Obținerea unui permis falsificat în Serbia. Fals material în înscrisuri oficiale. Art. 320 Cod penal

Obținerea unui permis falsificat în Serbia. Fals material în înscrisuri oficiale. Art. 320 Cod penal

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. 1/2021

Ședința publică din data de 4 ianuarie 2021

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: D_____ C________

GREFIER: D______ C______ B____

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror B_____ G_____, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-M____

Pe rolul instanței se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatul A____ A_____, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal,

– uz de fals prev. de art. 323 Cod penal și

– complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 320 alin.1 Cod penal,

cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Potrivit prevederilor art. 358 Cod Procedură Penală, președintele completului de judecată dispune strigarea cauzei.

La apelul nominal făcut în ședință publică, se prezintă inculpatul A____ A_____, asistat de apărătorul din oficiu, av. V_____ L____ M____.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței faptul că s-a executat mandatul de aducere emis pe numele inculpatului.

În temeiul art. 372 Cod procedură penală, instanța procedează la identificarea inculpatului A____ A_____, constatând că între datele de stare civilă din actul de identitate al acestuia și cele menționate în rechizitoriu există concordanță.

Întrebați fiind, reprezentanta Ministerului Public, apărătorul inculpatului și inculpatul arată că nu au cereri și excepții de formulat înainte de a se dea citire actului de sesizare.

În temeiul art. 374 alin.1 Cod de procedură penală, constatând cauza în stare de judecată, instanța face o prezentare succintă a actului de sesizare, după care, potrivit alin. 2 al aceluiași articol, explică inculpatului în ce constă învinuirile ce i se aduc.

Conform art. 83 Cod procedură penală, art. 108 alin.1 și 2 Cod procedură penală și art. 374 alin.2 Cod procedură penală, instanța a adus la cunoștința inculpatului drepturile și obligațiile pe care acesta le are pe parcursul procesului penal.

De asemenea, instanța a adus la cunoștința inculpatului prevederile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, respectiv că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor prezentate de părți, dacă recunoaște în totalitate fapta reținută în sarcina sa, cu precizarea că, în cazul în care solicită aplicarea procedurii în cazul recunoașterii învinuirii, consecința constă în faptul că, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

Inculpatul A____ A_____ declară în fața instanței că înțelege să se prevaleze de prev. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, recunoscând în totalitate faptele pentru care este trimis în judecată și solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, declarația acestuia fiind atașată la dosarul cauzei.

Reprezentanta Ministerului Public și apărătorul inculpatului solicită admiterea cererii de judecată conform procedurii simplificate, aceasta fiind admisibilă și este întemeiată.

Instanța admite cererea de judecată conform procedurii de recunoaștere a învinuirii.

La întrebarea instanței, reprezentanta Ministerului Public, apărătorul inculpatului și inculpatul arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri în probațiune, instanța, în temeiul art. 387 Cod procedură penală, declară încheiată cercetarea judecătorească și, în temeiul art.388 Cod procedură penală, acordă cuvântul în dezbateri.

Având cuvântul, reprezentanta Ministerului Public solicită, în temeiul art. 396 alin. 2 și 10 Cod procedură penală, raportat la art. 335 alin. 1, art. 323 și art. 48 rap. la art. 320 Cod penal, condamnarea inculpatului la câte o pedeapsă cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, de uz de fals și de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, pentru care a fost trimis în judecată. Totodată, solicită contopirea pedepselor principale potrivit art. 38 alin. 1 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal și suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante, întrucât sunt îndeplinite condițiile art. 91 Cod penal.

Nu în ultimul rând, reprezentanta Ministerului Public solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cele trei faze procesuale.

Reprezentanta Ministerului Public arată că situația de fapt descrisă de procurorul de caz în rechizitoriu este recunoscută de inculpat, iar probele administrate în faza de urmărire penală sunt suficiente pentru a conduce la o concluzie de condamnare.

Raportat la criteriile art. 74 Cod penal, reprezentanta Ministerului Public solicită să se aibă în vedere circumstanțele reale de săvârșire a faptelor, precum și circumstanțele personale ale inculpatului și atitudinea și comportamentul acestuia pe tot parcursul procesului penal.

Având cuvântul, apărătorul din oficiu al inculpatului formulează în mare parte concluzii similare cu cele ale reprezentantei Ministerului Public.

