Sesizare formulată de către un beneficiar (societate comercială) al serviciilor de internet/comunicaţii de date de IP şi acces la reţea. Nerespectarea procedurii speciale reglementate de dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000. Lipsa calităţii de consumator

Sesizare formulată de către un beneficiar (societate comercială) al serviciilor de internet/comunicaţii de date de IP şi acces la reţea. Nerespectarea procedurii speciale reglementate de dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000. Lipsa calităţii de consumator

Dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000 prevăd o anume procedură în cadrul căreia se pot solicita aplicarea sancţiunii contravenţionale, modificarea clauzelor abuzive şi/sau desfiinţarea contractului, procedură care în speţă nu a fost urmată.
Potrivit contractului denunţat ca abuziv, la momentul în- cheierii lui (ca, de altfel, şi la momentul promovării acţiunii introductive de instanţă şi la cel al soluţionării apelului), reclamanta avea calitate de societate comercială cu răspundere limitată, aşadar, de persoană juridică de drept comercial, fiind exclusă de la beneficiul conferit de Legea nr. 193/2000, de a invoca şi denunţa clauzele abuzive din contracte.

CA. Bucureşti, s. a V-a corn., dec. nr. 153 din 19 martie 2009,
în Jurindex

Leave a Reply