Tâlhărie calificată – Tribunalul Mureș

SENTINȚA PENALĂ Nr. 88

Ședința publică d in data de 20 Iulie 2020

Completul compus din:

Președinte: I____ P____

Grefier: A_____ P_____

Din partea Ministerului Public s-a prezentat, la judecarea cauzei, domnul procuror C______ G_______, din cadrul Parchetului de pe lângă T_________ M____

Pe rol fiind pronunțarea soluției dată în cauza penală privind pe inculpații O____ S_____ , trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată prev. De art.234 alin.1 lit.d Cod penal, cu aplicarea art.77 alin.1 lit.d Cod penal, omor calificat prev.de art.188 alin.1 Cod penal raportat la art.189 alin.1 lit.c și d Cod penal și profanare de cadavre prev.de art.383 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal și G____ S_____ , trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată prev.de art.234 alin.1 lit.d Cod penal, cu aplicarea art.113 alin.3 Cod penal.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către gre fier , după care:

Mersul dezbaterilor și susținerile participanților la procesul penal sunt consemnate în încheierea de ședință din data de 17 iulie 2020, prin care s-a stabilit termen de pronunțare asupra soluției, la data de astăzi, 20 iulie 2020.

T R I B U N A L U L,

Asupra cauzei de față, analizând actele și lucrările dosarului constată :

Prin rechizitoriul nr. 295/277/P/2019 emis la data de 31.01.2020 de către Parchetul de pe lângă T_________ Harghita, au fost trimiși în judecată, inculpații   O____ S_____ , cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de “tâlhărie calificată”prev. de art. 234(1) lit.d din C.p. cu aplic. art. 77(1)lit.d din C.p., “omor calificat” prev. de art. 188(1) din C.p. rap. la art.189(1)lit.c și d din C.p. și „profanare de cadavre” prev. de art. 383(1) din C.p., cu aplic. art. 38(1) din C.p. și G____ S_____ , cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de “tâlhărie calificată”prev. de art. 234(1)lit.d din C.p. cu aplic.art.113(3)din C.p. și „profanare de cadavre” prev. de art. 383(1) din C.p. cu aplic. art.113(3)din C.p., și art. 38(1) din C.p.

 

* * *

Fiind sesizată instanța cu judecarea pricinii, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului M____ la data de 22.05.2020, sub nr. XXXXXXXXXXX.

La data de 27.05.2020 a fost depusă la dosar o cerere de constituire parte civilă, formulată de numiții S____ C____ I_____ și S____ T____ , prin apărător ales, solicitând în esență obligarea inculpaților, în solidar , la plata unor despăgubiri civile. Pretențiile emise sunt în cuantum de 4.000 lei, reprezentând daune materiale constând în cheltuieli ocazionate cu organizarea înmormântării victimei, monumentul funerar și pomenirile ulterioare, suma de 100.000 lei fiind solicitată cu titlu de daune morale pentru prejudiciul mor al suferit ca urmare a faptelor comise de inculpat.

Referitor la legătura lor cu victima, susnumiții au venit cu precizarea că aceștia  au fost frații victimei, fiind astfel foarte atașați emoțional de el, legătura afectivă fiind foarte puternică.

La primul termen de judecată fixat în cauză la data de 22.04.2020, cu procedura de citare legal îndeplinită și  fiind asigurată asistența juridică obligatorie,  având în vedere manifestarea de voință în plan procesual a inculpatului G____ S_____ care , sub consilierea apărătorului său desemnat din oficiu, a învederat că înțelege să acceseze procedura simplificată a asumării învinuirii, în condițiile și cu beneficiile prevăzute de art. 374 al. 4 rap. la art. 396 al. 10 Cod procedură penală, astfel cum i-au fost fă cute cunoscute, instanța , în considerarea disp. art. 375 al. 1 Cod procedură penală , a procedat la ascultarea acestuia sub aspectul recunoașterii infracțiunilor pentru care a fost deferit justiției, astfel cum au fost descrise în rechizitoriu și însușirii probelor administrate în cursul urmăririi penale, susținerile sale în acest sens fiind consemnate în declarația atașată separat la dosarul cauzei (f. 15 ds. fd.).  

