Art. 1160. Subiectele

Ascendenţii pot face partajul bunurilor lor între descendenţi.