Curtea de Apel Alba Iulia. Vatamare corporală (art. 194 Cod penal)

Curtea de Apel Targu Mure. Vatamare corporală (art. 194 Cod penal)

accident art. 194 avocat alba avocat alba iulia avocat curtea de apel alba avocat vatamare corporala cod penal daune materiale daune morale drept penal vatamare corporala vatamare corporale daune

Art. 194: Vătămarea corporală
(1)Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:
a)o infirmitate;
b)leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;
c)un prejudiciu estetic grav şi permanent;
d)avortul;
e)punerea în primejdie a vieţii persoanei, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2)Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3)Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (2) se pedepseşte.

DECIZIA PENALĂ NR. 76/2019

Ședința publică de la 30 Ianuarie 2019

Instanța constituită din:

Președinte: M_____ B______

Judecător: O___ M____ P_______

Grefier: R_____ A__________

Ministerul Public – Parchetul de pe C_____ de A___ A___ I____ a fost reprezentat prin procuror V_____ L___

Pe rol se află pronunțarea asupra apelului formulat de inculpatul P___ V_____ M_____ împotriva sentinței penale nr. 265/2018 pronunțate la data de 10.07.2018 de către Judecătoria Petroșani în dosarul penal nr. XXXXXXXXXXXXX.

Potrivit art. 405 alin. 2 Cod de procedură penală pronunțarea hotărârii se face fără citarea părților.

Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 21.01.2019 , prin care s-a stabilit termen de pronunțare pentru această dată și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se constată că s-a depus la dosarul cauzei de către inculpatul apelant P___ V_____ M_____, prin apărătorul ales, traducerea legalizată a contractului individual de muncă încheiat între inculpat și o societate comercială din Danemarca.

C_____ DE A___

Constată că prin sentința penală nr. 265/2018 pronunțată la data de 10.07.2018 de către Judecătoria Petroșani în dosarul penal nr. XXXXXXXXXXXXX,

În temeiul art. 396 alin. 1 și 2 C.pr.pen., a fost condamnat inculpatul P___ V_____-M_____ , cetățean român, fiul lui T_____ si G_______, născut la data de 1 octombrie 1977, în localitatea T_____, județul G_____, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, studii: gimnaziale, fără ocupație, căsătorit, are 4 copii minori, domiciliat în Petroșani, ________________________, _____________, județul Hunedoara, cu antecedente penale, la pedepsele de:

– 2(doi) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru infracțiunea de vătămare corporală, prev. și ped. de art. 194 alin. 1 lit. e C.pen., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen. și art. 43 alin. 5 C.pen.

S-a aplicat inculpatului P___ V_____-M_____, pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 3 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, m și n C.pen. (respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și dreptul de a comunica cu persoana vătămată B________ A_____ F______ sau cu membrii familiei acestuia, și de a se apropia de acesta la o distanță mai mică de 50 m) – în condițiil e art. 68 alin.1 lit. b C.pen.

În baza art. 65 alin. 1 C. pen., i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin. 1 lit. a, b, m și n C.pen, pe durata și în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

– 3 (trei) luni închisoare, pentru infracțiunea de amenințare, prev. și ped. de art. 206 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen. și art. 43 alin. 5 C.pen.

I s-a aplicat inculpatului P___ V_____-M_____, pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de un an a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, m și n C.pen. (respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și dreptul de a comunica cu persoana vătămată B________ A_____ F______ sau cu membrii familiei acestuia, și de a se apropia de acesta la o distanță mai mică de 50 m) – în condițiile art. 68 alin.1 lit. b C.pen.

În baza art. 65 alin. 1 C. pen., i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin. 1 lit. a, b m și n C.pen, pe durata și în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

În temeiul art. 43 alin. 2 raportat la art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b și art. 45 alin. 3 lit. a și alin. 5 C.pen., au fost contopite pedepsele principale, pedepsele complementare și pedepsele accesorii aplicate pentru infracțiunile concurente în pedeapsa principală cea mai grea, de 2 ani și 6 luni închisoare, la care s-a adăugat o lună, reprezentând o treime din cea de a doua pedeapsă aplicată inculpatului, astfel că inculpatul P___ V_____-M_____ urmează să execute pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani și 7 (șapte) luni închisoare, pedepsele complementare a interzicerii pe o perioadă de 3 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, m și n C.pen. (respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și dreptul de a comunica cu persoana vătămată B________ A_____ F______ sau cu membrii familiei acestuia, și de a se apropia de acesta la o distanță mai mică de 50 m) și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, m și n C.pen., pe durata și în condițiile prev. de art. 65 alin. 3 C.pen.

În temeiul art. 7 alin. 1 rap. la art. 3 și art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008 și pct. 7 din Anexa 1 din Legea nr. 76/2008, s-a dispus, ca la rămânerea definitivă a hotărârii, să se preleveze de la inculpatul P___ V_____ M_____, probe biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul N_______ de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 5 alin 5 din Legea nr.76/2008 a fost informat inculpatul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obținerea și stocarea în Sistemul N_______ de Date Genetice Judiciare a profilului său genetic.

În temeiul art. 397 alin. 1 rap. la art. 25 alin. 1 și art. 23 alin. 3 C.pr.pen., a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă S_______ de Urgență Petroșani, cu sediul în Petroșani, _____________________, nr. 137 A, județul Hunedoara și, în consecință:

În temeiul art. 1357 C.civ. coroborat cu art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, a fost obligat inculpatul P___ V_____-M_____, la plata sumei de 2.143,38 lei, reprezentând cheltuielile cu îngrijirile medicale acordate persoanei vătămate B________ A_____ având CNP: xxxxxxxxxxxxx, prezentat în cadrul unității medicale la data de 5 decembrie 2015 (fișa de asistență medicală UPU nr. xxxxx/05.12.2015) și internat în perioada 5 decembrie 2015-14 decembrie 2015 cu FOCG xxxxx/2017, în cadrul Secției Neurochirurgie ATI, către partea civilă S_______ de Urgență Petroșani.

În temeiul art. 397 alin. 1 rap. la art. 25 alin. 1 C.pr.pen., a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă B________ A_____ F______, având CNP: xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în P______, _________________. 30, _________________________ și, în consecință:

În temeiul art. 1349, 1357, 1382 și 1391 C.civ., a fost obligat inculpatul P___ V_____-M_____, la plata sumei de 30.000 lei reprezentând despăgubiri civile, către partea civilă B________ A_____.