În respectarea disp. art. 375 al. 1 ultima teză Cod procedură penală, primind și concluziile apărătorilor părților și ale procurorului, în temeiul disp. art. 375 al.  2 Cod procedură penală corob. cu art. 374 al. 4 Cod procedură penală, instanța a admis cererea inculpatului de a fi judecat  în urmarea procedurii derogatorii a recunoașterii învin uirii .

Cu respectarea principiului egalității armelor și garantarea deplină a exercitării dreptului la apărare , date fiind tezele probatorii vizate, în baza art. 100 al. 2 și 3 Cod procedură penală, inculpatul O____ S_____ a dat declarație la același termen, în privința sa neputând fi aplicată procedura recunoașterii învinuirii .

* * *

Analizând actele si lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești,  instanța reține următoarele: 

În data de 02.11.2019 în jurul orelor 20.36, inculpații O____ S_____ și G____ S_____ s-au deplasat în incinta sălii de așteptare a gării CFR din mun. Gheorghieni, unde pe o bancă, se afla victima S____ A_____, în vârstă de 52 ani. Inculpatul Otovs S_____ s-a deplasat primul către victimă pentru a-i cere o țigară, iar aceasta i-a dat. Între timp, lângă victimă a ajuns și coinculpatul G____ S_____. Vâzând pachetul de țigări, inculpatul Otovs s_____ i-a solicitat victimei predarea întregului pachet, însă aceasta a refuzat. În scopul de a-i sustrage pachetul de țigări și eventual alte bunuri aflate asupra sa, cei doi inculpați i-ai cerut victimei să-i însoțească, fiecare dintre ei încadrând victima din părțile laterale, inculpatul G____ S_____ ținând victima de braț. În acest mod au condus victima peste șinele de cale ferată, într-un loc mai puțin luminat, unde, în încercarea de a lua pachetul de țigări, inculpatul Otovs S_____ a lovit cu pumnul pe victimă. În acest moment, inculpatul G____ S_____ s-a speriat și a fugit. În continuare, pentru a ascunde urmele infracțiunii, inculpatul O____ S_____ i-a aplicat o lovitură de cuțit victimei în sub clavicula stângă, i-a sustras acesteia 2 telefoane, pachetul de țigări și suma de 60 lei, apoi a plecat în fugă și l-a ajuns din urmă pe coinculpatul G____ S_____, căruia i-a povestit ce s-a întâmplat. Ulterior, inculpatul O____ S_____, în scopul de a crea aparența unei sinucideri a victimei, a revenit la locul comiterii infracțiunii la data de 04.11.2019, a cărat cadavrul victimei în zona unei șine de cale ferată în uz, a așezat cadavrul pe șină și a părăsit zona. Ulterior, la data den 04.11.2019, în aceeași zi, cadavrul a fost lovit și tăiat de un tren de persoane.

Săvârșirea infracțiunilor rezultă din analiza următoarelor mijloace de probă administrate în cauză:

Plecând de la concluziile științifice certe ale raportului de necropsie nr. A3-418/GH/2019 din 06.11.2019, leziunile de violență constatate necroptic au putut fi produse prin lovire cu și de corpuri dure și cu un corp ascuțțit înțepător ( posibil cuțit sau briceag).

Cu ocazia efectuării cercetării locului faptei s-au stabilit împrejurările de fapt în care a survenit decesul victimei, cadavrul era îmbrăcat așa cum a fost observat pe camera de supraveghere nr. 2 din incinta gării.

Coroborând aceste elemente cu declarațiile inculpaților, singurele informații în ceea ce privește modalitatea în care s-au produs agresiunile, instanța deduce că inculpații au acționat împreună pentru scoaterea victimei din gară și conducerea acesteia în zona lipsită de oameni. Stau dovadă și  imaginile camerelor de supraveghere.

În ceea ce privește identitatea autorului faptelor comise asupra victimei, instanța are în vedere că principala probă în sensul că inculpații sunt autorii este persoana constă în declarațiile acestora și coroborarea acestora cu procesul verbal de cercetare la fața locului, cu raportul medical de necropsie și cu procesele verbale de efectuare a conducerii în teren cu inculpaților.

