Fapta de a sustrage un Iphone 6s aflat la încărcat după bar, pe tejghea

Fapta de a sustrage un Iphone 6s aflat la încărcat după bar, pe tejghea

JUDECĂTORIA T____ M____

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. 797/2020

Ședința publică din data de 7 septembrie 2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: D_____ C________

GREFIER: D______ C______ B____

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror A______ T____ , din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria T____-M____

Pe rolul instanței se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatul IB______ V_____ M_____, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prev. de art. 228 alin. 1 Cp, cu aplicarea art. 41 alin. 1, rap. la art. 43 alin. 5 Cp.

Potrivit prevederilor art. 358 Cod Procedură Penală, instanța dispune strigarea cauzei.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Fără citarea părților.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de ședință din data de 04.09.2020, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanța a stabilit termen de pronunțare pentru data de azi, 07.09.2020.

I N S T A N Ț A,

Deliberând asupra prezentei cauze penale, constată următoarele:

Prin rechizitoriul emis la data de 03.05.2019 în do sarul penal nr. 4082/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T____-M____, înregistrat pe rolul acestei instanțe sub nr. XXXXXXXXXXXXX, s-a dispus trimiterea în judecată , a inculpatului Ib______ V_____ M_____, aflat în executarea unei alte pedepse cu închisoarea, pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prev. de art.228 alin. 1 Cod Penal, cu aplicarea art.41 alin.1, rap. la art.43 alin.5 Cod Penal.

În actul de sesizare a instanței s-a reținut următoarea situație de fapt :

La data de 06.07.2016, organe le de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Tg. M____ au fost sesizate de către persoana vătămată B_____ L____ G______ cu privire la faptul că la data de 05.07.2016, în jurul orei 23:00, în timp ce se afla la cafeneaua „Velvet”, situată pe ____________________/16 din Tg. M____ persoane necunoscute i-au sustras de după bar telefonul mobil marca Iphone 6S, aflat la încărcat.

Din cuprinsul declarației persoanei vătămate B_____ L____ G______ rezultă că la data de 05.07.2016, în jurul orei 23:00, în timp ce se afla în cafeneaua „Velvet”, situată pe ____________________. M____, și-a lăsat telefonul mobil marca Iphone 6S la încărcat, după bar (tejghea).

Persoana vătămată, mai arată că, în perioada în care s-a aflat în cafenea, în incinta acesteia mai erau încă trei persane, doi veri de-ai săi, precum și o altă persoană necunoscută de sex masculin care a stat la o masă din apropierea barului. La un moment dat, această din urmă persoană a plecat din local, iar la scurt timp, persoana vătămată s-a deplasat în zona barului pentru a-și lua telefonul de la încărcat, însă a constatat că telefonul mobil i-a dispărut.

Conform susținerii persoanei vătămate, cel pe care îl bănuiește de comiterea faptei al faptei purta un tricou de culoare albă, având pe partea din față inscripția „OO”, pantaloni închiși la culoare cu dungă albă, încălțăminte sport și o șapcă din material tip jeans. Persoana vătămată B_____ L____ G______, arată că prin fapta sesizată i s-a cauzat un prejudiciu de 4.034 lei, reprezentând contravaloarea bunului sustras.

În cauză a fost audiată în calitate de martor, numita N_____ C_______ R_____, care la data comiterii faptei avea calitatea de angajat barman-ospătar al localului „Velvet”. Astfel, martora susține că la data de 05.07.2016, în intervalul orar 22:00 – 23:00, a permis unui client al localului să-și pună telefonul mobil la încărcat după bar (tejghea), iar la un moment dat acesta i-a spus că telefonul a dispărut din locul în care se afla, rămânând doar încărcătorul. Martora mai precizează și faptul că, în aceeași împrejurare, odată cu sustragerea telefonului i-au fost sustrase și ei două pachete de țigarete marca Sobrane, aflate după bar, în apropierea telefonului mobil aparținând persoanei vătămate B_____ L____ G______.

