Transmiterea dreptului de folosință asupra unei autoutilitare după expirarea contractului de comodat. Condamnare pentru abuz de încredere

Transmiterea dreptului de folosință asupra unei autoutilitare după expirarea contractului de comodat. Condamnare pentru abuz de încredere

Cuvinte cheie: Abuzul de incredere art. 213 cod penal, abuzul de încredere (art.238 ncp), abuzul de incredere definitie, abuzul de incredere elemente constitutive, abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor jurisprudenta, abuzul de incredere intre soti, abuzul de incredere latura obiectiva, abuzul de incredere prescriptie, abuzul de incredere se pedepseste, art 213 cod penal, art.213 cod penal, art. 213 cod penal, abuzul de incredere cod penal, abuzul de incredere noul cod penal, articolul 213 cod penal,

SENTINȚA PENALĂ NR. 991 /2020

Ședința publică din data de 2 noiembrie 2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE : D_____ C________

GREFIER: D______ C______ B____

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror A______ T____ , din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-M____

Pe rolul instanței se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatul V_____ S_______, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere, faptă prevăzută de art. 238 alin. 1 Cod penal.

Potrivit prevederilor art. 358 Cod Procedură Penală, instanța dispune strigarea cauzei.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Fără citarea părților.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de ședință din data de 30.10.2020, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanța a stabilit termen de pronunțare asupra admisibilității în principiu a cererii de revizuire pentru data de azi, 02.11.2020.

INSTANȚA

Deliberând asupra prezentei cauze penale, constată următoarele:

Prin rechizitoriul întocmit la data de 09.08.2018 în dosarul penal nr. 2075/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-M____, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 13.08.2018 sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, s-a dispus trimiterea în judecată , în stare de libertate, a inculpatului V_____ S_______, pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prev. de art.228 alin.1 Cod Penal.

În actul de sesizare a instanței s-a reținut, situația de fapt potrivit căreia, la data de 31.03.2017 persoana vătămată F___ M_____ a sesizat organele de poliție cu privire la faptul că în data de 05.12.2014, în baza unui contract de comodat, i-a încredințat autoutilitara marca Peugeot Boxer cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX numitului V_____ S_______, care nu i-a restituit-o la timp și ulterior a sustras componente din motor.

În urma cercetărilor s-a stabilit că la data de 05.12.2014 persoana vătămată F___ M_____ a încheiat un contract de comodat cu inculpatul V_____ S_______ în urma căruia i-a încredințat acestuia din urmă autoutilitara marca Peugeot Boxer cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX cu ________ șasiu nr. VF3YCBMAC11266822 și remorca O2 marca Westfalia cu ________ șasiu WWW118661GW309761, pentru folosință în România și în străinătate, pe o perioadă de 12 luni, cu suportarea din partea comodatarului a tuturor prejudiciilor ce le va aduce autoutilitarei și remorcii în perioada de folosință.

În cursul lunii decembrie 2014 inculpatul l-a contactat pe persoana vătămată spunându-i că autoutilitara marca Peugeot s-a defectat pe raza județului Cluj, în timp ce se deplasa înspre Germania pentru a aduce un autoturism. După acest incident inculpatul a tractat autoutilitara în _______________________________ unde susține că a reparat-o.

În primăvara anului 2015 persoana vătămată a solicitat inculpatului restituirea autoutilitarei, pe motiv că aceasta nu este întreținută corespunzător, dar inculpatul a refuzat restituirea, astfel că după trecerea celor 12 luni prevăzute în contractul de comodat, a depus două plângeri penale cu același obiect, abuz de încredere la parchet și poliție. S-au format astfel două dosare penale care au fost conexate și soluționate printr-o ordonanță de clasare din 06.10.2016 (filele 18, 19). Se sugera prin ordonanță alegerea căii civile în recuperarea bunurilor date spre folosință prin contractul de comodat, lucru care s-a făcut prin angajarea unui executor judecătoresc care să recupereze pe care legală bunurile și astfel, la data de 16 februarie 2017 în urma unei proceduri judiciare s-a reușit repunerea persoanei vătămate în posesia autoutilitarei Peugeot Boxer cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX care însă s-a constatat că nu era în stare de funcționare având lipsuri majore, inclusiv motorul. Astfel persoana vătămată a făcut o nouă plângere, la data de 03.04.2017 în care reclama lipsa pieselor esențiale pentru funcționarea mașinii (motor, cutie de viteze, planetare, ș.a.).