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul P___ V_____-M_____ la plata către stat a sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 300 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale.

Suma de 50 lei reprezentând onorariul parțial apărătorului din oficiu desemnat în cauză conform delegației nr. 6501 din data de 17 octombrie 2017, emisă de Baroul Hunedoara, a rămas în sarcina statului și a fost achitată din fondurile Ministerului Justiției.

Motivele care au stat la baza sentinței de mai sus sunt următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 28.07.2017 în dosar nr. 2757/P/2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului P___ V_____ M_____ – pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală, prevăzută de art.194 alin.1 lit. e cod penal cu aplic. art. 41 al. 1 cod penal și amenințare prev. de art. 206 cod penal cu aplic. art. 41 alin. 1 cod penal.

În actul de sesizare s-a reținut în fapt, că la data de 05.12.2015, inculpatul P___ V_____ M_____, a agresat-o pe persoana vătămată B________ A_____ F______, căreia i-a cauzat leziuni care au necesitat 55-60 zile de îngrijiri medicale punându-i viața în pericol, iar în data de 16.12.2015, în cadrul unei discuții telefonice cu persoana vătămată, inculpatul a amenințat-o pe ace a sta .

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Petroșani sub nr. XXXXXXXXXXXXX din data de 31 iulie 2017.

Prin închierea penală nr. 140/CP/CC din data de 6 septembrie 2017, judecătorul de cameră preliminară a constatat competența materială și teritorială a Judecătoriei Petroșani în soluționarea cauzei, legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 2757/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani privind pe inculpatul P___ V_____ M_____ – trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală, prevăzută de art.194 alin.1 lit.e cod penal cu aplic. art.41 al.1 cod penal și amenințare prev. de art.206 cod penal cu aplic. art.41 alin.1 cod penal., legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății cauzei.

La termenul de judecată din data de 20 februarie 2018, prin avocatul ales, inculpatul P___ V_____ M_____ a depus la dosar declarația autentificată sub nr. 330 din data de 2 februarie 2018 de către N.P. Daj R_____, în care a arătat că recunoaște faptele pentru care a fost trimis în judecată (declarație autentificată – fila 121).

Ulterior, fiind interpelat la termenul din data de 17 aprilie 2018, inculpatul a declarat că este de acord cu obligarea sa la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității (încheiere de ședință – fila 124).

S-a solicitat de către inculpat, prin avocatul său ales, judecarea cauzei în procedura prev. de art. 375 C.pr.pen.

Instanța, la termenul de judecată din data de 26 iunie 2018 a admis cererea inculpatului de judecare a cauzei în procedura prev. de art. 375 C.pr.pen. (încheiere de amânare a pronunțării – fila 140).

Din analiza coroborată a probelor administrate în cauză, în raport cu obiectul sesizării, instanța a reținut , în fapt , următoarele:

În noaptea de 4 spre 5 decembrie 2015, în jurul orei 03.30, în timp ce persoana vătămată B________ A_____ F______, împreună cu martorii I____ V_______ N______ și D____ Giancarlo se aflau în clubul ,,Play” din orașul P______, a avut loc o altercație verbală între persoana vătămată și inculpatul P___ V_____ M_____, care se afla și el în club.

În timp ce persoana vătămată discuta cu unul dintre oamenii de ordine din club, martorul M_____ C______ H____, inculpatul s-a apropiat de persoana vătămată și l-a lovit, cu pumnul în zona feței, persoana vătămată căzând și rămânând inert pe pardoseală. Imediat a intervenit martorul M_____ C______ H____ care l-a prins pe inculpat pentru a-l împiedica să mai lovească pe persoana vătămată (proces verbal din data de 5 decembrie 2015, ora 4.00, cu prilejul sesizării prin SNUAU 112 încheiat de Poliția P______ – fila 17; plângerea și declarațiile persoanei vătămate – filele 18; 20-22; proces verbal încheiat cu prilejul vizionării imaginilor înregistrate de camera de supraveghere din incinta clubului ,,Play” – fila 54; suport conținând imaginile înregistrate de camera de supraveghere – fila 28 și 29; declarațiile martorilor M_____ C______ H____ – fila 48-49; D____ Giancarlo – fila 50-51; I____ V_______ N______ – f ila 52-53).

Persoana vătămată a fost transportat de către un echipaj medical la S_______ de Urgență Petroșani, unde a fost internat, în perioada 5 decembrie – 14 decembrie 2015, la Secția Neurochirurgie ATI, cu diagnosticul la internare: ,,Comă gradul I/II posttraumatică, traumatism cranio-cerebral”, iar la externare a fost stabilit diagnosticul de: ,,Hematom subdural fronto-temporal bilateral, Edem cerebral posttraumatic, Fractură temporal stânga” (certificat medico-legal – fila 31; bilet de ieșire din spital – fila 36; scrisoare medicală – fila 37-38).

Conform raportului de expertiză medico-legală nr. xxxxx/B/12.02.2016, pentru vindecarea leziunilor traumatice, persoana vătămată a necesitat 55-60 de zile de îngrijiri medicale, iar ca urmare a leziunilor suferite, viața persoanei vătămate a fost pusă în primejdie (raport de expertiză – fila 26-27).

În drept, fapta inculpatului P___ V_____ M_____ care, în data de 5 decembrie 2015, în jurul orei 03.30, în timp ce se afla în clubul ,,Play” din localitatea P______, a lovit pe persoana vătămată B________ A_____ F______, cauzându-i acestuia leziuni care i-au pus viața în pericol și pentru a căror vindecare au fost necesare 55-60 de zile de îngrijiri medicale, realizează elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală, prev. și ped. de art. 194 alin. 1 lit. e C.pen.

Elementul material al laturii obiective a infracțiunii este reprezentat de acțiunea de lovire a persoanei vătămate.

Urmarea imediată a infracțiunii constă cauzarea unor leziuni traumatice persoanei vătămate ce au necesitat pentru vindecare 55-60 zile de îngrijiri medicale și care au pus în pericol viața persoanei vătămate .

Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată este dovedită cu certitudine de certificatul medico-legal precum și de celelalte mijloace de probă administrate, din care a rezultat faptul că între acțiunea de lovire și leziunile traumatice există legătură directă de cauzalitate, neinterpunându-se nicio cauză sau condiție care ar fi putut să întrerupă lanțul cauzal.

În ceea ce privește latura subiectivă , instanța a apreciat că inculpatul a acționat în forma intenției directe prev. de art. 16 alin. 3 lit. a C.pen., acesta prevăzând rezultatul vătămător pe care îl va avea acțiune sa și urmărind producerea unei leziuni persoanei vătămate.

Ulterior externării persoanei vătămate, acesta a dat un interviu unui jurnalist, iar după difuzarea acestui interviu, în data de 16 decembrie 2015, inculpatul l-a contactat telefonic pe persoana vătămată B________ A_____ F______ și i-a cerut acestuia să se împace cu el.

Față de refuzul demersului de împăcare, inculpatul l-a amenințat pe persoana vătămată, în timp ce la discuția telefonică asistau martora H______ A____ I_____ (mama persoanei vătămate) și V_____ R_____ V_____ (reporterul care a intervievat pe persoana vătămată cu privire la incidentul din data de 5 decembrie 2015 între persoana vătămată și inculpat), inculpatul i-a spus persoanei vătămate că dacă nu acceptă să se întâlnească cu el ca să se împace, persoanei vătămate ,,o să îi pară rău” și ,,o să vadă” ce se întâmplă (plângerea persoanei vătămate – fila 18; declarația persoanei vătămate – fila 20-22 și declarația martorei H______ A____ I_____ – fila 46-47).

Aceste afirmații ale inculpatului, în raport cu faptul că persoana vătămată fusese recent agresată de către acesta și abia cu o zi înainte a fost externată după ce fusese transportat în comă de gradul I/II la spital, iar viața i-a fost pusă în pericol ca urmare a agresiunii exercitate de către inculpat as upra sa, s-a apreciat că au fost de natură să creeze persoanei vătămate o stare de temere reală și puternică, în privința posibilității ca inculpatul să exercite și cu alte ocazii, acțiuni violente îndreptate împotriva persoanei vătămate și numai ca urmare a faptului că acesta nu acceptă să de ,,împace” cu inculpatul.

În drept , fapta inculpatului P___ V_____ M_____ care, în data de 16 decembrie 2015, a contactat telefonic pe persoana vătămată B________ A_____ F______, după de l-a lovit pe acesta și i-a cauzat leziuni de o gravitate care a necesitat internarea medicală a persoanei vătămate și au fost de natură să pună în pericol viața persoanei vătămate – și i-a cerut acestuia să se întâlnească să se ,,împace”, iar la refuzul persoanei vătămate, inculpatul i-a spus că ,,o să îi pară rău” și ,,o să vadă” ce se întâmplă – realizează elementele constitutive ale infracțiunii de amenințare, prev. și ped. de art. 206 C.pen.

În ceea ce privește latura obiectivă , instanța a reținut că probele administrate în cauză evidențiază realizarea elementului material specific infracțiunii, constând într-o acțiune de intimidare a persoanei vătămate prin amenințarea cu săvârșirea unor fapte păgubitoare îndreptate împotriva persoanei vătămare, acțiune care s-a realizat prin intermediul somației adresată telefonic persoanei vătămate de a accepta să se întâlnească cu inculpatul pentru a se împăca, în caz contrar, urmând ca persoana vătămată ,,să vadă ce o să se întâmple”.

În ceea ce privește condiția ca această acțiune de amenințare să fie susceptibilă de a-i produce o stare de temere persoanei vătămate, instanța a reținut că aceasta este îndeplinită, prin prisma modului în care a fost realizată acțiunea, elementul material al infracțiunii.

Săvârșirea acestei infracțiuni a avut ca urmare imediată starea de pericol pentru libertatea psihică a persoanei vătămate, respectiv temerea insuflată persoanei vătămate prin conținutul adresărilor verbale pe fondul acțiunii violente preexistente exercitată asupra persoanei vătămate, iar legătura de cauzalitate între actele de amenințare și restrângerea libertății psihice prin temerea creată există.

Sub aspectul laturii subiective, instanța a apreciat că inculpatul a acționat cu forma de vinovăție prevăzută de art. 16 alin 3 lit. a C.pen., respectiv intenție directă, acesta având reprezentarea faptei sale și a consecințelor acesteia, prevăzând rezultatul socialmente periculos, care apare ca inevitabil din momentul începerii săvârșirii acțiunii ce constituie elementul material, și urmărind producere a acestui rezultat.

Faptele reținute în cele care preced în sarcina inculpatului P___ V_____ M_____, fapte care constituie infracțiuni, au fost comise de către acesta în condițiile concursului de infracțiuni, prev. de art. 38 alin. 1 C.pen.

Cu privire la antecedentele penale ale inculpatului P___ V_____ M_____, instanța a constatat că acesta se află în stare de recidivă postexecutorie în raport cu pedeapsa de 5 ani și o zi închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 208 din data de 18 august 2008 pronunțată de C_____ de A___ București, pedeapsă din a cărei executare inculpatul a fost liberat condiționat la data de 12 octombrie 2009, cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat, de 405 zile închisoare (fișă de cazier judiciar – fila 76-77).

În consecința celor reținute, instanța a constatat că faptele pentru care a fost sesizată instanța în prezenta cauză cu privire la inculpatul P___ V_____ M_____, există, constituie infracțiunile prev. de art. 194 alin. 1 lit. e C.pen. și art. 206 C.pen., și au fost comise de către acesta cu vinovăție în forma intenției directe, în condițiile concursului de infracțiuni prev. de art. 38 alin. 1 C.pen. și ale stării de recidivă postexecutorie, prev. de art. 41 alin. 1 C.pen., astfel că, pentru fiecare dintre infracțiunile concurente care i se rețin în sarcină, inculpatului i s-a aplicat o pedeapsă.