Procedând la acel moment la vizualizarea înregistrării video din incinta cafenelei, martora menționează că a observat că telefonul mobil aparținând persoanei vătămate și cele două pachete de țigarete, au fost sustrase de către o persoană în vârstă de aproximativ 35-40 de ani, pe care ea o servise anterior și care a stat la o masă din local. La rândul său, martora îl descrie pe autorul faptei ca fiind îmbrăcat cu un tricou de culoare deschisă, având în partea din față o anumită inscripție și purta o pereche de pantaloni de trening. Aceasta a declarat și faptul că l-ar putea recunoaște pe autorul faptei dacă i-ar fi prezentată o fotografie cu imaginea acestuia, deși această persoană nu era un client cunoscut al localului.

Martora a precizat că nu dorește să participe în cauză în calitate de persoană vătămată cu privire la sustragerea celor două pachete de țigarete.

Fiind ridicate și vizionate de către organul de cercetare penală înregistrările video ale camerelor de supraveghere din incinta cafenelei „Velvet”, conform procesului-verbal din data de 01.09.2016, organele de cercetare penală l-au identificat pe autorul faptei, în persoana inculpatului Ib______ V_____ M_____.

Totodată, organele de cercetare penală au dispus efectuarea unei proceduri de identificare a persoanei după fotografie cu persoana vătămată B_____ L____ G______ și martora N_____ C_______ R_____. Conform procesului-verbal din data de 10.10.2016 și a planșei foto anexate (fila 27-32), persoana vătămată B_____ L____ G______ l-a identificat, după fizionomie, pe inculpatul Ib______ V_____ M_____ ca fiind persoana care la data de 05.07.2016, în jurul orei23:00, i-a sustras telefonul mobil marca Iphone 6S din incinta cafenelei „Velvet” din Tg. M____.

De asemenea, conform procesului-verbal din data de 12.10.2016 și a planșei foto anexate, rezultă că martora N_____ C_______ R_____ l-a identificat pe inculpatul Ib______ V_____ M_____ ca fiind cel care la data de 05.07.2016 a sustras telefonul mobil marca Iphone 6S, aparținând persoanei vătămate.

Conform procesului-verbal din data de 26.08.2016 și a fotografiilor anexate, organele de cercetare penală l-au depistat pe inculpatul Ib______ V_____ pe raza municipiului Tg. M____, purtând un tricou identic celui descris de către persoana vătămată și martoră, ca fiind purtat de autorul faptei la data de 05.07.2016, când a fost sustras telefonul mobil în discuție.

Fiind audiat în calitate de suspect, numitul Ib______ V_____ a negat implicarea sa în comiterea faptei care face obiectul cauzei.

Cu prilejul audierii sale în calitate de inculpat, numitul Ib______ V_____ a recunoscut fapta reținută în sarcina sa, descriind și modul în care a acționat, susținerile sale coroborându-se cu declarațiile persoanei vătămate și ale martorei, precum și cu procesul-verbal de vizualizare a înregistrării video.

Deși în cauză, în faza inițială a cercetărilor, s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la o a doua infracțiune de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b Cp, comisă în dauna martorei N_____ C_______ R_____ și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect, pentru două infracțiuni de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b Cp, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cp (două fapte), raportat la starea fapt stabilită în cauză, privită în materialitatea sa, s-a constatat că aceasta se circumscrie doar unei singure infracțiuni, formă a unității naturale de infracțiune, comisă printr-o pluralitate de acte materiale de executare, bunurile fiind sustrase în aceleași condiții de loc și de timp, ceea ce conturează o activitate infracțional unică, chiar dacă privește bunuri diferite și aparținând unor persoane diferite, în speță nefiind dovedit sub aspectul poziției subiective a inculpatului, că aceasta cunoștea împrejurarea că bunurile sustrase aparțin unor persoane diferite. În considerarea acestor argumente, prin ordonanța din data de 08.08.2018 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. M____, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Ib______ V_____ M_____, din infracțiunile de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1. art. 229 alin. 1 lit. b Cp (persoană vătămată B_____ L____ G______) și furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1. art. 229 alin. 1 lit. b din Cp (păgubit N_____ C_______ R_____) , ambele cu aplic. art. 41 alin. 1 Cp, rap la art. 43 alin. 5 Cp și art. 38 alin. 1 Cp, în infracțiunea de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1. art. 229 alin. 1 lit. b Cp, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cp, rap la art. 43 alin. 5 Cp, iar punerea în mișcare a acțiunii penale s-a efectuat pentru o infracțiune unică.