În acest sens, solicită să se aibă în vedere că inculpatul a înțeles să uzeze de procedura simplificată, motiv pentru care solicită reducerea limitelor cu o treime în cazul pedepsei cu închisoarea sau cu o pătrime în cazul pedepsei amenzii, având în vedere că două dintre infracțiuni sunt prevăzute și cu pedeapsa amenzii. În ceea ce privește individualizarea pedepsei, apărătorul solicită să se aibă în vedere declarația dată de inculpat în faza de urmărire penală în care a recunoscut faptele.

Cu privire la modalitatea de executare, apărătorul solicită, în principal, orientarea spre disp. art. 83 Cod penal. Deși în fișa de cazier apare mențiunea că inculpatul a mai avut antecedente penale, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 83 alin. 1 lit. b, întrucât este vorba despre fapte vechi pentru care a intervenit reabilitarea. În subsidiar, apărătorul arată că achiesează la concluziile reprezentantei Ministerului Public de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei.

Având cuvântul, inculpatul arată că nu mai are nimic de adăugat.

Având ultimul cuvânt, inculpatul arată că regretă faptele săvârșite și nu se va mai repeta deoarece are doi copii pe care vrea să îi crească.

Instanța reține cauza în pronunțare.

I N S T A N Ț A

Deliberând asupra prezentei cauze penale, constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 26.02.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu M____, întocmit în dosarul nr. 443/P/2019, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 02.03.2020, sub nr. _____________, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului A____ A_____, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, uz de fals prev. de art. 323 Cod penal și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 320 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În actul de sesizare a instanței s-a reținut următoarea situație de fapt:

La data de 01.01.2019, în jurul orei 18.40, A____ A_____ a fost depistat conducând autoturismul marca Volkswagen P____ cu nr. de înmatriculare _________ pe DC 24 din satul Poienița, jud. M____, pe ruta Poienița-Livezeni.

Acesta a prezentat organelor de poliție un permis de conducere seria _____ emis de autoritățile din Serbia.

În conformitate cu adresa nr. _______/04.01.2019 comunicată de Punctul Comun de Contact Porțile de F___ I, A____ A_____ nu posedă permis de conducere eliberat de către organele competente ale Republicii Serbia.

Prin adresa nr. 287.802/22.02.2019 Inspectoratul de Poliție Județean M____ – Serviciul Rutier a comunicat faptul că A____ A_____ nu figurează în baza electronică de date ca fiind posesor al permisului de conducere eliberat de autoritățile din România.

Fiind audiat în calitate de suspect și inculpat, A____ A_____ a recunoscut faptele săvârșite, declarând că la data de 01.01.2019, în jurul orei 18.40 a condus autoturismul marca Volkswagen P____ cu nr. de înmatriculare _________ pe DC 24 din jud. M____ spre loc. Poienița, când la un moment dat a fost oprit de organele de poliție care i-au comunicat că inspecția tehnică periodică este expirată, fiind sancționat contravențional.

Cu aceeași ocazie a prezentat permisul de conducere eliberat de autoritățile din Republica Serbia.

A declarat că în cursul anului 2018 s-a întâlnit în Germania cu un cetățean de etnie rromă din mun. M_____, fără a-i reține numele, care i-a arătat un permis de conducere emis de autoritățile din Serbia, spunându-i că în vederea obținerii lui sunt necesari 400 de euro și nu trebuiesc urmate cursuri.

Acesta i-a dat numărul de telefon a unei persoane din Serbia, iar când a revenit în România a apelat acel număr de telefon și a vorbit cu un bărbat al cărui nume nu îl reține care i-a spus să îi trimită 400 de euro prin Western Union și fotografii cu el prin Messenger. A trimis 400 de euro prin Western Union din mun. Târgu M____, iar după aproximativ 4-5 zile, conform înțelegerii avute, s-a deplasat la autogara din mun. Sibiu, unde a așteptat autocarul care a ajuns din Serbia și de la șofer a primit un plic în care se afla permisul de conducere seria _____ ce avea aplicată fotografia sa și datele sale de stare civilă.

Nu mai deține documentele prin care a expediat cei 400 de euro și nici adresa de Messenger prin care a expediat fotografiile sale.

