Santaj ( art. 207 Cod penal). Amenințări prin Snapchat și Facebook. Curtea de Apel Targu Mures

Șantaj ( art. 207 Cod penal). Amenințări prin Snapchat și Facebook. Curtea de Apel Targu Mures

Art. 207: Şantajul
(1)Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1).
(3)Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Curtea de Apel Targu Mures, prin Decizia nr. 113/2019 din data de 13.04.2019, a constatat că fapta inculpatului , care, după ce a luat hotărârea să o constrângă pe persoana vătămată  să întrețină relații sexuale cu el și să îi remită suma de 3.300 de lei, i-a adresat acesteia amenințări că o va denunța la organele de poliție pentru că a întreținut relații sexuale cu o persoană minoră și a consumat și comercializat droguri, precum și amenințări cu acte de violență îndreptate împotriva sa și a familiei sale, cu faptul că va fi arsă pe față cu acid și că asupra sa și a familiei sale vor fi exercitate acte de violență de alte persoane periculoase de la care inculpatul a cerut sume de bani pentru persoana vătămată, amenințări adresate atât în mod direct la datele de 04.07.2018 și 06.07.2018, cât și în perioada 04.07.2018 – 17.07.2018 prin intermediul unor mesaje scrise trimise prin intermediul aplicațiilor „Facebook” (9 mesaje cu caracter amenințător) și „Snapchat” (19 mesaje cu caracter amenințător și 5 în legătură ca faptele compromițătoare), precum și prin intermediul unor mesaje SMS trimise de pe numărul de telefon xxxxxxxxxxxx, pe care nu îl utiliza în mod uzual în conversațiile cu persoana vătămată pretinzând că este o altă persoană (7 mesaje cu caracter amenințător), amenințări care au creat o puternică stare de temere persoanei vătămate , întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal rap. la art. 43 alin. 1 Cod penal.

În cauză, s-a reținut că infracțiunea comisă de inculpatul întrunește elementele constitutive ale unei singure infracțiuni de șantaj, fiind comisă în forma unității naturale colective, luând în considerare faptul că acesta și-a pus în aplicare o rezoluție infracțională generică de a constrânge persoana vătămată să adopte comportamentele solicitate și a făcut mai multe acte în acest sens pentru atingere rezultatului dorit, existând o singură infracțiune de șantaj comisă prin acte repetate și nu o infracțiune continuată.

Leave a Reply