Curtea de apel Tîrgu Mureș. Ridicarea măsurii popririi asiguratorii.

Curtea de apel Tîrgu Mureș. Ridicarea măsurii popririi asiguratorii.

Curtea de apel Tîrgu Mureș
DECIZIA PENALĂ Nr. 165/A

Ședința publică din 16 Aprilie 2021

Examinând apelul promovat, prin prisma materialului aflat la dosarul nr. 5.             al Tribunalului M    , a motivelor invocate, precum și din oficiu, în limitele efectului devolutiv, potrivit dispozițiilor art. 417 Cod procedură penală, instanța de apel găsește calea de atac declarată de persoana vătămată S.C. ROPHARMA S.A. a fi fondată, iar aspectele care vor fi semnalate în continuare impun admiterea acesteia, cu consecința reformării hotărârii judecătorești analizate, în următoarele limite, pentru considerentele ce urmează a fi expuse:

În cauză, prin Ordonanța din 28 noiembrie 2013 în dosarul nr. 108/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – J         J          Tg. M     s-a dispus instituirea popririi asiguratorii asupra sumei de 914.000 lei aflate în conturile părții responsabile civilmente S.C. ROPHARMA S.A. deschise la ING BANK, reținându-se că directorii Sucursalei Tg. M     și Sucursalei Iași ai S.C. ROPHARMA S.A. și contabilul șef al Sucursalei Bacău, acționând ca prepuși ai acestei societăți, în exercițiul atribuțiilor lor de serviciu și în interesul acesteia, au scos pe o cale aparent legală suma de 914.000 lei din conturile bancare ale societății, pentru depunerea ulterioară a acestei sume în contul de trezorerie, în vederea acoperirii unor avansuri presupus a fi acordate ilegal și nedecontate prin înscrisuri justificative.

Astfel s-a constatat că S.C. ROPHARMA S.A. are calitatea de comitent în raport cu învinuiții menționați mai sus.

La baza instituirii măsurii asiguratorii au stat dispozițiile art. 32 și 33 din
Legea nr. 656/2002 raportat la art. 118 Cod penal din 1968.

Prin rechizitoriul din data de 12 decembrie 2013 emis în dosarul nr. 108/D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – J         J          J    , și înregistrată pe rolul Tribunalului M     sub numărul            13, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

  • A  A      , sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. a și c din Legea nr.656/2012 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, art. 215¹ alin.1, 2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;
  • N  C       Ș     , sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de: art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003;art. 29 alin. 1 lit. a și c din Legea nr.656/2012 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal,toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;
  • B  M    , sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; art. 29 alin. 1 lit. a și c din Legea nr.656/2012 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal,toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal,
  • S  I    , sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. a și c din Legea nr.656/2012 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; art. 215¹ alin.1, 2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal,
  • B  M        L       , sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. a și c din Legea nr.656/2012 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal;
  • C  L       , sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. a și c din Legea nr.656/2012 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art. 18 din Legea nr. 508/2004.

Prin rechizitoriul din 30 aprilie 2014, emis în dosarul nr. 108/D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – J         J          Tg. M    , înregistrată pe rolul Tribunalului M     sub numărul              , s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C      H        H     , sub acuza săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 367 alin. 1 Cod penal; de art.29 lit. a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal și art. 295 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal.

Prin încheierea din data de 19 octombrie 2016, pronunțată de Tribunalul M    , s-a dispus reunirea dosarului nr.              , care îl viza exclusiv pe inculpatul C      C        la dosarul nr.            13 al Tribunalului M    . Cum în cadrul dosarului nr.               societatea ROPHARMA S.A. figura în calitate de persoana vătămată, iar în dosarul nr.            13 aceeași societate avea calitatea de parte responsabilă civilmente, instanța de fond a solicitat lămuriri procurorului de caz cu privire la calitatea pe care înțelege să o atribuie S.C. ROPHARMA S.A.