Încă de la bunul început al anchetei, inculpații au colaborat cu organele de urmărire penală și au recunoscut parțial și apoi în întregime faptele comise cu mici inadvertențe care sunt însă neglijabile.

Coroborând aceste declarații ale inculpaților din cursul urmăririi penale cu declarația dată în fața instanței, în care inculpații au recunoscut comiterea faptelor, au descris în detaliu modalitatea de comitere, modalitatea în care au sustras bunurile și banii victimei, descriere care corespunde în proporție covârșitoare cu celelalte declarații, existând unele nuanțe datorate trecerii timpului sau uitării unor detalii, se deduce că inculpații sunt autorii infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.

Față de cele de mai sus, T_________ constată dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpații sunt autorii faptelor menționate și că vinovăția lor este stabilită.

 

În drept ,

1. Fapta inculpatului O____ S_____ care în data de 02.11.2019 ,pe timp de noapte, în jurul orei 20.37, aflându-se în gara CFR G_________ împreună cu inculpatul minor G____ S_____, l-au scos cu forță din sala de așteptare a gării pe victima S____ A_____, împotriva voinței acesteia, trăgând-o de brațe și ulterior amândoi inculpați ținând de mâini l-au dus peste șinele de cale ferată într-o zonă neiluminată, unde profitând de starea de vulnerabilitate a victimei (persoană în vârstă, aflat singur), a sustras de la victimă pachetul de țigări, telefonul și bani ,- întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de “tâlhărie calificată”prev. de art. 234(1) lit.d din C.p. cu aplic. art. 77(1)lit.d din C.p., atât sub latura obiectivă cât și sub latura subiectivă.

În ceea ce privește latura obiectivă a infracțiunii, considerăm că fapta a fost săvârșită în modalitatea prevăzută de lege privind elementul material al infracțiunii ( furt săvârșit pe timp de noapte, prin întrebuințare de violență și prin punerea victimei în stare de neputință de a se apăra ).

Cu privire la latura subiectivă a infracțiunii, inculpatul a acționat cu intenție directă, în sensul că în momentul comiterii faptei inculpatul a prevăzut elementele ce țin de tipicitatea obiectivă a faptei sale, a urmărit producerea rezultatului.

 

2. Fapta inculpatului O____ S_____ care în data de 02.11.2019, în jurul orei 20.37, aflându-se în gara CFR G_________ împreună cu inculpatul minor G____ S_____, după ce a deposedat-o pe victima de pachetul de țigări, cu un briceag l-a înjunghiat pe S____ A_____ în zona subclaviculară stângă, cauzându-i o leziune penetrantă intratoracic și perforantă în artera subclaviculară stângă, cu hemoragie externă și internă masivă consecutivă, leziunea traumatică susmenționată cauzându-i decesul victimei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de “omor calificat” prev. de art. 188(1) din C.p. rap. la art.189(1)lit.c și d din C.p.,   atât sub latura obiectivă cât și sub latura subiectivă.

În ceea ce privește latura obiectivă a infracțiunii, considerăm că fapta a fost săvârșită în modalitatea prevăzută de lege privind elementul material al infracțiunii ( aplicarea lovituri  cu un obiect înțepător (briceag – instrument apt a produce o leziune letală), în zona subclaviculară (zona vitală) cauzându-i o leziune traumatică care a condus la decesul victimei ) , urmarea imediată constând în decesul victimei din cauza leziunii suferite în urma exercitării asupra corpului acestuia a acțiunii violente, iar legătura de cauzalitate între acțiunea violentă a inculpatului și leziunea traumatică suferită de către victimă este confirmată prin concluziile raportul de necropsie medico legală . Raportat la declarația inculpatului cu privire la scopul și mobilul comiterii infracțiunii de omor, respectiv pentru a se sustrage de la răspundere penală și pentru a ascunde săvârșirea altei infracțiuni, considerăm că fapta inculpatului întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „ omor calificat” prev. de art. 188(1) din C.p. rap. la art.189(1)lit.c și d din C.p.