La individualizarea pedepsei aplica te inculpatului P___ V_____ M_____ pentru infracțiunea de vătămare corporală , prev. de art. 194 alin. 1 lit. e C.pen., în limite speciale de pedeapsă reduse cu o treime ca urmare a reținerii în cauză a dispozițiilor art. 396 alin. 10 C.pr.pen. și art. 43 alin. 5 C.pen. (privind pedeapsa principală în caz de recid ivă postexecutorie), instanța a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C .pen., respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal și nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

În concret, instanța a reținut urmarea concretă a faptei, reflectată în leziunile cauzate persoanei vătămate și gravitatea extremă a acestor leziuni derivată din capacitatea acestora de a genera o stare de pericol pentru viața persoanei vătămate; împrejurările și modalitatea concretă în care fapta a fost comisă de către inculpat, respectiv faptul că inculpatul că a acționat în public, fără nici un motiv de natură să justifice acțiunea sa agresivă, în condițiile în care conflictul verbal s-a stins iar persoana vătămată nu se aștepta să fie agresat, dar și faptul că inculpatul avea vârsta de 38 de ani la data comiterii faptei, vârstă care îi permitea să fie conștient pe deplin de caracterul faptei sale dar și de urmarea pe care aceasta era susceptibilă să o producă; că inculpatul are antecedente penale consistente, fiind condamnat anterior pentru infracțiunea de furt calificat, ultraj contra bunelor moravuri și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, tâlhărie, pentru același tip de infracțiuni fiind condamnat și prin hotărâri penale pronunțate în străinătate (fișă de cazier judiciar – fila 77-78), nu este încadrat în muncă, nu are ocupație, a absolvit studii gimnaziale, este căsătorit, astfel că se va aplica inculpatului pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru infracțiunea de vătămare corporală, prev. de art. 194 alin. 1 lit. e C.pen., fiind suficientă această sancțiune pentru ca inculpatul conștientizeze consecințele faptelor sale, fiind o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare eficient pentru atingerea scopului preventiv și educativ al pedepsei.

Instanța a aplica t inculpatului P___ V_____ M_____ și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a , b, m și n C.pen., (respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și dreptul de a comunica cu persoana vătămată B________ A_____ F______ sau cu membrii familiei acestuia, și de a se apropia de acesta la o distanță mai mică de 50 m ) apreciindu-se că, în raport cu natura și gravitatea faptelor precum și persoana inculpatului, limitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b este necesară, iar față de persoana inculpatului, natura infracțiunii și consecințele acesteia asupra persoanei vătămate se impune o protecție suplimentară a persoanei vătămate și a familiei acestuia, astfel că s-a apreciat necesară și limitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. m și n C.pen. – pe o durată de 3 ani.

Urmare a aplicării pedepsei complementare, inculpatului i s-a aplicat aplica t , cu caracter de pedeapsă accesorie, în temeiul art. 65 C .pen., interzicerea exercitării acelorași drepturi, pe durata executării pedepsei.

În ce privește infracțiunea de amenințare reținută în sarcina inculpatului, la alegerea felului pedepsei și la indiv idualizarea acesteia, instanța a avut în vedere c riteriile generale de individualizare a pedep sei prevăzute de art. 74 C.pen. , respectiv gravitatea infracțiunii săvârșite și periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcție de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Astfel, constatând că infracțiunea de amenințate, prev. de art. 206 alin. 1 C.pen.,este pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă , având în vedere circumstanțele reale și personale ale cauzei, s-a apreciat că stabilirea unei pedepse cu amenda penală nu ar fi în măsură a asigura scopul preventiv și nici funcția educativă a pedepsei, astfel încât instanța s-a orientat către o pedeapsă cu închisoarea, la proporționalizarea acesteia, față de gravitatea faptei, reflectată în temerea accentuată creată persoanei vătămate de a fi expus și în alte ocazii unor acte violente comise de către inculpat, în condițiile în care, așa cum s-a menționat deja persoanei vătămate i-au fost cauzate de către inculpat leziuni care i-au pus viața în pericol; scopul urmărit de inculpat la comiterea infracțiune, anume de forța pe persoana vătămată să întreprindă un demers care, în aprecierea inculpatului, ar fi condus la o situație care ar fi împiedicat tragerea lui la răspundere penală pentru fapta comisă, având în vedere și elementele care caracterizară persoana inculpatului, așa cum acesta au fost reținute în cele care preced și având în vedere și dispozițiile art. 396 alin. 10 C.pr.pen. și cele ale art. 43 alin. 5 C.pen., privind pedeapsa principală în cazul recid ivei postexecutorii, instanța a aplica t inculpatului P___ V_____ M_____, pentru infracțiunea de amenințare, prev. de art. 206 C.pen., pedeapsa de 3 luni închisoare

Instanța a aplica t inculpatului P___ V_____ M_____ și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, m și n C.pen., apreciindu-se că, în raport cu natura și gravitatea faptelor precum și persoana inculpatului și exigențele ce țin de protecția persoanei vătămate, limitarea acestor drepturi (respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și dreptul de a comunica cu persoana vătămată B________ A_____ F______ sau cu membrii familiei acestuia, și de a se apropia de acesta la o distanță mai mică de 50 m), pe o durată de un an este necesară.

Urmare a aplicării pedepsei complementare, inculpatului i s-a aplicat , cu caracter de pedeapsă accesorie, în temeiul art. 65 C .pen., interzicerea exercitării acelorași drepturi, pe durata executării pedepsei.

În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b, art. 45 alin. 3 lit. a și art. 43 alin. 5 rap. la art. 43 alin. 3 lit. a C.pen., pedepsele principale, complementare și accesorii aplicate pentru infracțiunile concurente comise de către inculpatul P___ V_____ M_____, au fost contopite, acesta urmând să execute:

– pedeapsa principală de 2 ani și 7 luni închisoare (compusă din pedeapsa principală cea mai grea, de 2 ani și 6 luni închisoare, la care se adaugă o lună, reprezentând o treime din cea de a doua pedeapsă aplicată inculpatului) , în regim de detenție;

– pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, m și n C.pen., anume: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și dreptul de a comunica cu persoana vătămată B________ A_____ F______ sau cu membrii familiei acestuia, și de a se apropia de acesta la o distanță mai mică de 50 m – pe o durată de 3 ani, pedeapsă care se execută în condițiile art. 68 C.pen. și

– pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, n și o C.pen., pedeapsă care se va executa în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

În temeiul art. 7 alin. 1 rap. la art. 3 și art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008 și pct. 7 din Anexa 1 din Legea nr. 76/2008, s-a dispus , ca la rămânerea definitivă a hotărârii, să se preleveze de la inculpatul P___ V_____ M_____, probe biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul N_______ de Date Genetice Judiciare, inculpatul urmând a fi informat cu privire la scopul acestei prelevări, conform disp ozițiilor art. 5 alin 5 din Legea nr.76/2008.

