Articol

Construcţii edificate pe terenul altei persoane. Existenţa unei hotărâri anterioare privind dreptul de proprietate. Buna sau reaua-credintă a constructorului

Construcţii edificate pe terenul altei persoane. Existenţa unei hotărâri anterioare privind dreptul de proprietate. Buna sau reaua-credintă a constructorului. în cazul în care într-un alt litigiu, finalizat prin soluţie irevocabilă, s-a stabilit că pârâtul nu are nici un titlu asupra terenului, reiterarea dreptului de proprietate derivând din contractul de cumpărare analizat în litigiul anterior nu...

Articol

Situaţia în care statul a mai edificat un etaj (constituind o unitate locativă) după preluare, pe care l-a şi înstrăinat anterior desfiinţării titlului de preluare a restului de construcţie şi a terenului aferent

Situaţia în care statul a mai edificat un etaj (constituind o unitate locativă) după preluare, pe care l-a şi înstrăinat anterior desfiinţării titlului de preluare a restului de construcţie şi a terenului aferent. Este răsturnată prezumţia de proprietate prevăzută de art. 492 C. civ., potrivit căreia proprietarul terenului este şi proprietarul construcţiei, în condiţiile în...

Articol

Litigiu prin care s-a constituit servitutea de trecere, purtat între beneficiar şi autorul constructorului care împiedică folosirea acesteia. Criterii de apreciere a bunei / relei-credinţe a constructorului pe terenul asupra căruia s-a constituit servitutea de trecere

Litigiu prin care s-a constituit servitutea de trecere, purtat între beneficiar şi autorul constructorului care împiedică folosirea acesteia. Criterii de apreciere a bunei / relei-credinţe a constructorului pe terenul asupra căruia s-a constituit servitutea de trecere. Articolul 576 C. civ. defineşte servitutea ca fiind p sarcină impusă asupra unui imobii pentru uzui şi utiiitatea altui...

Articol

Constructor de bună-credinţă. Calitate care dă dreptul la dezdăunări şi nu conferă drept de proprietate asupra lucrărilor efectuate

Potrivit art. 492 C. civ., orice construcţie sau plantaţie făcută asupra pământului se prezumă a fi făcută de către proprietarul pământului, până ce se dovedeşte contrariul. Chiar dacă, printr-o sentinţă civilă, s-a constatat, în contradictoriu cu statul, calitatea de constructor de bună-credinţă la edificarea construcţiei pe terenul proprietate de stat, aceasta nu-i conferă pârâtului dreptul...

Articol

Constatarea nulității absolute a titlului de proprietate. Inadmisibilitate recurs. Curtea de apel Targu Mures

Cuvinte cheie: spete fond funciar, anulare titlu de proprietate, nulitate absoluta titlu de proprietate, comisia judeteana de fond funciar, inadmisibilitate recurs, practica judiciara, jurisprudenta, Curtea de apel Targu Mures, avocat fond funciar targu Mures, legea nr. 18/1991, exceptia inadmisibilitatii, harghita, comisia locala de fond funciar, recurs, teren. R O M Â N I A CURTEA...

Articol

Actiune în pretenții pentru despăgubiri în urma demolării unui imobil. Curtea de Apel Targu Mureș

Cuvinte cheie: actiune in pretentii, despagubiri demolare imobil, daune morale demolare cladire, curtea de apel, avocat targu mures, exceptie, daune materiale, avocat drept civil, raspundere civila delictuala, prejudiciu material, moral, amenintare 341/2017 27-09-2017 pretentii Curtea de Apel TÂRGU MURES R O M Â N I A CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod...

Articol

Solicitare de obligare a primariei la plata diurnei de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară

Cuvinte cheie: obligare primarie, diurna, indemnizatie de incadrare, curtea de apel mures, jurisprudenta, practica judiciara, avocat targu mures, biroul electoral de circumscriptie, loctiitor presedinte, judecatoria sighisoara, drepturi salariale, salariu brut primarie, 2 % incadrare, avocat, circumscriptie, targu mures, alegeri locale, detasare primarie, decont calatorie.  CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2017:001.xxxxxx...

Articol

Plangere impotriva rezolutiei Directorul Oficiul Registrului Comerțului. Curtea de Apel Targu Mures

Cuvinte cheie; plangere director orc, plangere rezolutie orc, plangere director, curtea de apel targu mures, executare silita, măsuri de executare, lege, avocat, targu mures, tribunal specializat, poprire, parti sociale, jurisprudenta, practica judiciara, mures avocat, administrator judiciar, tert poprit.   DECIZIA n r. 602/ R Ședința   publică din 20 s eptembrie 2017 Completul compus din:...

Articol

Anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare emis de A.P.D.R.P.

Cuvinte cheie: curtea de apel, jurisprudenta, practica judiciara, recurs, anulare proces verbal A.P.D.R.P., creante bugetare, actiune contencios administrativ, cerere de chemare in judecata, oug, avocat, targu mures, avocat mures proces verbal, avocat targu mures contencios administrativ.   CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2018:006.xxxxxx Dosar...

Articol

Exploatarea cersetoriei (art. 214 Cod penal) Curtea de Apel Brasov

Cuvinte cheie: exploatarea cersetoriei, cod penal, infractiune, online, cersetori anglia, suedia, cersetorie dosar penal, amenda, condamnare curtea de apel dosar penal, art. art. 214 Cod penal, avocat cod penal, drept penal Art. 214: Exploatarea cerşetoriei (1)Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la...