Cu privire la latura subiectivă a infracțiunii, apreciem că inculpatul a acționat cu intenție directă, în sensul că în momentul comiterii faptei inculpatul a prevăzut elementele ce țin de tipicitatea obiectivă a faptei sale, a urmărit producerea rezultatului.

3. Fapta inculpatului O____ S_____ , care după o data ulterioară datei de 02.11.2019, probabil în data de 04.11.2019 a așezat trupul victimei S____ A_____ pe linia de cale ferată din G_________ aflată la o distanță de cca. 100 m de la locul în care a intervenit decesul acestuia, astfel în data de 04.11.2019, în jurul orei 18.24 trupul neînsuflețit a victimei a fost secționat de trenul R4512 care circula pe magistrala 400, pe relația D___ –B_____, la intrare în stația CFR G_________, la km.150+650 , pentru a ascunde urmele săvârșirii infracțiunii de omor și pentru a crea aparența unei accident feroviar – întrunește elementele constitutive ale infracțiunii  de „ profanare de cadavre” prev. de art. 383(1) C.p. ,atât sub latura obiectivă cât și sub latura subiectivă.

II. 1. Fapta inculpatului G____ S_____ ,care  în data de 02.11.2019, pe timp de noapte, în jurul orei 20.37, aflându-se în gara CFR G_________ împreună cu inculpatul major O____ S_____, l-au scos cu forță din sala de așteptare a gării pe victima S____ A_____, împotriva voinței acesteia, trăgând-o de brațe și ulterior amândoi inculpați ținând de mâini l-au dus peste șinele de cale ferată într-o zonă neiluminată, unde profitând de starea de vulnerabilitate a victimei (persoană în vârstă, aflat singur) a asistat la momentul când inculpatul O____ S_____ a sustras de la victimă pachetul de țigări, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de “tâlhărie calificată”prev. de art. 234(1) lit.d din C.p. cu aplic. art. 113(3) din C.p., atât sub latura obiectivă cât și sub latura subiectivă.

În ceea ce privește latura obiectivă a infracțiunii, considerăm că fapta a fost săvârșită în modalitatea prevăzută d e lege privind elementul material al infracțiunii ( furt săvârșit pe timp de noapte, prin întrebuințare de violență și prin punerea victimei în stare de neputință de a se apăra).

Cu privire la latura subiectivă a infracțiunii, apreciem că inculpatul a acționat cu intenție directă, în sensul că în momentul comiterii faptei inculpatul a prevăzut elementele ce țin de tipicitatea obiectivă a faptei sale, a urmărit producerea rezultatului însă a acceptat producerea lui.

Având în vedere că ambele infracțiuni au fost săvârșite prin acte materiale diferite și înainte să se dispună condamnarea pentru vreuna dintre ele, în încadrarea juridică s-a reținut cu aplic. art. 38 alin. 1 C .pen.

Față de vârsta inculpatului de la data faptelor, sunt incidente dispozițiile art. 113 alin. 2 C .pen.

Infracțiunea de omor calificat, prevăzută de art. 189 alin. 1 lit. d din C.pen., constă în săvârșirea omorului cu un mobil special, acela al obținerii de către făptuitor, în mod direct și pe cale aparent legală , a unei sume de bani sau a altui folos de natură patrimonială. În situația în care infracțiunea de omor a fost săvârșită în vederea însușirii prin mijloace violente a unor valori, bani s-au lucruri se poate reține agravanta de la art. 189 alin. 1 lit. d C,pen., în concurs cu infracțiunea de tâlhărie, deoarece folosul material se obține în aceleași împrejurări cu comiterea omorului. Datorită acestor particularități este incompatibilă reținerea ambelor variante agravante ale omorului pentru încadrarea juridică a unei fapte.

Esențial pentru stabilirea încadrării juridice a faptei în infracțiune de omor este stabilirea formei de vinovăție cu care a acționat inculpatul și modul în care s-a raportat acesta la rezultatul mai grav produs – decesul victimei, respectiv dacă a prevăzut sau nu, acest rezultat, dacă a urmărit sau a acceptat posibilitatea survenirii acestui rezultat.

Potrivit art. 16 alin. 3 din C.pen.,

(3) Fapta este săvârșită cu intenție când făptuitorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei fapte;

b) prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui.