A precizat că nu a urmat cursurile unei școli de șoferi și nici nu a dat examen pentru obținerea permisului de conducere, deși știa că acesta este modalitatea prin care se obține în mod legal un permis de conducere. A crezut că permisul de conducere a fost emis în mod legal, crezând că are dreptul de a conduce.

Martora C______ C___ a declarat că A____ A_____, concubinul său, nu deține permis de conducere întrucât nu a urmat cursurile de pregătire în acest sens.

Martorul D_____ D___ a negat că l-ar fi ajutat pe inculpat să obțină un permis de conducere eliberat de autorități străine în schimbul sumei de 400 euro.

Situația de fapt reținută în rechizitoriu a fost întemeiată pe următoarele mijloace de probă:

– Declarații suspect/inculpat A____ A_____

– Proces-verbal din data de 01.01.2019

– Adresa nr. _______/04.01.2019 comunicată de Punctul Comun de Contact Porțile de F___ I

-Adresa nr. 287.802/22.02.2019 comunicată de Inspectoratul de Poliție Județean M____ – Serviciul Rutier

– Declarația martorei C______ C___

– Declarația martorului D_____ D___

În faza de urmãrire penalã, inculpatul a recunoscut sãvârșirea faptei, arãtând fãrã rezerve împrejurãrile și modalitatea comiterii acesteia.

Prin încheierea nr. 677/09.07.2020, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, a constatat competența materială și teritorială a Judecătoriei Târgu M____ și a dispus începerea judecății.

La termenul de judecată din 04.01.2021, în prezența apărătorului din oficiu, inculpatul a recunoscut fără rezerve învinuirea ce i-a fost adusă, însușindu-și probele administrate în cursul urmăririi penale și totodată, a solicitat să-i fie aplicate prevederile art. 375 C pr. pen. privitoare la procedura de judecată în cazul recunoașterii vinovăției. Declarația acestuia cu privire la aceste aspecte a fost consemnată și atașată la dosar.

După luarea concluziilor, instanța a apreciat că prezenta cauză se poate judeca conform procedurii simplificate, fiind îndeplinite condițiile prev. de art. 349 alin. 2 C procedură penală, respectiv inculpatul a solicitat ca prezenta cauză să fie soluționată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, a recunoscut fapta reținută în sarcina sa, iar instanța a apreciat că probele sunt suficiente pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei. De asemenea, acțiunea penală nu vizează o infracțiune care se pedepsește cu detențiune pe viață.

Analizând actele și lucrările dosarului în drept, raportat la starea de fapt reținutã prin prisma probelor administrate în cursul procesului penal, instanța constatã următoarele:

Fapta inculpatului A____ A_____ care la data de 01.01.2019, în jurul orei 18.40, a condus autoturismul marca Volkswagen P____ cu nr. de înmatriculare _________ pe DC 24 din satul Poienița, jud. M____, pe ruta Poienița-Livezeni, fără a deține permis de conducere, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal.

În ceea ce privește latura obiectivă a infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere, instanța reține că elementul material al laturii obiective a fost realizat prin fapta inculpatului de a conduce autovehiculul fără a poseda permis de conducere. Urmarea imediată a acestei fapte este reprezentată de crearea unei stări de pericol atât pentru inculpat însuși, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. În ceea ce privește legătura de cauzalitate, aceasta rezultă fără dubiu, în mod direct și nemijlocit, din expunerea celorlalte două elemente.

Instanța reține că sub aspectul laturii subiective inculpatul a săvârșit fapta sub formă de vinovăție a intenției directe, deoarece el a urmărit rezultatul faptei sale, anume producerea stării de pericol pentru siguranța circulației, relevante fiind în această privință declarațiile date de către inculpat în care a recunoscut că a condus un autoturism pe drumurile publice deși nu posedă permis de conducere și totodată folosindu-se de un permis de conducere fals.

Fapta inculpatului A____ A_____ care la data de 01.01.2019, în jurul orei 18.40, a prezentat organelor de poliție permisul de conducere seria _____ emis de autoritățile din Serbia știind că nu este valabil, iar în conformitate cu adresa nr. _______/04.01.2019 comunicată de Punctul Comun de Contact Porțile de F___ I, A____ A_____ nu posedă permis de conducere eliberat de către organele competente ale Republicii Serbia, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de uz de fals prev. de art. 323 Cod penal.