Infracțiunile săvârșite de inculpat reies cu certitudine din coroborarea următoarelor mijloace de probă :

– declarații persoană vătămată, filele 9-11 d.u.p.;

– procese-verbal de identificare și planșe foto, filele 27-38 d.u.p.;

– declarații martor, fila 19-20 d.u.p.;

– proces-verbal de vizualizare înregistrare video și suport DVD, fila 21-22 d.u.p.;

– declarații suspect/inculpat, filele 15-16 și 18 d.u.p.;

– înscrisuri, fila 12-13, 60-61 d.u.p.;

– procese-verbale de investigații, filele 40-44 d.u.p.;

– fișă cazier judiciar, fila 62 d.u.p..

În faza de urmãrire penalã, inculpatul a recunoscut mai nuanțat sãvârșirea faptelor.

Prin încheierea nr. 6 23/02.07.2019, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, a constatat competența materială și teritorială a Judecătoriei T____ M____ și a dispus începerea judecății.

La termenul de judecată din 03.07.2020, în prezența apărătorului din oficiu, inculpatul a recunoscut fără rezerve învinuirea ce i-a fost adusă, însușindu-și probele administrate în cursul urmăririi penale și totodată, a solicitat să-i fie aplicate prevederile art. 375 C pr. pen. privitoare la procedura de judecată în cazul recunoașterii vinovăției. Declarația acestuia cu privire la aceste aspecte a fost consemnată și atașată la dosar.

După luarea concluziilor, instanța a apreciat că prezenta cauză se poate judeca conform procedurii simplificate, fiind îndeplinite condițiile prev. de art. 349 alin. 2 C procedură penală, respectiv inculpatul a solicitat ca prezenta cauză să fie soluționată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, a recunoscut faptele reținute în sarcina sa, iar instanța a apreciat că probele sunt suficiente pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei. De asemenea, acțiunea penală nu vizează o infracțiune care se pedepsește cu detențiune pe viață.

Analizând actele și lucrările dosarului în drept, raportat la starea de fapt reținutã prin prisma probelor administrate în cursul urmăririi penale, instanța constată că următoarele :

Fapta inculpatului Ib______ V_____ M_____, care la data de 05.07.2016, în jurul orei 23:00, aflându-se în incinta cafenelei „Velvet”, situată în Tg. M____, __________________/16, jud. M____, asigurându-se că nu este observat de clienții localului și profitând de neatenția angajatei acestuia, a sustras de după tejgheaua barului, unde era pus la încărcat, telefonul mobil marca Iphone 6S în valoare de 4.034 lei, aparținând persoanei vătămate B_____ L____ G______, precum și două pachete de țigări marca „Sobrane”, aparținând martorei N_____ C_______, părăsind incinta unității imediat după comiterea faptei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt, prev. de art.228 alin. 1 Cod Penal.

Latura obiectivă – îndeplinită prin elementul material al infracțiunii de furt respectiv, sustragerea de către inculpat, în aceeași împrejurare a unui telefon mobil marca Iphone 6S în valoare de 4034 lei de la partea civilă B_____ L____ G______ și a două pachete de țigări aparținând martorei N_____ C_______ .

Latura subiectivă este caracterizată prin intenția directă a inculpatului de a sustrage bunurile persoanelor vătămate.

Din analiza fișei de cazier judiciar a inculpatului Ib______ V_____ M_____, rezultă că acesta a fost liberat condiționat la data de 11.07.2012 din executarea pedepsei de 3 ani și 6 luni închisoare stabilită prin Sentința penală nr. 166 din 18.02.2010 a Judecătoriei B____, cu un rest neexecutat de 481 de zile, astfel încât infracțiunea din prezenta cauză, a fost comisă de către acesta în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 41 alin. 1 Cp, rap. la art. 43 a lin. 5 C. pen și în forma concursului real de infracțiuni prev. de art.38 alin.1 Cod Penal cu faptele pentru care inculpatul Ib______ V_____ M_____ a fost condamnat la pedeapsa principală rezultantă de 5 ani și 2 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal prin sentința penală nr. 1052 din 12 noiembrie 2019 a Judecătoriei T____ M____, menținută și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 222/A din 01 iulie 2020 a Curții de Apel T____ M____.