Organele judiciare trebuie să stabilească dacă decesul unei persoane, sau vătămarea integrității corporale și sănătății, a fost urmare a unei acțiuni sau inacțiuni efectuate de făptuitor cu intenția de a ucide, sau dacă făptuitorul a fost conștient că prin fapta sa este creat un risc semnificativ de suprimare a vieții unei persoane.

Elementul subiectiv al infracțiunii se deduce din întreaga conduită a inculpatului, făcându-se o apreciere globală a tuturor circumstanțelor de comitere a faptei.

Pentru calificarea faptei ca infracțiune de omor trebuie examinat dacă din probe rezultă intenția autorului de a ucide, relevante fiind din constatările medico-legale aspectele privitoare la existența, felul și numărul leziunilor, regiunea în care s-au produs și instrumentul cu care ele au putut fi produse.

Din probele administrate și din situația de fapt conturată mai sus, în opinia tribunalului se reține intenția indirectă a inculpatului de a suprima viața victimei, respectiv posibilitatea ca inculpatul să fi prevăzut că modalitatea în care a lovit cu briceagul victima poate duce la moartea acesteia și să fi continuat acțiunile acceptând po sibilitatea producerii acestui rezultat.

Atât în literatura de specialitate, cât și în practica judiciară, s-a arătat că poziția psihică a făptuitorului trebuie stabilită în fiecare caz, în raport cu împrejurările concrete în care s-a comis infracțiunea care, chiar dacă par concludente, privite în mod izolat pot duce la o greșită încadrare juridică a faptei. La stabilirea intenției cu care acționează autorul, se impune a fi avute în vedere: natura obiectului/mijlocului vulnerant folosit (apt sau nu de a pro duce moartea), regiunea corpului lovită , precum și cea vizată de făptuitor (zonă vitală sau nu), numărul și intensitatea loviturilor, raporturile dintre autor și victimă anterioare săvârșirii faptei sau atitudinea făptuitorului după comiterea faptei. De asemenea, mai trebuie ținut seama și de desistarea de către acesta a actelor vătămătoare din proprie inițiativă, pentru clarificarea poziției subiective a făptuitorului, fiind de luat în considerare și până la ce limită ar fi continuat el să exercite actele de violență dacă nu ar fi fost dezarmat sau imobilizat.

A urmări producerea rezultatului înseamnă a da expresie, prin conduita exterioară, hotărârii de a comite o faptă determinată.

Or, relaționând la speța de față, t_________ consideră că în lipsa unor alte probe care să definească în mod clar conduita inculpatului, reacțiile inculpatului față de starea în care a fost pusă victima, reacțiile inculpatului față de semnele transmise de victimă în momentul în care respira cu dificultate, îndoielile față de poziția subiectivă a inculpatului sunt lămuritoare.

Având în vedere că instanța a reținut atât existența faptelor pentru care inculpatul  G____ S_____ a fost trimis în judecată, cât și a probelor necesare dovedirii acestora, instanța va pronunța o măsură educativă față de inculpat pentru fapta pentru care a fost trimis în judecată cu încadrarea reținută conform legii penale aplicabile acestuia.

În concluzie , așa cum am arătat succint și la secțiunea destinată descrierii faptelor, evidențiem că inculpații au dat în fața anchetatorilor declarații în care a expus și descris pe larg modalitatea comiterii faptelor imputate. În opinia noastră, luate gradual și etapizat, toate declarațiile converg către o singură concluzie: inculpații au abordat victima cu intenția de a o deposeda de bani ori bunuri însă lucrurile au luat o cu totul o altă turnură, gravă și din păcate fatală pentru S____ A_____.

Sintetizând și analizând cu atenție declarațiile date în fața anchetatorilor constatăm că între ele există o strânsă legătură și au un numitor comun: detaliile incredibile dezvăluite de inculpați despre comiterea faptei, precum și obiectele vestimentare purtate de victimă și inculpați în ziua fatidică.

