Admitere apel. Achitare pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Curtea de Apel Tîrgu Mureș

Admitere apel. Achitare pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Curtea de Apel Tîrgu Mureș

DECIZIA PENALĂ Nr. ###/A

Şedinţa publică din 5 iunie 2020

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ###### ########## #####

Judecător: ##### ##########

Grefier: ###### ###

Pe rol judecarea apelul formulat de către inculpatul ######## ###### (fiul lui ##### şi #########, născut la data de ## ####### ####, cu domiciliul în ##########, #### ###### ########### ### ##, ####### ########) împotriva sentinţei penale nr. ### din 25 iunie 2019 pronunţată de Judecătoria ########## în dosarul nr. ####/234/2018.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor precum şi a reprezentantei Ministerului Public, respectiv a doamnei procuror #### ####### din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu #####.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor şi cuvântul părţilor au fost cuprinse în încheierea de şedinţă din 25 mai 2020 când s-a amânat pronunţarea hotărârii la data de astăzi, 5 iunie 2020, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CURTEA DE APEL

Prin sentinţa penală nr. ### din 25 iunie 2019 pronunţată de Judecătoria ########## în dosarul nr. ####/234/2018 s-a dispus după cum urmează:

În temeiul art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpatul ######## ###### fiul lui ##### și #########, născut la data de ##########, în #### ##########, ####### ########, domiciliat în ########## ##########, str. Școala Superioară, nr. 28, ####### ########, CNP : #############, cetăţean român, muncitor, studii 10 clase, cu antecedente penale la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În temeiul art. 66 alin. 1 literele a, b Cod penal raportat la art. 68 alin. 1 litera c Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exerciţiul dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, al dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 literele a, b Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, al dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 334 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat ######## ###### la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

În temeiul art. 66 alin. 1 literele a, b Cod penal raportat la art. 68 alin. 1 litera c Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exerciţiul dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, al dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 literele a, b Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, al dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Constată că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 litera b Cod penal, stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 2 luni, reprezentând o treime din cuantumul celeilalte pedepse, urmând ca inculpatul ######## ###### să execute pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare.

În temeiul art. 45 alin. 3 litera a raportat la art. 66 alin. 1 literele a, b Cod penal raportat la art. 68 alin. 1 litera c Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exerciţiul dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, al dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei rezultante.

În temeiul art. 45 alin. 3 litera a şi alin. 5 Cod penal, raportat la art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 literele a, b Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, al dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul ######## ###### la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În motivare, se arată că procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante consemnează faptul că la data de 30.07.2016 inculpatul a fost găsit cu un autoturism de teren şi o remorcă neînmatriculate încărcată cu lemn răşinos pe raza localității ########## pe drumul forestier Belchiei la o distanţă de 3 km faţă de intersecţia cu DN12C. S-a constatat totodată că inculpatul nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice permisul fiind anulat.

Împrejurările menționate în procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante sunt confirmate prin declarațiile martorului #### #####.

În ceea ce privește împrejurarea dacă sectorul de drum respectiv întruneşte cerinţa de a fi public pentru a atrage incidenţa legii penale se impun următoarele precizări.

În apărarea sa inculpatul a arătat că drumul respectiv a fost dintotdeauna drum forestier, prin câmp şi nu este deschis circulaţiei publice. În plus, cu ocazia audierii în instanţă inculpatul a nuanţat declaraţia arătând că nici măcar nu a intrat pe drumul forestier ci a mers de acasă direct prin câmp cu maşina în pădure de unde a luat lemne.

Analizând acest argument şi susţinerea inculpatului în raport de declaraţia martorului #### ##### şi de înscrisurile administrate în cursul cercetării judecătoreşti instanța urmează să le înlăture pentru următorul considerent.

Astfel susţinerea inculpatului cu privire la locul unde a fost depistat este infirmată prin declaraţia martorului #### ##### care a arătat fără echivoc faptul că inculpatul a fost oprit în timp ce venea pe drumul forestier dinspre pădure, drum amenajat şi asfaltat la acea dată prevăzut cu semne de circulaţie destinate autovehiculelor care circulă la proprietăţile riverane.

În ceea ce priveşte natura drumului este irelevantă percepţia pe care o avea inculpatul cu privire la acest drum pe care îl consideră drum nepublic.