Cu privire la latura civilă a cauzei , instanța a constatat că S_______ de Urgență Petroșani s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2.143,38 lei, reprezentând cheltuielile cu îngrijirile medicale acordate persoanei vătămate B________ A_____ având CNP: xxxxxxxxxxxxx, prezentat în cadrul unității medicale la data de 5 decembrie 2015 (fișa de asistență medicală UPU nr. xxxxx/05.12.2015) și internat în perioada 5 decembrie 2015-14 decembrie 2015 cu FOCG xxxxx/2017, în cadrul Secției Neurochirurgie ATI (constituire de parte civilă – fila 33).

Reținând legătura de cauzalitate directă care există între fapta comisă de către inculpatul P___ V_____ M_____ și care a avut drept consecință transportul și internarea victimei B________ A_____ F______ în cadrul Spitalului de Urgență Petroșani, unde acesta a beneficiat de tratament medical în vederea restabilirii stării sănătății, având în vedere dispozițiile art. 397 alin. 1, art. 25 alin.1 C.pr.pen. rap. la art. 313 din Legea nr. 95/2002 modificată și completată prin O.U.G. nr. 72/2006 și art. 1357 C.civ., față de cele mai sus reținute, instanța a apreciat ca întemeiată acțiunea părții civile, urmând a o admite, cu consecința obligării inculpatului la plata cheltuielilor făcute de către această parte civilă, cu spitalizarea persoanei vătămate, cheltuieli în sumă de 2.143,38 lei.

Persoana vătămată B________ A_____ F______ s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 100.000 lei, solicitând obligaea inculpatului P___ V_____ M_____ la plata acestei sume, cu titlu de daune morale (constituire de parte civilă în faza de urmărire penală – fila 22).

I nstanța a reținut că, în cauză, s-a făcut dovada faptului că persoana vătămată constituită parte civilă a suferit leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 55-60 zile de îngrijiri medicale, leziuni care au determinat internarea medicală a părții civile și care au constat în ,,Comă gradul I/II posttraumatică, traumatism cranio-cerebral”, iar la externare a fost stabilit diagnosticul de: ,,Hematom subdural fronto-temporal bilateral, Edem cerebral posttraumatic, Fractură temporal stânga” și, urmare a traumatismelor suferite, părții civile i-a fost pusă viața în pericol.

Instanța a mai reținut faptul că, după ce acțiunile violente ale inculpatului au produs consecința menționată asupra persoanei vătămate, luând cunoștință de faptul că persoana vătămată a făcut publică agresarea sa, a luat decizia de a determina pe partea civilă de a se ,,împăca” și, în urma eșecului acestui demers, a amenințat pe partea civilă, cu producerea pentru ea a unor consecințe dăunătoare, în scopul de a o determina să renunțe la demersul judiciar, pentru a-l aduce pe inculpat într-o stare de impunitate pentru fapta sa.

S-a reținut că t oate aceste îm prejurări, au fost de natură să aducă o atingere semnificativă calității vieții părții civile, nu numai sub aspectul suferințelor fizice încercate de parte, dar și sub aspectul confortului psihic al părții civile, disconfort determinat de îngrijorarea firească în sensul că nu toate consecințele pot fi înlăturate, precum și suferințe psihice produse ca urmare a sentimentului de teamă pentru integritatea corporală și a limitărilor aduse vieții și activităților curente ale părții civile, cel puțin până la vindecarea leziunilor dar și, în continuare, partea civilă fiind sub imperiul unei temeri că inculpatul ar putea să întreprindă alte activități de natură a pune în pericol pe partea civilă, inclusiv sub aspectul integrității sale corporale – limitări nefirești în raport cu dreptul la integritate corporală și dreptul la o viață socială normală, drepturi la a căror respectare sunt ținuți toți subiecții de drept, membrii ai unei societăți.

În consecință, în față de dispozițiile art. 1349, 1357, 1382 și 1391 C .civ., reținându-se că, în mod direct, prin fapta ilicită a inculpatului, s-au cauzat părții civile leziunile care au generat prejudiciul menționat, cererea privind obligarea inculpatului la plata de daune morale solicitate de către partea civilă, a fost apreciată ca fiind întemeiată, în parte, instanța apreciind că, prin obligarea inculpatului la plata sumei de 30.000 lei către partea civilă, cu titlu de despăgubiri morale, se realizează o despăgubire echitabilă și rezonabilă și nu constituie o îmbogățire fără just temei a părții civile.

Concluzionând, instanța a admis acțiunea părții civile B________ A_____ F______ în limitele menționate anterior.

Văzând dispozițiile art. 274 alin. 1 C.pr.pen., cu privire la cheltuielile judiciare avansate de stat, reținând și cuantumul cheltuielilor judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale – conform mențiunilor din actul de sesizare al instanței în sumă de 300 lei – și apreciind asupra cuantumului acestor cheltuieli în faza cercetării judecătorești, prin raportare la ansamblul actelor de procedură efectuate în vede rea judecării cauzei, instanța a obliga t pe inculpatul P___ V_____ M_____ la plata sumei de 400 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Reținând că, în cauză, în condițiile art. 90 lit. c C.pr.pen., inculpatul P___ V_____ M_____ a beneficiat de asistență judiciară din oficiu, până la angajarea unui apărător ales, avocat din oficiu desemnat cu delegația nr. 6501 din data de 17 octombrie 2017, emisă de Baroul Hunedoara (fila 108), instanța a stabilit onorariul avocatului desemnat din oficiu la suma de 50 lei, având în vedere volumul activității prestate și durata pentru care a asigurat reprezentarea inculpatului și, în baz a art. 274 alin. 1 C.pr.pen., a dispus achitarea acestei sume, care a rămas în sarcina statului, din bugetul alocat de Ministerul Justiției.

PROCEDURA IN F___ CURȚII DE A___

Împotriva acestei hotărâri a formulat a___, în scris, la data de 20.07.2018 inculpatul P___ V_____ M_____.

