Concurs de infracţiuni. Contopire. Competenţă exclusivă

Concurs de infracţiuni. Contopire. Competenţă exclusivă

Competentă să soluţioneze cererea de contopire a pedepselor în cazul concursului de infracţiuni, formulată de condamnatul aflat în stare de deţinere, este instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere, corespunzătoare instanţei de executare a ultimei hotărâri, competenţa fiind exclusivă, nu alternativă.

C.S.J, secţia penală, decizia nr. 2808 din 16 iunie 2000
(B.J.C.D. 2000)

Prin sentinţa penală nr. 445 din 3 martie 2000, Judecătoria Oradea a declinat în favoarea Tribunalului Militar Timişoara competenţa de a judeca cererea de contopire a pedepselor formulată de condamnatul P.I., deţinut în Penitenciarul Oradea.
S-a reţinut că una dintre sentinţele prin care petiţionarul a fost condamnat a fost pronunţată de Tribunalul Militar Timişoara, astfel că, potrivit art. 35 alin. (2) C.proc.pen., competenţa revine instanţei militare.
Tribunalul Militar Timişoara, prin sentinţa penală nr. 56 din 17 aprilie 2000, şi-a declinat competenţa în favoarea Judecătoriei Oradea.
Examinând conflictul negativ de competenţă dintre cele două instanţe, se constată următoarele:
Potrivit art. 449 alin. (2) C.proc.pen., instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul când cel condamnat se află în stare de deţinere ori în executarea pedepsei la locul de muncă, instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere sau, după caz, unitatea unde se execută pedeapsa.
Dispoziţiile art. 449 alin. (2) C.proc.pen. trebuie înţelese în sensul că, pentru condamnatul deţinut în executarea pedepsei, nu există alternativa alegerii altei instanţe decât aceea în raza căreia se află locul de deţinere în care el se găseşte la data introducerii cererii de modificare a pedepsei.
Greşit Judecătoria Oradea a reţinut ca temei legal pentru stabilirea competenţei în speţă dispoziţiile art. 35 alin. (2) C.proc.pen., care se referă la stabilirea competenţei în caz de indivizibilitate sau conexitate privind judecarea cauzelor în fond, şi nu dispoziţiile art. 449 alin. (2) C.proc.pen., care stabilesc competenţa privind soluţionarea cererii de contopire.
Cum ultima hotărâre a fost pronunţată de judecătorie, iar la data formulării cererii de contopire condamnatul se afla în Penitenciarul Oradea, competentă să judece este Judecătoria Oradea.

Leave a Reply