S-a mai stabilit că autoutilitara marca Peugeot a fost parcată în vara anului 2015 de inculpat în localitatea Cinta, în curtea imobilului cu nr. 27, vizavi de imobilul cu nr. 73 în care locuiește bunica lui. Autoutilitara a fost transportată la _________________________ unde, conform devizului existent la dosar, s-a făcut o ofertă de preț pentru reparații în valoare de 98.024,62 lei, persoana vătămată depunând la dosar (filele 19-29) documente explicative ale tuturor reparațiilor necesitate de autoutilitară, documente datate 16.02.2017, dată la care autoutilitara a fost ridicată de la inculpat prin intermediul executorului judecătoresc. Persoana vătămată F___ M_____ s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 40.000 lei (fila 34 verso) explicând că aceasta era valoarea de piață a mașinii la momentul 2017.

Inculpatul a declarat la data de 22.04.2017 că dorește să restituie persoanei vătămate motorul și planetarele, dar numai cu condiția ca acesta să îi achite cheltuieli de reparație în valoare de 20.000 lei. Întrebat daca poate dovedi acele cheltuieli, inculpatul nu a depus nici un document justificativ, iar la data de 04.06.2017 a interzis organelor de poliție să ___________________ pentru a fotografia motorul și planetarele despre care susținea că le deține.

Inculpatul a refuzat să dea declarații atât în calitate de suspect cât și de inculpat. motivând că se va prezenta cu avocatul ales, cu care însă nu a venit niciodată..

Situația de fapt reținută în rechizitoriu a rezultat din coroborarea urmãtoarelor mijloace probă :

– plângerea persoanei vătămate (fila 12)

– declarațiile persoanei vătămate F___ M_____ (filele 34,36,37);

– declarația martorului A____ P____ (fila 38 ,39);

– fotografii cu autoutilitara când se afla în curtea imobilului de la nr. 27 din localitatea

Cinta (filele 15-17)

– documente justificative cu privire la valoarea reparațiilor autoutilitarei (filele 19 -29);

– procesul verbal de ascultare (fila 44)

– proces-verbal de discuții telefonice cu avocatul inculpatului (fila 48)

– cazier judiciar al inculpatului (fila 41)

– alte procese-verbale întocmite de organele de poliție.

Prin încheierea nr. 927 /CP/ 06 . 11 .201 8 , judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, a constatat competența materială și teritorială a Judecătoriei Târgu M____ și a dispus începerea judecății.

Prin încheierea de ședință din data de 09.04.2019 pronunțată în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul V_____ S_______ din infracțiunea de furt prev. de art.228 alin. 1 Cod P enal în infracțiunea de abuz de încredere, prev. de art.238 alin.1 Cod Penal.

Prin Sentința Penală nr.497 din 21.05.2019 a Judecătoriei Tg-M____, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX s-a dispus, în temeiul art.16 alin.1 lit. e Cod Procedură Penală, încetarea procesului penal cu privire la inculpatul V_____ S_______ pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere, prev. de art.238 alin.1 Cod Penal. Prima instanță a considerat că plângerea prealabilă a parții civile F___ M_____ a fost formulată tardiv, cu depășirea termenului de 3 luni prevăzut de lege.

Prin Decizia Penală nr.373/A/20.09.2019 a Curții de Apel Tg-M____, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX s-a admis apelurile formulate împotriva sentinței penale mai sus menționată, s-a desființat integral hotărârea instanței de fond și s-a trimis cauza spre rejudecare.

Ca urmare a deciziei instanței de control judiciar, prezenta cauză a fost reînregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-M____ sub nr. XXXXXXXXXXXXXXX .

La termenul de judecată din 16 .0 1 .2020 instanța a procedat la audierea inculpatului V_____ S_______ care nu a recunoscut infracțiunea reținută în sarcina sa , arătând că acesta ar trebui să beneficieze de despăgubiri din partea părții civile F___ M_____ reprezentând costurile reparației la autoutilitara marca Peugeot Boxer . Declarația sa în acest sens a fost consemnată la dosarul cauzei (f. nr. 17 – 18 ).

Având în vedere poziția procesuală adoptată de către inculpat a dispus începerea cercetării judecătorești în prezenta cauză.

