reclamant Ș_______ R_______...

Articol

Ucidere din culpă. Încheierea unui contract de tranzacție cu asiguratorul.

Ucidere din culpă. Încheierea unui contract de tranzacție cu asiguratorul. C_____ DE A___ TÂRGU M____ SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:007.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA PENALĂ Nr. 288/ A Ședința publică din 17 Iulie 2020 Completul...

Articol

Cerere de anulare a deciziei de declarare admisibilă a ofertei din cadrul licitației publice

Cerere de anulare a deciziei de declarare admisibilă a ofertei din cadrul licitației publice CURTEA DE APEL TÎ RGU M____ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ECLI:RO:CATGM:2020:005.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXX Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA Nr. 362/R Ședința publică din 15 i ulie 2020...

Articol

Cerere de plată a despăgubirilor pentru exproprierea unui teren în suprafață de 2675 mp în contradictoriu cu Compania Națională de Căi Ferate CFR

Cerere de plată a despăgubirilor pentru exproprierea unui teren în suprafață de 2675 mp în contradictoriu cu Compania Națională de Căi Ferate CFR C_____ DE A___ TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:001.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA Nr. 257/A Ședința publică din...

Articol

Răspunderea civilă pentru prejudiciul cauzat de animale sălbatice. Lipsa calității procesuale pasive.

CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:002.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA Nr. 102/ R Ședința publică din 08 i ulie 2020 Completul constituit din: PREȘEDINTE R___ I____ Judecător I____ O___ Judecător S_____ M______ Grefier C_____ M______ C_______ Pe rol...