La stabilirea pedepsei , instanța va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv gravitatea infracțiunii săvârșite și periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcție de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

În primul rând, instanța constată că în privința inculpatului este incidentă cauza de reducere a pedepsei potrivit art.396 alin.10 Cod procedură penală, decurgând din recunoașterea faptei și judecarea în procedură simplificată.

Referitor la natura și gravitatea rezultatului produs, respectiv la consecințele infracțiunii, instanța are în vedere faptul că paguba materială cauzată persoanei vătămate constă în valoarea bunurilor sustrase, recuperate și restituite, în cauză neexistând constituire de parte civilă.

Cu pr ivire la persoana inculpatului, instanța va avea în vedere conduita acestuia pe parcursul procesului penal, reținând că a avut o atitudine sinceră în fața organelor de urmărire penală și în cursul judecății, este cunoscut cu antecedente penale, are grave dificultăți de a integra în societate, iar cât timp a fost în libertate nu a avut o ocupație sau un loc de muncă.

Cu privire la latura civilă a cauzei:

În drept, potrivit art.19 Cod de procedură penală, pentru ca o persoana să răspundă civil în procesul penal este necesară îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiții, prevăzute de art. 1357 Cod civil: existența unei fapte ilicite a persoanei, constituită de infracțiunea cercetata în procesul penal derulat împotriva acesteia; existența prejudiciului suferit de partea civilă ca urmare a săvârșirii de către persoana-intimata a faptei ilicite; existența unei legături de cauzalitate ______________________ prejudiciu; existenta vinovatei persoanei care a cauzat prejudiciul; existenta manifestării de voința a persoanei vătămate de a fi despăgubita in procesul penal.

In concret, constituirile de părți civile ale persoanelor fizice în procesul penal s-au făcut în termene si condiții legale.

Din punctul de vedere al dreptului substanțial civil, infracțiunea de furt, prev. de art.228 Cod Penal reprezintă o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii, interzisă de disp. art.1357 Cod Civil.

Raportul de cauzalitate rezulta din circumstanțele săvârșirii faptei ilicite.

Vinovăția inculpatului, persoana fizica sub aspect civil poate fi stabilita din ușurința cu care a procedat, urmărind producerea de daune în patrimoniul părților civile prin sustragerea bunurilor ce le aparțin.

Prejudiciul este constituit de despăgubirile materiale, constând in despăgubirile solicitate, care constau contravaloarea telefonului mobil sustras și nerecuperat până în prezent.

În concluzie, fiind îndeplinite cumulativ condițiile prev de lege, rezultă ca acțiunile părților civile sunt întemeiate și vor fi admise astfel cum au fost formulate.

Așadar, instanța apreciază, având în vedere mijloacele de probă administrate în dovedirea pretențiilor civile, în faza de urmărire penală și de judecată că inculpatul B_____ D______ V_____ va trebui să procedeze la plata sumei de 2000 lei, reprezentând daune materiale către partea civilă B_____ L____ G______.

Față de cele reținute, instanța :

În temeiul art.396 alin.1, 2 și 10 Cod procedură penală, îl va condamna pe inculpatul Ib______ V_____-M_____ la pedeapsa principală de 1 an și 6 luni închisoare în regim privativ de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prev. de art.228 alin.1 Cod Penal, în condițiile recidivei postexecutorii, prev. de art.41 alin.1 Cod Penal rap. la art.43 alin.5 Cod Penal (subiect pasiv B_____ L____ G______).