La termenul de judecată din data de 25 .0 9 .2020 a fost audiată și persoana vătămată F___ M_____ , declarația acesteia fiind consemnată și atașată la dosar (f. nr. 124-125).

În probațiune, s-au readministrat probele necontestate din fază de urmărire penală iar în cursul judecății au fost audiat sub aspectul laturii penale, în calitate de martor, numitul Lackzo L_____ D_____ (f. nr. 50 ).

Din analiza coroboratã a materialului probator administrat în cursul procesului penal, instanta reține urmãtoarea situație de fapt:

Prin Încheierea nr.2311 din 05.12.2014 a Notarului Public M_______-P_____ L_______ s-a autentificat Contractul de Comodat (f.13 d.u.p.) încheiat autorul V_____ S_______ în calitate de comodatar și partea civilă F___ M_____ în calitate de comodant, prin care, acesta din urmă, îi transmitea inculpatului dreptul de folosință asupra unei autoutilitar e marca Peugeot Boxer cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX cu ________ șasiu nr. VF3YCBMAC11266822 și a unei remorc i O2 marca Westfalia cu ________ șasiu WWW118661GW309761 . Perioada contractuală stabilită de comun acord a fost de 1 an începând cu data semnării contractului, respectiv, 05.12.2014.

Printre clauzele contractuale stabilite între părți, inculpatul s-a obligat ca pe durata contractului să suporte toate cheltuielile ce privesc întreținerea și reparațiile datorate autoutilitarei și remorcii, astfel cum rezultă și din prev. art.2141 Cod Civil.

În derularea relațiilor contractuale, între inculpat și partea civilă au avut loc mai multe discuții cu privire la fiabilitatea autoutilitarei marca Peugeot Boxer care potrivit declarațiilor acestora s-ar fi defectat de mai multe ori.

Contractul de comodat ajuns la termen, începând cu data de 05.12.2015 partea civilă F___ M_____ a început să facă demersuri pentru recuperarea bunurilor sale, inculpatul V_____ S_______ refuzând să le restituie voluntar, motivând că trebuie să îi achite costurile reparațiilor pe care le-a efectuat la autoutilitara marca Peugeot Boxer.

Prin efectuarea de demersuri judiciare specifice recuperării de bunuri, partea civilă F___ M_____, prin intermediul unui executor judecătoresc a reintrat în posesia autoutilit arei marca Peugeot Boxer cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX cu ________ șasiu nr. VF3YCBMAC11266822 astfel cum rezultă din Procesul-Verbal de executare silită încheiat la data de 16.02.2017 (f.14 d.u.p.). Din cuprinsul actului execuțional anterior menționat reiese că vehiculul a fost identificat în ____________________________________, jud. M____, în stare de nefuncționare având lipsuri majore, inclusiv motorul. De menționat este împrejurarea potrivit căreia autoutilitara era parcată într-o curte amplasată vizavi de locuința bunicii inculpatului V_____ S_______ .

După identificare, autoutilitara a fost tractată prin intermediul S.C. Szkaliczki Service S.R.L. la sediul acesteia care are ca obiect de activitate și service auto. Tot la această societate s-a efectuat o constatare a pieselor necesare funcționării fiind emis un deviz estimativ în cuantum de xxxxx.62 lei în care erau incluse costurile motorului și a altor subansamble.

Potrivit declarațiilor inculpatului V_____ S_______ rezultă că acesta ar fi desfăcut motorul autoutilit arei marca Peugeot Boxer pentru a-l repara însă nu s-a înțeles cu partea civilă cu privire la suportarea costurilor. A mai precizat inculpatul că blocul motorul (partea inferioară a motorului) s-ar afla și în prezent, ruginit, în curtea sa, iar chiuloasa (partea superioară) ar trimisă la reparat. Aceste aspecte declarate reies atât din faza de urmărire penală cât și din cea de judecată însă apar ca simple susțineri în lipsa unor alte probe cu toate că, probabil, ar fi fost în favoarea inculpatului de a le supune aprecierii instanței de judecată.

În esență, instanța reține din întreg probatoriul administrat în cauză, chiar și din declarațiile inculpatului V_____ S_______ că acesta a dispus pe nedrept de motorul autoutilitarei marca Peugeot Boxer cu scopul de a determina partea civilă F___ M_____ în a suporta cel puțin o parte costul reparaț iilor la acest bun, contrar clauzelor contractuale stabilite între cei doi.