Judecătorul reţine că natura unui drum se apreciază în raport de criterii extrinseci şi nu de poziţia subiectivă. Astfel, faptul că drumul a fost dat în administrarea municipiului, faptul că încă din anul 20011 drumul a fost amenajat fiind asfaltat şi pietruit, prevăzut cu semne de reglementare a circulaţiei, faptul că la drumul respectiv sunt construite case de locuit, pensiuni care implică existenţa traficului riveranilor de la drumul naţional la proprietate precum şi faptul că sectorul de drum prezintă toate aparenţele de a fi o cale de comunicare fizică între DN12 şi zona respectivă, sunt elemente care obligă orice observator sau utilizator să aprecieze asupra faptului că drumul este în mod evident deschis circulaţiei publice.

Împrejurarea că Ocolul silvic particular ########## ar fi instalat în zonă un indicator cu semnificaţia drum închis circulaţiei publice nu poate fi reținută în privinţa inculpatului drept cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei deoarece, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse şi cum confirmă şi inculpatul acesta are domiciliul pe strada Şcoala superioară, în apropiere de amplasamentul drumului în cauză şi, în plus, deţine o stână în zona respectivă zonă pe care o cunoaşte astfel încât nu poate afirma în mod verosimil că sectorul respectiv este în percepţia sa exclusiv drum forestier aflat doar în administrare silvică şi pe care nu se circulă public. Pentru aceleaşi raţiuni nu se poate admite că din 2011 de când au fost iniţiate lucrările de reabilitare şi până la data săvârşirii faptei, inculpatul nu ar fi cunoscut că drumul este în administrarea municipiului şi este deschis circulaţiei publice.

Aşadar judecătorul nu poate reţine că împrejurarea invocată s-ar circumscrie ca fiind mai presus de orice îndoială rezonabilă.

Elementul material al infracţiunilor constă în acţiunea inculpatului de a conduce autoturismul neînmatriculat şi având permisul de conducere anulat, pe drumul public reprezentat de drumul Belchiei din ########## ##########, #### ########.

Urmarea imediată a acestor fapte este reprezentată de crearea unei stări de pericol, atât pentru inculpat care conducea vehiculele neînmatriculate şi implicit neavizate tehnic, dar în primul rând pentru ceilalţi participanţi la trafic.

Legătura de cauzalitate între elementul material şi urmarea imediată rezultă în mod evident din materialul probator administrat în cauză, aşa cum s-a arătat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit faptele de conducere a vehiculelor neînmatriculate şi având permisul anulat cu intenţie indirectă, întrucât acesta a prevăzut rezultatul faptei sale, respectiv punerea în pericol a siguranţei circulaţiei rutiere şi a celorlalţi participanţi la trafic şi, deşi nu a urmărit acest rezultat, a acceptat posibilitatea producerii lui.

Instanţa conchide că probatoriul analizat în cele ce precedă este suficient pentru a stabili că faptele expuse în actul de sesizare există, constituie infracţiune şi au fost comise de inculpatul cu vinovăţia prevăzută de lege, ceea ce atrage răspunderea penală a acestuia.

În drept, fapta inculpatului ######## ######, care, la data de 13.07.2016, a condus pe drumul public autoturismul şi remorca neînmatriculate pe Drumul Belchiei din ########## ##########, având permisul de conducere anulat întruneşte trăsăturile esenţiale ale infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută și pedepsită de art.335 alin 2 Cod Penal conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat prevăzută și pedepsită de art. 334 alin 1 Cod Penal.

În condiţiile săvârşirii a două infracţiuni prin acte materiale diferite, este incidentă dispoziţia art. 38 alin 1 cod penal privind concursul real de infracţiuni.

Totodată din fişa de cazier a inculpatului rezultă că acesta a săvârşit faptele în termenul de reabilitare accesoriu condamnării la pedeapsa închisorii dispusă prin s.p. 205/19.02.2013 a Judecătoriei ##########, pedeapsă executată care însă atrage starea de recidivă postexecutorie conf. art. 41 alin 1 Cod penal.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul ######## ######.