Motivele de a___ au fost depuse la data de 21.01.2019 și vizează următoarele critici:

1.Inculpatul P___ V_____ M_____ nu este recidivist întrucât în privința acestuia s-a împlinit termenul de reabilitare. Astfel, din actele dosarului rezulta ca inculpatul a fost anterior condamnat la o pedeapsa de 5 ani și 1 zi închisoare, pedeapsa din a cărei executare a fost liberat condiționat la data de 12 octombrie 2009, rămânând un rest de executat de 405 zile.

Conform art. 100 al 6 C.penal intervalul cuprins între data liberării condiționate si data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere iar în conformitate cu art. 106 din CP pedeapsa se considera executată dacă inculpatul nu mai săvârșește o infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere.

Așa cum rezultă din cazierul inculpatului și din cele reținute de instanța de fond, dacă acesta a fost liberat condiționat la 12 octombrie 2009 cu un rest de 405 zile( 1 an si 40 de zile) pedeapsa se considera executata la data de 22 noiembrie 2010.

Conform art. 166 din CP condamnatul poate fi reabilitat după un termen de 5 ani în cazul unei condamnări mai mari de 5 ani. In consecința, în cazul inculpatului P___ V_____ M_____, termenul de reabilitare s-a împlinit la data de 22 noiembrie 2015.

Nu exista recidivă în conformitate cu art. 41 din CP în cazul în care s-a împlinit termenul de reabilitare înainte ca inculpatul sa fi săvârșit vreo alta infracțiune.

In atare situație, inculpatul P___ V_____ M_____ nu este recidivist, fapta pentru care a fost condamnat fiind săvârșită în noaptea de 4/5 decembrie 2015.

2. Pe considerentele de mai sus si în privința infracțiunii de amenințare nu exista recidiva.

In realitate nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru existenta infracțiunii de amenințare. Așa cum rezulta din prevederile art.206 CP, exista aceasta infracțiune daca se amenința o persoana cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare de natura sa ii producă o stare de temere. Atât în rechizitoriu cat si în hotărâre se reține ca sunt realizate elementele constitutive ale infracțiunii de amenințare în privința celor spuse de inculpat părtii vătămate ca „ o sa îi para rău si o să vadă ea” . Or, atare expresii nu îmbracă existenta vreunei amenințări cu săvârșirea unei infracțiuni si nici cu o fapta păgubitoare.

In consecința, chiar dacă inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor, se solicită achitarea acestuia.

3.F___ de considerentele de la punctele 1 si 2 solicitam înlăturarea tuturor textelor de lege care se raportează la instituțiile recidivei si a concursului de infracțiuni.

4.Având in vedere cele de mai sus, pedeapsa inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporala are limitele între 2 si 7 ani si nu între 3 si 10 ani si 6 luni conform art.43 alin.5 CP.

Față de faptul că inculpatul a fost judecat pe procedura simplificata, limitele pedepselor se micșorează cu 1/3, fapt ce duce la aplicarea unei pedepse începând cu 1 an si 4 luni închisoare.

Daca prin aplicarea instituției recidivei pedeapsa a fost de 2 ani si 6 luni, în cazul inexistentei recidivei, in mod normal, pedeapsa trebuie sa fie redusa.

5. F___ de faptul ca incidentul dintre inculpat si partea vătămată a fost inițiat de aceasta din urma, ca inculpatul a recunoscut fapta , fără a încerca sa își diminueze vinovăția, ca are in întreținere 4 copii minori, solicită aplicarea unei pedepse cu suspendarea sub supraveghere a acesteia.

6. Se apreciază că obligarea inculpatului la despăgubiri civile in cuantumul stabilit de instanța de fond, nu are suport probatoriu complet și solicită reducerea acestora.

Examinând hotărârea penală atacată prin prisma motivelor invocate, a probelor noi administrate și în raport de principiile care reglementează soluționarea căii de atac a apelului , C_____ reține următoarele:

Inculpatul a fost condamnat la o pede a psă de 2(doi) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru infracțiunea de vătămare corporală, prev. și ped. de art. 194 alin. 1 lit. e C.pen., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr .pen. și art. 43 alin. 5 C.pen și la o pedeapsă de 3 (trei) luni închisoare, pentru infracțiunea de amenințare, prev. și ped. de art. 206 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen. și art. 43 alin. 5 C.pen.

De reținut că în cauză au fost inițiate cercetările cu privire la săvârșirea tentativei la infracțiunea de omor, ulterior organele de urmărire penală procedând la schimbarea de încadrarea juridică.

Starea de fapt constă în aceea că, în noaptea de 4 spre 5 decembrie 2015 , în jurul orei 03.30, în incinta clubul ui ,,Play” din orașul P______, a avut loc o altercație verbală între persoana vătămată B________ A_____ F______ și inculpatul P___ V_____ M_____, care se afla și el în club.

I nculpatul s-a apropiat de persoana vătămată și l-a lovit cu pumnul în zona feței. Urmarea a acestei leziuni persoana vătămată a căzut pe pardoseală, inert. Persoana vătămată a fost transportat de către un echipaj medical la S_______ de Urgență Petroșani, unde a fost internat, în perioada 5 decembrie – 14 decembrie 2015, la Secția Neurochirurgie ATI, cu diagnosticul la internare: ,,Comă gradul I/II posttraumatică, traumatism cranio-cerebral”, iar la externare a fost stabilit diagnosticul de: ,,Hematom subdural fronto-temporal bilateral, Edem cerebral posttraum atic, Fractură temporal stânga”.

Conform raportului de expertiză medico-legală nr. xxxxx/B/12.02.2016, pentru vindecarea leziunilor traumatice, persoana vătămată a necesitat 55-60 de zile de îngrijiri medicale, iar ca urmare a leziunilor suferite, viața persoanei vă tămate a fost pusă în primejdie.

Ulterior externării persoanei vătămate, acesta a dat un interviu unui jurnalist.

În data de 16 decembrie 2015 , după difuzarea acestui interviu inculpatul a contactat telefonic pe persoana vătămată B________ A_____ F______ și i-a cerut acestuia să se împace cu el.

Față de refuzul demersului de împăcare, inculpatul i-a spus persoanei vătămate că dacă nu acceptă să se întâlnească cu el ca să se împace, ,,o să îi pară rău” și ,, o să vadă ” ce se întâmplă . La discuția telefonică au fost de față martora H______ A____ I_____ (mama persoanei vătămate) și martorul V_____ R_____ V_____ .