Nu poate fi primită apărarea formulată de către inculpat cu privire la existența unui drept de retenție a pieselor autoutilitarei marca Peugeot Boxer cât timp această prevedere legală, potrivit art.2495 și următoarele Cod Civil se referă la păstrarea bunului în condiții de funcționare până la recuperarea unor pagube (presupus ai fi fost cauzate) de la comodant și nicidecum la vânzarea unor bucăți din vehicul pentru recuperarea unui presupus debit, care, în prezenta cauză, nu a fost probat în niciun mod. Acțiunile inculpatului au pătruns în sfera ilicitului penal din momentul în are a început să dezmembreze autoutilitara deoarece nu și-a îndeplinit în cadrul exercitării dreptului de retenție obligația comportamentului de administrator al bunului ci a acționat ca un veritabil proprietar de fapt.

În drept , raportat la starea de fapt reținută prin prisma probelor administrate în cursul procesului penal, instanța constată următoarele:

F a pta inculpatului V_____ S_______ care, începând cu data de 05.12.2015, după împlinirea termenului de folosință de 1 an rezultat din Contractul de Comodat încheiat de acesta în calitate de comodatar și partea civilă F___ M_____ în calitate de comodant, pri n care, ace a sta din urmă, îi transmitea autorului dreptul de folosință asupra unei autoutilitare marca Peugeot Boxer cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX cu ________ șasiu nr. VF3YCBMAC11266822 și a unei remorci O2 marca Westfalia cu ________ șasiu WWW118661G W309761 , nu a restituit bunurile persoanei vătămate și s-a însușit pe nedrept motorul și subansamblele vehiculului anterior menționat, cauzând un prejudiciu estimat în cuantum de xxxxx.62 lei , î ntrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz de încredere, prev. de art.238 alin.1 Cod penal.

Instanța constată că art. 238 alin. 1 Cod penal definește infracțiunea de abuz de încredere ca fiind fapta de însușire, dispunere sau folosire, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredințat în baza unui titlu și cu un anumit scop ori refuzul de a-l restitui. În analiza textului de față se reține așadar că legiuitorul a ales să prevadă ca elementul material al infracțiunii (ce se poate realiza într-una din modalitățile alternative ale însușirii, dispunerii, folosirii fără drept sau refuzului de restituire) să se realizeze în contextul unei situații premisă, impunând astfel ca bunul ce constituie obiectul material al infracțiunii să fie deținut de către făptuitor în baza unui titlu și într-un anumit scop. Titlul la care face referire textul de incriminare presupune existența unui raport juridic netranslativ de proprietate, în baza căruia făptuitorului să-i fi fost deci transmisă doar detenția bunului. Așadar, subiect activ al infracțiunii de abuz de încredere este persoana care, având în detenție cu orice titlu un bun mobil al altuia, intervertește în mod abuziv calitatea sa de detentor al bunului în calitatea de pretins proprietar al acestuia, abuzând astfel de încrederea acordată de cel care i-a transmis detenția asupra acestuia.

Contractul de Comodat încheiat inculpatul V_____ S_______ în calitate de comodatar și partea civilă F___ M_____ în calitate de comodant, îi transmitea inculpatului doar dreptul de folosință asupra unei autoutilitare marca Peugeot Boxer cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX cu ________ șasiu nr. VF3YCBMAC11266822 și a unei remorci O2 marca Westfalia cu ________ șasiu WWW118661GW309761. și care presupunea obligația restituirii. Acest contract constituie „titlu” în sensul prevăzut de art. 238 alin.1 Cod penal.

În acest context, elementul material al infracțiunii a constat în acțiunea inculpatului de a-și însuși motorul și subansamblele autoutilitarei marca Peugeot Boxer și de a refuza restituirea acestora la insistențele persoanei vătămate.

Urmarea imediată a infracțiunii a constat în prejudiciul material suferit de persoana vătămată prin acțiunea inculpatului, constând în contravaloarea bunurilor, aspect a cărui analiză detaliată urmează a fi făcută cu ocazia analizării acțiunii civile formulate în cauză de persoana vătămată. Între acțiunea inculpatului și urmarea produsă în dauna persoanei vătămate există legătură de cauzalitate, aceasta fiind dovedită cu probele administrate în cauză și analizate anterior.