Va constata că fapta din prezenta cauză și infracțiunile pentru care inculpatul Ib______ V_____ M_____ a fost condamnat la pedeapsa principală rezultantă de 5 ani și 2 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal prin sentința penală nr. 1052 din 12 noiembrie 2019 a Judecătoriei T____ M____, menținută și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 222/A din 01 iulie 2020 a Curții de Apel T____ M____ se află în stare de concurs real, prev. de art. 38 alin.1 Cod penal.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 5 ani și 2 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 1052 din 12 noiembrie 2019 a Judecătoriei T____ M____, menținută și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 222/A din 01 iulie 2020 a Curții de Apel T____ M____, în elementele sale componente, pe care le va repune în individualitatea lor, astfel:

– pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de de ultraj prev. de art.257 alin.1 și 4 Cod Penal, rap. la art.193 alin.2 Cod Penal, în condițiile recidivei postexecutorii, prev. de art.41 alin.1 Cod Penal rap. la art.43 alin.5 Cod Penal (comisă la data de 29.12.2017 dauna subiectului pasiv secundar F______ A_____-N___).

– pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 43 alin. 5 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (comisă la data de 17 mai 2016 în dauna persoanei vătămate S_____ N______);

– pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 43 alin. 5 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (comisă la data de 18 iulie 2016 în dauna persoanei vătămate C_____ C_____ M_____).

– pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art. 228 alin.1 Cod penal, art. 229 alin.1 lit.b Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, art.41 alin.1 Cod penal și art.5 Cod penal (comisă în intervalul 02 octombrie 2016 – 06 aprilie 2017).

În baza art.40 alin. 2 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va contopi pedeapsa de 4 ani (stabilită prin sentința penală nr. 1052 din 12 noiembrie 2019 a Judecătoriei T____ M____, menținută și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 222/A din 01 iulie 2020 a Curții de Apel T____ M____) cu pedeapsa de 1 an și 6 luni din prezenta cauză și cu pedepsele de 9 luni închisoare și 9 luni închisoare (stabilite prin sentința penală nr. 691/2017 a Judecătoriei T____ M____), cu pedeapsa de 2 ani închisoare (stabilită prin sentința penală nr. 1334/2017 a Judecătoriei T____ M____) și va aplică petentului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care se va adauga un spor de o treime din totalul pedepselor care nu se execută, petentul urmând a executa în final, în regim de detenție, pedeapsa principală rezultantă de 5 (ani) ani și 8 (opt) luni închisoare.

În baza art.72 alin.1 Cod penal și art.40 alin. 3 Cod penal, va deduce din pedeapsa rezultantă aplicată următoarele perioade:

– 3 zile corespunzătoare reținerii inculpatului din zilele de 14.03.2017, 03.04.2017 și 04.04.2017;

– durata reținerii și arestării preventive din 07.04.2017 până la 13.07.2017, inclusiv;

– durata reținerii și arestării 05.10.xxxxxxxxxxxxx17, inclusiv (conf. S.P. 908/14.09.2018 a Judecătoriei Tg-M____);

– durata reținerii și arestului la domiciliu executate în perioada 30.12.2017 – 16.01.2018, inclusiv;

– perioada executată începând cu data de 16.01.2018 până la data de 07.11.2019 când a fost liberat la termen din executarea MEPI nr.741/2018 emis în baza Sentinței Penale nr. 689 din 27 iunie 2018 a Judecătoriei Tg-M____, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, prin care au fost contopite inițial pedepsele pronunțate prin sentințele penale nr. 1334 din 22 decembrie 2017 a Judecătoriei T____ M____, rămasă definitivă prin neapelare la data de 09 ianuarie 2018 și nr. 691 din 27 iunie 2017 a Judecătoriei T____ M____, menținută și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 37/A din 25 ianuarie 2018 a Curții de Apel T____ M____;

– un număr de 150 de zile compensatorii de care a beneficiat în perioada 16.01.xxxxxxxxxxxxxxx19 datorită condițiilor improprii de cazare în Penitenciarul Tg-M____ (conf. S.P. nr.635/14.07.2020 a Judecătoriei Tg-M____) și

– perioada executată începând cu 02.07.2020 la zi.

În temeiul art. 599 alin. 4 Cod procedură penală, va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 736/29.07.2020, emis de Judecătoria Tg-M____ și emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Va menține dispozițiile Sentinței Penale nr. 1052 din 12 noiembrie 2019 a Judecătoriei T____ M____, menținută și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 222/A din 01 iulie 2020 a Curții de Apel T____ M____ cu privire la pedepsele complementare și accesorii.

