Articol

Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta

Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta TRIBUNALUL A___ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV, FISCAL ȘI DE INSOLVENȚĂ   SENTINTA Nr. 134/ C__/ 2020 Ședința   publică de la 20 Mai 2020 Analizând actele și lucrările cauzei, instanța a reținut următoarele: Reclamantul este nemulțumit de faptul că, deși...

Articol

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor.

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor. TRIBUNALUL ALBA SECȚIA I CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1124/2020 Ședința publică de la 23 Iulie 2020 An alizând actele și lucrările dosarulu i , instanța reține următoarele: Prin rezoluția instanței din data de 2 2 .04.2020 s-a dispus, în baza dispozițiil or...

Articol

Condamnare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului

Condamnare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului JUDECĂTORIA ALBA IULIA SENTINȚA PENALĂ NR. 211/2020 Ședința publică din data de 12 Noiembrie 2020 Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele: Având în vedere soluția ce urmează a se pronunța în cauză și incidența textelor legale referitoare la retragerea plângerii penale prealabile de către persoana vătămată,...

Articol

Ordonanță președințială pentru stabilirea exigibilității împrumutului

Ordonanță președințială pentru stabilirea exigibilității împrumutului Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele: Sub aspectul stării de fapt , instanța reține că, din ansamblul probator administrat, reiese că reclamantul a acordat societății pârâte suma de 14.775 lei cu titlu de împrumut, la data de 02.06.2020, așa cum rezultă din copia ordinului de...

Articol

Admiterea cererii de validare a popririi

Validare poprire tert poprit, validare poprire respinsa, validare poprire jurisprudenta, validare poprire ncpc, validare poprire ramasa fara obiect, validare poprire taxa de timbru, validare poprire apel, validare poprire vechiul cod, validare poprire angajator, validare poprire aparari tert poprit, validare poprire anaf, validare poprire asociatie de proprietari, validare poprire admisa, validare poprire art, validare poprire autoritate...

Articol

Respingerea cererii de evacurare întemeiate pe procedura specială

Cuvinte cheie Evacuare imobil iarna, evacuare imobil adjudecat, evacuare imobil executare silita, evacuare imobil cumparat la licitatie, notificare evacuare imobil model, notificare evacuare imobil, evacuare din imobil, notificare evacuare imobil ocupat fara drept, evacuare imobil, evacuare silita, evacuare locuinta, evacuarea din imobil noul cod civil, evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept, cerere evacuare...

Articol

Ordonanță președințială pentru executarea provizorie a unui Contract de comodat autentificat

Ordonanță președințială pentru executarea provizorie a unui Contract de comodat autentificat TRIBUNALUL ALBA SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE ADMI NISTRATIV, FISCAL ȘI DE INSOLVENȚĂ Dosar nr. DECIZIA Nr. 1095/A/2020 Ședința publică din data de 2 Decembrie 2020 Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de control judiciar reține următoarele: În prezenta cauză, apelanta Newter Drum SRL...

Articol

Recalcurarea pensiei prin valorificarea sporurilor și veniturilor lunare brute evidențiate în adeverință

Recalcurarea pensiei prin valorificarea sporurilor și veniturilor lunare brute evidențiate în adeverință TRIBUNALUL ALBA SECȚIA I CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 2123/2020 Ședința publică de la 02 Decembrie 2020 În prezenta cauză civilă dedusă spre competentă și legală soluționare,reține faptul că reclamantul,văzând cele menționate în cererea introductivă,și potrivit deciziei inițiale de pensie emisă în dosarul administrativ...

Articol

Condamnare pentru refuzul de a preleva probe biologice

Condamnare pentru refuzul de a preleva probe biologice SENTINȚA PENALĂ NR. 266/2020 Ședința publică din data de 10 Decembrie 2020 Completul constituit din: PREȘEDINTE: C_____ U______-C_____ GREFIER: N______ M____ N_____ Ministerul Public – B________ B_ B_ B____ B__________ B___ B____ a fost reprezentat de procuror A____ M____ G______ Pe rol se află judecarea cauzei penale...

Articol

Ordonanță președințială. Cerere de suspendare a drepturilor și obligațiilor decurgând din contractul de locațiune

Ordonanță președințială respinsă ca inadmisibilă. Cerere de suspendare a drepturilor și obligațiilor decurgând din contractul de locațiune Sentința Civilă Nr. 2686/2020 Ședința publică din 16.12.2020 Instanța constituită din: Președinte: S____-P__ I____ C_______ Grefier: O________ D______ Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamanta P_______ SRL în contradictoriu cu pârâta LIN&EMA, având ca obiect...