Inculpatul a săvârșit fapta cu forma de vinovăție a intenției directe, prevăzând rezultatul socialmente periculos și urmărind producerea acestuia.

La individualizarea pedepsei, raportându-se la criteriile prevăzute în art.74 alin.1 Cod penal, respectiv împrejurările și modul de comitere al faptei, star ea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, motivul săvârșirii infracțiunii, antecedentele penale, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația socială, instanța consideră că aplicarea pedepsei cu închisoarea a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere corespunde scopului pedepsei.

În concret, instanța reține gravitatea infracțiunii comise prin raportare la starea de pericol creată pentru valorile sociale încălcate de inculpat prin comiterea faptei, acțiunea sa periclitând relațiile sociale referitoare la patrimoniul persoanei care implică încrederea în cadrul raporturilor juridice. De asemenea, are în vedere că inculpatul V_____ S_______ nu a recunoscut săvârșirea infracțiunii pentru care este judecat și nu a manifestat o atitudine de regret. Instanța are în vedere și valoarea mare a bunurilor care nici până în prezent nu au fost restituite dar și faptul că inculpatul prin acțiunea sa a lezat patrimoniul părții civile prin nesocotirea încrederii acordate acestuia. Nu în ultimul rând, urmează a se ține cont de lipsa antecedentelor penale ale inculpatului la data săvârșirii infracțiunii, astfel cum rezultă din fișa de cazier judiciar și circumstanțele sale personale (nivelul de educație, vârsta, situația familială și socială), astfel cum reies acestea din actele dosarului, dar și de conduita adoptată de inculpat pe parcursul judecății, acesta prezentându-se chemările instanței.

Totodată, pentru ca procesul de reeducare a inculpatului să aibă șanse de reușită cât mai ridicate, instanța consideră că este necesar ca inculpatul să desfășoare și muncă în folosul comunității, activitate care să îl determine pe acesta să reflecteze la fapta sa, să înțeleagă consecințele acesteia și să nu mai repete în viitor comportamentul infracțional.

Văzând toate aceste împrejurări, instanța constată că o pedeapsă de cu închisoarea este necesară și suficientă pentru a se îndeplini rolul represiv și educativ al pedepsei, iar ca modalitate de executare va alege suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, apreciind că raportat la circumstanțele reale ale săvârșirii faptelor, scopul pedepsei nu ar putea fi atins prin dispunerea amânării aplicării pedepsei.

Cu privire la latura civilă a cauzei:

În drept , potrivit art.19 Cod de procedură penală, pentru ca o persoana să răspundă civil în procesul penal este necesară îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiții, prevăzute de art. 1357 Cod civil: existența unei fapte ilicite a persoanei, constituită de infracțiunea cercetata în procesul penal derulat împotriva acesteia; existența prejudiciului suferit de partea civilă ca urmare a săvârșirii de către persoana-intimata a faptei ilicite; existența unei legături de cauzalitate ______________________ prejudiciu; existenta vinovatei persoanei care a cauzat prejudiciul; existenta manifestării de voința a persoanei vătămate de a fi despăgubita in procesul penal.

În concret, constituirile de părți civile ale persoanelor fizice în procesul penal s-au făcut în termene si condiții legale.

Din punctul de vedere al dreptului substanțial civil, infracțiunea de abuz de încredere , prev. de art. 238 alin. 1 Cod Penal reprezintă o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii, interzisă de disp. art.1357 Cod Civil.

Raportul de cauzalitate rezulta din circumstanțele săvârșirii faptei ilicite.

Vinovăția inculpatului, persoana fizica sub aspect civil poate fi stabilita din ușurința cu care a procedat, urmărind și la producerea de daune materiale părții civile , respectiv însușirea pe nedrept a motorului și subansamblele autoutilitarei marca Peugeot Boxer .

Cu toate că prejudiciul a fost stabilit la suma în cuantum de xxxxx.62 lei, persoana vătămată F___ M ircea a arătat că are pretenții materiale în cuantum de 40.000 lei de la inculpat întrucât la acel moment atât valora autoutilitar a marca Peugeot Boxer și 2000 lei reprezentând impozitul plătit la organele fiscale pentru deținerea acestui bun.