Elementul material a constat în folosirea efectivă a permisului de conducere seria _____, aparent eliberat de către autoritățile sârbe în numele acestuia de către exponenți ai unei autorități publice, fiind puse astfel în pericol relațiile sociale referitoare la încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale.

Fiind infracțiune de pericol, legătura de cauzalitate între fapte și urmările produse rezultă din însăși săvârșirea faptei (ex re).

În ceea ce privește latura subiectivă, inculpatul a săvârșit faptele cu intenție în modalitate prevăzută de art. 16 alin. 3 lit. a C.pen., întrucât a avut reprezentarea consecințelor acțiunii sale și a urmărit punerea în pericol siguranța circulației (intenție directă).

Fapta inculpatului A____ A_____ care în cursul anului 2018, fără a se putea stabili cu exactitate data, a remis o sumă de bani (400 euro) și date personale în vederea falsificării permisului de conducere seria _____ emis de autoritățile din Serbia, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 320 alin.1 Cod penal.

Elementul material a constat sprijinul unui autor rămas în prezent neidentificat în întocmirea în fals a permisului de conducere seria _____, aparent eliberat de către autoritățile sârbe în numele acestuia, prin trimiterea de bani și poze fiind puse astfel în pericol relațiile sociale referitoare la încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale.

Fiind infracțiune de pericol, legătura de cauzalitate între fapte și urmările produse rezultă din însăși săvârșirea faptei (ex re).

În ceea ce privește latura subiectivă, inculpatul a săvârșit faptele cu intenție în modalitate prevăzută de art. 16 alin. 3 lit. a C.pen., întrucât a avut reprezentarea consecințelor acțiunii sale și a urmărit punerea în pericol siguranța înscrisurilor oficiale (intenție directă).

Având în vedere că inculpatul nu a fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre faptele reținute în sarcina sa instanța constată a fi incidente prev. art. 38 alin. 1 Cod penal privind concursul real de infracțiuni.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 396 alin.1 C.pr.pen. întrucât faptele există, au fost săvârșite de către inculpat și constituie infracțiuni, instanța stabilește că inculpatul A____ A_____ este vinovat de faptele pentru care a fost acuzat.

La individualizarea judiciarã a tratamentului sancționator, conform criteriilor generale de individualizare referitoare la limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită, la gradul de pericol social concret al faptei săvârșite (împrejurările concrete în care a fost săvârșită fapta, urmările produse) cât și de circumstanțele personale ale inculpatului, instanța urmează a valorifica toate aceste aspecte în dozarea pedepsei aplicate.

Sancțiunile de drept penal nu pot acționa eficient decât în măsura în care ele corespund principiilor fundamentale ale politicii penale și ale dreptului penal și dacă sunt guvernate de acestea. Mai mult, combaterea efectivă a criminalității nu se poate realiza decât printr-o îmbinare echilibrată a intimidării, prin constrângere, cu reeducarea inculpatului.

În privința împrejurărilor comiterii infracțiunii instanța are în vedere ca faptele au fost săvârșite pe un drum public, în interiorul unei comune. Astfel, raportat la circumstanțele de loc ale săvârșirii faptei instanța constată că starea de pericol pentru siguranța circulației pe drumurile publice a fost una moderată.

Instanța va reține faptul că modalitatea de săvârșire a faptei denotă un grad de indiferență și o lipsă de respect față de dispozițiile legale și mai ales față normele și regulile bunului simț ce sunt menite a proteja integritatea corporală a individului. Gravitatea infracțiunii comise, respectiv conducerea fără permis pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat este ridicată pentru că aceste infracțiuni nu derivă din necunoașterea legii, ci din ignorarea sa și lipsa de respect de care inculpatul dă dovadă la acest moment. De altfel, instanța constată că astfel cum rezultă din declarația inculpatului, acesta era conștient că nu ar trebui să conducă un autoturism pe drumurile publice.

Cu toate acestea, instanța constată că astfel cum rezultă din fisa de cazier judiciar a inculpatului, acesta, este cunoscut cu antecedente penale pe teritoriul altor state din U.E. dar care nu atrag starea de recidivă sau pluralitate intermediară. În plus, la individualizarea pedepsei, instanța va ține seama că inculpatul a avut o atitudine sinceră, de recunoaștere a faptei comise pe tot parcursul urmăririi penale, precum si în faza de judecată. De asemenea, instanța va avea în vedere ca inculpatul este bine integrat în societate, astfel încât șansele ca acesta sa abandoneze drumul infracțional sunt destul de ridicate.