Multitudinea amănuntelor și a detaliilor furnizate de către inculpați au fost de natură să contureze și mai ales să întărească probatoriul existent, să formeze în mod clar și indubitabil opinia anchetatorilor că ei sunt autorii faptei. Astfel, fără a participa la efectuarea locului faptei, la efectuarea necropsiei și mai ales nefiind sugestionat ori îndrumat în vreun fel de vreo persoană, inculpații au relatat și declarat o ________ amănunte și detalii pe care absolut nicio persoană nu le putea furniza.

Fapta este una foarte gravă. Finalmente, o persoană și-a pierdut viața pentru un pachet de țigări și 60 lei. Efectul asupra societății este ridicat. Din păcate, autorul faptei de lovire a victimei cu briceagul, fusese deja internat într0un centru de detenție și ar fi trebuit să cunoască urmările la care se expune. Mai mult, se pare că din declarația sa, rezultă că mutarea cadavrului pe linia de tren a fost tocmai pentru a înscena o sinucidere în vederea evitării descoperirii sale și reintroducerii în penitenciar. Fără îndoială că în aceste condiții cuantumul pedepselor nu poate fi aplicat către minim, ci mai degrabă spre mediu-ridicat. Este și motivul pentru care pentru inculpatul minor se va aplica maximul prevăzut de lege, iar pentru inculpatul major pedepsele vor fi orientate către maxim, chiar dacă nu vor ajunge la maximul speci al.

La stabilirea măsurii educative pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. instanța va avea în vedere  în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv: gravitatea faptelor săvârșite, împrejurările concrete în care acestea au fost comise, urmarea produsă asupra persoanelor vătămate și persoana inculpatului, care a avut o poziție sinceră. Chiar dacă este minor, urmările faptei sale, acesta fiind participant activ la scoaterea victimei din sala de așteptare și conducerea sa la loc dosit spre a fi tâlhărită sunt unele grave și regretabile.

Potrivit dispozițiilor art. 114 – Consecințele răspunderii penale:

(1) Față de minorul care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.

(2) Față de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:

a) dacă a mai săvârșit o infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat;

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detențiunea pe viață.

Potrivit dispozițiilor art. 125 C .pen. (1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenție constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază și supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare s______, precum și programe de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale.

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detențiunea pe viață, când internarea se ia pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani.

Având în vedere că pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de tâlhărie calificată prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. este închisoarea de la 3 la 10 ani , pedeapsa pentru cea mai gravă dintre infracțiuni fiind închisoarea pe o durată mai mică de 20 de ani, perioada pentru care se poate dispune internarea într-un centru de detenția a inculpatului minor este cuprinsă între 2 și 5 ani.

Având în vedere că inculpatul a solicitat și i s-a admis aplicarea procedurii prevăzută de art. 375 C .pen., urmează să beneficieze de reducerea duratei măsurii educative cu o treime conform art. 396 alin. 10 teza finală C.pr.pen.

Prin prisma criteriilor menționate, având în vedere pericolul social foarte ridicat al faptelor, conduita anterioară a inculpatului care nu a mai comis fapte penale pentru care s-au aplicat măsuri educative, vârsta și poziția inculpatului minor, T_________ consideră că aplicarea măsurii educative a internării într-un centru de detenție, pe o durată de 3 ani și patru luni , pe durata maximă a măsurii așadar , este de natură a constitui un avertisment ferm al autorităților și este aptă a conduce la formarea unei atitudini corecte a inculpatului față de valorile sociale, muncă și ordinea de drept.

Pe cale de consecință, potrivit art. 125 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 114 alin. 2 lit. b Cod penal, și art. 396 alin. 10 teza finală C.pr.pen., inculpatului G____ S_____ , va aplica măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată de 3 ani și 4 luni , pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată prev. de art. 233, art. 234 al in. 1 lit. d C.pen și art. 113 C .pen.

Cu privire la inculpatul O____ S_____ În baza art. 396 alin 1 și 2 și art. 234(1) lit.d din C.p. cu aplic. art. 77(1)lit.d din C.p cu aplic. art. 38(1) din C.p, îl va condamn la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 3 ani , după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, care se execută în condițiile art. 65 alin. 3 C .pen.