În concluzie, fiind îndeplinite cumulativ condițiile prev de lege, rezultă ca acțiunea părții civile este întemeiată și va fi admisă în parte, suma de 2000 lei solicitată ca urmare a plății impozitului pentru autoutilitara marca Peugeot Boxer nefiind dovedită cu nicio probă de numitul F___ M_____ .

Așadar, instanța apreciază, având în vedere mijloacele de probă administrate în dovedirea pretențiilor civile, în faza de urmărire penală și de judecată că inculpatul va trebui să procedeze la plata sumei în cuantum de 40 000 lei, reprezentând daune materiale , către partea civilă F___ M_____ .

Așadar, în temeiul art.396 alin.1 și 2 Cod procedură penală, instanța îl va condamna pe inculpatul V_____ S_______ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere, faptă prev. de art.238 alin.1 Cod Penal.

Va constata că infracțiunea din prezenta cauză a fost săvârșită de către inculpatul V_____ S_______ în forma concursului real de infracțiuni, prev. de art.38 alin.1 Cod Penal cu infracțiunile care au făcut obiectul Sentinței Penale nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX, prin care a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 an și o lună închisoare și Sentinței Penale nr.104/16.09.2015 a Judecătoriei L____, definitivă prin neapelare la data de 13.10.2015, pronunțată în dosarul nr.XXXXXXXXXXXX, prin care a fost condamnat la pedeapsa rezultantă a amenzii penale în cuantum total de 5200 lei.

Va constata că executarea pedepsei rezultante de 1 an și o lună închisoare pronunțată prin Sentința Penală nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX, a fost suspendată sub supraveghere conf. art. 91 și urm. Cod Penal fiind stabilit un termen de supraveghere de 3 ani care a început să curgă la de 29.06.2017.

În temeiul art.97 Cod Penal va dispune anularea suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante de 1 an și o lună închisoare pronunțată prin Sentința Penală nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 1 an și o lună închisoare pronunțată prin Sentința Penală nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX, în elementele sale componente pe care le va repune în individualitatea lor astfel:

– 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, fapte prev. de art.244 alin.1 și 2 Cod Penal.

– 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals prev. de art. 323 Cod Penal.

În temeiul art. 40 Cod Penal, rap, la art.39 alin.1 lit.e Cod Penal, rap. la art.38 alin.1 Cod Penal, privind concursul real de infracțiuni, va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare pe care o sporește cu o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 5 luni închisoare la care va adauga în întregime pedeapsa de 5200 lei amendă penală urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă finală de 1 an și 5 luni închisoare și 5200 lei amendă penală.

În baza art. 91 Cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispozițiilor art. 92 Cod penal și care va curge potrivit art.97 alin.2 Cod Penal de la data rămânerii definitive a Sentinței Penale nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX, respectiv, 29.06.2020.

În baza art. 93 al. (1) C. pen. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune M____ la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 al. (2) lit. a) Cod penal va impune condamnatului să execute și următoarea obligație:

– să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 al. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei __________________________ sau în cadrul Primăriei orașului Ungheni, jud. M____ pe o perioadă de 120 de zile din care se vor deduce zilele de muncă anterior executate în baza Sentinței Penale nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX.

În baza art. 91 al. (4) Cod penal va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.96 Cod penal, respectiv cu privire la consecințele săvârșirii unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere.

Va atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării, cu rea-credință, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligațiilor impuse, anume revocarea suspendării și dispunerea executării pedepsei principale în regim de detenție.

În temeiul art.397 Cod de Procedură Penală, raportat la art.19 Cod de Procedură Penală, raportat la art.1357 Cod civil va admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă F___ M_____, cu domiciliul în mun. Tg-M____, ___________________, jud. M____, CNP xxxxxxxxxxxxx.

Va obliga pe inculpatul V_____ S_______ la plata sumei în cuantum de xxxxx lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă F___ M_____.

Va menține dispozițiile celorlalte hotărâri penale pronunțate în sarcina inculpatului V_____ S_______ care nu contravin prezentei sentințe penale.

În baza art. 274 al. (2) Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (400 lei pentru faza de urmărire penală și 2600 lei pentru faza de cameră preliminară și judecată).

În temeiul art.276 alin.1 Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 4500 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de către partea civilă F___ M_____, reprezentând onorariu apărător ales.

