Condamnat transferat temporar după înaintarea cererii de contopire. Competenţă

Condamnat transferat temporar după înaintarea cererii de contopire. Competenţă

Instanţa competentă, potrivit art. 449 alin. (2) C.proc.pen., este instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere unde execută pedeapsa şi nu instanţa corespunzătoare în a cărei rază se află un loc de deţinere unde condamnatul a fost transferat temporar.

C.S.J., secţia penală, decizia nr. 9 din 12 ianuariel998
(B.J. 1998, p. 498)

Condamnatul G.S. A solicitat contopirea pedepselor de 2 ani şi 10 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 791/1996 a Judecătoriei Paşcani, cu pedeapsa de 2 ani închisoare ce i s-a aplicat prin sentinţa penală nr. 1307/1996 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, precum şi cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 5344/1996 a Judecătoriei Craiova.
Comunicându-i-se că petiţionarul fusese transferat la Penitenciarul Iaşi, Judecătoria Craiova şi-a declinat competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Iaşi.
Judecătoria Iaşi şi-a declinat, la rândul ei, competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Craiova, cu motivarea că petiţionarul se afla transferat doar temporar în Penitenciarul Iaşi, locul de deţinere al acestuia fiind Penitenciarul Craiova, astfel că Judecătoria Craiova trebuia să soluţioneze cererea întrucât acel loc de deţinere se afla în raza sa teritorială.
în soluţionarea conflictului negativ de competenţă intervenit, s-a constatat că petiţionarul G.S. a fost încarcerat pentru executarea unei pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare la Penitenciarul Craiova, el aflându-se doar temporar în Penitenciarul Iaşi, unde a fost transferat pentru judecarea apelului declarat împotriva unei sentinţe pronunţate de Judecătoria Paşcani.
Cum locul de deţinere al condamnatului este Penitenciarul Craiova, iar instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află acel loc de deţinere este Judecătoria Craiova, în conformitate cu art. 449 alin. (2) C.proc. pen. s-a stabilit că acestei instanţe îi revine competenţa de a soluţiona cererea de contopire de pedepse formulată în cauză.

Leave a Reply