Articol

Hotărâre de dizolvare a unei societății. Datoriile la ANAF nu împiedică dizolvarea

Hotărâre de dizolvare a unei societății. Datoriile la ANAF nu împiedică dizolvarea Singurul argument indicat de apelantă este faptul că societatea intimată ar avea o datorie de 3.460 lei la bugetul general consolidat al statului, argument care nu este de natură a conduce la respingerea cererii de dizolvare formulată prin cererea introductivă de instanță, din...

Articol

Înșelăciune. Admiterea Apelului și trimiterea cauzei spre rejudecare datorită faptului că nu s-a pus în discuție modul de soluționare a acțiunii civile

Înșelăciune. Admiterea Apelului și trimiterea cauzei spre rejudecare datorită faptului că nu s-a pus în discuție modul de soluționare a acțiunii civile C_____ DE A___ T____ M____ SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:007.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132...

Articol

Oportunitatea înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii. Respingerea cererii.

Oportunitatea înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii. Respingerea cererii. JUDECĂTORIA T____ M____ SECȚIA PENALĂ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX SENTINȚA PENALĂ NR. 563 Ședința publică din data de 25 iunie 2020 Completul de judecată constituit din: PREȘEDINTE: G____ C____ B_____ GREFIER: F______ L______ MINISTERUL PUBLIC a fost reprezentat de B_____ G_____, procuror în cadrul Parchetului de pe...

Articol

Suspendarea provizorie a executării silite. Inadmisibilitatea acțiunii.

Suspendarea provizorie a executării silite. Inadmisibilitatea acțiunii. JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 1311/2020 Ședința publică din data de 06 mai 2019 Instanța constituită din: PREȘEDINTE : S_______ M____ D________ GREFIER: T____ A__ C_______ Pe rol se află soluționarea acțiunii civile formulate de către contestatorul M_____ G_____ , în contradictoriu cu intimata S.C....

Articol

Fond funciar. Acțiune în constatarea dreptului de proprietate. Prematuritatea acțiunii

Acțiune în constatarea dreptului de proprietate. Prematuritatea acțiunii JUDECĂTORIA TÎRGU-M___ Ș SEC Ț IA CIVILĂ DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX SENTIN Ț A CIVILĂ NR. 1450 Ș edin ț a publică din data de 29 mai 2020 Instan ț a constituită din: PRE Ș EDINTE: L____ P__ GREFIER: E____ M______ Pe rolul instan ț ei se află...

Articol

Recunoașterea și executarea unei hotărâri din străinătate cu privire la aplicarea amenzii contravenționale față de intimat

Recunoașterea și executarea unei hotărâri din străinătate cu privire la aplicarea amenzii contravenționale față de intimat JUDECĂTORIA T____ M____ Secția penală Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX SENTINȚA PENALĂ NR. 451 Ședința publică din data de 22 mai 2020 Completul constituit din: PREȘEDINTE: I____ P___ GREFIER: D______ G_________ Ministerul Public a fost reprezentat de procuror D______ C____ din...

Articol

Cerere de declarare ca nul a unui bilet la ordin. Admiterea cererii

Cerere de declarare ca nul a unui bilet la ordin. Admiterea cererii JUDECĂTORIA TÂRGU M____ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX ORDONANȚA CIVILĂ NR. 1374 Ședința publică din data de 25.05.2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE – A________ A____ GREFIER – R_____ A______ M______ Pe rolul instanței se află judecarea cererii formulată de către petenta B_______ R______ SRL în...

Articol

Cerere de acordare a cheltuielilor de judecată pe cale separată. Admiterea cererii.

Cerere de acordare a cheltuielilor de judecată pe cale separată. Admiterea cererii. JUDECĂTORIA B_____ SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 2740 Ședința publică de la 03 Iulie 2020 C ompletul co nstituit din: PREȘEDINTE I____-A______ C_____-C______ Grefier C___ E____-V_______ Pe rol fiind pronunțarea asupra cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta ADMINISTRAȚIA B_______ DE A__...

Articol

Cerere de înlocuirea măsurii de protecție specială a plasamentului în regim de urgență cu plasamentul la Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial

Cerere de înlocuirea măsurii de protecție specială a plasamentului în regim de urgență cu plasamentul la Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial Sentința civilă Nr. 526/2020 Ședința   publică de la 02 Iulie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE O___ C_____ Gre fier M_____ Z______ Ministerul Public reprezentat de procuror A___ G_________ din cadrul Parchetului...