Va lua act că inculpatul a fost asistat de apărător ales.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

În temeiul art.396 alin. 1 și 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul V_____ S_______ , fiul lui Z_______ și I____, născut la data de 16.08.1989 în Tg. M____, jud. M____, domiciliat în com. Cristești, _________________________, _____________, jud. M____, posesor CI ________ nr. xxxxxx, având CNP xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, ne căsătorit, cu antecedente penale la data comiterii faptei, studii medii, profesia – mecanic auto, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere , fapt ă prev. de art.238 alin.1 Cod Penal .

Constată că infracțiunea din prezenta cauză a fost săvârșită de către inculpatul V_____ S_______ în forma concursului real de infracțiuni, prev. de art.38 alin.1 Cod Penal cu infracțiunile care au făcut obiectul Sentinței Penale nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX, prin care a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 an și o lună închisoare și Sentinței Penale nr.104/16.09.2015 a Judecătoriei L____, definitivă prin neapelare la data de 13.10.2015, pronunțată în dosarul nr.XXXXXXXXXXXX, prin care a fost condamnat la pedeapsa rezultantă a amenzii penale în cuantum total de 5200 lei.

Constată că executarea pedepsei rezultante de 1 an și o lună închisoare pronunțată prin Sentința Penală nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX, a fost suspendată sub supraveghere conf. art. 91 și urm. Cod Penal fiind stabilit un termen de supraveghere de 3 ani care a început să curgă la de 29.06.2017.

În temeiul art.97 Cod Penal anulează suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 1 an și o lună închisoare pronunțată prin Sentința Penală nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX.

Descontopește pedeapsa rezultantă de 1 an și o lună închisoare pronunțată prin Sentința Penală nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX, în elementele sale componente pe care le repune în individualitatea lor astfel :

– 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, fapte prev. de art.244 alin.1 și 2 Cod Penal.

– 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals prev. de art. 323 Cod Penal.

În temeiul art. 40 Cod Penal, rap, la art.39 alin.1 lit. e Cod Penal, rap. la art.38 alin.1 Cod Penal, privind concursul real de infracțiuni, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare pe care o sporește cu o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 5 luni închisoare la care adaugă în întregime pedeapsa de 5200 lei amendă penală urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă finală de 1 an și 5 luni închisoare și 5200 lei amendă penală .

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 4 ani , conform dispozițiilor art. 92 Cod penal și care va curge potrivit art.97 alin.2 Cod Penal de la data rămânerii definitive a Sentinței Penale nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX, respectiv, 29.06. 2017 .

În baza art. 93 al. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune M____ la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 al. (2) lit. a) Cod penal impune condamnatului să execute și următoarea obligație:

– să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 al. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei __________________________ sau în cadrul Primăriei orașului Ungheni, jud. M____ pe o perioadă de 120 de zile din care se vor deduce zilele de muncă anterior executate în baza Sentinței Penale nr.386/07.04.2017 a Judecătoriei Tg-M____, definitivă prin Deciza Penală nr.352/A/29.06.2017 a Curții de Apel Tg-M____, ambele pronunțate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX.

În baza art. 91 al. (4) Cod penal a trage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal , respectiv cu privire la consecințele săvârșirii unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere.

Atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării, cu rea-credință, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligațiilor impuse, anume revocarea suspendării și dispunerea executării pedepsei prin cipale în regim de detenție.

În temeiul art.397 Cod de Procedură Penală, raportat la art.19 Cod de Procedură Penală, raportat la art.1357 Cod civil admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă F___ M_____ , cu domiciliul în mun. Tg-M____, ___________________, jud. M____, CNP xxxxxxxxxxxxx.

Obligă pe in culpatul V_____ S_______ la plata sumei în cuantum de xxxxx lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă F___ M_____.

Menține dispozițiile celorlalte hotărâri penale pronunțate în sarcina inculpatului V_____ S_______ care nu contravin prezentei sentințe penale.

În baza art. 274 al. (2) Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat ( 400 lei pentru faza de urmărire penală și 2600 lei pentru faza de cameră preliminară și judecată).

În temeiul art.276 alin.1 Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 4500 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de către partea civilă F___ M_____ , reprezentând onorariu apărător ales.

Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică, azi, 02.11 .20 20 .

PREȘEDINTE GREFIER

D_____ C________ D______ C______ B____

Leave a Reply