C_____ arată, mai întâi, că instanța de fond a stabilit corect starea de fapt și vinovăția inculpatului cu privire la săvârșirea celor două infracțiuni. Inculpatul nu a negat împrejurările faptice descrise în actul de sesizare, solicitând personal judecarea cauzei în baza procedurii simplificate.

De asemenea, instanța de fond a făcut o corectă individualizare a sancțiunii aplicate cu respectarea criteriilor de individualizarea prev. de art. 74 cod penal. În ceea ce privește acțiunea civilă alăturată acțiunii penale, cuantumul despăgubirilor morale stabilit în sarcina inculpatului este unul proporțional cu gravitatea leziunilor suferite de partea civilă și de natură a acoperi disconfortul fizic și psihic suportat de aceasta urmarea a conduitei infracționale a inculpatului.

P ersoana vătămată a suferit leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 55-60 zile de îngrijiri medicale, leziuni care au determinat internarea medicală a părții civile cu diagnosticul ,,Comă gradul I/II posttraumatic ă, traumatism cranio-cerebral”. U r mare a traumatismelor suferite i-a fost pusă viața în pericol. Suferințelor fizice li s-au adăugat suferințe psihice generate de decizia inculpatului de a o amenința pe partea civilă, cu producerea pentru ea a unor consecințe dăunătoare, în scopul de a o determina s ă renunțe la demersul judiciar.

T oate aceste îm prejurări, au fost de natură să aducă o atingere semnificativă calității vieții părții civile produse atât ca urmare a sentimentului de teamă pentru integritatea corporală și a limitărilor aduse vieții și activităților cure nte ale părții civile până la vindecarea le ziunilor dar și în continuare.

În legătură cu greșita condamnare pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, criticile inculpatului, constând în faptul că nu este îndeplinită condiția de tipicitate obiectivă a faptei întrucât afirmațiile adresate victimei nu sunt de natură a crea o stare de temere, nu sunt întemeiate. Instanța are în vedere că, anterior pretinsei amenințării, persoana vătămată a fost agresată de către inculpat, leziunile suferite fiind foarte grave. Ulterior, inculpatul a depus diligențe pentru a contacta telefonic victima în condițiile în care săvârșirea agresiunii a făcut obiectul unui material de presă și pe fondul unei stări de nemulțumire a inculpatului față de refuzul victimei de pune punct conflictului prin împăcare. Chiar dacă afirmațiile expuse mai sus, luate separat, nu ar fi de natură să contureze o amenințare, în contextul factual descris mai sus, este evident că au creat o stare de temere persoanei vătămate a cărei vulnerabilitate era accentuată prin starea de sănătatea fizică lezată prin suferințe psihice generate de conduita inculpatului și încercarea de a-l intimida prin intermed iul somației adresată telefonic.

Apelul formulat de inculpat este întemeiat sub aspectul reținerii recidivei post executorii în sarcina inculpatului în raport cu pedeapsa de 5 ani și 1 zi închisoare, pedeapsă aplicată prin sentința penală nr. 208 din data de 18 august 2008 pronunțată de C_____ de A___ București, din a cărei executare inculpatul a fost liberat condiționat la data de 12 octombrie 2009, cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat, de 405 zile închisoare .

Din examinarea fișei de cazier judiciar rezultă existența infracțiunii de mai sus în istoricul infracțional al inculpatului. De asemenea rezultă faptul că acesta a mai suferit condamnări în străinătate în interiorul termenului de reabilitate , condamnări care, în ipoteza în care ar fi fost recunoscute, ar fi condus la întreruperea termenului de reabilitate.

În cazul inculpatului se impune a se analiza existența stării de recidivă raportat la dispozițiile art. 100 al 6 C.penal. Potrivit acestui text intervalul cuprins între data liberării condiționate si data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere iar în conformitate cu art. 106 din CP pedeapsa se considera executată dacă inculpatul nu mai săvârșește o infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere.

Inculpatul a fost liberat condiționat la 12 octombrie 2009 cu un rest de 405 zile, context în care pedeapsa se considera executata la data de 22 noiembrie 2010.

Potrivit art. 166 din CP, în cazul unei condamnări mai mare de 5 ani, condamnatul poate fi reabilitat după un termen de 5 ani. Raportat la conținutul acestui text, termenul de reabilitare față de inculpat s-a împlinit la data de 22 noiembrie 2015. Or, infracțiunile care au făcut obiectul judecății au fost săvârșite, după împlinirea acestui termen , respectiv în noaptea de 4/5 decembrie 2015.

Potrivit art. 41 din CP există recidivă când , după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare (…)și până la reabilitare sau la împlinirea termenului de reabilitare condamnatul săvârșește din nou o infracțiune( …).

Concluzia care se impune este aceea că, în cazul condamnărilor care sunt susceptibile de reabilitare judecătorească, legea impune drept condiție pentru reținerea primului termen al recidivei numai împlinirea termenului de reabilitare nu și dispunerea efectivă a acesteia prin hotărâre separată.

In situația inculpatului se observă că era îndeplinită condiția de mai sus, respectiv, raportat la pedeapsa pronunțată și executată în România, era împlinit termenul de reabilitare.

Trebuie precizat faptul că, în ipoteza în care condamnările ulterioare din străinătate ar fi fost recunoscute, fie pe cale principală, fie pe cale incidentală de instanța de fond, ar fi fost de natură a întrerupe termenul de reabilitare. Deși a observat acest neajuns al sentinței de condamnare, C_____ nu îl poate îndrepta întrucât este sesizată prin cererea de a___ a inculpatului și, un astfel de demers, ar conduce la o agravarea a situației sale procesuale, contrar dispozițiilor imperative ale art. 418 cod pr. penală.

În consecință, se impune a se da eficiență dispozițiilor art. 41 cod penal citate mai sus și, urmarea a acestui fapt, se va desființa sentința Judecătoriei Petroșani în ceea ce privește greșita reținere a recidivei post executorii în sarcina inculpatului și menținând concluziile instanței de fond cu privire la existența faptelor și vinovăția inculpatului cu privire la săvârșirea celor două infracțiuni va rejudeca cauza, urmând a face o nouă individualizarea a pedepselor aplicate prin înlăturarea stării de recidivă.