În baza art. 396 alin 1 și 2 și art. 188 alin (1) din C.p. rap. la art.189(1)lit. c și d din C.p. cu aplic. art. 38(1) din C.p, va condamna pe inculpatul O____ S_____ la pedeapsa de 20 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omo r calificat.

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 4 ani , după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, care se execută în condițiile art. 65 alin. 3 C .pen.

În baza art. 396 alin 1 și 2 și de art. 383 alin (1) din C.p cu aplic. art. 38(1) din C.p, va condamna pe inculpatul O____ S_____ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de profanare de cadavre.

În temeiul art.38 alin.1 și 2, art.39 alin.1 lit. b Cod penal, va aplic inculpatului pedeapsa cea mai grea de 20 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 2 ani, inculpatului urmând să i se aplice în final pedeapsa de 22 ani închisoare.

În temeiul art. 45 alin 3 lit a și alin 5 Cpp aplică inculpatului cea mai grea dintre pedepsele complementare și accesorii respectiv pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 4 ani , după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 cu referire la Anexa 1 din Legea 187 din 24.10.2012 privind organizarea și funcționarea Sistemului N_______ de Date Genetice Judiciare, va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul O____ S_____ î n vederea introducerii profilului genetic în Sistemului N_______ de Date Genetice Judiciare și dispune informarea acestuia.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a) Cod pr.pen. rap. la art. 72 Cod penal, va deduce din pedeapsa și măsura educativă la care au fost condamnați inculpații prin prezenta sentință, durata reținerii și arestătrii preventive din data de 14.11.2019 la zi.

În baza art. 1 12 alin.1 lit. b Cod penal va dispune confiscarea de la inculpatul O____ S_____ a unui briceag metalic înaintat Tribunalului, folosit la comiterea faptei.

Părțile civile S____ C____ I_____ și S____ T____, frații victimei, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4.000 lei cu titlu de daune materiale reprezentând cheltuieli ocazionate cu înmormântarea victimei, monument funerar, pomeniri și suma de 100.000 lei daune morale , reprezentând prejudiciul moral suferit ca urmare a faptelor comise de inculpați.

Potrivit art. 20 Cod procedură penală, cu denumirea marginală de Constituirea ca parte civilă , prevede:(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătorești. Organele judiciare au obligația de a aduce la cunoștința persoanei vătămate acest drept. (2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii și a întinderii pretențiilor, a motivelor și a probelor pe care acestea se întemeiază.

Apreciem că acțiunea civilă este inadmisibilă nefiind formulată nici în termenul legal și nici legal. Astfel, în ceea ce îl privește pe numitul S____ C____ I_____, observăm că în declarația sa din cursul urmăririi penale afirmă că se constituie parte civilă fără a preciza vreo sumă sau natura acesteia. În acest caz apreciem că cererea este informă, organele de urmărire penală neputând să o rețină ca atare, cererea nefiind valabilă întrucât nu întrunește exigențele art. 20 alin 2 Cpp. Mai apoi, cererea de constituire de parte civilă prin avocat ales a fost trimisă prin fax la data de 27.05.2020. Deja la acest termen cercetarea judecătorească era deja începută din data de 22.04.2020, dată când au fost audiați cei doi inculpați.

În temeiul art. 19 și art. 25 alin. 1 cu referire la art. 404 alin.1 Cod procedură penală și va respinge ca inadmisibilă acțiunea civilă formulată.

În temeiul art. 274 alin.1 Cod procedură penală , obligă inculpatul O____ S_____, la plata sumei de 3000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 632 lei aferentă fazei de urmărire penală.

În temeiul art. 274 alin.1 Cod procedură penală , obligă inculpatul G____ S_____, la plata sumei de 2000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 632 lei aferentă fazei de urmărire penală.

Onorariul aferent apărătorului desemnat din oficiu în cursul judecății și pentru procedura de cameră preliminară, se va avansa din fondurile Ministerului Justiției în contul Baroului M____ și va rămâne în sarcina statului.