În temeiul art.397 Cod de Procedură Penală, raportat la art.19 Cod de Procedură Penală, raportat la art.1357 Cod civil va admite acțiunea civilă formulată de partea civilă Bordas L____-G______, cu domiciliul în mun. Tg-M____, ______________________, jud. M____, CNP xxxxxxxxxxxxx

Va obliga pe inculpatul Ib______ V_____ M_____ la plata sumei în cuantum de 2000 lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă Bodas L____-G______.

Va menține dispozițiile celorlalte hotărâri penale pronunțate în sarcina inculpatului Ib______ V_____ M_____ care nu contravin prezentei sentințe penale.

În baza art. 274 al. (2) Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 1240 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (240 lei pentru faza de urmărire penală și 1000 lei pentru faza de cameră preliminară și judecată).

Suma de 260 lei, reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu pentru inculpatul Ib______ V_____ M_____ în fază de urmărire penală (av. P_______ M____-C_______ del. nr. 1379/05.04.2017 f.56 d.u.p.), va rămâne în sarcina statului și se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

Suma de 1495 lei, reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu pentru inculpatul Ib______ V_____ M_____ în fază de cameră preliminară și judecată (av. R____ C______ M_____ del. nr. 2016/15.05.2019 f.69 vol.1 ds. inst.), va rămâne în sarcina statului și se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ș T E:

În temeiul art.396 alin.1, 2 și 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Ib______ V_____-M_____, fiul lui M____ și O_____ G_______, născut la data de 15.03.1975 în orașul P_____, jud. V______, domiciliat în mun. Tg. M____, ___________________.135, jud. M____ și fără forme legale în mun. Tg-M____, ___________________.12/4, jud. M____, CNP-xxxxxxxxxxxxx , cetățean român, studii postliceale, fără ocupație, fără loc de muncă, cu antecedente penale, în prezent deținut în Penitenciarul Tg-M____ la pedeapsa principală de 1 an și 6 luni închisoare în regim privativ de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prev. de art.228 alin.1 Cod Penal, în condițiile recidivei postexecutorii, prev. de art.41 alin.1 Cod Penal rap. la art.43 alin.5 Cod Penal (subiect pasiv B_____ L____ G______).

Constată că fapta din prezenta cauză și infracțiunile pentru care inculpatul Ib______ V_____ M_____ a fost condamnat la pedeapsa principală rezultantă de 5 ani și 2 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal prin sentința penală nr. 1052 din 12 noiembrie 2019 a Judecătoriei T____ M____, menținută și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 222/A din 01 iulie 2020 a Curții de Apel T____ M____ se află în stare de concurs real, prev. de art. 38 alin.1 Cod penal.

Descontopește pedeapsa rezultantă de 5 ani și 2 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 1052 din 12 noiembrie 2019 a Judecătoriei T____ M____, menținută și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 222/A din 01 iulie 2020 a Curții de Apel T____ M____, în elementele sale componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

– pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de de ultraj prev. de art.257 alin.1 și 4 Cod Penal, rap. la art.193 alin.2 Cod Penal, în condițiile recidivei postexecutorii, prev. de art.41 alin.1 Cod Penal rap. la art.43 alin.5 Cod Penal (comisă la data de 29.12.2017 dauna subiectului pasiv secundar F______ A_____-N___).

– pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 43 alin. 5 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (comisă la data de 17 mai 2016 în dauna persoanei vătămate S_____ N______);

– pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 43 alin. 5 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (comisă la data de 18 iulie 2016 în dauna persoanei vătămate C_____ C_____ M_____).

– pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art. 228 alin.1 Cod penal, art. 229 alin.1 lit.b Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, art.41 alin.1 Cod penal și art.5 Cod penal (comisă în intervalul 02 octombrie 2016 – 06 aprilie 2017).

