Curtea de Apel Targu Mures. Amenintare (art. 206 Cod penal)

Curtea de Apel Targu Mures. Amenintare (art. 206 Cod penal)

Contactați-ne la numărul de telefon 0748.031.076 sau pe pagina de facebook avocat Cruciu Petru, precum și la adresa din Târgu Mureș, str. Stefan cel Mare nr. 1

avocat amenintare, avocat curtea de apel, avocat targu mures, avocat alba iulia, plangere penala amenintare, urmarire penala amenintare, pedeapsa amenintare, avocat drept penal amenintare, retragere plangere amenintare, avocat bun penal

DECIZIA PENALĂ NR. 66/ A

Ședința publică din 5 m artie 2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: dr. M______ Vas_____

JUDECĂTOR: S____ B____

GREFIER: A____ B_____ F_____

Pe rol se află pronunțarea asupra apelului declarat de inculpatul Ș_____ O_____ S____ (fiul lui A_______ și A____, născut la data de 03.01.1988 în Târnăveni, jud. M____, cu domiciliul în comuna Cucerdea, ________________, jud. M____, CNP xxxxxxxxxxxxx), împotriva sentinței penale nr. 94/10 octombrie 2019, pronunțată de Judecătoria Târnăveni, în dosar ul nr. XXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal, făcut în ședința publică , se constată lipsa părților, precum și a reprezentantei Ministerului Public, doamna procuror R___ N______ din cadrul Parchetului de pe lângă C_____ de A___ Tîrgu-M____.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale reprezentantei parchetului au fost consemnate în încheierea din data de 19 februarie 2020, când s-a amânat pronunțarea pentru data de astăzi, 5 martie 2020, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

C_____,

Asupra căii de atac de față,

1. Prezentarea sesizării . Prin cererea înregistrată la această instanță sub nr. XXXXXXXXXXXXX/9 ianuarie 2020, inculpatul Ș_____ O_____ S____ a declarat a___ împotriva sentinței penale nr. 94/10 octombrie 2019 pronunțate de Judecătoria Târnăveni în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

În motivarea apelului, inculpatul precizează că persoana vătămată D_____ N______ F_____ și-a retras în 18 februarie 2020 plângerea prealabilă formulată pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, astfel solicită încetarea procesului penal, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. g C. pr. pen.

Analizând apelul pendinte, prin prisma materialului dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Târnăveni, a motivelor invocate, a înscrisurilor depuse în a___, a concluziilor reprezentantului Ministerului Public, precum și din oficiu, în limitele efectelor devolutiv și neagravării situației în propria cale de atac, se rețin următoarele:

2. Prezentarea hotărârii atacate. Prin sentința penală nr. 94/10 octombrie 2020, Judecătoria Târnăveni:

-în baza art. 396 alin. 1, 4 Cod proc. pen., art. 206 alin. 1 Cod pen. a stabilit inculpatului Ș_____ O_____ S____ o pedeapsă de 4 luni închisoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

-în baza art. 83 Cod pen. a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 84 alin. 1 Cod pen.

-în baza art. 85 alin. 1 Cod pen., pe durata termenului de supraveghere, a impus inculpatului să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

să se prezinte la Serviciul de Probațiune M____, la datele fixate de acesta;
să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;
să comunice schimbarea locului de muncă;
să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

-în baza art. 86 alin. 1 Cod pen. pe durata termenului de supraveghere, a dispus ca datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c) – e) Cod pen. să se comunice Serviciului de Probațiune M____.

-în baza art. 404 alin. 3 Cod proc. pen., art. 83 alin. 4 Cod pen. a atras atenția inculpatului a supra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

-î n temeiul art. 274 alin. 1 Cod pro c. pen. la obligat pe inculpat la plata sumei de 1.300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză.

Pentru pronunțarea acestei hotărâri, prima instanță a reținut că inculpatul Ș_____ O_____ S____ a săvârșit infracțiunea de amenințare, prevăzută de art. 206 alin. 1 C. pen., întrucât acesta la data de 29 mai 2016, în comuna Cucerdea, __________________ persoanei vătămate D_____ N______ F_____ amenințări cu moartea și cu acte de agresiune.

3. Considerentele instanței de a___. Apelul promovat în cauză de către inculpatul Ș_____ O_____ S____ împotriva sentinței Judecătoriei Târnăveni este fondat și argumentele prezentate în continuare determină, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C. pr. P__., admiterea căii de atac, cu consecințele desființării integrale a hotărârii atacate și rejudecării pricinii în al doilea grad.

În baza art. 158 alin. 1C. pen., retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunțarea unei hotărâri definitive, în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile. Potrivit art. 206 alin. 2 C. pen., în cazul infracțiunii de amenințare, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Conform art. 158 alin. 2 C. pen., retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă.

Prin declarație autentificată la Biroul Individual Notarial L___ I____ C_____ conform încheieri de autentificare nr. 126/18 februarie 2020, persoana vătămată D_____ N______ F_____ a specificat că își retrage plângerea prealabilă depusă împotriva inculpatului Ș_____ O_____ S____ pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

În aceste împrejurări, în rejudecare, în conformitate cu art. 396 alin. 1 și 5 C. pr. P__., cu referire la art. 17 alin. 2 coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. g C. pr. P__. și art. 158 C. pen., va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului Ș_____ O_____ S____ pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, prevăzute de art. 206 alin. 1 C. pen.

Ca urmare a încetării procesului penal pe motivul retragerii plângerii prealabile, în baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. b C. pr. P__., pentru culpa sa procesuală dată de promovarea unei plângeri prealabile nesusținute, persoana vătămată D_____ N______ F_____ va fi obligat să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale, al camerei preliminare și al judecății în prim grad, în cuantum de 1.300 lei.

4. Cheltuielile judiciare avansate de stat în a___ . Având în vedere soluția principală adusă apelului, conform art. 275 alin. 3 C . pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în judecarea căii de atac vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE :

1. În conformitate cu art. 421 pct. 2 lit. a C. pr. P__., admite apelul declarat de inculpatul Ș_____ O_____ S____ împotriva sentinței penale nr. 94/10 octombrie 2019 pronunțate de Judecătoria Târnăveni în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX și, în consecință:

2. Desființează integral hotărârea atacată și rejudecând cauza:

2.1. În temeiul art. 396 alin. 1 și 5 C. pr. P__., cu referire la art. 17 alin. 2 coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. g C. pr. P__. și art. 158 C. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Ș_____ O_____ S____ (fiul lui A_______ și A____, născut la data de 03.01.1988 în Târnăveni, jud. M____, cu domiciliul în comuna Cucerdea, ________________, jud. M____, CNP xxxxxxxxxxxxx) pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, prevăzută de art. 206 alin. 1 C. pen.

2.2. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. b C. pr. pen., obligă pe persoana vătămată D_____ N______ F_____ să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale, al camerei preliminare și al judecății în prim grad, în cuantum de 1.300 lei.

3. Potrivit art. 275 alin. 3 C . pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în a___ rămân în sarcina statului.

4. Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 5 martie 2020.

Leave a Reply