Articol

Audiovizual. Publicitate comparativă şi înşelătoare. 2. Spot publicitar. Dreptul de control al CNA. Decizie prin care se solicită oprirea de la difuzare a unui spot publicitar. 3.Interes legitim. Promovarea acţiunii privind anularea actului administrativ de către un terţ vătămat

Audiovizual. Publicitate comparativă şi înşelătoare. 2. Spot publicitar. Dreptul de control al CNA. Decizie prin care se solicită oprirea de la difuzare a unui spot publicitar. 3.Interes legitim. Promovarea acţiunii privind anularea actului administrativ de către un terţ vătămat 1. Spotul publicitar prin care se face trimitere directă la un anumit furnizor de telefonie fixă...

Articol

Somaţie de plată. Obligarea debitorului la plata penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat, la plata dobânzilor comerciale legale aferente preţului neachitat şi la plata contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte de termen. Caracterul abuziv al clauzelor

În urma examinării clauzei inserate în contractul încheiat între părţi, cu privire la plata penalităţilor de întârziere datorate pentru neplata la scadenţă a contravalorii serviciilor prestate de creditoare într-un cuantum ce poate depăşi cuantumul debitului principal, asupra cărora sunt calculate, instanţa a apreciat că aceasta este o clauză abuzivă, impusă unilateral de către creditoare, care...

Articol

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de internet. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al 9 clauzelor contractuale privind rezilierea şi perceperea de penalităţi de întârziere de 1% pentru neefectuarea plăţii la termen. Calitate procesuală activă a persoanei juridice care beneficiază, în temeiul unui contract încheiat cu un comerciant, de produsele sau serviciile furnizate de acesta. Aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000

1. Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, modificată prin Legea nr. 65/2002, prin consumator se înţelege orice persoană fizică, grupuri de persoane sau orice persoană juridică care beneficiază în temeiul unui contract încheiat cu un comerciant de produsele sau serviciile furnizate de acesta. Prin urmare, reclamanta persoană juridică are calitate procesuală activă...

Articol

Sesizare formulată de către un beneficiar (societate comercială) al serviciilor de internet/comunicaţii de date de IP şi acces la reţea. Nerespectarea procedurii speciale reglementate de dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000. Lipsa calităţii de consumator

Dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000 prevăd o anume procedură în cadrul căreia se pot solicita aplicarea sancţiunii contravenţionale, modificarea clauzelor abuzive şi/sau desfiinţarea contractului, procedură care în speţă nu a fost urmată. Potrivit contractului denunţat ca abuziv, la momentul în- cheierii lui (ca, de altfel, şi la momentul promovării acţiunii introductive de instanţă...

Articol

Viol săvârşit de două sau mai multe persoane împreună. Constrângerea părţii vătămate la raportul sexual, împrejurări de determinare a constrângerii

Viol săvârşit de două sau mai multe persoane împreună. Constrângerea părţii vătămate la raportul sexual, împrejurări de determinare a constrângerii. Pentru existenţa infracţiunii de viol, apare ca lipsită de relevanţă împrejurarea că partea vătămată ar mai fi avut raporturi sexuale cu alţi bărbaţi sau că ar fi fost cunoscută ca fiind imorală. Partea vătămată nu...

Articol

Condamnat transferat în alt penitenciar ulterior formulării cererii de contopire. Competenţa teritorială

Condamnat transferat în alt penitenciar ulterior formulării cererii de contopire. Competenţa teritorială împrejurarea că după introducerea cererii de contopire a pedepselor petiţionarul a fost mutat într-un alt loc de deţinere, aflat în raza teritorială a altei instanţe, nu poate duce la concluzia că o altă instanţă ar deveni competentă. I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3521...

Articol

Condamnat transferat temporar după înaintarea cererii de contopire. Competenţă

Condamnat transferat temporar după înaintarea cererii de contopire. Competenţă Instanţa competentă, potrivit art. 449 alin. (2) C.proc.pen., este instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere unde execută pedeapsa şi nu instanţa corespunzătoare în a cărei rază se află un loc de deţinere unde condamnatul a fost transferat temporar. C.S.J., secţia...

Articol

Concurs de infracţiuni. Contopire. Competenţă exclusivă

Concurs de infracţiuni. Contopire. Competenţă exclusivă Competentă să soluţioneze cererea de contopire a pedepselor în cazul concursului de infracţiuni, formulată de condamnatul aflat în stare de deţinere, este instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere, corespunzătoare instanţei de executare a ultimei hotărâri, competenţa fiind exclusivă, nu alternativă. C.S.J, secţia penală, decizia...

Articol

Contopire de pedepse. Conflict negativ de competenţă. Interpretarea termenului de „ultima hotărâre” din conţinutul art 449 alin. (2) C.proc.pen.

Contopire de pedepse. Conflict negativ de competenţă. Interpretarea termenului de „ultima hotărâre” din conţinutul art 449 alin. (2) C.proc.pen. Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul în care cel condamnat se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află...

Articol

Somaţie de plată. Obligarea debitorului la plata penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat, la plata dobânzilor comerciale legale aferente preţului neachitat şi la plata contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte de termen. Caracterul abuziv al clauzelor

Somaţie de plată. Obligarea debitorului la plata penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat, la plata dobânzilor comerciale legale aferente preţului neachitat şi la plata contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte de termen. Caracterul abuziv al clauzelor. În urma examinării clauzei inserate în contractul încheiat între părţi, cu...