Prin adresa nr. 1716/III/13/2016 înregistrată la dosar la data de 17 octombrie 2016, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – J         J          Tg. M     a precizat că raportat la ambele dosare cu soluționarea cărora este investită Tribunalul M    , respectiv nr.              și nr.              , S.C. ROPHARMA S.A. are calitatea procesuală de persoană vătămată, calitate ce decurge din infracțiunile reținute în sarcina inculpaților trimiși în judecată.

Analizând încheierea penală atacată, prin prisma criticilor formulate, reținem următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 249 Cod procedură penală procurorul, în cursul urmăririi penale, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune.

În cauza de față, măsura asiguratorie a popririi a fost instituită în considerarea dispozițiilor art. 32 și art. 33 din Legea nr. 656/2002 conform cărora în cazul în care s-a săvârșit o infracțiune de spălare de bani, luarea măsurilor asiguratorii este obligatorie, în vederea confiscării speciale.

Instituirea și menținerea acestei măsuri chiar și în contextul normei speciale, trebuie să respecte cerințele generale impuse de dispozițiile procesual penale.

Astfel, potrivit art. 249 alin. 4 Cod de procedură penală, măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate.

În contextul descris mai sus, măsura asiguratorie luată în cauză nu poate fi menținută, de vreme ce societatea comercială cu privire la care a fost instituită poprirea în vederea confiscării speciale, nu deține calitatea de inculpată în procesul penal. În raport cu infracțiunea de spălare de bani, societății ROPHARMA S.A. nu i-a fost atribuită nicio calitate.

Nici cea de a doua ipoteză prevăzută de textul de lege invocat, nu este incident în cauză, din moment ce aplicarea măsurii popririi asigurătorii asupra conturilor bancare ale altei persoane decât inculpații, se poate dispune doar dacă se face dovada că bunurile ce urmează a fi confiscate se află în proprietatea acestei persoane și au fost dobândite anterior de către inculpați prin fapta prevăzută de legea penală și transferate mai apoi spre terța persoană față de care s-a dispus măsura sechestrului asiguratoriu. Terții ar putea face obiectul unor măsuri de siguranță, cu condiția să se stabilească faptul că sunt asociați ai inculpatului în cauză, că activitățile acestora se află sub controlul inculpatului, respectiv că activitățile au beneficiat de surse de finanțare care nu au proveniență licită.

Sub acest aspect reținem că ulterior instituirii popririi asiguratorii, prin ordonanța din data de 9 decembrie 2013, procurorul de caz a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute față de învinuiții A      A      , B     S     și S        I     din infracțiunea de înșelăciune prevăzută de art. 31 alin. 2 raportat la art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în infracțiunea de delapidare prevăzută de art. 2151 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, infracțiune pentru care aceștia au și fost trimiși în judecată și condamnați în primă instanță.

Deși în acest cadru, nu se analizează fondul acuzației penale, nu putem face abstracție de natura infracțiunii primare reținute prin rechizitoriu și anume infracțiunea de delapidare – în raport de care S.C. ROPHARMA S.A. are calitatea de persoană vătămată, împrejurare care impietează menținerea măsurii asigurătorii dispuse în cauză.

De altfel, prin adresa nr. 1716/III/13/2016 din 17 octombrie 2016, inclusiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – J         J          Tg. M     a precizat S.C. ROPHARMA S.A. este subiectul pasiv al infracțiunii de delapidare, participând în cauză în calitate de persoană vătămată.

Față de aspectele prezentate mai sus, considerăm greșit raționamentul juridic care a stat la baza menținerii de către instanța de fond a măsurii asigurătorii a popririi asupra conturilor persoanei prejudiciate prin comiterea presupusei infracțiuni predicat (delapidare) din care au provenit sumele de bani supuse procesului de spălare chiar dacă respectivele sume s-ar fi întors în conturile societății comerciale ROPHARMA S.A. În această ipoteză am fi în situația acoperirii prejudiciului cauzat și nu ar fi aplicabile dispozițiile art. 112 Cod de procedură penală.