În baza art.40 alin. 2 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopește pedeapsa de 4 ani (stabilită prin sentința penală nr. 1052 din 12 noiembrie 2019 a Judecătoriei T____ M____, menținută și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 222/A din 01 iulie 2020 a Curții de Apel T____ M____) cu pedeapsa de 1 an și 6 luni din prezenta cauză și cu pedepsele de 9 luni închisoare și 9 luni închisoare (stabilite prin sentința penală nr. 691/2017 a Judecătoriei T____ M____), cu pedeapsa de 2 ani închisoare (stabilită prin sentința penală nr. 1334/2017 a Judecătoriei T____ M____) și aplică petentului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul pedepselor care nu se execută, petentul urmând a executa în final, în regim de detenție, pedeapsa principală rezultantă de 5 (ani) ani și 8 (opt) luni închisoare .

În baza art.72 alin.1 Cod penal și art.40 alin. 3 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată următoarele perioade:

– 3 zile corespunzătoare reținerii inculpatului din zilele de 14.03.2017, 03.04.2017 și 04.04.2017 ;

– durata reținerii și arestării preventive din 07.04.2017 până la 13.07.2017, inclusiv;

– durata reținerii și arestării 05.10.xxxxxxxxxxxxx17, inclusiv (conf. S.P. 908/14.09.2018 a Judecătoriei Tg-M____);

– durata reținerii și arestului la domiciliu executate în perioada 30.12.2017 – 16.01.2018, inclusiv;

– perioada executată începând cu data de 16.01.2018 până la data de 07.11.2019 când a fost liberat la termen din executarea MEPI nr.741/2018 emis în baza Sentinței Penale nr. 689 din 27 iunie 2018 a Judecătoriei Tg-M____, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, prin care au fost contopite inițial pedepsele pronunțate prin sentințele penale nr. 1334 din 22 decembrie 2017 a Judecătoriei T____ M____, rămasă definitivă prin neapelare la data de 09 ianuarie 2018 și nr. 691 din 27 iunie 2017 a Judecătoriei T____ M____, menținută și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 37/A din 25 ianuarie 2018 a Curții de Apel T____ M____ ;

– un număr de 150 de zile compensatorii de care a beneficiat în perioada 16.01.xxxxxxxxxxxxxxx19 datorită condițiilor improprii de cazare în Penitenciarul Tg-M____ (conf. S.P. nr.635/14.07.2020 a Judecătoriei Tg-M____) și

– perioada executată începând cu 02.07.2020 la zi.

În temeiul art. 599 alin. 4 Cod procedură penală, dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 736/29.07.2020, emis de Judecătoria Tg-M____ și emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Menține dispozițiile Sentinței Penale nr. 1052 din 12 noiembrie 2019 a Judecătoriei T____ M____, menținută și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 222/A din 01 iulie 2020 a Curții de Apel T____ M____ cu privire la pedepsele complementare și accesorii.

În temeiul art.397 Cod de Procedură Penală, raportat la art.19 Cod de Procedură Penală, raportat la art.1357 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de partea civilă Bordas L____-G______, cu domiciliul în mun. Tg-M____, ______________________, jud. M____, CNP xxxxxxxxxxxxx

Obligă pe inculpatul Ib______ V_____ M_____ la plata sumei în cuantum de 2000 lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă Bodas L____-G______.

Menține dispozițiile celorlalte hotărâri penale pronunțate în sarcina inculpatului Ib______ V_____ M_____ care nu contravin prezentei sentințe penale.

În baza art. 274 al. (2) Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 1240 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (240 lei pentru faza de urmărire penală și 1000 lei pentru faza de cameră preliminară și judecată).

Suma de 260 lei, reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu pentru inculpatul Ib______ V_____ M_____ în fază de urmărire penală (av. P_______ M____-C_______ del. nr. 1379/05.04.2017 f.56 d.u.p.), rămâne în sarcina statului și se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

Suma de 1495 lei, reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu pentru inculpatul Ib______ V_____ M_____ în fază de cameră preliminară și judecată (av. R____ C______ M_____ del. nr. 2016/15.05.2019 f.69 vol.1 ds. inst.), rămâne în sarcina statului și se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică, azi, 07.09.2020.

PREȘEDINTE, GREFIER,

D_____ C________ D______ C______ B____

Leave a Reply