Articol

Contract de vânzare-cumpărare încheiat anterior anuiui 1989. Aprecierea bunei-credinţe

Contract de vânzare-cumpărare încheiat anterior anuiui 1989. Aprecierea bunei-credinţe În contextul analizării bunei-credinţe, nu se poate concepe că, în conjunctura dinaintea anului 198^ cumpărătorii ar fi putut avea vreun dubiu cu privire la dreptul de proprietate ai statului, cu atât mai mult cu cât acest drept fusese şi înscris în cartea funciară, conform art. 17...

Articol

Cerere pentru acordare de despăgubiri adresată Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 112/1995

Cerere pentru acordare de despăgubiri adresată Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 Buna-credintă a terţilor dobânditori este reţinută în condiţiile în care foştii proprietari nu şi-au manifestat intenţia de a revendica imobilul din litigiu înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 112/1995 şi nici nu s-au conformat dispoziţiilor acestei legi de a solicita restituirea...

Articol

Necesitatea dovedirii calităţii de constru verificării bunei sau relei-credinţe

Necesitatea dovedirii calităţii de constru verificării bunei sau relei-credinţe. În condiţiile în care partea nu a intenţionat sau nu a putut să se conformeze obligaţiilor de natură probatorie care îi reveneau conform art. 1169 C. civ., astfel încât nu a demonstrat prin mijloace de probă concludente dacă şi în ce măsură a existat o contribuţie...

Articol

Construcţii edificate pe terenul altei persoane. Existenţa unei hotărâri anterioare privind dreptul de proprietate. Buna sau reaua-credintă a constructorului

Construcţii edificate pe terenul altei persoane. Existenţa unei hotărâri anterioare privind dreptul de proprietate. Buna sau reaua-credintă a constructorului. în cazul în care într-un alt litigiu, finalizat prin soluţie irevocabilă, s-a stabilit că pârâtul nu are nici un titlu asupra terenului, reiterarea dreptului de proprietate derivând din contractul de cumpărare analizat în litigiul anterior nu...

Articol

Situaţia în care statul a mai edificat un etaj (constituind o unitate locativă) după preluare, pe care l-a şi înstrăinat anterior desfiinţării titlului de preluare a restului de construcţie şi a terenului aferent

Situaţia în care statul a mai edificat un etaj (constituind o unitate locativă) după preluare, pe care l-a şi înstrăinat anterior desfiinţării titlului de preluare a restului de construcţie şi a terenului aferent. Este răsturnată prezumţia de proprietate prevăzută de art. 492 C. civ., potrivit căreia proprietarul terenului este şi proprietarul construcţiei, în condiţiile în...

Articol

Litigiu prin care s-a constituit servitutea de trecere, purtat între beneficiar şi autorul constructorului care împiedică folosirea acesteia. Criterii de apreciere a bunei / relei-credinţe a constructorului pe terenul asupra căruia s-a constituit servitutea de trecere

Litigiu prin care s-a constituit servitutea de trecere, purtat între beneficiar şi autorul constructorului care împiedică folosirea acesteia. Criterii de apreciere a bunei / relei-credinţe a constructorului pe terenul asupra căruia s-a constituit servitutea de trecere. Articolul 576 C. civ. defineşte servitutea ca fiind p sarcină impusă asupra unui imobii pentru uzui şi utiiitatea altui...

Articol

Constructor de bună-credinţă. Calitate care dă dreptul la dezdăunări şi nu conferă drept de proprietate asupra lucrărilor efectuate

Potrivit art. 492 C. civ., orice construcţie sau plantaţie făcută asupra pământului se prezumă a fi făcută de către proprietarul pământului, până ce se dovedeşte contrariul. Chiar dacă, printr-o sentinţă civilă, s-a constatat, în contradictoriu cu statul, calitatea de constructor de bună-credinţă la edificarea construcţiei pe terenul proprietate de stat, aceasta nu-i conferă pârâtului dreptul...

Articol

Constatarea nulității absolute a titlului de proprietate. Inadmisibilitate recurs. Curtea de apel Targu Mures

Cuvinte cheie: spete fond funciar, anulare titlu de proprietate, nulitate absoluta titlu de proprietate, comisia judeteana de fond funciar, inadmisibilitate recurs, practica judiciara, jurisprudenta, Curtea de apel Targu Mures, avocat fond funciar targu Mures, legea nr. 18/1991, exceptia inadmisibilitatii, harghita, comisia locala de fond funciar, recurs, teren. R O M Â N I A CURTEA...

Articol

Actiune în pretenții pentru despăgubiri în urma demolării unui imobil. Curtea de Apel Targu Mureș

Cuvinte cheie: actiune in pretentii, despagubiri demolare imobil, daune morale demolare cladire, curtea de apel, avocat targu mures, exceptie, daune materiale, avocat drept civil, raspundere civila delictuala, prejudiciu material, moral, amenintare 341/2017 27-09-2017 pretentii Curtea de Apel TÂRGU MURES R O M Â N I A CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod...

Articol

Solicitare de obligare a primariei la plata diurnei de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară

Cuvinte cheie: obligare primarie, diurna, indemnizatie de incadrare, curtea de apel mures, jurisprudenta, practica judiciara, avocat targu mures, biroul electoral de circumscriptie, loctiitor presedinte, judecatoria sighisoara, drepturi salariale, salariu brut primarie, 2 % incadrare, avocat, circumscriptie, targu mures, alegeri locale, detasare primarie, decont calatorie.  CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2017:001.xxxxxx...