În motivare, acesta a arăat că drumul pe care a circulat era închis circulaţiei publice, conform indicatorului instalat la începutul drumului.

Apelul este fondat, pentru următoarele considerente:

Potrivit probelor dosarului, la data de 30.07.2016 inculpatul a circulat cu un autoturism de teren şi o remorcă neînmatriculate pe raza localității ########## pe drumul forestier Belchia, fiind suprins la o distanţă de 3 km faţă de intersecţia cu DN12C. S-a constatat că inculpatul nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, permisul fiind anulat.

Potrivit Adresei Primăriei ########## nr. 4990/2019, drumul forestier se află în proprietatea şi administrarea acestui municipiu, iar potrivit Adresei aceleiaşi primării nr. ##########, drumul este deschis circulaţiei publice.

Potrivit planşelor fotografice depuse la dosar, la data faptei la intrarea pe acest drum se afla amplasat un panou cu inscripţia „Drum închis circulaţiei publice”.

Potrivit Adresei nr. ######### a Ocolului Silvic particular ##########, panoul a fost instalat de acest Ocol Silvic în baza art. 83 din Codul silvic.

Potrivit art. 83 din Codul silvic (Legea nr. 46/2008):

(2) Drumurile forestiere sunt căi de transport tehnologic, de utilitate privată, utilizate pentru: gospodărirea pădurilor, desfăşurarea activităţilor de vânătoare şi pescuit sportiv, intervenţii în caz de avarii, calamităţi sau dezastre, fiind închise circulaţiei publice, cu excepţia activităţilor sportive, de recreere şi turism care se pot practica numai cu acordul proprietarului, iar în cazul pădurilor proprietate publică a statului, cu acordul administratorului acestora.

(3) Condiţiile de acces se afişează pe indicatoare specifice, la intrarea pe drumul forestier.

Potrivit art. 6 din OUG nr. 195/2002 (Codul rutier), în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:

14. drum public – orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile.

Potrivit art. 30 alin. 5 Cod penal, nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită ca urmare a necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată. Caracterul ilicit al faptelor incriminate de art. 334, 335 Cod penal depinde de săvârşirea lor pe drumurile publice.

Din aceste împrejurări de fapt şi de drept rezultă că, nefiind de utilitate privată, drumul Belchia nu este drum forestier. Pe de altă parte, el este desemnat, inclusiv de proprietarul său, Municipiul ##########, ca drum forestier. Potrivit Codului silvic, drumurile forestiere sunt închise circulaţiei publice, iar un indicator în acest sens a fost instalat la intrarea pe drum de Ocolul Silvic particular ##########. Având în vedere şi definiţia circulară a drumului închis circulaţiei publice din Codul rutier (drumul închis circulaţiei publice este cel semnalizat ca atare), inculpatul nu avea posibilitatea să cunoască voinţa proprietarului drumului de a lăsa drumul deschis circulaţiei publice.

Faptele de a conduce fără permis un autoturism neînmatriculat pe acest drum nu îi sunt imputabile.

Pentru aceste considerente, instanţa, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod pr. pen., va admite apelul formulat de către inculpatul ######## ###### împotriva sentinţei penale nr. ### din 25 iunie 2019 pronunţată de Judecătoria ########## în dosarul nr. ####/234/2018, şi în consecinţă:

Va desfiinţa integral sentinţa atacată şi, în rejudecare:

În temeiul art. 16 alin. 1 lit. d Cod procedură penală îl va achita pe inculpatul ######## ###### pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi art. 334 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în primă instanţă şi apel vor rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 2 Cod pr. pen. va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod pr. pen. admite apelul formulat de către inculpatul ######## ###### (fiul lui ##### şi #########, născut la data de ## ####### ####, cu domiciliul în ##########, #### ###### ########### ### ##, ####### ########) împotriva sentinţei penale nr. ### din 25 iunie 2019 pronunţată de Judecătoria ########## în dosarul nr. ####/234/2018, şi în consecinţă:

Desfiinţează integral sentinţa atacată şi, în rejudecare:

În temeiul art. 16 alin. 1 lit. d Cod procedură penală achită pe inculpatul ######## ###### pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi art. 334 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în primă instanţă şi apel vor rămâne în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 5.06.2020.

Leave a Reply