De asemenea, acordă onorariul parțial în cuantum de 300 lei pentru fiecare dintre cei doi avocați din oficiu, pledanți în fața Tribunalului Harghita, până la momentul sesizării Tribunalului M____. Onorariul parțial se datorează faptului că cei doi avocați nu au dus procesul la sfârșit cauza fiind transferată Tribunalului M____.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

Aplică potrivit art. 125 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 114 alin. 2 lit. b Cod penal, și art. 396 alin. 10 teza finală C.pr.pen, inculpatului   G____ S_____ , fiul lui S_____ ș i I_____, născut la data de 20.04.2002, în mun. Miercurea C___, jude ț ul Harghita, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în mun. G_________, _____________________, _____________, jude ț ul Harghita, fără forme legale, în mun. G_________, _____________________, jude ț ul Harghita, posesor al CI ________, nr. xxxxxx, eliberat de SPCLEP G_________, la data de 19.05.2016 , măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată de 3 ani și 4 luni , pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu aplic. art. 113 C .pen.

În baza art. 396 alin 1 și 2 și art. 234(1) lit.d din C.p. cu aplic. art. 77(1)lit.d din C.p cu aplic. art. 38(1) din C.p, condamnă pe inculpatul O____ S_____ , fiul lui natural ș i P______, născut la data de 09.03.2000, în mun. Sighetu Marma ț iei, jude ț ul Maramure ș , CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în mun. G_________, car. B____, _____________, ______________ ul Harghita, fără forme legale în mun. G_________, _____________________, jude ț ul Harghita, posesor al C.P., ________, nr. xxxxxx, eliberat de SPCLEP G_________, la data de 21.10.2019 la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 3 ani , după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, care se execută în condițiile art. 65 alin. 3 C .pen.

În baza art. 396 alin 1 și 2 și art. 188 alin (1) din C.p. rap. la art.189(1)lit. c și d din C.p. cu aplic. art. 38(1) din C.p, condamnă pe inculpatul O____ S_____ la pedeapsa de 20 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat.

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 4 ani , după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, care se execută în condițiile art. 65 alin. 3 C .pen.

În baza art. 396 alin 1 și 2 și de art. 383 alin (1) din C.p cu aplic. art. 38(1) din C.p, condamnă pe inculpatul O____ S_____ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de profanare de cadavre.

În temeiul art.38 alin.1 și 2, art.39 alin.1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 20 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 2 ani, inculpatului urmând să i se aplice în final pedeapsa de 22 ani închisoare.

În temeiul art. 45 alin 3 lit a și alin 5 Cpp aplică inculpatului cea mai grea dintre pedepsele complementare și accesorii respectiv pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 4 ani , după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 cu referire la Anexa 1 din Legea 187 din 24.10.2012 privind organizarea și funcționarea Sistemului N_______ de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul O____ S_____ î n vederea introducerii profilului genetic în Sistemului N_______ de Date Genetice Judiciare și dispune informarea acestuia.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a) Cod pr.pen. rap. la art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa și măsura educativă la care au fost condamnați inculpații prin prezenta sentință, durata reținerii și arestătrii preventive din data de 14.11.2019 la zi.

În baza art. 112 alin.1 lit. b Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul O____ S_____ a unui briceag metalic înaintat Tribunalului, folosit la comiterea faptei.

În temeiul art. 19 și art. 25 alin. 1 cu referire la art. 404 alin.1 Cod procedură penală și art. 1349, 1357 Cod civil respinge ca inadmisibile acțiunile civile exercitate în cauză de S____ C____ I_____ și S____ T____.

În temeiul art. 274 alin.1 Cod procedură penală , obligă inculpatul O____ S_____, la plata sumei de 3000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 632 lei aferentă fazei de urmărire penală.

În temeiul art. 274 alin.1 Cod procedură penală , obligă inculpatul G____ S_____, la plata sumei de 2000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 632 lei aferentă fazei de urmărire penală.

Onorariul aferent apărătorilor desemnat din oficiu în cursul judecății și pentru procedura de cameră preliminară, se va avansa din fondurile Ministerului Justiției în contul Baroului M____ și va rămâne în sarcina statului.

Acordă onorariul parțial în cuantum de 300 lei pentru fiecare dintre cei doi avocați din oficiu, pledanți în fața Tribunalului Harghita până la data primirii dosarului de către T_________ M____.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 20.07.2020

Leave a Reply