La individualizarea celor două pedepse , C_____ va reține aceleași argumente expuse de instanța de fond respectiv leziunile cauzate persoanei vătămate și gravitatea extremă a acestor leziuni derivată din capacitatea acestora de a genera o stare de pericol pentru viața persoanei vătămate; împrejurările și mo dalitatea concretă în care faptele a u fost comise de către inculpat, respectiv faptul că inculpatul că a acționat în public, fără nici un motiv de natură să justifice acțiunea sa agresivă, în condițiile în care conflictul verbal s-a stins iar persoana vătămată nu se aștepta să fie agresat, dar și faptul că inculpatul avea vârsta de 38 de ani la data comiterii faptei, vârstă care îi permitea să fie conștient pe deplin de caracterul faptei sale dar și de urmarea pe care aceast a era susceptibilă să o producă. Deși nu se poate reține starea de recidivă instanța are în vedere că inculpatul a avut antecedente penale consistente, fiind condam nat anterior pentru infracțiunile de furt calificat, ultraj contra bunelor moravuri și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, care conduc la concluzia că acesta este o persoană agresivă și prezintă șanse relativ scăzute de îndreptare.

Urmează a fi condamnat inculpatul la 1(unu) an și 4 (patru) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală, prev. și ped. de art. 194 alin. 1 lit. e C.pen., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen.

Alături de pedeapsa principală se va aplica pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h și n C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și dreptul de a comunica cu persoana vătămată B________ A_____ F______ sau cu membrii familiei acestuia și de a se apropia de acesta la o distanță mai mică de 50 m în condițiile art. 68 alin.1 lit. c C.pen. apreciindu-se că, în raport cu natura și gravitatea faptelor precum și persoana inculpatului, limitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b este necesară, iar față de persoana inculpatului, natura infracțiunii și consecințele acesteia asupra persoanei vătămate se impune o protecție suplimentară a persoanei v ătămate și a familiei acestuia.

Urmare a aplicării pedepsei complementare, inculpatului i se vqa aplica , cu caracter de pedeapsă accesorie, în temeiul art. 65 C .pen., interzicerea exercitării acelorași drepturi, pe durata executării pedepsei.

Având î n vederea aceleași criterii de individualizarea reținute de instanța de fond va fi condamnat inculpatul la 2 (două ) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, prev. și ped. de art. 206 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen.

Cele două infracțiuni fiind săvârșite în condițiile art. 38 alin 1 cod penal se va aplica regimul sancționator al concursului de infracțiuni, astfel că în baza art. 39 alin 1 lit. b cod penal se vor contopi pedepsele principale și se va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an și 4 luni închisoare la care se adaugă 20 zile închisoare, reprezentând o treime din cea de a doua pedeapsă aplicată inculpatului.

Inculpatul va executa pedeapsa principală rezultantă de 1 an, 4 luni și 20 zile in regim de detenție.

Urmarea a aplicării dispozițiilor 45 cod penal se va executa pedeapsa complementară a interzicerii, pe o perioadă de 2 ani, a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h și n C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și dreptul de a comunica cu persoana vătămată B________ A_____ F______ sau cu membrii familiei acestuia, și de a se apropia de acesta la o distanță mai mică de 50 m în condițiile art. 68 alin.1 lit. c C.pen.

Totodată, se va executa pedeapsa accesorie, respectiv se va interzice inculpatului, exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, h și n C.pen, pe durata și în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

C_____ va menține în rest dispozițiile sentinței penale apelate în măsura în care nu contravin prezentei decizii.

În baza art. 275 alin.3 din Codul de procedură penală , urmare a admiterii apelului inculpatului, cheltuielile judiciare avansate de stat în a___ vor rămân e în sarcina acestuia.

Onorariul parțial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inc ulpat, în sumă de 150 lei, urmează a fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

DECIDE:

In temeiul art. 421 alin. 2 lit. a cod pr. penală admite apelul declarat de inculpat P___ V_____ M_____ împotriva sentinței penale nr. 265 din data de 10 07 2018 pronunțată de Judecătoria Petroșani în dosar cu nr. de mai sus.

Desființează în parte sentința penală apelată în ceea ce privește reținerea recidivei postexecutorii în sarcina inculpatului.

Procedează la o nouă judecată în ceea ce privește individualizarea pedepselor aplicate prin înlăturarea stării de recidivă și în consecință:

Condamnă pe inculpatul P___ V_____-M_____ , cetățean român, fiul lui T_____ si G_______, născut la data de 1 octombrie 1977, în localitatea T_____, județul G_____, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, studii: gimnaziale, fără ocupație, căsătorit, are 4 copii minori, domiciliat în Petroșani, ________________________, _____________, județul Hunedoara, cu antecedente penale care nu atrag starea de recidivă, la pedepsele de:

– 1(unu) an și 4 (patru) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală, prev. și ped. de art. 194 alin. 1 lit. e C.pen., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen.

Aplică inculpatului, pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h și n C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și dreptul de a comunica cu persoana vătămată B________ A_____ F______ sau cu membrii familiei acestuia și de a se apropia de acesta la o distanță mai mică de 50 m în condițiile art. 68 alin.1 lit. c C.pen.

În baza art. 65 alin. 1 C. pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin. 1 lit. a, b, h și n C.pen, pe durata și în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

– 2 (două ) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, prev. și ped. de art. 206 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen.

În temeiul art.38 alin. 1, art.39 alin. 1 lit. b contopește pedepsele principale și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an și 4 luni închisoare la care se adaugă 20 zile închisoare, reprezentând o treime din cea de a doua pedeapsă aplicată inculpatului.

Inculpatul va executa pedeapsa principală rezultantă de 1 an, 4 luni și 20 zile in regim de detenție.

Se va executa pedeapsa complementară a interzicerii, pe o perioadă de 2 ani, a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h și n C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și dreptul de a comunica cu persoana vătămată B________ A_____ F______ sau cu membrii familiei acestuia, și de a se apropia de acesta la o distanță mai mică de 50 m în condițiile art. 68 alin.1 lit. c C.pen.

Se va executa pedeapsa accesorie, respectiv se va interzice inculpatului, exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, h și n C.pen, pe durata și în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

Menține în rest dispozițiile sentinței penale apelate în măsura în care nu contravin prezentei decizii.

În baza art.275 alin.3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în a___ rămân în sarcina acestuia.

Onorariul parțial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, în sumă de 150 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi 30.01.2019.

Leave a Reply