Ținând cont pe de o parte ca fapta inculpatului prezintă pericol public, dar pe de alta parte și de circumstanțele personale ale inculpatului, instanța îi va stabili acestuia pedeapsa închisorii pentru infracțiunea săvârșită, la individualizarea căreia va avea in vedere art. 396 alin. 10 din Cod procedură penală.

Totodată, pentru ca procesul de reeducare a inculpatului să aibă șanse de reușită cât mai ridicate, instanța consideră că este necesar ca inculpatul să desfășoare și muncă în folosul comunității, activitate care să îl determine pe acesta să reflecteze la fapta sa, să înțeleagă consecințele acesteia și să nu mai repete în viitor comportamentul infracțional, dată fiind vârsta sa.

Astfel, în temeiul În temeiul art.396 alin.2 și 10 Cod procedură penală, îl va condamna pe inculpatul A____ A_____ la următoarele pedepse:

a) 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 335 alin.1 Cod Penal.

b) 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art. 320 alin.1 Cod Penal.

c) 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals prev. de art. 323 Cod Penal.

În temeiul art.39 alin.1 lit.b Cod Penal, rap. la art.38 alin.2 Cod Penal, privind concursul ideal de infracțiuni, va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare pe care o va spori cu o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă finală de 1 an și 4 luni închisoare.

În baza art. 91 Cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 al. (1) C. pen. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune M____ la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 al. (2) lit. a) Cod penal va impune condamnatului să execute și următoarea obligație:

– să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 al. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei _________________________ sau în cadrul Primăriei mun. Tg-M____, jud. M____ pe o perioadă de 90 de zile.

În baza art. 91 al. (4) Cod penal atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal, respectiv cu privire la consecințele săvârșirii unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere.

Va atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării, cu rea-credință, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligațiilor impuse, anume revocarea suspendării și dispunerea executării pedepsei principale în regim de detenție.

În baza art. 274 al. (2) Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (500 lei pentru faza de urmărire penală și 1500 lei pentru faza de cameră preliminară și judecată).

În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală suma de 868 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu V_____ L____ M____, conf. delegației nr.4111/02.12.2020 (f.58), se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiției în contul Baroului M____.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

În temeiul art.396 alin.2 și 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul A____ A_____, fiul lui L____ și A____ A_____, născut la data de 25.04.1994 în mun. Târgu M____, jud. M____, domiciliat în ____________________/A/10 jud. M____, C.N.P. _____________, cetățenie română, necăsătorit, situație militară nesatisfăcută, studii 6 clase, fără loc de muncă, cunoscut cu antecedente penale, la următoarele pedepse:

a) 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 335 alin.1 Cod Penal.

b) 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art. 320 alin.1 Cod Penal.

c) 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals prev. de art. 323 Cod Penal.

În temeiul art.39 alin.1 lit.b Cod Penal, rap. la art.38 alin.2 Cod Penal, privind concursul ideal de infracțiuni, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare pe care o sporește cu o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă finală de 1 an și 4 luni închisoare.

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 al. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune M____ la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 al. (2) lit. a) Cod penal impune condamnatului să execute și următoarea obligație:

– să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 al. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei _________________________ sau în cadrul Primăriei mun. Tg-M____, jud. M____ pe o perioadă de 90 de zile.

În baza art. 91 al. (4) Cod penal atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal, respectiv cu privire la consecințele săvârșirii unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere.

Atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării, cu rea-credință, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligațiilor impuse, anume revocarea suspendării și dispunerea executării pedepsei principale în regim de detenție.

În baza art. 274 al. (2) Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (500 lei pentru faza de urmărire penală și 1500 lei pentru faza de cameră preliminară și judecată).

În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală suma de 868 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu V_____ L____ M____, conf. delegației nr.4111/02.12.2020 (f.58), se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiției în contul Baroului M____.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică, azi, 04.01.2021.

PREȘEDINTE GREFIER

D_____ C________ D______ C______ B____

Leave a Reply