Reținând că nu mai subzistă condițiile avute în vedere la luarea măsurii asigurătorii a popririi instituite în cauză, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală, vom admite apelul declarat de persoana vătămată S.C. ROPHARMA S.A., împotriva sentinței penale nr. 125/27 octombrie 2020 pronunțată de Tribunalul M     în dosarul nr.            13 și, în consecință:

Vom desființa în parte hotărârea atacată, cu referire la încheierea penală pronunțată la data de 02 octombrie 2019 de Tribunalul M     în dosarul nr.            13 pe care o vom desființa integral și rejudecând cauza în limitele de mai jos:

Vom admite cererea formulată de persoana vătămată S.C. ROPHARMA S.A. și vom ridica măsura popririi asigurătorii dispusă în cursul urmăririi penale, prin Ordonanța din 28 noiembrie 2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – J         J          Tg. M    , în dosarul nr. 108/P/2012, asupra sumei de 914.000 lei aflată în contul curent al persoanei vătămate S.C. ROPHARMA S.A. deschis la ING BANK S.A., instituită prin adresa nr.         din data de 29.11.2013 de către Brigada de combatere a criminalității organizate Tg. M     – Serviciul de combatere a finanțării terorismului și spălării banilor.

Pornind de la soluția ce urmează a fi pronunțată în cauză, în baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în procedura soluționării prezentului apel, în sumă de 100 lei, vor rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 313 lei, reprezentând contravaloarea onorariului avocatului desemnat din oficiu în favoarea inculpatului N         C       Ș     , rămâne în sarcina statului și se avansează din fondul special al Ministerului Justiției, în favoarea Baroului M    .

Asupra onorariilor avocaților din oficiu desemnați în favoarea inculpaților S        I     și A      A      , instanța urmează să se pronunțe în dosarul nr.            13.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În conformitate cu art. 421 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală, admite apelul declarat de persoana vătămată S.C. ROPHARMA S.A. (cu sediul social în B     ,                     , 55,                      , înregistrată la O.R.C. B      sub nr. J            , C.U.1.       , reprezentata legal prin dr. Farm. M     M     – Președinte – Director General), împotriva sentinței penale nr. 125/27 octombrie 2020 pronunțată de Tribunalul M     în dosarul nr.            13 și, în consecință:

Desființează în parte hotărârea atacată, cu referire la încheierea penală pronunțată la data de 02 octombrie 2019 de Tribunalul M     în dosarul nr.            13, pe care o desființează integral și rejudecând cauza în limitele de mai jos:

Admite cererea formulată de persoana vătămată S.C. ROPHARMA S.A. și ridică măsura popririi asigurătorii dispusă în cursul urmăririi penale, prin Ordonanța din 28 noiembrie 2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – J         J          Tg. M    , în dosarul nr. 108/P/2012, asupra sumei de 914.000 lei, aflată în contul curent al persoanei vătămate S.C. ROPHARMA S.A. deschis la ING BANK S.A., instituită prin adresa nr.         din data de 29.11.2013 de către Brigada de combatere a criminalității organizate Tg. M     – Serviciul de combatere a finanțării terorismului și spălării banilor.

Potrivit art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în procedura soluționării prezentului apel, în sumă de 200 lei, vor rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 313 lei, reprezentând contravaloarea onorariului avocatului desemnat din oficiu în favoarea inculpatului N         C       Ș     , rămâne în sarcina statului și se avansează din fondul special al Ministerului Justiției, în favoarea Baroului M    .

Asupra onorariilor avocaților din oficiu desemnați în favoarea inculpaților S        I     și A      A      , instanța urmează să se pronunțe în dosarul nr.            13.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 16 aprilie 2021.

Leave a Reply